Лабораторна робота № Обслуговування І поточний ремонт електродвигунів. Мета роботи - файл

скачать (60.3 kb.)


Лабораторна робота № 5. Обслуговування і поточний ремонт електродвигунів .

1.  Мета роботи.

1. Засвоїти перелік та об’єм операцій з перевірки асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором перед вводом в експлуатацію.

2.   Засвоїти технологію проведення технічного обслуговування і поточного ремонту асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором.

3. Навчитися виконувати вимірювання і перевірки, які здійснюють при технічному обслуговуванні і поточному ремонті асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором.
2. Робоче завдання для самостійної позааудиторної підготовки до виконання лабораторної роботи.

1. Вивчити розділ "Загальні теоретичні відомості" методичних вказівок і додатки А,  Б,  В,  Д,  Е.

2. Ознайомитися з матеріалом за тематикою лабораторної роботи, які містяться в рекомендованих літературних джерелах (Список літератури).

3. Приступити до оформлення звіту про лабораторну роботу, записавши у робочий зошит назву роботи, мету і окремі фрагменти розділу "Загальні теоретичні відомості".

4. Накреслити принципову електричну схему включення досліджуваного електродвигуна з використанням електромагнітного пускача та кнопок «Пуск»,  «Стоп».
Лабораторна робота № 5. Обслуговування і поточний ремонт електродвигунів
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации