Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах Захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державна спеціальна (воєнізована) аварійн - файл

приобрести
скачать (695.9 kb.)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

Захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

Державне підприємство

Спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна частина”ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП СВАРЧ

ДСВАРС МНС України

від „__” ___ 2006р. №___МЕТОДИКА
по проведенню профілактичних обстежень об’єктів,

які знаходяться в експлуатації по видобутку нафти та газу

м. Полтава

2006 р.

З М І С ТСтор.

1.

Вступ

4

2.

Загальні положення

5

3.

Види профілактичних обстежень

6

4.

Обстеження свердловин при передаванні із буріння у випробування

7

5.

Обстеження при передаванні свердловин із випробування в експлуатацію

9

6.

Обстеження свердловин при передаванні в капітальний ремонт

9

7.

Обстеження свердловини перед проведенням перфорації колони

10


8.

Обстеження шлейфів, УКПГ, УППНГ

12
8.1. Шлейфи

12
8.2. Вузол вхідної гребінки

13
8.3. Технологічні трубопроводи

13
8.4. Трубопровідна арматура

13
8.5. Посудини й апарати

8.6. Манометри15

16

8.7. Трубчаті печі, підігрівачі

17
8.8. Холодильні станції

17
8.9. Турбодетандерний агрегат

18
8.10. Установка регенерації

19
8.11. Насосне устаткування

19
8.12. Компресори повітря

20
8.13. Резервуарний парк

20
8.14. Технічна документація

21
8.15. Територія УКПГ

22
8.16. Водопостачання і каналізація

23
8.17. Пожежна безпека

23
8.18. Засоби пожежогасіння

24
8.19. Засоби контролю й автоматики

27
8.20. Додаткові вимоги для низькотемпературної сепарації газу

28
8.21. Установка первинної підготовки нафти, газу (УППНГ)

28

9.

Виписка із Правил технічної експлуатації газовидобувних підприємств

31Перелік умовних скорочень:


АРС

- аварійно-рятувальна служба

ГНВП та ВФ

- газонафтоводопроявлення та відкриті фонтани

УКПГ

- установка комплексної підготовки газу

УППГ

- установка попередньої підготовки газу

УППНГ

- установка попередньої підготовки нафти і газу

ГВП

- газовидобувна промисловість

РС

- розподільчі станції

ІТП

- інженерно-технічний працівник

ПЛАС

- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

ПАР

- поверхностно- активні речовини

ППР

- планово поперджувальні роботи

КВП і А

- контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

НКТ

- насосно-компресорні трубиРозроблено відділом профілактичної роботи ДП СВАРЧ

1. Вступ.

1.1. Дана методика розроблена для надання допомоги працівникам ДСВАРС МНС України при проведенні профілактичних обстежень підприємств газовидобувної промисловості з метою попередження виникнення аварійних ситуацій і аварій на свердловинах в експлуатації, капремонті, випробуванні, консервації та установках комплексної підготовки газу і газового конденсату до транспортування в магістральні трубопроводи.

Основними регламентуючими документами по організації і проведенню профілактичної роботи по попередженню аварій на підприємствах газовидобувної промисловості, якими керується працівник ДСВАРС МНС України при проведенні обстежень є:

- Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” (№ 1281 – ХІV від 14.12.1999 р.);- “Методика по проведенню профілактичних обстежень, перевірці стану протифонтанної безпеки на бурових” (П. 2003 р.).

1.2. Характеристика підприємств газовидобувної промисловості .

Газовидобувні підприємства проводять роботи по розробці одного або декількох газових (газоконденсатних) родовищ, по організації видобутку, підготовці газу і конденсату до транспортування в магістральні газопроводи. В теперішній час створені і створюються приватні підприємства, спільні підприємства, компанії, які поряд з основним напрямком видобування проводять буріння для розширення об’ємів видобування, займаються капітальним ремонтом свердловин.Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации