Патентна документація як специфічний вид документів - файл

приобрести
скачать (61.5 kb.)


Шановний(-на) Голово та члени державної екзаменаційної комісії!

Пропоную вашій увазі дипломну роботу на тему: «Патентна документація як специфічний вид документів».

У сучасному науковому просторі питання патентної документації актуалізовано доволі часто, оскільки належить до сфери інтелектуальної власності загалом, яка стає цінним інноваційним ресурсом та основним фактором розвитку економіки.

Як відомо, патентна документація становить сукупність первинних і вторинних документів, складених у відповідності з патентним законодавством і встановлюючих офіційне визнання наявності винаходів, промислових зразків і корисних моделей. У патентних документах представлено описи винаходів, документацію про промислові зразки, корисні моделі та товарні знаки. Таким чином, ця документація актуалізована у межах вивчення патентознавства. Проте дослідження патентної документації лише в правознавчому аспекті чи фрагментарні згадки у контексті документознавства загалом формують недостатній ступінь вивчення її парадигми й зумовлюють важливість та актуальність вивчення типології, класифікаційних засад її впорядкування і патентно-інформаційного забезпечення інноваційної діяльності.Мета нашого дослідження полягає у системному вивченні визначальних рис патентної документації, її класифікаційно-типологічних засад та парадигми її функціонування у межах специфічного виду документації.

Для досягнення мети у процесі дослідження необхідно виконати такі основні завдання:  1. встановити сутність поняття «патентна документація», її функції та значення в сучасному науковому просторі;

  2. визначити основні джерела доступу до патентної інформації;

  3. вивчити технологію інформаційно-патентного пошуку та його різновидів;

  4. з’ясувати особливості патентної діяльності в Україні, зокрема звернути увагу на схему патентування та виокремити основні етапи цього процесу;

  5. диференціювати проблеми та провідні напрямки перспективного розвитку патентознавства і патентно-інформаційної діяльності в Україні.Шановний(-на) Голово та члени державної екзаменаційної комісії!
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации