Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності - файл n1.doc

приобрести
Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності
скачать (139.3 kb.)
Доступные файлы (6):
n1.doc82kb.21.02.2009 17:33скачать
n2.doc81kb.02.02.2006 13:22скачать
n3.doc221kb.15.02.2006 21:13скачать
n4.doc50kb.15.02.2006 21:13скачать
n5.doc112kb.08.02.2006 22:52скачать
n6.doc97kb.07.05.2006 20:20скачать

n1.doc

Курс „ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”,

доцент кафедри екології В. І. Карпенко,

короткий зміст лекції № 1.

План лекції.


Питання для самостійної роботи:


Завдання цієї лекції -

Характерні ознаки безпеки життєдіяльності:

1. Це складне матеріальне середовище (чи система), в основу, якого входять: люди, засоби праці, результати праці і середовище буття.

2. Це упорядкована система за метою, методом, часом і характером вирішених задач.

3. Система безперервного динамічного розвитку і удосконалення, саморегуляції і самоуправління, гнучкого пристосування до мінливих умов навколишнього середовища.

4. Методологічно притаманна окремій особистості, групі людей, суспільству, країні, населенню Землі.

5. Суспільство повинно мати підготовлені системи захисту життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

Головною метою таких систем є захист населення в надзвичайних ситуаціях шляхом ліквідації впливу наслідків різних катаклізмів на процес життєдіяльності, організація і проведення попереджувальних заходів, що знижують величину можливих збитків.
4. Основні поняття в БЖД.

Безпечне існування життя включає такі поняття як безпека і небезпека.


4.2. Небезпека.

Центральним поняттям в БЖД є небезпека. Під нею розуміють будь-які явища які загрожують здоров'ю та життю людини. Небезпеки мають потенційний, тобто прихований характер. Небезпека прихована у всіх системах, що мають енергію, хімічно або біологічно активні компоненти, і має характеристики, що не відповідають умовам життєдіяльності. Кількість ознак, що характеризують небезпеку може бути збільшено або зменшено в залежності від мети аналізу.
4.2.1. Ідентифікація небезпеки.

Ідентифікація небезпеки – це процес виявлення та встановлення якісних, часових, просторових та інших характеристик, необхідних і достатніх для розробки профілактичних і оперативних заходів, що спрямовані на забезпечення життєдіяльності.

Головне в ідентифікації полягає у встановленні можливих причин прояву небезпек. Повністю ідентифікувати небезпеку дуже складно.
4.2.2. Номенклатура небезпек.

Номенклатура – це система назв, термінів, що вживаються в будь-якій галузі науки, техніки.

В теорії БЖД виділяють кілька рівнів номенклатури небезпек: загальну, локальну, галузеву, місцеву (для окремих об'єктів) індивідуальну, та ін..

До загальної номенклатури в алфавітному порядку включаються всі види небезпеки : алкоголь, аномальна температура повітря, аномальна вологість повітря, та ін..
В теорії БЖД виділяють небезпеки при звичайних і надзвичайних ситуаціях.


4.2.2.1. Надзвичайна ситуація (НС).

Надзвичайна ситуація (НС) — це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.
4.3. Інші поняття в БЖД.

При оцінці НС також використовують термінології :

Небезпечне природне явище, потенційно небезпечний об'єкт, економічні збитки від НС, аварія, катастрофа, ризик.

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і приводить до руйнувань будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа — великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Ризик. Вірогідність небезпеки можна охарактеризувати через ризик.

Ризик – кількісна оцінка небезпеки. Визначається як частота або вірогідність виникнення однієї події при настанні іншої події. Звичайно це безрозмірна величина, що знаходиться в межах від 0 до 1. Може визначатися і іншими зручними засобами.
5. Методи в БЖД.

5.1. Методологічна основа.

Системний підхід. Натурні спостереження. Експеримент і моделювання.

5.1.1. Загальні властивості складних систем.

Існування певних ієрархій. Емерджентність. Принцип необхідного різноманіття елементів.

Стійкість і здатність до самозбереження. Принцип еволюції.

5.1.3. Параметри систем.

Складність структури системи. Різноманіття складу чи взаємозв’язків в системі

Оцінка відносної організації системи,

Людина – економіка – біота – середовище” (ЛЕБС) – як приклад суперскладної системи і можливі шляхи впливу суспільства на стабілізацію системи ЛЕБС.
6. Чинники і поступ розвитку БЖД в історичному аспекті.

Сьогодні реально iснують і вдосконалюються наступнi системи безпеки:

- безпека життєдiяльностi людини (повсякденна дiяльнiсть, праця i вiдпочинок);

- екологічна безпека;

- соціально-економічна безпека;

- захист у надзвичайних ситуацiях: воєнна безпека, санітарно-епідеміологічна безпека, пожежний i радiацiйний захист, а також інші;

- система безпеки країни, нацiональна безпека;

- глобальна безпека;

- космiчна безпека.

Головні досягнення БЖД

1. Відсутність всесвітніх війн.

2. Відсутність міжнародних війн на більшості континентах світу.

3. Заборона розповсюдження хімічної, бактеріологічної і ядерної зброї.

І інші.
Концепція освіти з безпеки життєдіяльності людини. Завдання і вміння в світі вищої освіти.

Складові забезпечення рівня безпеки.

Забезпеченні рівня безпеки, залежить від:

Курс БЖД призначений:


Курс „ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации