Сегментація та позиціонування на ринку Ситуаційні завдання Завдання Підприємство «Міжнародні авіалінії України» - файл

приобрести
скачать (42.5 kb.)


Самостійна робота за темою Сегментація та позиціонування на ринку

Ситуаційні завдання


Завдання 1. Підприємство «Міжнародні авіалінії України» здійснює міжнародні перевезення пасажирів, яких потрібно в повітрі годувати, створюючи ринок харчування.

Виділити сегменти ринку харчування в повітрі.Завдання 2. В Європі поширюється вплив руху «Зелених» – охоронців екологічного середовища. Сформуйте перелік основних товарів, виробництво та продаж яких вони можуть блокувати своєю антирекламою.

Завдання 3. На ринку споживчих товарів тривалого користування в Західній Європі високий рівень попиту на вбудовані в приміщення холодильники, посудомиючі машини, сушильні агрегати, електроплити. Усі ці агрегати випускаються також і в компактному (міні) виконанні. Хто і чому є основними споживачами вбудованих та мініагрегатів?

Тестові завдання

1. Проста модель поведінки споживача складається із таких елементів:

1) спонукальні фактори маркетингу, процес прийняття рішення споживачем, відповідна реакція споживача;

2) спонукальні фактори маркетингу та інші подразники, «чорний ящик» свідомості споживача, відповідна реакція споживача;

3) усі можливі подразники, «чорний ящик» свідомості споживача, вибір об’єкта купівлі.

2. Київський хлібозавод №2 випускає хліб «Український», який споживають люди різного віку і з різними смаками. Підприємство застосовує один із наведених видів маркетингу:

1) масовий;

2) диференційований;

3) концентрований.

3. Маркетинг, що передбачає попередній розподіл ринку на сегменти і пропозицію кожному з них різних товарів із урахуванням потреб окремих сегментів, має назву:

1) концентрований;

2) диференційований;

3) масовий.

4. Для сегментації ринку фірма «Z» обрала психографічний принцип, взявши до особливої уваги одну із його ознак:

1) ставлення до товару;

2) стиль життя;

3) статус користувача.

5. Під час сегментації намагалися розділити ринок споживачів за ознакою «тип особистості». Який принцип сегментації використовували?

1) поведінковий;

2) соціальний;

3) психографічний.

6. Сегмент ринку характеризується:

1) стабільною конкурентоспроможністю продуктів;

2) попитом споживачів, який є однорідним за характером;

3) диференційованим попитом споживачів.

7. Відносно стабільні групи у рамках суспільства, які розміщуються і ієрархічному порядку і характеризується наявністю у їх членів схожих цінностей, інтересів і поведінки, називаються:

1) референтними групами;

2) суспільними класами;

3) цільовими сегментами.

8. Сукупність психологічних характеристик людини, які забезпечують відносну послідовність та постійність її відповідних реакцій на оточуюче середовище, визначає:

1) тип особистості;

2) спосіб життя;

3) статус особистості

9. На етапі поінформованості:

1) споживач стимульований на пошуки інформації про новинку;

2) споживач вирішує, чи варто спробувати новинку;

3) споживач дізнається про новинку, але не має про неї достатньо інформації.

10. Серед категорій споживачів за часом сприйняття ними новинок «ранніх послідовників» (або «новаторів») характеризують як:

1) людей поміркованих, які сприймають новинки раніше середнього споживача, але не прагнуть до їх пошуку;

2) людей, що схильні до ризику;

3) людей, що схильні купувати нові товари не чекаючи визнання з боку інших споживачів.

11. Споживач Л. наважився спробувати товар-новинку лише тоді, коли він став традиційним. Таким чином, цього споживача слід віднести до групи:

1) відстаючих (суперконсерваторів);

2) запізнілої більшості (консерваторів);

3) ранньої більшості (поміркованих).

12. Підприємство орієнтується на дві категорії споживачів, які, по-перше досить швидко сприймають новинки, по-друге, не схильні ризикувати. Наведеним характеристикам відповідають:

1) суперноватори та новатори;

2) новатори та помірковані;

3) помірковані та консерватори.

13. Фірма «А.С.К.» провела сегментацію цільового ринку за ознакою готовності споживачів до купівлі товару, застосувавши таким чином один із принципів сегментації:

1) психографічний;

2) соціально-культурних;

3) поведінковий

14. Споживач М. отримав інформацію про товар із джерела емпіричного характеру, а саме:

1) із газет;

2) у результаті використання товару;

3) від колеги по роботі.

15. Стратегію охоплення ринку підприємства можна визначити як концентрований маркетинг. Іншими словами підприємство:

1) пропонує один товар усьому ринку споживачів;

2) пропонує один товар одному сегменту споживачів;

3) пропонує кожному сегменту споживачів окремий товар.

16. Споживач В. почув у метро цікаву новину про те, що існує скло, яке не б’ється. На якому етапі сприйняття перебуває цей споживач?

1) поінформованість;

2) цікавість;3) оцінка.

Сегментація та позиціонування на ринку
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации