Курсова робота - Розробка складального креслення та розрахунок пристрою для виконання технологічної операції фрезерування - файл n1.doc

приобрести
Курсова робота - Розробка складального креслення та розрахунок пристрою для виконання технологічної операції фрезерування
скачать (220.1 kb.)
Доступные файлы (3):
n1.doc304kb.07.06.2010 22:13скачать
n2.bak
n3.dwg

n1.doc

Вступ

Ріст машинобудування, важливої галузі промисловості визначає темпи переоснащення народного господарства новою технікою, виникає необхідність подальшого вдосконалення технології машинобудування.

Першочерговою задачею залишається прискорення науково-технічного оснащення. Технічний процес в свою чергу вимагає безперервного вдосконалення, розробки нових типів машин. При підготовці виробництва до випуску нових машин ставляться вимоги максимального зменшення вартості підготовки виробництва.

Нові верстати в порівнянні зі старими являються більш складними і точнішими,тому забезпечують якість обробки деталей.

Основною задачею при підготовці виробництва до випуску нових машин являється розробка і впровадження більш прогресивних способів проектування і виготовлення технологічної оснастки може складати до 80% трудомісткості і 90% тривалості технології підготовки виробництва машин. Найбільш значними являються витрати на верстатні пристрої.
1. Зміст операції на переходах

Враховуючи річну програму випуску (10000 шт.) можна сказати, що тип виробництва великосерійний, тому деталь обробляємо на універсальних чи спеціальних верстатах. Зажим деталі робимо пневматичним, там де є можливість його поставити без значних затрат. Для того, щоб розробити пристрій для фрезерування поверхні розробляємо маршрутну технологію обробки деталі, щоб знати, які поверхні будуть оброблені, а які ні.

005 Вертикально-фрезельна операція

1. Встановити і закріпити деталь.

2. Фрезерувати поверхню одноразово дотримуючись розміру 60-0,1.

3. Зняти деталь. Контроль.

2.Розрахунок режимів різання на фрезельну операцію.
Глибина фрезерування.

Начорно t=2 мм, начисто t=0,5 мм.

Ширина фрезерування. Вибираємо ширину фрезерування B=70 мм.

Подача. Подача на зуб фрези мм.

Швидкість різання, м/хв, при фрезеруванні:(1, таб. 39, ст. 286), - показники степенів у формулі;

T=180 хв. (1, таб. 39, ст.. 290); при діаметрі фрези D=75 мм.

t=2,5 мм – глибина фрезерування;

B=70 мм – ширина фрезерування;

мм – подача на зуб фрези при ріжучому інструменті 16К20 (1, таб. 33 ст. 283);

Z=12 – число зубів фрези;

- направляючий коефіцієнт;

Де - коефіцієнт, що враховує якість оброблюваного матеріалу (1, таб. 1-4);

- коефіцієнт, що враховує стан поверхні заготовки (1, таб. 5).

- коефіцієнт, що враховує матеріал інструмента (1 таб. 6);

;

Швидкість різання:
.

Сила різання при фрезеруванні.де коефіцієнт (1, таб 41, ст.. 291), х=1,0 , y=0,75 мм, u=1,1, q=1,3, w=0,2 мм – показники степенів (1, таб 41 ст.291), z=12, D=75 мм.

об/хв - частота обертання фрези.

- поправочний коефіцієнт на якість оброблюваного матеріалу (1, таб. 9).

МПа, n=0,3Крутний момент на шпинделі

Нм.

Мощность різання (ефективна)

КВт.


3.Розробка теоретичної схеми базування.

Визначення похибки встановлення заготовок на верстатах.

Похибка встановлення заготовок в пристосуванні обчислюється з врахуванням похибки базування ,похибки закріплення ,заготовок і похибок виготовлення і змащування окремих пристосувань . Вона визначається як граничне поле розсіювання положень вимірювальної поверхні відносно підрахунку в напрямку розміру,що витримується:

Схема базуванняПохибка закріплення .Виникає в процесі закріплення заготовки в приспосіблення через коливання деформацій стиску заготовки опори приспосіблення.Вона обчислюється за формулою:Похибка базування. Базування прводимо по двох отворах на пальцях при обробці верхньої поверхні:

(2, таб. 34 схема 19)

Де мкм=0,1мм- мінімальний радіальній зазор при посадці заготовкі на палець.

мкм=0,18мм- допуск на діаметр отвору (2 таб. 27, ст. 41).

мкм=0,07 мм- допуск на діаметр пальця (2 таб.27, ст. 41).

мкм=0,45мм- для чорнової обробки.

- для чистової обробкі.

Похибка вимірювання. виникає в результаті неточності схем вимірювання та вимірюваних інструментів , вона включає випадкові і систематичні похибки вимірювання. =0.

Отже, похибка встановлення заготовки в пристосування:

мкм=0,451 мм – при чорновій обробці.

- при чистовій оброці.

4.Розрахунок пристрою на точність.

Розрахунок похибки зводиться до віднімання з допуска виконуваного розміру всіх других загальних похибок обробки:Всі знайдені значення підставляємо у формулу:


5.Силовий розрахунок пристрою циліндра

Сила затиску. Потрібна сила затиску заготовки визначається з умови рівноваги заготовки з врахуванням коефіцієнта запасу k, який визначається за формулою:Силу затиску визначаємо за формулою:Сили на штоку поршневого пневмоприводу односторонньої дії:


Параметри пневмоциліндра D=250 мм:
Отже, для забезпечення необхідної точності затиску вибираємо пневмоциліндр двосторонньої дії по ГОСТ 15608-70; приймаємо діаметр поршня D=250 мм. За [3, таб. 46, ст.. 142] вибираємо параметри пневмоциліндра: товщина стінки циліндра: стального 9 мм; діаметр шпильок ; кількість шпильок рівна чотирьом; діаметр штока d=50 мм; діаметр різьби на штоку .


Схема для розрахунку потрібної сили затиску W


6.Спеціальні види розрахунків.

Розрахунок елементів пристрою на міцність.

Розрахунок на міцність проводимо за умов:Де - напруження на зріз, МПа.

- допустиме напруження на зріз, МПа.

W- зусилля на штоці камери, приведене до місця кріплення осі.

F- площа поперечного перерізу осі, мм.- умова міцності задовільняється.

Розрахунок елементів пристрою на спрацювання.

Загальний допуск установчих опор пристрою визначається як:
7.Загальний опис конструкції.
Пристрій вертикально - фрезельний призначений для установки і закріплення заготовки при обробці на вертикально - фрезельному верстаті. Дане приспосіблення встановлюється на стіл верстата.Пристрій складається з корпусу, у якому розміщений пневмоциліндр з прихватами. Заготовка встановлюється на два пальці. Після цього на вході пневмоциліндра подається стиснене повітря і відбувається затискання заготовки прихватами. Після закінчення обробки, повітря подається у поршневу порожнину пневмоциліндра і відбувається розтискання заготовки.
Перелік використаної літератури


  1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. С74 /Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986.

  2. «Технологія машинобудування» (6.090.202)/ Маркова Т.П.- Луцьк: ЛДТУ.2002.

  3. Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений. Издательство «Выcшая школа», 1986

  4. . Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т./Ред. совет: Б. Н. Вардашкин (пред.) и др. – Машиностроение, 1984.

5. Корсаков В. С. Основы констуирования приспособлений: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с., ил.
Зміст

Додаток креслення деталі

Реферат

Вступ

Зміст операції на переходах

Розрахунок режимів різання

Розробка теоретичної схеми базування

Розрахунок пристрою на точність

Силовий розрахунок пристрою циліндра

Спеціальні види розрахунків

Загальний опис конструкції

Перелік використаної літератури

Специфікація

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации