Практичне заняття 10 Засади маркетингового ціноутворення - файл

приобрести
скачать (19.2 kb.)


Практичне заняття 10

Засади маркетингового ціноутворення

Питання для обговорення: 1. Визначення, мета, основні цілі цінової політики

 2. Визначення та класифікація цін

 3. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на ціноутворення

 4. Як здійснюється процес ціноутворення? Етапи.

 5. Метод ціноутворення (методи прямого ціноутворення, методи непрямого ціноутворення)

 6. Альтернативні методи ціноутворення:

  1. Методи витратного ціноутворення (Метод повних витрат (повної собівартості); Ціноутворення на аналізі беззбитковості; Ціноутворення на основі кривої досвіду)

  2. Методи, що ґрунтуються на попиті (Метод визначення економічної цінності товару для покупця; Метод опитування покупців; Метод трьох рівнів ціни)

  3. Методи ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію (Метод орієнтації на поточні ціни; Метод проходження за ціновим лідером;

 7. Знижки. Види знижок

 8. Цінова стратегія. Етапи формування цінової стратегії

 9. Підхід на основі співвідношення "сприйняття ціни покупцями - економічна цінність товару". Базові стратегії ціноутворення (стратегія преміального ціноутворення (зняття вершків); стратегія цінового прориву (знижених цін); стратегія нейтрального ціноутворення).

 10. Підхід на основі співвідношення "ціна - якість"

 11. Підхід на основі цінового позиціювання

 12. Стратегії цінової адаптації

  1. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури.

  2. Стратегії ціноутворення за географічним принципом.

  3. Стратегії залежно від різноманіття цін.

  4. Стратеги ціноутворення залежно від конкуренції.

  5. Стратегія ціноутворення залежно від динаміки цін

  6. Встановлення цін зі знижками і заліками.

 13. Державна політика регулювання цін. Методи державного регулювання цін.

Завдання 1

Скласти послідовний ланцюг з етапів процесу встановлення вихідної ціни на товар: 1. Вибір цінової стратегії. 2. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства. 3. Визначення цілей ціноутворення. 4. Розрахунок ціни. 5. Вибір моделі і методу ціноутворення

Завдання 2

Який метод ціноутворення бажано використовувати при відповідних обставинах?

Практичне заняття 10
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации