Инструкция по эксплуатации молниезащиты зданий и сооружений - файл n1.doc

приобрести
Инструкция по эксплуатации молниезащиты зданий и сооружений
скачать (268 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc268kb.07.07.2012 04:02скачать

n1.doc_____________________________

«Узгоджено» «Затверджую»


ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР

_______________Ф.І. Чефранов _______________________

«____»__________ 2008г. «____»__________ 2009г.


Інструкція № Е-6
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

Обов’язково для:

 1. Керівників, спеціалістів УКПНГ, ЕВС та ЕХЗ, ВКБ.

 2. Оперативно - виробничого персоналу ЕВС та ЕХЗ.

 3. Виробничого персоналу УКПНГ.


________ 2009р.
Зміст

Стор. №2 – Загальна частина.
Стор. №2 – Терміни.
Стор.№5 – Класифікація будівель і споруд щодо улаштування блискавкозахисту.
Стор. №6 – Заземлювальні пристрої.

Стор. №7 Експлуатаційно-технічна документація.Стор. №7 Приймання блискавкозахисту в експлуатацію.
Стор. №8 Експлуатація блискавкозахисних пристроїв.
Стор. №10 Нагляд під час проведення робіт.
Стор. №10 Вимоги безпеки.
Стор. №11 Додаток №1.
Стор. №12 Додаток №2.
Стор. №15 Додаток №3.
Стор. №16 Додаток №4.
Стор. №18 Додаток №5.

1. Загальна частина


  1. Вимоги даної інструкції поширюються на пристрої блискавкозахисту всіх об’єктів управління.

  2. Інструкція призначена для персоналу ЕВС та ЕХЗ, який займається експлуатацією пристроїв блискавкозахисту об’єктів управління.

  3. Інструкція розроблена на основі:
 1. Терміни


2.1 удар блискавки в землю

Електричний розряд атмосферного походження між грозовою хмарою і землею, що складається з одного або декількох імпульсів струму.
2.2 прямий  удар блискавки  (ПУБ) 

Безпосередній контакт каналу блискавки з об’єктом (будівлею або спорудою), що супроводжується протіканням через нього струму блискавки.
2.3 точка ураження

Точка, в якій блискавка стикається з землею, будівельною конструкцією або блискавковідводом. Удар блискавки може мати декілька точок ураження.
2.4 струм блискавки

Струм, що стікає до точки ураження.
2.5 електромагнітний імпульс блискавки (ЕМІБ)

Електромагнітні ефекти від струму блискавки, які супроводжуються як  перехідними хвильовими процесами так і ефектами випромінюючого електромагнітного поля.

Примітка. ЕМІБ – є вторинною проявою блискавки.
2.6 імпульсна перенапруга

Перехідний хвильовий процес, спричинений ЕМІБ, який проявляється перенапругою і/або надструмом в провідних частинах.
2.7 провідна частина

Будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм.
2.9 захист від ПУБ

Зовнішня система заходів, які вживаються для скорочення матеріальних збитків, обумовлених ударами блискавки в будівельні конструкції.
2.10 надійність захисту від ПУБ (Рз)

Визначається, як  Рз=1 - РПУБ,   де   РПУБ – імовірність ПУБ в об’єкт, який захищається блискавковідводами з стрижньовими або тросовими блискавкоприймачами (див. 3.12 і 3.14).

2.11 захист від вторинних дій блискавки

Внутрішня система заходів, які обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних конструкцій, електричні і електронні системи.
2.12 блискавковідвід

Пристрій, який сприймає удар блискавки і відводить її струм в землю.
2.13 блискавковідвід, що стоїть окремо

Блискавковідвід, розташований так, щоб шлях струму блискавки не мав контакту з об’єктом, який він захищає.
2.14 блискавкоприймач

Частина блискавковідводу, призначена для перехоплення блискавок.
2.15 струмовідвід

Частина блискавковідводу, призначена для відведення струму блискавки від блискавкоприймача до заземлювача.
2.16 заземлювач

Провідна частина або сукупність з’єднаних між собою провідних частин, які знаходяться в електричному контакті з землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, наприклад, бетон.

Примітка. Заземлювач є підземним закінченням системи.
2.17 зона захисту блискавковідводу

Простір, усередині якого будівельна конструкція захищена від ПУБ з надійністю не нижче визначеного значення.

2.18 зона захисту від дії блискавки

Зона, в якій електромагнетизм блискавки обмежений зовнішнім середовищем.

Примітка. Між різними зонами не обов’язково є фізичні межі, наприклад, стіни, двері, стеля.
2.19 блискавкостійкість оптичного кабелю

Стійкість кабелю до блискавки, яка характеризується максимально допустимим струмом блискавки в металопокриттях кабелю, що не викликає його пошкоджень і припинення зв’язку.
2.20 екранування

Захист внутрішньої системи або окремих її частин  від дії електромагнітних полів (за допомогою заземлення металевих листів, сіток, сталевих кожухів).
2.21 пристрій захисту від імпульсної перенапруги (ПЗІП)

Пристрій, призначений для обмеження перехідних перенапруг і для  відводу імпульсного струму. Цей пристрій має, принаймні, один нелінійний елемент.
2.22 еквіпотенціальні з’єднання (з’єднання)

Взаємне з’єднання всіх провідних частин будівельної конструкції і внутрішньої системи з підземним закінченням системи для досягнення рівності їх потенціалів.
2.23 заземлювальна система

Повна система, яка об’єднує підземне закінчення системи і взаємне з’єднання всіх провідних частин.
2.24 заземлювальна шина

Шина, або затискач, які є частиною заземлювальної системи і дають змогу виконувати електричні з’єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів.
2.25 електрична система

Система, яка об’єднує електропостачання, що складається з компонентів низької напруги (до 1 кВ).
2.26 електронна система

Система, яка об’єднує чутливі електронні компоненти, такі як обладнання зв’язку (дротове і бездротове), лічильно-розрахункові пристрої (комп’ютери), контролюючі і вимірювальні системи, радіосистеми, потужні електронні установки.
2.27 внутрішня система

Електрична і електронна система в межах будівельної конструкції.
2.28 небезпечне іскріння

Недопустимий електричний розряд усередині об’єкта, спричинений ударом блискавки.
2.29 комунальні комунікації

Провідні трубопроводи, непровідні трубопроводи з внутрішнім провідним середовищем, силові та інформаційні кабелі.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЩОДО УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ.


 

3.1 Класифікація об'єктів визначається за небезпекою ударів блискавки для самого об’єкта і його оточення.

Безпосередня небезпечна дія блискавки — це пожежі, механічні пошкодження, травми  та загибель людей і тварин, а також пошкодження електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки можуть бути вибухи і виділення небезпечних продуктів — радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів.

Удари блискавки можуть бути особливо небезпечні для електронних систем.
3.2 Щодо блискавкозахисту об'єкти поділяються на звичайні та спеціальні.
3.2.1 Звичайні об'єкти  (промислові підприємства, тваринницькі і птахівничі будівлі і споруди,  житлові і адміністративні будівлі, універмаги, банки, страхові компанії, дошкільні установи, школи, лікарні, притулки для старих, музеї і археологічні пам’ятники, спортивні споруди тощо).

 
3.2.2 Спеціальні об'єкти:

-     об'єкти, що становлять небезпеку для безпосереднього оточення (нафтопереробні підприємства, заправні станції, підприємства  з виробництвом і зберіганням вибухових речовин);

-     об'єкти, що становлять небезпеку для екології (хімічні заводи, атомні електростанції, біохімічні фабрики і лабораторії);

-     об'єкти з обмеженою небезпекою (пожежонебезпечні підприємства, електростанції, підстанції і лінії електропередавання, засоби зв’язку);

-     інші об'єкти ( будови вище 60 м, об'єкти, що будуються).

3.3. Рівень блискавкозахисту визначається згідно додатку №2, де:

n – щільність ударів блискавки  на 1 км2  земної поверхні за рік, визначена за даними метеорологічних спостережень   в місці  розташування об’єкта,  1/км2 рік. Якщо дані спостережень відсутні n може бути приблизно розраховано за формулою
,

Тгр  - середня тривалість гроз у годинах, визначена за картами інтенсивності грозової діяльності (Додаток №3 або за середніми багаторічними (не менш 10 років) даними метеостанції, найближчої до місця знаходження об’єкта.

4. Заземлювальні пристрої


 

4.1 Основна задача заземлювального пристрою блискавкозахисту — відвести якомога більшу частину струму блискавки (50% і більше) у землю. Решта струму розтікається по підвідних до будівлі комунікаціях (оболонках кабелів, трубах водопостачання тощо). При цьому не виникають небезпечні напруги на самому заземлювачі.
4.2 Ця задача виконується сітчастою системою під будівлею і навколо неї. Заземлювальні провідники утворюють сітчастий контур, що об'єднує арматуру бетону внизу фундаменту. Це звичайний метод створення електромагнітного екрана внизу будівлі. Кільцевий провідник навкруги будівлі і (або) в бетоні на периферії фундаменту з'єднується з системою заземлення заземлювальними провідниками звичайно через кожні 5 м. Зовнішній заземлювач провідником може бути з'єднаний із вказаними кільцевими провідниками.
4.3 Арматура бетону внизу фундаменту з'єднується з системою заземлення. Арматура повинна утворювати сітку, з'єднану з системою   заземлення   через  кожні 5 м. Можна використовувати сітку з оцинкованої сталі з шириною чарунки 5 м, приварену або механічно прикріплену до прутів арматури через кожний 1 м. Кінці провідників сітки можуть служити заземлювальними провідниками для сполучних смуг. В Додатках С і Т показані приклади сітчастого заземлювального пристрою.
4.4 Зв'язок заземлювача і системи з'єднань створює заземлювальну систему. Основна задача заземлювальної системи - зменшувати різницю потенціалів між будь-якими точками будівлі і устаткування. Ця задача розв'язується створенням великої кількості паралельних шляхів для струмів блискавки і наведених струмів, утворюючи мережу з низьким опором в широкому спектрі частот. Численні і паралельні шляхи мають різні резонансні частоти. Безліч контурів із частотно-залежними опорами створюють єдину мережу з низьким опором для перешкод даного спектра.
 

5. Експлуатаційно-технічна документація
5.1 На всі блискавкозахисти об’єктів повинен бути комплект експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту та паспорт згідно додатку №4.

5.2 На новозбудовані блискавкозахисти комплект експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту повинен містити:

-      пояснювальну записку;

-      схеми зон захисту блискавковідводів;

-      робочі креслення конструкцій блискавковідводів (будівельна частина);

-      приймальну документацію (акти приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з додатками: актами на приховані роботи;

- паспорт на блискавкозахист.

На об’єкти що експлуатуються комплект експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту повинен містити:

- паспорт на блискавкозахист.

-      робочі креслення конструкцій блискавковідводів (будівельна частина).

- схеми заземлюючих пристроїв блискавкозахисту.

- протоколи замірів опору заземлюючого пристрою блискавкозахисту.

- акт перевірки та огляду блискавкозахисту.
5.3 У пояснювальній записці вказуються підприємство — розробник комплекту експлуатаційно-технічної документації, підстава для його розроблення, перелік чинних нормативних документів і технічної документації, якими керувалися при роботі над проектом, спеціальні вимоги до запроектованого блискавкозахисту.

У пояснювальній записці надаються:

-      вихідні дані для розроблення технічної документації;

-      прийняті способи блискавкозахисту об'єктів;

-     розрахунки зон захисту, заземлювачів, струмовідводів і елементів захисту від вторинних проявів блискавки.

6. Приймання блискавкозахисту в експлуатацію.
6.1 Блискавкозахисні пристрої об'єктів, після закінчення будівництва (реконструкції), приймаються в експлуатацію робочою комісією і передаються в експлуатацію замовнику до початку монтажу технологічного устаткування, завезення і завантаження в будівлі і споруди устаткування і цінного майна.
6.2 Приймання блискавкозахисних пристроїв на діючих об'єктах здійснюється робочою комісією.
6.3 Склад робочої комісії визначається замовником, до складу робочої комісії можуть залучатися представники:

-      особи, відповідальні за електрогосподарство;

-      підрядної організації;

-      органу державного пожежного нагляду (за згодою).
6.4 Робочій комісії пред'являються наступні документи:

-     затверджені проекти пристрою блискавкозахисту;

-     акти на приховані роботи (щодо влаштування і монтажу заземлювачів і струмовідводів недоступних для огляду);

-     акти випробувань пристроїв блискавкозахисту і захисту від вторинних проявів блискавки і занесення високих потенціалів через наземні і підземні металеві комунікації (дані про опір всіх заземлювачів, результати огляду і перевірки робіт щодо монтажу блискавкоприймачів, струмовідводів, заземлювачів, елементів їх кріплення, надійності електричних з'єднань між струмопровідними елементами тощо).
6.5 Робоча комісія проводить повну перевірку і огляд виконаних будівельно-монтажних робіт із монтажу блискавкозахисних пристроїв.
6.6 Приймання блискавкозахисних пристроїв об'єктів, що будуються, оформлюється актами приймання устаткування для пристроїв блискавкозахисту. Введення блискавкозахисних пристроїв в експлуатацію оформлюється, як правило, актами-допусками відповідних органів державного контролю і нагляду.
6.7 Після приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту складаються паспорти блискавкозахисних пристроїв і паспорти заземлювачів пристроїв блискавкозахисту, які зберігаються у відповідального за електрогосподарство.
6.8 Акти, затверджені керівником організації, разом з представленими актами на приховані роботи і протоколи вимірювань включаються в паспорт блискавкозахисних пристроїв.
7. Експлуатація блискавкозахисних пристроїв
7.1 Пристрої блискавкозахисту будівель, споруд і зовнішніх установок об'єктів експлуатуються відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, ДСТУ Б В.2.5-38:2008 і вказівок, зазначених в п.7.2-7.9, цієї інструкції. Задачею експлуатації пристроїв блискавкозахисту об'єктів є підтримання їх у стані необхідної справності і надійності. Перевірка, огляд та експлуатація пристроїв блискавкозахисту проводиться персоналом дільниці за участю спеціалістів організації, яка має ліцензію на проведення таких робіт.
7.2 Для забезпечення постійної надійності роботи пристроїв блискавкозахисту щорічно перед початком грозового сезону провадиться перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту, згідно наказу по підприємству про створення комісії для виконання цих робіт, (наказ про створення комісії готує відділ головного енергетика) до якої включаються майстер на території якого встановлено блискавкозахист, інженер енергетик, представник організації яка має дозвіл на проведення даної роботи голова комісії головний інженер .
7.3 Перевірки провадяться також після установлення системи блискавкозахисту, після внесення будь-яких  змін у систему блискавкозахисту, після будь-яких пошкоджень об’єкта, що захищається. Кожна перевірка провадиться відповідно до робочої програми. Рекомендована робоча програма наведена в додатку №5. Програма розробляється інженером енергетиком, затверджується головним інженером.
7.4 Для проведення перевірки стану пристроїв блискавкозахисту вказується причина перевірки і організовуються:

-    комісія з проведення перевірки пристроїв блискавкозахисту з вказівкою функціональних обов'язків членів комісії з обстеження блискавкозахисту;

-     робоча група з проведення необхідних вимірювань;

-    терміни проведення перевірки.

7.5 Під час огляду і перевірки пристроїв блискавкозахисту рекомендується:

-     перевірити візуальним оглядом цілісність блискавкоприймачів і струмовідводів, надійність їх з'єднання і кріплення до щогл;

-     виявити елементи пристроїв блискавкозахисту, які вимагають заміни або ремонту цих елементів унаслідок порушення їх механічної міцності;

-     визначити ступінь руйнування корозією окремих елементів пристроїв блискавкозахисту, вжити заходи щодо антикорозійного захисту і посилення елементів, пошкоджених корозією;

-     перевірити надійність електричних з'єднань між струмопровідними частинами всіх елементів пристроїв блискавкозахисту;

-    перевірити відповідність пристроїв блискавкозахисту призначенню об'єктів і, у разі наявності будівельних або технологічних змін за попередній період, намітити заходи щодо модернізації і реконструкції блискавкозахисту;

-     уточнити виконавчу схему пристроїв блискавкозахисту і визначити шляхи розтікання струму блискавки по її елементах при розряді блискавки;

-   виміряти опір заземлювачів блискавкозахисту. Отримані результати не повинні перевищувати результати відповідних вимірів під час приймання блискавкозахисту в експлуатацію більш ніж у 5 разів;

-     перевірити наявність необхідної документації на пристрої блискавкозахисту.
7.6 Періодичному контролю з розкриттям протягом шести років (для об'єктів I категорії) піддаються всі штучні заземлювачі, струмовідводи і місця їх приєднань, при цьому щорічно проводиться перевірка до 20% їх загальної кількості. Уражені корозією заземлювачі і струмовідводи при зменшенні їх площі поперечного перерізу більше ніж на 25% повинні бути замінені новими.
7.7 Позачергові огляди пристроїв блискавкозахисту слід проводити після стихійного лиха (ураганний вітер, повінь, землетрус, пожежа) і гроз надзвичайної інтенсивності.
7.8 Позачергові виміри опору заземлення пристроїв блискавкозахисту слід проводити після виконання ремонтних робіт як на пристроях блискавкозахисту, так і на самих об'єктах, що захищаються, і поблизу них персоналом дільниці за участі спеціалістів які атестовані та мають необхідні дозволи.

Результати перевірок оформлюються актами та заносяться у паспорти пристроїв блискавкозахисту.
7.9 На підставі отриманих даних складається план ремонту й усунення дефектів пристроїв блискавкозахисту, знайдених під час оглядів і перевірок.


 1. Нагляд під час проведення робіт


8.1 Земляні роботи біля будівель і споруд об'єктів, що захищаються пристроями блискавкозахисту, а також поблизу них проводяться, як правило, з дозволу експлуатуючої організації, яка призначає відповідальних осіб, що спостерігають за збереженням пристроїв блискавкозахисту.


 1. Вимоги безпеки


9.1 Під час грози на пристроях блискавкозахисту і поблизу них заборонено:

- проводити будь-які роботи;

- знаходитись технологічному персоналу.


Головний енергетик __________________
Ст.. інженер ВГЕ ____________________


Ст. інженер по пожежній __________________

безпеці


Дата_______________ Додаток №1
Акт

перевірки та огляду пристроїв блискавкозахисту
(найменування об’єкта, промислу, категорія блискавкозахисту)
Комісією перевірено та оглянуто пристрій блискавкозахисту та встановлено:
1. Цілісність блискавкоприймачів і струмовідводів, надійність їх з'єднання і кріплення до щогл №№________________________(задовільна/не задовільна), виявлено зауваження _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.
2. Руйнування корозією окремих елементів пристроїв блискавкозахисту складає _________%, що ____________________________(задовольняє/не задовольняє) вимогам нормативних документів, виявлено зауваження ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________..

3. Необхідна документація на пристрої блискавкозахисту в наявності, виявлено зауваження ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

4. Виміри опору заземлювача блискавкозахисту, надійність електричних з'єднань всіх елементів пристроїв блискавкозахисту щогл №№________________________ (задовільна/не задовільна), виявлено зауваження ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Протокол вимірів № ________ від ___________________р. додається.
Висновок: блискавкозахист знаходиться в необхідному стані справності та надійності.
Голова комісії:

__________________________________________________________________
Члени комісії:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Додаток №2

ВИЗНАЧЕННЯ   НЕОБХІДНОСТІ   ВИКОНАННЯ   БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА   ВІД  ПУБ   І   ЙОГО   РБЗ


 

з/п

 

Об’єктОчікувана кількість уражень об’єкта за рік, за якою виконується блискавкозахист N, уражень/рік

Рівень блискавкозахисту
1

2

3

4
1

Будівлі і споруди або їх частини, приміщення  яких згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 відносяться до зон класів 1  і  20

Незалежно від N

І
2

Будівлі і споруди або їх частини, приміщення  яких згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 відносяться до зон класів   2 і 21

N>1

І
N?1

ІІ

 
3

Зовнішні установки, що створюють згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 зону класу   1

 

Незалежно від N

ІІ

 
4

Будівлі   і   споруди  або їх  частини, приміщення яких   згідно  з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 відносяться   до   зон класів     П-І,    П-ІІ,  П-ІІа

Для будівель і споруд І і ІІ ступеня вогнестійкості у разі  0,1

ІІ, ІІІ

 
те саме, але у разі N>2

ІІ
5

Розташовані   в сільській   місцевості невеликі будови 

 III — V   ступенів вогнестійкості,  приміщення яких згідно  з  НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111    відносяться     до     зон класів    П-I,  П-ІІ, П-ІІаN<0,02

ІV

 
6

Зовнішні    установки    і    відкриті склади,   що створюють згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111  зону класів   П-ІІІ

 

0,1

ІІІ

 
N>2

ІІ
7

Будівлі   і   споруди     III,     IIIа, IIIб, IV, V ступенів вогнестійкості, в яких     відсутні приміщення,   віднесені згідно з  НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до зон  вибухо-   і   пожежонебезпечних   класів

0,1

III

 
N>2

ІІ
8

Будівлі   і   споруди з легких металевих       конструкцій з горючим  утеплювачем (IVa   ступеню   вогнестійкості),   в   яких відсутні приміщення, віднесені згідно з   НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111    до    зон вибухо-   і   пожежонебезпечних   класів

 

0,02


III

 
N>2

ІІ
9

Невеликі будівлі III — V ступенів вогнестійкості,   розташовані в сільській   місцевості,    в яких    відсутні   приміщення,   віднесені згідно з  НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до зон вибухо-   і   пожежонебезпечних   класів

Для III,   ІІІa,   IIIб,   IV,

V    ступеня    вогнестійкості   у разі  N<0,1 і  для IVa ступеня   вогнестійкості у разі  N<0,02

 

IV

 
10

Будівлі     обчислювальних   центрів,   а також будівлі в яких встановлено обладнання інформаційних технологій або будь-яке інше електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод

 

Незалежно від N

І, II

 
11

Тваринницькі і    птахівничі будівлі   і  споруди    III— V     ступенів    вогнестійкості: для   великої  рогатої худоби і свиней на   100 і більше голів,   для   овець   на 500   голів  і   більше, для птиці на   1000 голів   і   більше, для коней на 40 голів  і більше

 

Те саме

ІІ, III

 
12

Димові і інші  труби  підприємств  і  котелень,

башти     і     вежі всіх        призначень заввишки 15 м і більше

 

>>

ІІІ

 
13

Житлові і громадські  будівлі,  висота  яких на 25 м  і більше перевищує середню   висоту навколишніх   будівель у радіусі 400 м, а також окремі будівлі заввишки більше 30м, що віддалені від інших будівель більше ніж на 400 м

Незалежно від N

ІІІ

 

14

Окремо житлові і громадські будівлі в сільській місцевості, заввишки більше 30 м

 

Те саме

ІІІ

 

15

Громадські будівлі III—V ступенів вогнестійкості наступного призначення: дитячі дошкільні установи, школи і школи-інтернати, стаціонари лікувальних установ, спальні корпуси та їдальні установ охорони здоров'я і відпочинку, культурно-освітні і видовищні установи, адміністративні будівлі, вокзали, готелі, мотелі, кемпінги

 

>>

ІІІ

 

16

Відкриті видовищні установи (зали для глядачів відкритих кінотеатрів, трибуни відкритих стадіонів тощо)

 

>>

ІІІ

 

17

Будівлі і споруди, що є пам'ятками історії, архітектури і культури (скульптури, обеліски тощо.)

 

>>

ІІІ

 Додаток №3

КАРТА  СЕРЕДНЬОЇ  ТРИВАЛОСТІ  ГРОЗ  ЗА  РІК  У  ГОДИНАХ  ДЛЯ  ТЕРИТОРІЇ  УКРАЇНИ

Додаток №4

ПАСПОРТ

блискавкозахисного пристрою

назва блискавкозахисного пристрою та дата введення її в експлуатацію
1. Загальні відомості про блискавкозахисний пристрій
1.1. Проект блискавкозахисного пристрою виконаний _______________________________

______________________________________________________________________________

найменування організації, яка виконала проект блискавкозахисного пристрою
1.2. Монтаж блискавкозахисного пристрою виконаний _______________________________

______________________________________________________________________________

найменування організації, яка виконала монтаж блискавкозахисного пристрою, дата монтажу
1.3. Основні технічні характеристики блискавкозахисного пристрою


найменування параметра

значення параметра

категорія пристрою блискавкозахисту


будівельна характеристика споруди

матеріал
наявність інженерного обладнання
довжина, м
ширина, м
висота до гребня, м
відстань від блискавко-приймачів та іх заземлювачів, м

до споруди
до комунікацій
наявність захисту від вторинного впливу блискавки
кількість блискавковідводів, шт
висота блискавковідводів, м
опір заземлення блискавкозахисного пристрою, Ом

гранична величина опору
виміряний після монтажу


2. Дані про результати вимірів блискавкозахисного пристрою


дата

висновок

відповідальна особа

п.і.п.

посада

підпис


3. Відомість оглядів та виявлених дефектівдата

результати огляду та виявлені дефекти

дата усунення виявлених дефектів

відповідальна особа

п.і.п.

посада

підпис4. Реконструкція та ремонт блискавкозахисного пристроюдата


виконавець


що саме виконано

відповідальна особа

п.і.п.

посада

підписПаспорт склав - ___________________________________________

Паспорт перевірив - ________________________________________
Примітка. До паспорту додаються:

- виконавча схема блискавкозахисного пристрою.

- протоколи вимірювання опору розтіканню заземлення блискавкозахисного пристрою.

- акти перевірки та огляду блискавкозахисту.


Додаток №5


Затверджую:

Головний інженер

___________

РОБОЧА ПРОГРАМА

перевірки та огляду пристроїв бликавкозахисту

3_______________ по___________________

Порядок перевірки:
1. Перевірити візуальним оглядом цілісність блискавкопроиймачів і струмовідводів, надійність їх з”єднання і кріплення до щогл.

2. Виявити елементи пристроїв блискавкозахисту, які вимагають заміни або ремонту.

3. Визначити ступінь руйнування корозією окремих елементів пристрою блискавкозахисту.

4. Виміряти опір заземлювачів блискавкозахисту.

5. Перевірити надійність електричних з”єднань між струмопровідними частинами всіх елементів пристроїв блискавкозахисту.

6. Перевірити відповідність пристроїв блискавкозахитсу призначенню об”єктів і, у разі наявності будівельних або технологічних змін за попередній період та намітити заходи щодо модернізації і реконструкції блискавкозахисту.

7. Уточнити виконавчу схему пристроїв блискавкозахисту і визначити шляхи розтікання струму блискавки по її елементах при розряді блискавки.

8. Перевірити наявність необхідної документації на пристрої блискавкозахисту.

9. Скласти комісійно АКТ перевірки та огляду пристроїв блискавкозахисту.


Програму склав:
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации