Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК - файл n11.doc

Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК
скачать (8704.9 kb.)
Доступные файлы (65):
n1.doc43kb.01.01.2003 03:47скачать
n2.doc114kb.13.06.2008 13:39скачать
n3.doc1671kb.13.06.2008 13:45скачать
n4.doc303kb.13.06.2008 00:00скачать
n5.doc101kb.13.06.2008 00:01скачать
n6.doc30kb.01.01.2003 02:49скачать
n7.doc496kb.21.06.2008 19:01скачать
n8.doc616kb.13.06.2008 01:21скачать
n9.doc367kb.13.06.2008 14:15скачать
n10.doc738kb.01.07.2008 18:39скачать
n11.doc475kb.13.06.2008 14:20скачать
n12.doc808kb.13.06.2008 14:25скачать
n13.doc424kb.01.07.2008 18:41скачать
n14.doc438kb.01.01.2003 04:08скачать
H. simulink-default.doc133kb.14.06.2008 10:41скачать
n17.doc145kb.14.06.2008 10:13скачать
n18.doc143kb.14.06.2008 10:16скачать
n19.doc187kb.14.06.2008 10:21скачать
n20.doc168kb.14.06.2008 09:32скачать
n21.doc92kb.14.06.2008 10:18скачать
n22.doc201kb.14.06.2008 10:35скачать
n23.doc164kb.10.06.2008 05:32скачать
n24.doc320kb.10.06.2008 00:59скачать
n25.doc29kb.12.06.2008 13:07скачать
n26.doc30kb.12.06.2008 16:56скачать
n27.doc29kb.12.06.2008 13:08скачать
n28.doc30kb.13.06.2008 13:30скачать
n29.doc29kb.13.06.2008 13:31скачать
n30.doc30kb.13.06.2008 13:31скачать
n31.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n32.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n33.doc27kb.14.06.2008 10:41скачать
n34.doc30kb.13.06.2008 13:34скачать
n35.doc30kb.13.06.2008 13:36скачать
n36.doc38kb.08.06.2008 02:44скачать
n37.doc54kb.10.06.2008 05:47скачать
n38.doc80kb.13.06.2008 13:26скачать
n39.doc38kb.13.06.2008 13:23скачать
n40.doc243kb.01.01.2003 03:37скачать
n41.doc91kb.01.01.2003 04:14скачать
n42.doc59kb.01.01.2003 04:38скачать
n43.cdw
n44.cdw
n45.cdw
n46.cdw
n47.cdw
n48.cdw
n49.cdw
n50.cdw
n51.jpg454kb.01.01.2003 05:06скачать
n52.jpg373kb.01.01.2003 05:07скачать
n53.jpg705kb.01.01.2003 05:12скачать
n54.jpg451kb.01.01.2003 05:14скачать
n55.jpg869kb.01.01.2003 05:16скачать
n56.jpg363kb.01.01.2003 05:17скачать
n57.db
n58.jpg424kb.01.01.2003 05:36скачать
n59.tifскачать
n60.tifскачать
n61.tifскачать
n62.tifскачать
n63.tifскачать
n64.tifскачать
n65.db
n66.tifскачать

n11.doc

6 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ АВТОМОТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

6.1 Розрахунок елементів зворотного зв'язку
Електрична схема системи автоматичного регулювання (САР) наведена на рисунку 4.1.


Рисунок 6.1 - Принципова схема системи автоматичного регулювання (САР)
Зворотний зв'язок по струму ЗЗС реалізується за допомогою трансформатора струму в ланцюзі змінного струму, а зворотний зв'язок по напрузі знімається
з тахогенератора розташованого на валу ДПС. Використовуємо САР підлеглого типу, контур струму підлеглий току швидкості.

Сигналом, що задає, служить сигнал завдання швидкості Uзш. Він рівняється із сигналом зворотного зв'язку по швидкості Uзсш. Результуючий сигнал порівняння через регулятор швидкості рівняється з напругою зворотного зв'язку по струму. Результат порівняння через регулятор струму надходить на вхід СІФК.

Розрахунок почнемо з вибору елементів зворотного зв'язку.

Зворотний зв'язок по швидкості.

Вихідними даними є: Uвих.ном = 800 В, Uвих.мах = Uвих.ном*10%

Знайдемо коефіцієнт заповнення імпульсів
(6.1)
де Uвих.ном – номінальна вихідна напруга, В;

Uвих.max – максимальна вихідна напруга, В.

Схема зворотного зв'язку по напрузі показана на рисунку 6.2Рисунок 6.2 - Схема зворотного зв'язку по швидкості й схема одержання напруги завдання швидкості
Знаходимо значення напруги знімаємої з тахогенератора за формулою
(6.2)
де Uзсmax – максимальна напруга завдання, В;

? – кут комутації.

Напруга пропорційна Uтг знімається з резистора R2. Вона повинна бути рівним 13,65 В (Uозш = 13,65 В)

Задаючись сумарним опором резисторів R1 + R2 =11 кОм складемо пропорцію й обчислимо номінали резисторів:

(6.3)

(6.4)


Приймаємо R2 = 1000 Ом СП - 5 за принципом включення потенціометра, користуючись літературою [6].

Установлена потужність резистора повинна задовольняти умови:
(6.5)
Опір резистора R1 буде дорівнювати:

(6.6)

Струм, що протікає в ланцюзі тахогенератора знаходимо за формулою

(6.7)
Потужність резисторів R1 й R2 знаходяться за формулою
(6.8)

(6.9)

Вибираємо навантажувальний резистор R1 ПЕВ – 50 – 10 кОм, користуючись літературою [6].

Зворотний зв'язок по струму. Як трансформатор струму ТА1.. ТА3 вибираємо ТОЛ-20-3 (струм вторинної обмотки 3 А), користуючись літературою [16]. При Iвх=3 А. Коефіцієнт трансформації дорівнює:
(6.10)
де Iвх – вхідний струм, А;

Iвих – вихідний струм, А.

У такий спосіб при Iвх.ном = 2732 А на виході одержуємо:
(6.11)
Як діоди випрямного моста VD1....VD6, зображених на рисунку 6.1 вибираємо 6 діодів 10ETS16S (Uзв= 1600 У, Iном= 10 А, Icp.a = 10 A, Iуд.а = 30 А ).
Для одержання номінальної напруги зворотного зв'язку по струму опір резистора R9 повинен дорівнювати виразу
(6.12)
Потужність резистора знайдемо за формулою
(6.13)
Приймаємо до установки резистор R9 СП5-30, користуючись літературою [6].
6.2 Розрахунок параметрів регулятора
Система керування силовим перетворювачем якірного ланцюга двоконтурна з підлеглим регулюванням. Контур регулювання струму здійснює ефективне обмеження струму при розгоні й раптовому гальмуванні. Крім того, система керування забезпечує реверс якірного ланцюга при нульовому струмі. Контур регулювання по напрузі якорі дозволяє з достатньою точністю стабілізувати швидкість.
6.2.1 Контур регулювання по струму
При розрахунку регуляторів будемо використати деталізовану структурну схему системи. Вона зображена для контуру струму на рисунку 6.3. В розробленому перетворювачі використовується регулятор типу ПІ (пропорційно-інтегральний).

Рисунок 6.3 - Структурна схема регулювання контуру струму
Якщо прийняти допущення, що ЕРС двигуна - величина більш інерційна, чим струм двигуна, то можна не враховувати вплив ЕРС при настроюванні контуру струму, як це показано на рисунку 6.4.
Рисунок 6.4 - Структурна схема регулювання контуру струму
При настроюванні контуру струму на модульний оптимум передатна функція регулятора струму повинна мати вигляд:
,, (6.14)
де – передатна функція розімкнутого контуру;

– постійна часу перетворювача;

– передатна функція регулятора струму;

– коефіцієнт перетворювача;

– електрична постійна години двигуна;

– коефіцієнт зворотного зв'язку по струму.
(6.15)
де а – коефіцієнт настроювання системи, для модульного оптимуму, а = 2.

Електрична постійна години двигуна знаходиться за формулою, (6.16)
де Lя - індуктивний опір обмотки якоря, Гн;

Rя – активний опір обмотки якоря, Ом.

Постійна часу перетворювача знаходиться за формулою
(6.17)
де – частота комутації вентилів(1кгц).


Коефіцієнт перетворювача та коефіцієнт зворотного зв'язку по струму знаходимо із співвідношень

, (6.18)

, (6.19)
де Uупр – напруга завдання, В.

Передатна функція регулятора струму має вид

У результаті отриманий Пі-регулятор має вид
, (6.20)
де Т1 і Т2 - постійні години Пі-регулятора;

Т1 =0,412с;

Т2 =0,091с.

Задаємося величиною конденсатора С1 = 1мкф К-53-4 (U = 3B) і знаходимо опір резисторів за формулами
, (6.21)

(6.22)
Приймаємо R10 СП3 – 24Б та R7 = R8 СП3 – 36, користуючись літературою [6].
6.2.2 Контур регулювання по швидкості
Використовується регулятор типу П (пропорційний), який зображен на рисунку 6.5.

Рисунок 6.5 - Структурна схема регулювання контуру швидкості
Настроювання контуру швидкості виробляється на модульний оптимум, тому його передатна функція має вигляд
,, (6.23)

де – передатна функція регулятора швидкості;

– механічна постійна двигуна;

– постійна двигуна.

Постійна двигуна знаходиться за формулою

(6.24)
де Мн - номінальний момент на валу двигуна, Н/м;

Ін - номінальний струм двигуна, А.

Механічна постійна двигуна знаходиться із співвідношення

(6.25)
де J - момент інерції, кг/м2 .

Коефіцієнт зворотнього зв’язку по швидкості можна визначити виходячи з виразу
, (6.26)
де ? - номінальна швидкість обертання двигуна, радіан/сек.
, (6.27)


В результаті отриманий пропорційний регулятор має вид
, (6.28)
де R3 та R6 - опір резисторів R3 й R6, Ом.

Приймаємо R3 = R4 = R5 типу СП2 – 2а, R6 = 10 кОм, до установки приймемо МЛТ-0.125, користуючись літературою [6].

Перелік елементів САР вказані в додатку Д.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации