Довідник. М.Т. Сипко,. Рекомендації з формування ланок для виконання будівельно-монтажних робіт - файл n1.doc

приобрести
Довідник. М.Т. Сипко,. Рекомендації з формування ланок для виконання будівельно-монтажних робіт
скачать (1157.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1158kb.07.07.2012 04:50скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет водного господарства

та природокористування
М.Т. Сипко, Г.В. Доманський,

Р.М. Макаренко, Л.П. Гомон

Рекомендації з формування ланок для виконання будівельно-монтажних робіт

(ДОВІДНИК)
За загальною редакцією М.Т.Сипка

Рівне – 2009

УДК 693.7 (035.6)

ББК 38.6.я.73

С 38

Затверджено вченою радою НУВГП.

(Протокол №6 від 30 травня 2008 р.)
Рецензенти:

Дворкін Л.Й.., доктор техн. наук, професор НУВГП;

Романушко Є.Г., канд. техн. наук, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури;

Войтко В.І., голова правління "Рівнебудтандем", член-кореспондент МАНЕБ.
Сипко М.Т., Доманський Г.В., Макаренко Р.М., Гомон Л.П.

С 38 Рекомендації з формування ланок для виконання будівельно-монтажних робіт: Довідник. - Рівне: НУВГП, 2009.- 104с.


Довідник містить необхідні для будівельників відомості про склад ланок, перелік технологічних процесів, тарифні ставки при виконанні механізованих вантажно-розвантажувальних, земляних, кам’яних, монтажних, теслярських, столярних, покрівельних, ізолювальних, опоряджувальних та інших будівельних робіт. Описано технологію визначення середнього розряду робітників-будівельників. Приділено значну увагу кількісно-кваліфікаційному складу ланок при зміні умов виконання тих чи інших будівельних процесів.

Рекомендації можуть бути використані як довідник для студентів будівельних спеціальностей, а також для інженерів-будівельників та працівників будівельних організацій.

УДК 693.7 (035.6)

ББК 38.6.я.73
© Сипко М.Т., Доманський Г.В.,

Макаренко Р.М., Гомон Л.П., 2009

©Національний університет водного

господарства та природокористування, 2009

Передмова

У проекті виконання робіт (ПВР) основним розділом вважається календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт, що розробляється на кожний об'єкт або його частину з невеликими будівельними обсягами, простими технологічними процесами, конструктивними та об'ємно-планувальними рішен-нями; на роботи підготовчого періоду.

При складанні календарного графіка по об'єкту необхідно брати до уваги такі вихідні дані:

- проектні рішення будівель і споруд та фізичні обсяги робіт на основі конструктивних елементів або частин будівель;

- організаційно-технологічні схеми та рішення на зведення будівель і споруд по секціях, прогонах, поверхах, ярусах, захватках, ділянках, прийняті в проекті організації будівництва ( ПОБ ) та технологічних картах, в ув'язці з технологічними рішеннями зі спорудження об'єктів;

- календарні графіки виконання окремих видів робіт у технологічних картах;

- рішення з організації та технології виконання будівельних процесів з урахуванням ув'язки суміжних процесів;

- норми витрат праці та часу роботи механізмів;

- дані про кількісний і тарифно-кваліфікаційний склад комплексних та спеціалізованих бригад, ланок.

При складанні переліку робіт, що заносяться в календарний графік, необхідно враховувати технологічну послідовність і групувати їх за видами та періодами часу. При групуванні робіт необхідно дотримуватись певних правил роботи, тобто, за можливістю, укрупнювати, об'єднувати, щоб графік був лаконічним та зручним для користування.

При укрупненні робіт не можна:

- об'єднувати роботи, що виконуються різними виконавцями (будівельними дільницями, ланками та іншими низовими будівельними підрозділами ) ;

- в комплексі робіт, які виконує один виконавець, необхідно виділити та показати ту частину роботи, яка відкриває фронт робіт для іншого будівельного підрозділу.

Таким чином, укрупнення переліку робіт в календарному графіку обмежене:

- технологічним фактором;

- послідовністю будівельних процесів;

- організаційним розподілом робіт за виконавцями.

Обсяги робіт визначаються за робочими кресленнями. Обсяги робіт необхідно виражати в одиницях, прийнятих в діючих нормах (ДБН) на будівельно-монтажні роботи.

Трудомісткість робіт і кількість машино-змін роботи будівельних машин і обладнання визначається за діючими державними, відомчими та місцевими нормами і розцінками з урахуванням даних про фактичну продуктивність праці.

У всіх великих будівельних підрозділах для цілей планування необхідно використовувати укрупнені норми, розроблені на основі виробничих калькуляцій. Укрупнені норми складаються за видами робіт на будівлю або її частину (секцію, проліт, ярус, поверх і т.д.), конструктивний елемент або комплексний будівельний процес.

Тривалість робіт в календарному графіку визначається наступним чином: до моменту складання календарного графіка мають бути прийняті методи виконання робіт, підібрані будівельні машини, механізовані установки та обладнання і прийнята інтенсивність виконання робіт. У процесі складання календарного графіка необхідно передбачити експлуатацію основних будівельних машин в 2-3 зміни. Інтенсивність і тривалість механізованих робіт повинна визначатися за експлуатаційною продуктивністю механізмів. У зв'язку з цим, спочатку визначають інтенсивність і тривалість механізованих робіт, ритм виконання яких визначає всю побудову календарного графіка, а потім розраховують тривалість робіт, які виконують вручну.

Тривалість механізованих робіт (в робочих днях) визначається за формулою:

, (1)

де: N - необхідна кількість машино-змін; п мкількість прийнятих одиниць машин; т - кількість змін роботи на добу.

Необхідна кількість машин залежить від обсягу робіт, організаційно-технологічної схеми зведення будівлі та встановлених нормативних чи директивних термінів будівництва об'єкта.

Тривалість робіт, які виконуються вручну (в робочих днях), визначається за формулою:

, (2)

де: Q – трудомісткість робіт, люд. - дні; плюд.- кількість робітників, які зайняті на деякому фронті робіт.

Кількість робітників в зміну і склад робітників (ланки, бригади) визначається відповідно до трудомісткості, продуктивності праці та середнім розрядом роботи.

Велике практичне значення має залежність між середнім розрядом роботи (обумовленим в ДБН), яку планується виконати, та середнім розрядом підібраного підрозділу виконавців (ланки, бригади, дільниці).

Так, якщо середній розряд робітників підібраний з виконання роботи не відповідає середньому розряду роботи, то це приводить до того, що при завищеному розряді робітників продуктивність праці висококваліфікованих робітників (ланки, бригади) знижується, а при заниженому середньому розряді робочих – погіршується якість виконуваних робіт.

Для розрахунку середнього розряду робітників користуємося тарифно-кваліфікаційною сіткою для будівельних професій. Наказ Мінрегіонбуду України від 22.02.08. №94 оприлюднив якісні показники тарифної сітки будівельних професій із врахуванням середньомісячної заробітної плати 2300 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому 3.8.

Таблиця 1

Тарифні ставки робітників-будівельників

Розряди

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифні ставки

10,49

11,33

12,44

14,05

16,18

18,85

21,77

25,11Таблиця 2

Усереднена вартість людино-годин за розрядами робіт у будівництві станом на 22.02.2008р.


Розряд робіт

Вартість люд.-год.

Розряд робіт

Вартість люд.-год.

Розряд робіт

Вартість люд.-год.

Розряд робіт

Вартість люд.-год.

1.0

10,49

2.8

12,22

4.6

15,33

6.4

20,01

1.1

10,57

2.9

12,33

4.7

15,54

6.5

20,31

1.2

10,66

3.0

12,44

4.8

15,75

6.6

20,60

1.3

10,74

3.1

12,60

4.9

15,79

6.7

20,90

1.4

10,83

3.2

12,77

5.0

16,18

6.8

21,18

1.5

10,91

3.3

12,92

5.1

16,45

6.9

21,47

1.6

10,99

3.4

13,08

5.2

16,71

7.0

21,77

1.7

11,08

3.5

13,25

5.3

16,98

7.1

22,10

1.8

11,16

3.6

13,41

5.4

17,25

7.2

22,44

1.9

11,25

3.7

13,56

5.5

17,52

7.3

22,77

2.0

11,33

3.8

13,72

5.6

17,78

7.4

23,11

2.1

11,44

3.9

13,89

5.7

18,05

7.5

23,45

2.2

11,55

4.0

14,05

5.8

18,32

7.6

23,77

2.3

11,66

4.1

14,26

5.9

18,59

7.7

24,11

2.4

11,77

4.2

14,48

6.0

18,85

7.8

24,44

2.5

11,89

4.3

14,69

6.1

19,14

7.9

24,78

2.6

12,00

4.4

14,90

6.2

19,44

8.0

25,11

2.7

12,11

4.5

15,12

6,3

19,72

Примітка: наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 40-годинному робочому тижні. Вартісні показники обраховані в додатку, виходячи з середньомісячної заробітної плати 2300 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому 3.8 (Наказ Мінрегіонбуду України від 22.02.08. №94).

Наведемо приклад розрахунку середнього розряду згідно з тарифною ставкою.

Приклад: Визначити середній розряд робітників (ланки) при установленні колон вагою до 20 т, в стакани фундаментів.

Рішення: 1. Кількісний склад ланки підбираємо із урахуванням технологічних вимог, СНиП ІІІ-4-80* і карти трудового процесу.

Склад ланки:

Монтажники конструкцій – 5 розр.-1

Монтажники конструкцій – 4 розр.-1

Монтажники конструкцій – 3 розр.-2

Монтажники конструкцій – 2 розр.-1

Машиніст крана – 6 розр.-1.

2. Розрахунок виконуємо в табличній формі.

Таблиця 3

До розрахунку кількісного складу бригади

Розряд членів ланки

Погодинна тарифна ставка

Кількість робітників вказаного розряду

Добуток погодинної тарифної ставки на кількість робітників відповідного розряду

2-й

11,33

1

11,33

3-й

12,44

2

24,88

4-й

14,05

1

14,05

5-й

16,18

1

16,18

6-й

18,85

1

18,85

Разом

72,85

6

85,29

Середній розряд робітників за середньою тарифною ставкою визначаємо за формулою:

Рсб-(Сбс):бм) , (3)

де: Рб – тарифний розряд, який більший відповідно до розрахункової середньої ставки; Сб – більша погодинна тарифна ставка відповідно до розрахункової; См – менша погодинна тарифна ставка відповідно до розрахункової; Сс – розрахункова тарифна ставка ланки.

3. Визначаємо середню погодинну тарифну ставку:

Сс=85,29:6=14,22. (4)

В нашому випадку середня погодинна тарифна ставка більша 4-го розряду (14,05) і менша 5-го розряду ( 16,18 ).


Підставляючи отримані дані в формулу визначаємо середній розряд ланки:

Рс=5-(16,18-14,22):(16,18-14,05)=5-(1,96:2,13)=4,1

Отже, середній розряд підібраної ланки – 4,1. Цей розряд необхідно порівняти із середнім розрядом згідно з ДБН. Якщо він буде вищий, то необхідно переглянути розряди ланки в бік їх зменшення із числа робітників, які не впливають на якість роботи.

Невідповідність середнього розряду роботи середньому розряду виконавців можливо допустити без зміни кількісного складу в межах 0,05 – 0,1.

Згідно із задумами авторів, цей посібник розробляється для практичного користування як студентами, так і фахівцями будівельного напряму для визначення трудомісткості при виконанні будівельно-монтажних робіт.

При складанні калькуляцій витрат праці, що необхідна для проектування календарного графіка, потрібно для кожної роботи (процесу) підібрати склад виконавців, який відповідав би технологічним вимогам, вимогам СНиП ІІІ-4-80* «Охорона праці і техніка безпеки в будівництві», а середній розряд виконавців відповідав середньому розряду роботи, який рекомендується в ДБН.

Склад ланок, бригад в ДБН на будівельно-монтажні роботи, які б відповідали технологічним вимогам (СНиП ІІІ-4-80*), не передбачено. Зважаючи на те, що технологія виконання будівельних робіт (процесів, конструктивних елементів) майже не змінилася (за винятком впровадження механізованого інструменту, засобів малої механізації і матеріалів-консервантів), упорядниками до цього довідника включено ланки рекомендовані нормами з деякими змінами. Ці склади ланок апробовані під час контрольних замірів при виконанні хронометражу робіт протягом кількох десятиліть, починаючи з 50-х років минулого століття.


  1. Механізовані транспортні та вантажо-розвантажувальні роботи в будівництві


Загальні положення

1. Складські роботи, а також навантаження і розвантаження залізничних вагонів нормуються Державними будівельними нормами.

2. Склади ланок для виконання вантажно-розвантажувальних робіт та при переміщенні вантажів в горизонтальному і вертикальному напрямках при виконанні будівельно-монтажних робіт, визначений з урахуванням СНиП ІІІ-4-80* ""Техника безопасности в строительстве" ".

3. Передбачений в збірнику склад ланок "Машиніст (кранівник)", "Машиніст крану автомобільного", називається в розділах для скорочення - "Машиніст".
1.1. Склад ланок при навантаженні (розвантаженні) матеріалів, деталей, конструкцій механізмами
1.1.1. Навантаження матеріалів однаковими

навантажувачами на пневмоколісному і

гусеничному шасі
Марка навантажувачів: ТО-16А; ТО-18; ТО-18А; - ємністю ковша відповідно 1; 1,5 мг.

Склад ланки:

Машиніст 4 розр. -1
1.1.2.Навантаження, розвантаження і штабелювання матеріалів (вантажів) автомобільними навантажувачами
Склад робіт:

а). При навантаженні сипучих матеріалів:

1. Наповнення ковша.

2. Піднімання ковша (до 2 м.).

3. Переміщення ковша.

4. Розвантаження ковша.

5. Опускання ковша.

6. Повернення навантажувача.

б). При навантаженні, розвантаженні або вкладанні в штабель матеріалів (вантажів) тарі і пакетах:

1. Зачеплення або установлення вилкового захвату пакету або завантаженої тари.

2. Переміщення навантажувача з вантажем.

3. Установка вантажу до 2 м.

4. Повернення навантажувача.

Склад ланки:

Машиніст навантажувача автомобільного 4 розр. -1.
1.1.3. Навантаження в транспортні засоби сипучих

матеріалів (пісок, гравій, шлак) одноківшевими екскаваторами, обладнаними прямою і зворотньою лопатами
Склад робіт:

1. Установлення екскаватора в робоче положення.

2. Навантаження сипучих матеріалів в транспортні засоби з очищенням ковша.

3. Відсовування ковшем негабаритних глиб в сторону при

навантаженні мерзлих матеріалів.

4. Переміщення екскаватора в межах робочого місця.

5. Очищення шляху.

Склад ланки:

- при місткості ковша 0,25-0,4 м3- машиніст 4 розр.-1;

- при місткості ковша 0,5-0,65 м3 - машиніст 5 розр.-1;

- при місткості ковша 1-1,25 м3 - машиніст 5 розр.-1, помічник машиніста 4 розр.-1.
1.1.4. Навантаження або розвантаження матеріалів (вантажів) стріловими самохідними кранами вантажопідйомністю до 25 т
Склад робіт:

1. Переміщення крана і встановлення його в робоче положення.

2. Зачеплення вантажу.

3. Навантаження (розвантаження) вантажу з підніманням або

опусканням до 4 м. .

4. Укладання підкладок під конструкції і деталі.

5. Відчеплення вантажу.

6. Кріплення або розкріплення вантажу за необхідністю.

7. Подача сигналів машиністу кранів.

Таблиця 4


Назви професій і кваліфікація

Вантажопідйомність кранів, т

автомобільних

гусеничних

до 6,3 т включно

6,3-10 т

10 т і більше

до 5 т

до

10 т

біль-

ше 10т

Машиніст

6 розряду

-

-

1

-

-

1

Машиніст

5 розряду

-

1

-

-

1

-

Машиніст

4 розряду

1

-

-

1

-

-

Стропальники 2 розряду

2

2

2

2

2

2
Склад ланки

1.1.5. Подавання матеріалів (вантажів) стріловими

самохідними кранами вантажопідйомністю до 25 т
Склад робіт:

1. Переміщення крана і встановлення його в робоче положення.

2. Зачеплення конструкції.

3. Піднімання чи опускання конструкції і поворот стріли крана.

4. Установка конструкції в проектне положення.

5. Відчеплення конструкції (вантажу або тари) .

6. Збір і причеплення поворотної тари.

7. Зміна траверс, стропів або тари.

8. Подача сигналів машиністу крана.

Таблиця 5

Склад ланки


Назви професій і кваліфікація

Вантажопідйомність кранів, т

автомобільних

гусеничних

до 6,3 т включно

6,3-10 т

10 т і більше

до 5 т

до 10 т

більше 10 т

Машиніст

6 розряду

-

-

1

-

-

1

Машиніст

5 розряду

-

1

-

-

1

-

Машиніст

4 розряду

1

-

-

1

-

-

Стропальники 2 розряду

2

2

2

2

2

2


1.1.6. Вантажо-розвантажуальні роботи, подавання

матеріалів, конструкцій в тарі і поштучно та монтаж їх баштовими кранами вантажопідйомністю 5 тСклад робіт:

1. Зачеплення конструкції.

2. Піднімання чи опускання конструкції.

3. Поворот стріли .

4. Пересування крана чи змінення виліту гака з конструкцією

(переміщення вантажного візка).

5. Установлення конструкції в проектне положення .

6. Відчеплення конструкції.

7. Повернення крана на вихідне положення.

8. Подача сигналів машиністу крана.

Склад ланки:

Машиніст 5 розр.-1;

Стропальники 2 розр.-2

При виконанні тих самих робіт кранами вантажопідйомністю до 25 т включно, склад ланки приймати:

Машиніст крану 6 розр.-1;

Помічник машиніста 4 розр.-1;

Стропальники - такелажники 2 розр.-2.
1.1.7. Навантаження і розвантаження матеріалів

(вантажів) козловими кранами вантажопідйомністю до 30 тСклад робіт:

1. Зачеплення вантажу.

2. Піднімання вантажу.

3. Переміщення вантажу.

4. Установлення вантажу з укладанням підкладок (прокладок).

5. Відчеплення вантажу.

6. Повернення крана.

7. Заміна строп (за необхідністю).

Таблиця 6

Склад ланки

Назви професій і кваліфікація

Маса вантажу, т, до

10 т

25 т

Машиніст 5 розряду

1

1

Стропальник 3 розряду

-

2

Стропальник 2 розряду

2

-

2 Земляні механізовані роботи

Загальні положення
1. Професії робітників, які зайняті, під час виконання земляних робіт управлінням машин, відповідають вимогам Державного класифікатора. Назва професій: машиніст і помічник машиніста екскаватора, машиніст бульдозера, машиніст грейдера причіпного, машиніст автогрейдера, машиніст бурової установки, машиніст скрепера, машиніст грейдер-елеватора, машиніст бурильно-кранової машини, машиніст грунто-ущільнюючої машини та машиністи інших будівельних машин з метою скорочення називають машиністом і помічником машиніста.

2. Якість виконання земляних робіт повинна відповідати вимогам норм.

3. Нормативами передбачено дотримання вимог СНиП ІІІ-4-80* "Техника безопасности в строительстве" (розділ "Земляные работы").

4. Розряд машиніста і помічника машиніста залежить від складності обслуговуючої машини (продуктивності, ємності ковша, потужності двигуна) .

5. Характеристики основних машин наводяться нижче.
2.1. Технічні характеристики основних машин для

виконання земляних робіт
2.1.1. Технічна характеристика розпушувачів

мерзлого ґрунту
Таблиця 7

Характеристика механізмів

Найменуван-ня показників

Одиниця виміру

Марка бульдозерного обладнання і обладнання для розпушення

ДП-5С

(Д-515 С)

ДП-6С

(ДЗ-117)

ДП-22С

(ДЗ-35С)

ДП-7С

(Д-576С)

ДЗ-121

ДЗ-121А, ДЗ-126, ДП-9С (Д-652В)

1

2

3

4

5

6

7

8

Глибина розпушення

м

0,4

0,45

0,5

0,7

0,7

0,7

Ширина розпушення

м

1,9

1,9

1,65

1,56

1,5

2,4

1

2

3

4

5

6

7

8

Управління

гідравлічне

Число зубків

шт.

3

1

3

3

1

3

Марка трактора
Т-130

Т-130

Т-180

Т-180

ДЕТ-250

ДЕТ-250

Потужність

кВт

118

160

179

179

221

300

Маса обладнання

т

1,44

1,4

3,1

1,75

5

5,93

2.1.2 Технічна характеристика бульдозера
Таблиця 8

Характеристика механізмів

Найменування показників

Марка бульдозера

ДЗ-19 (Д494А)

ДЗ-18 (Д-492А)

ДЗ-25 (Д-552)

ДЗ-34С (Д-572А)

ДЗ-27С (Д-532С)

ДЗ-9

Д-275А)

Тип відвалу

н.п

п

п

н.п

н.п

н.п

Довжина відвалу, м

3,03

3,97

4,43

4,54

3,2

3,35

Висота відвалу, м

1,3

1

2,85

3,98

1,91

2,56

Управління

г

г

г

г

г

к

Потужність, кВт (к.с.)

80 (108)

80 (108)

132 (180)

221 (300)

118 (160)

132 (180)

Марка трактора

Т-100

Т-100

Т-180

ДЕТ-250

Т-130

Т-180

Маса бульдозерного обладнання, т

1,53

1,86

2,85

3,98

1,91

2,56

Примітка: - управління г – гідравлічне; к - канатне;

- тип відвалу н.п – не поворотний ; п - поворотний.

2.1.3. Технічна характеристика свердлильно -

кранових машин
Таблиця 9

Характеристика механізмів

Показники

Марка свердлильно-кранової машини

БМ-202

БМ-204

БМ-303

БМ-305

Найбільша глибина свердління, м

2,2

3

Максимальна вантажопідйомність, т

1,2

1,5

Діаметр свердла, м

0,3; 0,5

0,8

Базова машина

ГАЗ-6602

МГЗ-52Л

трактор

ДТ-74С-2

Маса машини, т

5

5,7

2.1.4. Технічна характеристика екскаваторів із

гідравлічним приводом, що обладнані прямою лопатою
Таблиця 10

Характеристика механізмів

Показники

Одиниця виміру

Марка екскаваторів

ЭО -262 А

ЭО -4321

ЭО -5122

Місткість ковша

м3

0,25

0,8

1,6

Найбільша висота копання

м

4,6

7,9

9,65

Найбільший радіус копання

м

4,7

7,45

8,93

Найбільша висота вивантаження

м

3,3

5,67

5,1

Потужність

кВт (к.с.)

44(60)

59(80)

125(170)

Маса екскаватора

т

5,45

19,2

35,8

2.1.5. Технічна характеристика одноківшевих

екскаваторів, що обладнані зворотньою

лопатоюТаблиця 11

Характеристика механізмів

Показники

Оди-ниця виміру

Марки екскаваторів

ЭО-3322 А

ЭО-3322 Б

ЭО-3322 В

ЭО-5051 А

ЭО-50150

ЭО-4321

ЭО-4321

ЭО-4321 А

ЭО-5122

Місткість ковша

м

0,4

0,5

0,63

0,5

0,4

0,65

0,65

1,25

Найбільша глибина копання

м

5

4,2

4,3

4,5

6,7

5,5

5,8

6

Найбільший радіус копання

м

8,2

7,5

7,6

7,3

10,16

8,95

9

9,4

Найбільша глибина вивантаження

м

5,2

4,8

4,7

3,9

6,18

5,6

5

5

Потужність

кВт (к.с.)

59 (80)

59 (80)

59 (80)

55 (75)

59 (80)

59 (80)

95 (130)

125 (170)


2.2. Склад ланок, які обслуговують машини для

виконання земляних робіт в будівництві

ДБН2.2.-1-99

Таблиця 12

Характеристика механізмів

Назва машин

Тип, марка

Склад ланки

1

2

3

Причіпні скрепери, розпушувачі, бульдозери, свердлильні установки на тракторах

ДТ-75, Т-74

Машиніст

5 розр.-1

Т-130, Т-100

Машиніст

6 розр.-1

Т-180

ДЭТ-250

Скрепери самохідні, (кВт)

від 160 до 300

Машиніст

6 розр.-1

Скрепери причіпні з трактором

Т-100

Тракторист

6 розр.-1 Машиніст

5 розр.-1

Автогрейдери з двигунами потужністю кВт, (к.с.)

до 59(80) включно

Машиніст

5 розр.-1

більше 59(80)

Машиніст

6 розр.-1

Котки самохідні

-

Машиніст

6 розр.-1

Землеущільнююча машина на тракторі

Т-100

Тракторист

6 розр.-1

Екскаватори одноківшеві з гідравлічним приводом на пневмоколісних шасі з ковшем місткістю, м 3

0,15 - 0,4

Машиніст

5 розр.-1

0,4 - 1,0

Машиніст

6 розр.-1

більше 1

Машиніст

6 розр.-1 Помічник машиніста

5 розр.-1

продовження табл. 12

1

2

3

Екскаватори одноківшевшеві з гідравлічним приводом на гусеничних шасі з ковшем місткістю, м 3

0,15 - 0,4

Машиніст

5 розр.-1

0,4 - 1,0

Машиніст

6 розр.-1

1 -1,25 включно

Машиніст

6 розр.-1. Помічник машиніста

5 розр.-1

1,25-4 включно

Екскаватор-планувальник

Э-4010

Машиніст

6 розр.-1. Помічник машиніста

5 розр.-1

Екскаватори траншейні роторні потужністю, кВт (к.с.)

147-184 (200-250)

Машиніст

6 розр.-1. Помічник машиніста

5 розр.-1

184-220 (250-300)

220 і більше (300)

  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации