Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги мирзо улуғбек номидаги ўзбекистон миллий университети - файл

приобрести
скачать (216.6 kb.)
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИТАВСИЯ ҚИЛАМАН”

Магистратура бўлими бошлиғи Н.Мажидов


_____________________
“___” ___________2021 йил

ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўқув ишлари бўйича проректор Ш.Тошматов


_____________________
“___” ___________2021 йил

Қаландарова Гулшода Озат қизи

70510104-Биофизика ва биокимё

мутахассислиги бўйича


2021-2023 ўқув йиллари учун

МАГИСТРАТУРА ТАЛАБАСИНИНГ
КАЛЕНДАР ИШ РЕЖАСИ


Тошкент - 2021

Мазкур иш режа Биокимё кафедрасининг 2021 йил 15 декабрдаги 8-сон йиғилишида муҳокама қилинди.
Кафедра мудири: доц.в.б, PhD Ш.Н.Қўзиев

___________

(имзо)Режа билан танишдим:

Магистратура талабаси: Г.О. Қаландарова___________

(имзо)


Илмий раҳбар: PhD М.А. Мустафакулов


___________

(имзо)
I. Талабанинг ўқув-методик, илмий-тадқиқот, илмий амалиёт (стажировка) бўйича

календар иш режаси

1.Ўқув-методик ишлар

Тадбирлар номи

Бажарилиш муддати

Натижалар: бажарилиши бўйича белгилар
Назарий таълим

1, 3 семестрлар1


Мутахассисликлар фанлари:Илмий-тадқиқот методологияси (60 соат)

1-семестр
Биологик мембраналар (150 соат)

1-семестр
Ҳужайраичи жараёнларининг гормонал бошқарилиши (150 соат)

1-семестр
Катта амалиёт (150 соат)

1-семестр
Танлов фан 1

2-семестр
Танлов фан 2

2-семестр
Танлов фан 3

2-семестр
Танлов фан 4

3-семестр
Танлов фан 5

3-семестр
2

Илмий фаолиятИлмий-тадқиқот иши ва магистрлик диссертациясини тайёрлаш

1-3-семестрлар
Илмий семинар

1-4-семестрлар
Илмий-педагогик иш

1-3 семестрлар
Илмий амалиёт (стажировка)

4-семестр
3


Мутахассислик ва танлов фанлари бўйича ўқув топшириқларини яратишда иштирок этиш.

3-семестр охиригача
4

Ўқув ва ўқув-услубий ишлар бўйича режалаштирилган тадбирларнинг ижроси юзасидан илмий раҳбар билан келишган ҳолда ёзма ҳисоботлар тайёрлаб бориш

Ҳар ойда, семестрда белгиланган жадвал бўйича кафедрада ҳисобот бериш
5

Илмий тўгарак ва семинар ишларида фаол иштирок этиш

«Ёш биёкимёгар» талабалар илмий тўгарак ва семинарларида иштирок этиш.Ўқув даври давомида
6

Курс иши

2-семестр

2.Илмий-тадқиқот ишлари
Тадбирлар номи

Бажарилиш муддати

Натижалар: бажарилиши бўйича белгилар

1

Кафедрада яратилган мавзулар банки асосида магистрлик диссертация иши мавзусини танлаш тасдиқлатиш.

2021 йил

Декабрь


2

Магистрлик диссертация иши мавзуси бўйича адабиётлар таҳлили, объект тўғрисидаги маълумотлар, шахсий тадқиқотларнинг натижаларини умумлаштириб, тезис ва мақолалар тайёрлаш ва чоп этиш

Ўқув даври мобайнида (ҳар ўқув йилида камида 1 та)
3

Танланган тадқиқот мавзуси бўйича илмий-тадқиқот, тажриба синов ишларини ўтказиш

Тадқиқот мавзуси бўйича тажрибалар ўтказишЎқув даври мобайнида4

Кафедранинг илмий ишларида иштирок этиш

Кафедранинг “Биологик фаол моддаларни биокимёвий жараёнларига таьсирни ўрганиш” мавзусидаги илмий-тадқиқот ишларида қатнашиш.


Ўқув даври мобайнида


5

Магистрлик диссертация иши мавзуси бўйича мақола ва тезис тайёрлаш.

Хар ўқув

йилида камида 1 та


6

Илмий-тадқиқот ишлари бўйича режалаштирилган тадбирларнинг ижроси юзасидан илмий раҳбар билан келишган ҳолда ёзма ҳисоботлар тайёрлаб бориш

Ҳар ойда, семестр охирида белгиланган жадвал бўйича кафедрада ҳисобот бериш

3.Илмий-педагогик ишлариТадбирлар номи

Бажарилиш муддати

Натижалар: бажарилиши бўйича белгилар

1

Ўқув жараёнини ташкил қилиш билан боғлиқ меъёрий ҳужжатлар: Малака талаблари, ўқув режа, ўқув дастури, ишчи ўқув режа ва ишчи ўқув дастурлари билан танишиш

1-семестр
2

Ҳар семестрда кафедранинг етакчи ўқитувчиларининг (доц.Умарова Г.Б., доц. Мухаммаджонова Г.М., Юнусова М., Ҳамдамова Н., Ҳамроев С.) маъруза, семинар ва амалий машғулотларида қатнашиш ва уларнинг машғулотлари бўйича таҳлилий маълумот шакллантириб, илмий раҳбар назоратидан ўтказиш

1-3- семестр

3

Академик гуруҳларда илмий раҳбар ёки етакчи профессор-ўқитувчилар иштирокида қайси машғулотларни ўтказиш бўйича илмий раҳбар тавсиясига кўра кафедра мудиридан рухсат олиш ва машғулотлар ўтказишга фан ўқитувчиси билан маслаҳатлашган ҳолда тайёргарлик кўриш.

Академик гуруҳларда машғулотлар ўтказиш (илмий раҳбар ёки етакчи профессор-ўқитувчилар иштирокида) ва машғулотларда иштирок этган профессор-ўқитувчилар таклифини олиш4

Фанлар бўйича кафедрада тайёрланадиган ўқув-услубий ишларни тайёрлашда илмий раҳбар ёки кафедра мудири тавсияси асосида иштирок этиш

3-семестр
5

Бакалавриат талабалари билан ўқув-маслаҳат ва тарбиявий ишларни ўтказиш

1-3-семестр
6

Илмий-педагогик ишлар бўйича режалаштирилган тадбирларнинг ижроси юзасидан илмий раҳбар билан келишган ҳолда ёзма ҳисоботлар тайёрлаб бориш

Ҳар ойда, семестр охирида белгиланган жадвал бўйича кафедрада ҳисобот бериш

4.Илмий семинар
Тадбирлар номи

Бажариш муддати

Натижалар: бажарилиши бўйича белгилар

1

Магистрлик диссертацияси мавзуи бўйича манбаларни (дарсликлар, ўқув қўлланмалар, илмий монографиялар, мақолалар, маърузалар, услубий адабиётлар ва х.к.з.) ўрганиш

1-4 семестр
2

Тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш

1-4 семестр
3

Амалга оширилган тадқиқотлар натижалари бўйича маъруза тайёрлаш ва илмий семинарда маъруза қилиш

1-4 семестр (ҳар семестрда камида бир маротаба)
5. Илмий амалиёт (стажировка)Тадбирлар номи

Бажариш муддати

Натижалар: бажарилиши бўйича белгилар

1

Илмий амалиёт ўтказишга тайёргарлик. Илмий амалиёт ўтказиладиган объектни аниқлаш. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари, ташкилотда стажировка ўташнинг талаб ва шартлари билан танишиш

3-семестр, сентябрь

2

Илмий–тадқиқот мавзусига доир мавжуд материалларни тўплаш, саралаш ва уларни таҳлил қилиш. Таҳлил натижалари асосида тегишли илмий хулосаларни ишлаб чиқиш.

3-семестр
3

Илмий-тадқиқот ва илмий амалиёт фаолиятини ўтказиш. Диссертация мавзуси бўйича илмий тадқиқот ишлари дастуридаги илмий-тадқиқот, лаборатория ишларини бажариш

4-семестр
4

Илмий амалиёт давомида кафедра фаолиятини оптималлаштириш мақсадида ечимини кутаётган долзарб муаммоларни ўрганиш ва уларни асослаш.

4-семестр
5

Илмий амалиётнинг якуний босқичи. Илмий амалиёт бўйича ҳисобот материалларини тайёрлаш ва раҳбар томонидан тасдиқлаш.

Ҳисобот ҳимоясидан камида 5 кун олдин
6

Илмий амалиёт бўйича ҳисобот топшириш.

Белгиланган муддатда

II. Магистрлик диссертациясини тайёрлаш бўйича календар режаИшни бажариш босқичлари ва асосий тадбирларнинг мазмуни

Бажариш муддати

Натижалар: бажарилиши бўйича белгилар

  1. Тадқиқотни ўтказишга тайёргарлик

1

Кафедрада магистрлик диссертация ишлари учун тайёрланган, ечимини кутаётган, истиқболли масалаларга йўналтирилган мавзулар банкидан тадқиқот мавзусини танлаш.

1-семестр,

Декабрь

2

Кафедрада мавзуни тасдиқлатиш.

1-семестр,

Декабрь

3

Тадқиқот объекти ва мавзусини аниқлаш.

1-семестр,

Декабрь


4

Танланган мавзу бўйича республика ва хорижий давлатлар олимлари томонидан қилинган ишлар билан танишиш, библиография ва ахборот ресурслари, кутубхона фондлари ва электрон ресурслари билан танишиш.

1-3-семестр давомида
5

Магистратура талабасининг фамилияси, исми, отасининг исми, диссертация мавзуси, илмий раҳбар, диссертациянинг қисқача мақсад ва вазифалари кўрсатилган аннотацияни илмий раҳбар билан бирга тайёрлаб университет расмий сайтида эълон қилиш.

Диссертация мавзулари ва илмий раҳбарлар ректор буйруғи билан тасдиқлангандан кейин 1 ой муддатда
6

Ахборот манбалари ва ҳужжатларини (адабиёт ва электрон ресурслар) чуқур ўрганиш.

1-3-семестрлар

Давоми


да
Библиографик рўйхатга қўшимча адабиётларни киритиш.

2-3-семестрлар давомида
Мавзу бўйича аннотация тайёрлаш.

2-семестр

Февраль


Тадқиқот учун зарур бўлган замонавий текшириш усул ва йўналишларининг рўйхатини тузиш

1-2-семестрлар давомида
7

Илмий-тадқиқот муаммосини шакллантириш ва тавсифлаш ҳамда бажарилиши керак бўлган тадқиқот ишларини аниқлаш.

1-семестр давомида

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва илмий (назарий) жиҳатдан янгилигини акс эттириш. Тадқиқот жараёнида жавоблар олинадиган саволларни тузиш.

1-семестр давомида


8

Тадқиқот мавзуси бўйича амалга ошириладиган лаборатория тадқиқот ишларининг замонавий услубларини ўрганиш ва ўзлаштириш. Илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, лаборатория тадқиқотларини бажариш, илмий семинарларда қатнашиш.

2,3,4-семестрлар давомида

Мавзуга оид тўпланган маълумотлар асосида илмий-амалий анжуманларда тезис билан иштирок этиш.

1-4-семестр давомида
Танланган мавзу бўйича республика ва хорижий давлатлар олимлари томонидан чоп этилган ишлар билан танишиш.

2-3-семестрлар давомида

2. Илмий-тадқиқот ишларини режалаштириш

1

Тадқиқот календар (дастур) режасини тузиш.

Тадқиқот босқичларининг кетма-кетлигини ва бажарилиш муддатини ҳамда унинг айрим босқичлари ва масалаларини аниқлаш.1-семестр давомида
2

Магистрлик диссертациясининг структура-мантиқий схемасини тузиш. МДИ нинг мавзуси бўйича республика ва хорижий давлатлар олимлари томонидан қилинган ишлар билан танишиш ва материаллар йиғиш.

1-семестр

давомида

3. Тадқиқотни амалга ошириш: материалларни йиғиш ва таҳлил қилиш

(ёки тажриба синовларини ўтказиш)

1

Тадқиқот мавзуси бўйича амалга ошириладиган тадқиқот ишларининг замонавий услубларини ўрганиш ва ўзлаштириш. Илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, ИТИ ва илмий марказлар базаларидан фойдаланган ҳолда тажриба синовларини амалга ошириш.

1,2,3-семестрлар

давомида


2

Тадқиқот ўтказиш учун шарт-шароитларни белгилаш; танланган мавзу бўйича республика ва хорижий давлатлар олимлари томонидан чоп этилган ишлар билан танишиш.

2- семестр давомида

3

Тадқиқот ўтказиш учун шарт-шароитларни белгилаш: Мавзуда келтирилган айрим ўсимликлардан ажратиб олинган айрим моддаларнинг антиоксидантлик ва антирадикаллик хусусиятларини аниклашга доир методларини ўрганиш.

2- семестр давомида
4

Флаваноидларнинг биологик фаоллигини ўрганиш.

2-семестр

5

Ўсимликлардан ажратиб олинган айрим моддаларнинг антиоксидантлик ва антирадикаллик хусусиятларини аниклаш ва олинган натижаларни таҳлил қилиш. Олинган натижалар асосида республика ва ҳалқаро миқёсдаги анжуманларда тезислар чоп этиш.

3-семестрлар сентябрь, ноябрь

6

Таҳлил натижаларини муҳокама қилиш. Диссертасиянинг экспрентал қисмини ёзиш.Чоп этилган реферат.

3-семестр,

декабрь

7

Диссертация иши мавзуси бўйича тўпланган маълумот ва олинган натижаларнинг таҳлилини тугаллаш.

4 –семестр


8

Асосий иш қисмини тугаллаш.

Қўшимча маълумотлар йиғиш ва уларни танлаш (саралаш)


4-семестр


9

Магистрлик диссертациясининг асосий қисмини ёзиш

2-4-семестрлар
Диссертациянинг кириш қисмини ёзиш, тадқиқот натижалари бўйича илмий семинарда маъруза қилиш

1,4-семестр
Диссертациянинг 1-бобини ёзиш, тадқиқот натижалари бўйича илмий семинарда маъруза қилиш

2-семестр
Диссертациянинг 2-бобини ёзиш, тадқиқот натижалари бўйича илмий семинарда маъруза қилиш

3-семестр,

ноябрь-декабрь


10

Диссертациянинг 3-бобини ёзиш, тадқиқот натижалари бўйича илмий семинарда маъруза қилиш

3-семестр,

декабрь-январь


11

Ҳар бир иш қисмини (бўлимини) тугаллангани ва бутун иш ҳажмидаги ишончлилик далилларини қайта текшириш.

4-семестр,

Февраль

12

Хулосалар ва таклифларни шакллантириш:

а) қўйилган муаммонинг мавжудлиги ва ечимини изоҳлаш;

б) натижаларнинг амалий аҳамияти ва олинган натижалардан фойдаланиш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш


4-семестр,

февраль

13

Хулоса ёзиш

4-семестр, феврал
14

Олға сурилган гипотезани олинган хулосалар билан солиштириш

4-семестр,

Феврал

15

Мақсад таърифланиши, асосий масалалар ва уларни хулосаларга мослигини аниқлаш

4-семестр,

Март

16

Диссертациянинг кириш қисмини асосий қисм ва хулосадаги фикрлар асосида қайта таҳрир қилиб чиқиш

4-семестр,

Март

4. Илмий-тадқиқот ишлари натижаларини расмийлаштириш

1

Диссертация матни дастлабки вариантини тайёрлаш

4-семестр, март
2

Ишни илмий раҳбарга тақдим этиш

4-семестр, март
3

Илмий раҳбарнинг ўзгартириш ва фикр-мулоҳазаларини ҳисобга олиб ишни қайта кўриб чиқиш ҳамда ишга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш

4-семестр, апрель
4

Диссертацияни Низом талабларига мувофиқ расмийлаштириш

4-семестр, апрель
5. Магистрлик диссертация ишини ҳимояга тақдим этиш

1

Диссертациянинг ўзбек ва инглиз тилларидаги аннотациясини тайёрлаш ва илмий раҳбар назоратидан ўтказиш

1-семестр давомида
2

Диссертацияга илмий раҳбарнинг ёзма хулосасини олиш

Диссертациянинг дастлабки ҳимоясигача
3

Диссертацияни ички ва ташқи тақризчиларга етказиш ва улардан тақриз олиш

Диссертациянинг дастлабки ҳимоясигача
4

Кўпи билан 20 дақиқалик маъруза ва тақдимот материалларини (слайдлар) тайёрлаш ва илмий раҳбар назоратидан ўтказиш

Диссертациянинг дастлабки ҳимоясигача
5

Диссертация ишининг дастлабки ҳимоясини кафедрада ўтиш

2023 йил

Апрель

6

Дастлабки ҳимояда берилган таклиф ва тавсияларнинг зарур қисмларини диссертация ишига киритиш

Диссертациянинг дастлабки ҳимоясидан кейин
7

Магистратура талабасининг фамилияси, исми, отасининг исми ҳамда илмий раҳбари, мутахассислиги, мавзунинг долзарблиги, методологик асослари, тадқиқотнинг мақсади ва вазифаси, объекти ва педмети, тадқиқот босқичларининг қисқача тавсифи кўрсатилган ҳолдаги аннотацияни университет расмий сайтида эълон қилиш учун тайёрлаш, илмий раҳбар назоратидан ўтказиш ва кафедра мудирига тақдим этиш

Диссертациянинг дастлабки ҳимоясидан кейин бир ҳафта муддатда
8

Расмий ҳимоя учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштириш ва кафедрага тақдим этиш

Диссертациянинг дастлабки ҳимоясидан кейин
9

Магистрлик диссертация ишини бажаришнинг календарь режасида белгиланган ҳар бир модданинг ижроси юзасидан илмий раҳбар билан келишган ҳолда ёзма ҳисоботлар тайёрлаб бориш

Ҳар ойда, семестр охирида белгиланган жадвал бўйича кафедрада ҳисобот бериш
10

Иш режадаги тадбирларнинг ўз вақтида сифатли ва самарали ҳамда босқичма-босқич бажарилишини таъминлаш мақсадида илмий раҳбардан маслаҳатлар олиб туриш

Кафедра томонидан белгиланган жадвал асосида ҳар ҳафтада

Ушбу иш режа Биология факультетининг Кенгаши йиғилишида муҳокама қилинган ва маъқулланган (факультет Кенгаши йиғилишининг 2021 йил “28” декабрьдаги 5-сон баённомаси).

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации