Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК - файл n12.doc

Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК
скачать (8704.9 kb.)
Доступные файлы (65):
n1.doc43kb.01.01.2003 03:47скачать
n2.doc114kb.13.06.2008 13:39скачать
n3.doc1671kb.13.06.2008 13:45скачать
n4.doc303kb.13.06.2008 00:00скачать
n5.doc101kb.13.06.2008 00:01скачать
n6.doc30kb.01.01.2003 02:49скачать
n7.doc496kb.21.06.2008 19:01скачать
n8.doc616kb.13.06.2008 01:21скачать
n9.doc367kb.13.06.2008 14:15скачать
n10.doc738kb.01.07.2008 18:39скачать
n11.doc475kb.13.06.2008 14:20скачать
n12.doc808kb.13.06.2008 14:25скачать
n13.doc424kb.01.07.2008 18:41скачать
n14.doc438kb.01.01.2003 04:08скачать
H. simulink-default.doc133kb.14.06.2008 10:41скачать
n17.doc145kb.14.06.2008 10:13скачать
n18.doc143kb.14.06.2008 10:16скачать
n19.doc187kb.14.06.2008 10:21скачать
n20.doc168kb.14.06.2008 09:32скачать
n21.doc92kb.14.06.2008 10:18скачать
n22.doc201kb.14.06.2008 10:35скачать
n23.doc164kb.10.06.2008 05:32скачать
n24.doc320kb.10.06.2008 00:59скачать
n25.doc29kb.12.06.2008 13:07скачать
n26.doc30kb.12.06.2008 16:56скачать
n27.doc29kb.12.06.2008 13:08скачать
n28.doc30kb.13.06.2008 13:30скачать
n29.doc29kb.13.06.2008 13:31скачать
n30.doc30kb.13.06.2008 13:31скачать
n31.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n32.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n33.doc27kb.14.06.2008 10:41скачать
n34.doc30kb.13.06.2008 13:34скачать
n35.doc30kb.13.06.2008 13:36скачать
n36.doc38kb.08.06.2008 02:44скачать
n37.doc54kb.10.06.2008 05:47скачать
n38.doc80kb.13.06.2008 13:26скачать
n39.doc38kb.13.06.2008 13:23скачать
n40.doc243kb.01.01.2003 03:37скачать
n41.doc91kb.01.01.2003 04:14скачать
n42.doc59kb.01.01.2003 04:38скачать
n43.cdw
n44.cdw
n45.cdw
n46.cdw
n47.cdw
n48.cdw
n49.cdw
n50.cdw
n51.jpg454kb.01.01.2003 05:06скачать
n52.jpg373kb.01.01.2003 05:07скачать
n53.jpg705kb.01.01.2003 05:12скачать
n54.jpg451kb.01.01.2003 05:14скачать
n55.jpg869kb.01.01.2003 05:16скачать
n56.jpg363kb.01.01.2003 05:17скачать
n57.db
n58.jpg424kb.01.01.2003 05:36скачать
n59.tifскачать
n60.tifскачать
n61.tifскачать
n62.tifскачать
n63.tifскачать
n64.tifскачать
n65.db
n66.tifскачать

n12.doc

7 МОДЕЛЮВАННЯ

7.1 Розробка моделі силової частини
Розробку моделі силової частини почнемо з розробки джерела живлення. У якості джерела, для виконання умов проекту вибираємо два джерела змінної трифазної напруги, які виражені в блоках AC Voltage Source. Тому що за умовами проектованого перетворювача необхідна дванадцятипульсна схема випрямлення, і тому в другому джерелі AC Voltage Source зробимо здвиг на 30є.

Як керовані випрямлячі використаємо блок Universal Bridge, перед яким установлюємо блоки Series RLC Branch, як анодні індуктивності тиристорів.

У моделі силової частини застосуємо систему керування у вигляді блоку

Synchronized 12-Pulse Generator (SIFU), що є аналогом системи импульсно-фазового регулювання, разом із блоками Voltage Measurement (датчики напруги) і Constant (Alpha) - номінальний кут регулювання, Constant (Block) - блокування системи керування

Для згладжування пульсацій випрямленої напруги використовуємо блок Series RLC Branch (L1Y, L1D), як згладжувальні реактори.

Навантаженням у проектованому перетворювачі є двигун постійного струму виражений блоком Series RLC Branch (Ra, La) - активно - індуктивне навантаження й блоком DC Voltage Source (E) - противо - ЕРС двигуна

Для виводу необхідних графіків використаємо наступні вимірювальні блоки Multimeter і Scope (Oscilograf).Також застосовуємо датчики струму Current Measurement, шини Bus Bar для з'єднання елементів силової частини й демультиплексори Demux у вимірювальній частині.

Моделювання силової частини робимо в середовищі Sіmulіnk.

Модель силової частини представлена на рисунку 7.1.

Параметри всіх блоків і параметри моделювання зведені в таблиці. На рисунку 7.2 представлені графіки значень, отримані в результаті моделювання.


При побудові загальної моделі були використані наступні блоки:

- AC Voltage source - модель джерела перемінної напруги. Використовується для моделювання трифазної мережі перемінної напруги. Данні моделі вказані в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1 - Параметри блоків AC Voltage source

Ім’я

Амплітуда, В

Фаза, град.

Частота, Гц

Такт дискретності

UaY

sqrt(2)*800/sqrt(3)

0

50

0

UbY

sqrt(2)*800/sqrt(3)

-120

50

0

UcY

sqrt(2)*800/sqrt(3)

120

50

0

UaD

sqrt(2)*800/sqrt(3)

-30

50

0

UbD

sqrt(2)*800/sqrt(3)

-150

50

0

UcD

sqrt(2)*800/sqrt(3)

90

50

0


- Synchronized12-Pulse Generator - формування прямокутних імпульсів. Параметри наведені в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2 - Параметри блоку Synchronized12-Pulse Generator

Ім’я

Частота синхронізуючої напруги, Гц

Амплітуда

Подвійна пульсація

SIFU

50

15

+


- Для моделювання некерованого трифазного випрямляча використо-вувався блок Unіversal Brіdge. Параметри блоку наведені в таблиці 7.3
Таблиця 7.3 - Параметри блоку Universal Bridge

Ім’я

Опір, Ом

Конфігурація портів

Силові прилади

Кількість стійок

Опір снабера, Ом

Ємність снабера, Ф

Bridge Y

1e-3

АВС як вхідні клеми

тиристори

3

10

5е-6

Продовження таблиці 7.3

Ім’я

Опір, Ом

Конфігурація портів

Силові прилади


Кількість стійок

Опір снабера, Ом

Ємність снабера, Ф

Bridge D

1e-3

АВС як вхідні клеми

тиристори

3

10

5е-6


Для моделювання індуктивності, конденсатора й навантаження використовуються блоки Serіes RLC Branch. Параметри блоку наведені в таблиці 7.4.
Таблиця 7.4 - Параметри блоків Serіes RLC Branch

Ім’я

Опір, Ом

Індуктивність, Гн

Ємність, Ф

LaY

0

10e-05

inf

LbY

0

10e-05

inf

LcY

0

10e-05

inf

LaD

0

10e-05

inf

LbD

0

10e-05

inf

LcD

0

10e-05

inf

L1Y

0

5e-03

inf

L1D

0

5e-03

inf

Ra-La

0.0034

1.4e-03

inf


У системі керування будемо використовувати деякі постійні величини за допомогою блоків Constant. Параметри блоків представлені в таблиці 7.5.
Таблиця 7.5 - Параметри блоків Constant

Ім’я

Постійна величина

Alpha

43

Block

0


Для відображення необхідних струмів і напруг використовуються блоки Current Measurement й Voltage Measurement. Блок Scope призначений для побудови графіків досліджуваних сигналів.

Діаграми отримані в результаті моделювання представлені на рисунках 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.Рисунок 7.2 - Діаграми пульсацій у схемі керування

7.2 Розробка моделі системи автоматичного регулювання
Систему автоматичного регулювання моделюємо, використовуючи, головним чином, блок Transfer Fcn, що задає передатну функцію у виді відносини поліномів. За допомогою даного блоку промодельований регулятор струму RT, перетворювач, електрична частина двигуна El_chast, а також його механічна частина Mech_chast. Також використані блоки Gaіn, що виконують множення вхідного сигналу на постійний коефіцієнт. За допомогою Gaіn промодельований регулятор швидкості RS, а також задані значення різних коефіцієнтів, зокрема , коефіцієнт зворотного зв'язку по струму Kot, швидкості Kos, коефіцієнт пропорційності між струмом і моментом у двигуні CFm. Як блоки, що виконують підсумовування вхідних сигналів (для реалізації зворотних зв'язків), використані Sum. Для завдання керуючого впливу використаний генератор східчастого сигналу Step, а для побудови графіків - блок Scope.

Окремо моделюємо контур струму, контур швидкості, потім контуру поєднуємо разом для одержання шуканої двоконтурної системи автоматичного регулювання.

На рисунку 7.6 представлена схема моделі САР. Перший контур - контур струму, другий - контур швидкості, третій - вся система автоматичного регулювання. Параметри всіх блоків і параметри моделювання зведені в таблицях 7.6, 7.7, 7.8. На рисунку 7.7 представлені графіки значень, отримані в результаті моделювання.Таблиця 7.6 - Параметри блоків Gaіn

Ім’я

Коефіцієнт підсилення

Спосіб виконання операції

1/Kot

1/2,9e-3

Заелементний

CFm1

8.9

Заелементний

CFm2

8.9

Заелементний

Kos1

1.81

Заелементний

Kos2

1.81

Заелементний

Kot1

2,9e-3

Заелементний

Kot2

2,9e-3

Заелементний

RS1

195

Заелементний

RS2

195

ЗаелементнийТаблиця 7.7 - Параметри блоку Step

Ім’я

Час настання перепаду

Початкове значення

Кінцеве значення

Такт дискретності

Uzad

0

0

15

0Таблиця 7.8 - Параметри блоків TransferFcn

Ім’я

Вектор поліномів чисельника

Вектор поліномів знаменника

Абсолютна погрішність

El_chast1

[1/0.0034]

[1e-3/0.0034 1]

auto

El_chast2

[1/0.0034]

[1e-3/0.0034 1]

auto

Mech_chast

1

[4341 0]

auto

Mech_chast1

1

[4341 0]

auto

Per_f

[1]

[2/1000 1]

auto

Preob1

[53.3]

[1e-3 1]

auto

Preob2

[53.3]

[1e-3 1]

auto

RT1

[0.412 1]

[0.091 0]

auto

RT2

[0.412 1]

[0.091 0]

autoГрафіки моделювання силової частини вказані в додатку Л.

Графіки моделювання системі автоматичного регулювання вказані в додатку М.

Звіт моделювання Simulink Default системи регулювання вказану додатку Н.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации