Інструкція з охорони праці № для директора підприємства - файл

приобрести
скачать (36.9 kb.)______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________(посада керівника підприємства,

_______________________________ПІП, підпис)

__________________ № __________(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __
для директора підприємства


1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція з охорони праці директора підприємства, розроблена з урахуванням умов його роботи на підприємстві та у відповідності до загальних та галузевих нормативних актів, що регламентують порядок розробки інструкцій з охорони праці.

1.2. До роботи директором підприємства допускаються особи як чоловічої, так і жіночої статі, які досягли 18 років, мають вищу професійну освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю організації галузі не менше 5 років.

1.3. Директор підприємства повинен:1.4. Директор підприємства сповіщає виконавчого директора про будь-який ситуації, загрозливою життя і здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, про погіршення стану свого здоров’я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи директор підприємства повинен:3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи директор підприємства повинен:3.2. Зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце.

4.2. Перевірити протипожежний стан кабінету.

4.3. Закрити вікна, вимкнути світло, вимкнути кондиціонер (у разі наявності) та електроприлади, закрити двері.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній обстановці слід сповістити про небезпеку оточуючих людей і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.

5.2. У разі виникнення загоряння або пожежі необхідно негайно повідомити про це пожежну частину, окриком попередити оточуючих людей і вжити заходів для гасіння пожежі.

5.3. При травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу і звернутись за допомогою до медичного працівника, а в разі його відсутності надати собі або іншим потерпілим першу долікарську медичну допомогу і викликати швидку медичну допомогу.

5.4. У ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю — залишити небезпечну ділянку.

__________________________________ _____________ _____________________(посада керівника підрозділу (організації) — розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)
Візи:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________ _____________________(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт1_____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)1 У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации