Фанидан якуний назорат топшириғи - файл

приобрести
скачать (302.6 kb.)


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ

ИҚТИСОДИЁТ НАЭАРИЯСИ” КАФЕДРАСИТузувчи: доцент А.Б.Шакаров
«МИКРОИҚТИСОДИЁТ.МАКРОИҚТИСОДИЁТ»

ФаниДАН

ЯКУНИЙ НАЗОРАТ топшириғи вариантлари

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ

«Иқтисодиёт назарияси” КАФЕДРАСИ

Микроиктисодиёт.Макроиқтисодиёт” фанидан якуний назорат варианти


1-ВАРИАНТ

1.Замонавий бозор иқтисодиёти муаммоларини ечишда микроиктисодиет фанининг аҳамияти.Таянч иборалар: Такчил ресурслар муаммоси, такчил ресурсларни таксимлаш тамойиллари, бозор нархи, бозор шароитида карор кабул килиш, истеъмолчилар ва ишлаб чикарувчилар фаолиятини мувофиклаштириш.

2. Истеъмолчининг бозордаги харакати.

Таянч иборалар: Нафлик, нафлик функцияси, чекли нафлик, чекли нафликнинг камайиш конуни, бефарклик чизиги, чекли алмаштириш нормаси, бюджет чизиги, истеъмолчининг мувозанат холати шартлари.

3. Талаб функцияси қуйидагича берилган:
Qd =120-2P
Функциядан фойдаланиб ушбу кўрсаткичларни аниқланг:

1. Максимал даромадни таъминловчи нарх;

2. Максимал даромад;

3. Товар нархи 19 доллар бўлганда сотувчи даромади қанчани ташкил этади?

4. Сотиш хажми 40 бирлик бўлганда сотувчи даромади аниқлансин.

Кафедра мудири У.Н.Нормуродов


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации