Практичний блок Вправи та завдання. Модуль 1 - файл

приобрести
скачать (100.2 kb.)


Практичний блок

Вправи та завдання. Модуль 1.

1. Громадянин Т. Був затриманий працівниками обласного відділу МВС України під час мирної акції протесту проти хаотичної забудови Києва 23 червня 2013 року. 27 червня того ж року без пояснення причини затримання його відпустили. Того ж дня громадянин Т. Направив до Конституційного суду конституційне подання про неконституційність дій органів МВС України. Дати юридичний аналіз викладеним фактам. Обґрунтувати дії органів МВС та громадянина Т. Як вирішити це питання?

Згідно Конституції України «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування». Що саме і робив громадянин Т. Згідно ст.29 Конституції України «У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою». Згідно ст.29 Конституції України : «Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.» Згідно ст.29 Конституції України «Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого». Згідно Ст. 55 Конституції України «Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб».2. Громадянка України вийшла заміж за громадянина Великобританії. Протягом двох років вони проживають на території України. У них народилася дитина. За яких умов дитина має право набути громадянство України? Яким законом слід керуватися при визначенні громадянства дитини? Який орган буде вирішувати питання про громадянство дитини?

При визначенні громадянства дитини слід керуватися Законом України «Про громадянство України».

За Ст. 7 Закону «Про громадянство» громадянином України за народженням є: Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України.

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Орган, що буде вирішувати питання про громадянство дитини - Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, його територіальні органи і підрозділи.

3. Громадянин США українського походження К. Звернувся до комісії з питань громадянства при Президенті України з проханням прийняти його до громадянства України. За яких умов громадянину США може бути надано громадянство України? Який порядок вирішення цього питання?

Умови: 1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це до ДМС протягом 2 років з моменту прийняття їх до громадянства України. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається:


3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років (таким документом може бути посвідка на постійне проживання в Україні).

Безперервне проживання на території України – це проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України. Ця умова не поширюється на іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад 2 роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.

4) отримання дозволу на імміграцію;

5) володіння українською мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6 місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України.

Процедура: Іноземець або особа без громадянства, які бажають прийняти громадянство України повинні подати заяву разом з необхідними документами, щодо прийняття громадянства України до Державної міграційної служби України (ДМС). ДМС перевіряє правильність заповнення та оформлення документів, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України. Після цього ДМС передає документи разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, а вже Президент України приймає рішення і видає указ про прийняття іноземця до громадянства України. Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Проте для проходження вищевказаної процедури іноземці, які бажають прийняти громадянство України, повинні дотримуватись умов, необхідних для прийняття громадянства України.4. Особа без громадянства П, знаходячись на території України 5 років, порушила клопотання про набуття громадянства України. Разом з нею проживає її дитина 14 років, також особа без громадянства. Як вирішити зазначену справу? Як вирішується питання про громадянство дитини?

1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є:

1)визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2)подання декларації про відсутність іноземного громадянства.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років.

4) отримання дозволу на імміграцію.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.

6) наявність законних джерел існування.

2.Дитина може набути громадянства після прийняття громадянства особою без громадянства П за її клопотанням.

5. Президент відповідно до закону прийняв рішення про введення воєнного стану в країні. Верховна Рада визнала це рішення незаконним та розпочала процедуру усунення Президента з поста в порядку імпічменту. Чи правомірними є дії Президента та Верховної Ради? За яких умов Верховна Рада може ініціювати імпічмент Президента? Яка процедура проведення імпічменту Президента?

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Конституція України, а саме стаття 111 Основного Закону дає визначення імпічменту. У Конституції імпічмент визначається як особлива процедура притягнення до відповідальності Президента України, що поєднує юридичну, кримінальну і конституційну відповідальність, які реалізуються шляхом осуду Президента, дострокового припинення його повноважень і усунення з посади.

Верховна Рада України може усунути Президента України з поста в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Процедура імпічменту:


6. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою скасував пільги для громадян, встановлені законом. Група громадян звернулася до суду з позовом про скасування постанови як такої, що суперечить закону. Як повинен вчинити суд, керуючись Конституцією України? До якої групи прав відноситься право громадян, яке вони захищають? Які гарантії захисту прав використали громадяни?

А) Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Б) Громадяни захищають свої соціальні права

В) Гарантії прав та свобод людини і громадянина

Потрібно уточнити які саме пільги були скасовані, якщо інші (не ті, що записані у ст.46)

То суд може підтримати рішення Кабінету Міністрів.7. Прем’єр-міністр перебуваючи в закордонному відряджені з офіційним візитом проголосив зміну зовнішньополітичного курсу держави. Верховна Рада України за це оголосила Прем’єр-міністру недовіру, результатом чого стала відставка Кабінету Міністрів. Чи правомірні дії Верховної Ради та Прем’єр-міністра? Якими нормативними актами регулюється дане питання? Хто приймає рішення про зміну зовнішньополітичного курсу держави?

Дії Прем’єр-міністру є неправомірними , адже приймання рішень про зміну зовнішньополітичного курсу держави не входить у його повноваження.

Дії Верховної Ради є правомірні, адже згідно з ст.115 Конституції України 3 абзац:

Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Дане питання регулюється Конституцією України, згідно якої:

Президент України здійснює загальне спрямування зовнішньополітичного курсу держави згiдно з визначеними Верховною Радою України засадами зовнішньої політики України.

Рішення щодо засад зовнішньої і внутрішньої політики приймає ВРУ.

8. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що суперечить Конституції. Верховна Рада скасувала постанову як неконституційну. Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Який порядок відміни незаконних нормативних актів? Який орган має право вирішувати це питання?

Якщо під час перегляду виявлено, що зареєстрований нормативно-правовий акт видано суб’єктом нормотворення з порушенням законодавства, зокрема з перевищенням компетенції, рішення про державну реєстрацію такого акта може бути скасовано органом державної реєстрації.

Внесення змін до нормативно-правового акта або визнання його таким, що втратив чинність, здійснюється самим суб’єктом нормотворення або його правонаступником шляхом прийняття нормативно-правового акта того самого виду й однакової юридичної сили або в іншому порядку, передбаченому законом.

Процедура скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів визначена Порядком скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженим наказом Мін’юсту від 31.07.2000 № 32/5, зареєстрованим в Мін’юсті 31.07.2001 за № 458/4679, і вимагає певного часу.

Розпочинається така процедура, як правило після отримання рішення суду про визнання нормативно-правового акту незаконним і передбачає кілька стадій, зокрема письмове попереднє повідомлення у 5-денний строк привести акт у відповідність до чинного законодавства шляхом внесення змін або визнання таким, що втратив чинність, складання Висновку про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, повідомлення про скасування такого рішення та ін. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з державного реєстру.

9. Чи отримають дозвіл на створення політичної партії в Україні близько 12 тис. Громадян України та Польщі віком від 16 до 25 років, що проживають компактно на прикордонних територіях, котрі вирішили утворити політичну партію, мета якої – приєднання до Польщі частини Західноукраїнських земель, на яких вони проживають?

Статтею 36 Конституції України визначається і гарантується право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних та інших інтересів.

Проте, відповідно до статей 37 Конституції України та 5 Закону України «Про політичні партії в Україні» утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
Практичний блок
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации