Дипломна робота - Господарсько-біологічна характеристика нових сортів озимої пшениці в умовах Радехівського району Львівської області - файл n1.doc

Дипломна робота - Господарсько-біологічна характеристика нових сортів озимої пшениці в умовах Радехівського району Львівської області
скачать (100.3 kb.)
Доступные файлы (4):
n1.doc29kb.22.10.2003 12:59скачать
n2.doc711kb.21.10.2010 00:01скачать
Tabl.3..doc25kb.20.10.2003 10:09скачать
Tabl.3.doc32kb.20.10.2003 10:05скачать

n1.doc

ДОПОВІДЬ

Основний шлях розвитку сучасного землеробства полягає не в збільшені площ орних земель , а в поліпшенні їх використання через інтенсивні технології. Зростання виробництва продукції рослинництва відбувається за рахунок підвищення урожайності озимої пшениці , важливим фактором якого є використання високоврожайних сортів. В сучасному землеробстві – це найдоступніший і найефективніший спосіб збільшення виробництва продукції всіх культур .

За умов інтенсифікації землеробства і впровадження високопродуктивних сортів значно скоротились строки сортозміни. Термін використання сорту у виробництві, особливо зернових культур скорочується до 5-6 років. Районовані сорти змінюються новими продуктивнішими. Підвищення врожайності, яке зв’язане із сортозміною і удосконаленням технології вирощування, можна проаналізувати на прикладі озимої пшениці (таблиця 1.1.).

Із таблиці видно, що з роками з підвищується урожайність сортів озимої пшениці, разом з тим запровадженням в виробництво сільськогосподарської продукції, високоврожайних і високоперспективних сортів озимої пшениці.

При інтенсифікації виробництва зростає концентрація матеріальних і технічних ресурсів на одиницю площі. Перед селекцією полягає потреба створення таких сортів сільськогосподарських культур, які можуть з високою віддачею окупити ці додаткові витрати.

З кожною сортозміною у виробництві находять сорти з поліпшеними господарськими біологічними ознаками. Впровадження у виробництво таких сортів зумовлює більш повне використання зростаючого виробничого потенціалу землеробства. Сорт і технологія є біологічним потенціалом поля.

Розглянемо значення сорту і технології його вирощування в інтенсифікації землеробства (таблиця 1.2.)

Впровадження у виробництво сортів інтенсивного типу з високим потенціалом продуктивності значно зменшує трудові затрати при її вирощуванні.

Головне завдання селекції – створення нових сортів і гібридів польових культур, які б поєднували високу врожайність з якістю продукції, стійкістю проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками, пристосованість до вирощування, збирання і переробки механізмами.

Тільки різноманітність грунтово-кліматичних умов потребує вирішення таких завдань у селекції як посухостійкість, зимостійкість, морозостійкість, ранньостиглість, висока якість продукції, стійкість проти хвороб та шкідників, вимогам сучасних технологій, включаючи екологічно чисті.

Зменшити негативний вплив на рослини високих температур дає змогу поряд з агротехнічними прийомами, і впровадження у виробництво посухостійких сортів, таких як сорти озимої пшениці – Одеська 162, Одеська 51, Миронівська 808, Миронівська 61 , Лютесценс 7,та інші.

Створення високо морозостійких сортів озимої пшениці ознак з найважливіших проблем селекції. Необхідність розвитку цього напрямку пов’язана з тим що озима пшениця більш врожайна, ніж яра, але не всі сорти гарантують щорічне одержання високого врожаю через те, що вони недостатньо зимостійкі.

Селекція в цьому напрямі утруднюється тим, що зимостійкість зумовлюється комплексом факторів (морозостійкість, стійкість проти випрівання, льодової кірки, вимокання, випрівання, тощо).

найбільш морозостійкі сорти озимої пшениці – це Лютесценс 7, Лютесценс 329, Одеська 3, Одеська 161, Миронівська 61, Миронівська остиста, та інші.

Великої уваги заслуговує робота селекціонерів, в створені високоврожайних сортів озимої пшениці, але разом з тим сортів які б відповідали високій якості зерна, хорошим борошномельним і хлібопекарським властивостям, також кількості білка, якості і вмістом перетравного протеїну. Такі сорти озимої пшениці - Миронівська 61, Миронівська 68, Перлина Лісостепу.

Також потрібно враховувати стійкість проти хвороб і шкідників. Із-за ураження пшениці хворобами (бура іржа, борошниста роса, септоріоз, кореневі гнилі),втрачається до 20 % урожаю.

До особливої категорії генетичної стійкості належить толерантність, яка полягає в тому, що нестійкі сорти на яких розвивається патогени, витримують таке ураження без значного зниження врожайності.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

Грунтові умови та агрокліматичні ресурси території Радехівського району (сума опадів і сума активних температур), дозволяють отримувати достатньо високі врожаї озимої пшениці, при забезпечені відповідної агротехніки її вирощування.

За результатами досліджень 2000-2002 років найбільш високим врожаєм зерна виділилися нові селекційні сорти озимої пшениці: Миронівська – 67 і Перлина Лісостепу. В умовах виробництва вони можуть забезпечити 50 – 60 ц/га зерна доброї якості.

Висока врожайність сортів Миронівська – 67 і Перлина Лісостепу зумовлена такими елементами структури урожаю, як щільність колоса, загальна кількість зерен у колосі, їх маса з колоса і маса 1000 зерен.

Нові перспективні сорти озимої пшениці української селекції Миронівська – 67 і Перлина Лісостепу відзначаються формуванням в умовах Радехівського району високих якісних показників зерна, що є відповідним селекційним досягненням у селекції на якість врожаю. При відповідній агротехніці вирощування і дотримання всіх її елементів цілком можливим є отримання зерна третього класу.

Господарствам Радехівського району усіх форм власності які займаються виробництвом зерна, і зокрема озимої пшениці рекомендуємо вирощувати нові Миронівська – 67 і Перлина Лісостепу, які мають багато переваг і забезпечують в умовах району найкращі економічні показники зерновиробництва.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации