Роздорожнюк О.Я. Методичка Архітектурна кліматологія - файл n1.doc

приобрести
Роздорожнюк О.Я. Методичка Архітектурна кліматологія
скачать (828.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc829kb.07.07.2012 03:21скачать

n1.doc

  1   2


Міністерство культури та мистецтв України

Національна Академія образотворчого мистецтва і архітектури

Методичні вказівки щодо складу та обсягу курсового проекту з дисципліни

по курсу

"ТЕПЛОФІЗИКА"


Розділ

АРХІТЕКТУРНА КЛІМАТОЛОГІЯ
Ескізне проектування житлового району

з урахуванням кліматичних (теплофізичних) факторів”

Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану спеціальності 7.120.102 “Архітектура будівель і споруд” на підставі типової програми Міністерства освіти і науки України.

Затверджено

на засіданні Кафедри

архітектурних конструкцій

Протокол №_____

від 2006 р.
Київ-НАОМА-2006

ЗМІСТ

 1. Організаційно-методичний розділ

  1. Ціль курсу.

  2. Задачі курсу.

  3. Місце курсу в професійній підготовці випускника.

 2. Зміст курсу «Будівельне креслення»

 3. Введення

 4. Завдання на проектування

 5. Результати виконаної роботи

 6. Порядок виконання роботи

 7. Рекомендована література


Організаційно-методичний розділ

Ціль курсу.

Оскільки архітектурне середовище створюється для людини, студенту необхідно знати вимоги організму до середовища.

Проте для архітектурного аналізу клімату спеціалісту-проектувальнику недостатньо знати нормативні вимоги, закладені в районуванні, тому що вони надмірно обмежені, не дають перспективи розвитку і не підказують шляхів для пошуків індивідуального архітектурного рішення.
Задачі курсу.

У цілому задачі студента в області архітектурної кліматології полягають в аналізі кліматичних умов місця будівництва об'єкта, виявленні нормативних і в ненормативних вимог до об'єкта в зв'язку з кліматом, доборі серед цих вимог найбільше істотних, що впливають на мікроклімат і зовнішнього образ об'єкта, і у відбитку цих вимог в архітектурному проекті. Притягнення до цієї роботи спеціалістів (науковців, кліматологів, екологів і ін.) є складовою частиною нормального творчого процесу.
Місце курсу в професійній підготовці випускника.

На рівні оцінки мікроклімату архітектор вивчає ландшафт, рельєф площадки, робить виправлення на мікроклімат схилів різної орієнтації, встановлює умови обдування об'єкта вітром, розраховує інсоляцію й ін.
Зміст курсу «АРХІТЕКТУРНА КЛІМАТОЛОГІЯ»

Розділ 1. КЛІМАТ Й АРХІТЕКТУРА

 1. Природно-кліматичні фактори, що підлягають аналізу при різних типах погоди

 2. Комплексна оцінка секторів обрію по ряду кліматологічних факторів

 3. Основні закономірності формування мікроклімату в забудові

Розділ 2. КЛІМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 1. Характеристика кліматичних районів і підрайонів

 2. Типологічні вимоги до житлових будинків у різних кліматичних районах

 3. Вимоги до забудови міст у різних кліматичних районах

 4. Класифікація типів погоди

 5. Запис типів погоди

 6. Зв'язок категорій архітектурної композиції із кліматичними умовами


Введення

Архітектурна кліматологія - наука, покликана розкрити зв'язку між кліматичними умовами й архітектурою будинків і містобудівних утворень. Оволодіння цими зв'язками дозволяє архітекторові при проектуванні правильно оцінити й урахувати кліматичні впливи, створити у формованій їм штучному середовищу сприятливу екологічну обстановку, знайти виразну архітектурну форму, індивідуальний образ, обумовлені об'єктивними природно-кліматичними факторами місця будівництва.

Архітектурна кліматологія опирається на типологію архітектурних споруджень (наприклад кліматична типологія житла й ін.), загальну кліматологію, гігієну, будівельну фізику, економіку, естетику.

Кліматична типологія архітектурних споруджень збагачує архітектора знаннями прийомів і засобів, використовуваних для поліпшення середовища, для захисту людини і його оточення від холоду й перегріву, знайомить із накопиченим століттями досвідом регулювання мікроклімату.

Тому архітекторові, що проектує житлові будинки, варто знати всі аспекти зв'язку клімату й житла.

Архітектурна кліматологія дає архітекторові інформацію про клімат у районі проектування, про кліматичних факторів, їхній зміні в часі й просторі, про методи аналізу клімату.

Клімат — багаторічний режим погоди, що спостерігається в даній місцевості. Найважливішими для архітектурного проектування кліматичними факторами є:

сонячна радіація (пряма й неуважна), що надходить на різних широтах, на горизонтальні й вертикальні поверхні різної орієнтації, при безхмарному піднебінні або при хмарності, за різні строки (Вт/м);

температурні фактори — температура повітря, наприклад середня по місяцях, абсолютна мінімальна, максимальна, середня максимальна найбільш жаркого місяця, найбільш холодної доби або п'ятиденки, середня найбільш холодного періоду (°З); період із середньою добовою температурою менш 8 або 10°С; амплітуда температури середня або максимальна по місяцях й ін.;

вологістні фактори — вологість повітря, наприклад відносна середньомісячна, в 13 ч або інші терміни (%), абсолютна, тобто пружність водяної пари по місяцях (Гпа), кількість опадів за рік, місяць, добу, опадів рідких, змішаних (мм) і ін.;

вітер, наприклад повторюваність напрямків вітру (%), повторюваність штилів, середня швидкість по напрямках, максимальна, мінімальна швидкість (м/с) і ін.

Клімат формується під впливом наступних факторів:

сонячної радіації, що надходить на землю в різних кількостях залежно від широти місцевості (при безхмарному піднебінні надходження прямої радіації на горизонтальну поверхню за добу становить 6490 Вт/м на широті 38° й 6332 Вт/м на широті 60°) і хмарності; висоти місця над рівнем моря (на 100 м підйому температура знижується на 0,5°С);

переносу великих повітряних мас над океанами й сушею (циклонічна діяльність) у результаті різного нагрівання поверхонь і руху Землі.

Крім окремих кліматичних факторів, названих вище, більшу роль грають комплексні характеристики, наприклад кліматичне районування території, тобто виділення районів із загальними архітектурно-типологічними ознаками; так називані типи погоди, коли окремі кліматичні фактори синтезуються в комплекси, обумовлені типологією, що піддаються розрахунку й виражають тривалості протягом року певних кліматичних умов.
Завдання на проектування (видається викладачем):

 1. Карта-підоснова рельєфу місцевості.

 2. Місто.

 3. Ділянка проектування.

 4. Вікова група .


Результати виконаної роботи

є основою для виконання наступної самостійної роботи по розділу

“Розрахунок архітектурних конструкцій. ”
Порядок виконання роботи:

Кліматичний аналіз у даній роботі буде проводитись по таким розділам:

 1. Кліматичне районування.

 2. Методика оцінки погодних комплексів.

 3. Архітектурний аналіз клімату.

Під погодою розуміється стан зовнішнього середовища у визначеному діапазоні кліматичних параметрів, при якому відповідний комплекс типологічних властивостей житла забезпечує в помешканнях тепловий комфорт або близькі до нього умови.

Кліматичне районування - істотна складової архітектурної кліматології. Воно розробляється студентами і кліматологами для цілей проектування і безпосередньо пов'язано з типологією будинків, зокрема житлових, а також із містобудівними рішеннями.

Методика оцінки погодних комплексів - більш точний, чим районування, інструмент оцінки фонових умов клімату. Вона дозволяє врахувати тривалість тих або інших погодних умов протягом року і, отже, визначити значення кліматозахистних засобів.

Архітектурний аналіз клімату передбачає характеристику кліматичних умов, спрямовану на обгрунтування архітектурних рішень. З цією ціллю використовуються розглянуті вище кліматичне районування і методика погодних комплексів, а також пофакторний аналіз кліматичних даних, що завершується комплексною оцінкою сторін обрію.
Гігієнічні передумови проектування:

Організм людини постійно виробляє і віддасть тепло в зовнішнє середовище. "Жарко" - це коли середовище не може достатньо активно поглинати тепло, "холодно" - коли тепла поглинається більше, ніж виробляє організм.

Віддача тепла у визначених пропорціях здійснюється:

конвекцією (від тіла повітря),

кондукцією (при контакті тіла з поверхнею, наприклад статі, столу й ін.),

радіацією (випромінюванням від теплого тіла на більш холодні поверхні)

випаром вологи (із поверхні шкіри і при подиху) (мал. 1).

Огороджуючі конструкції будинків, планування, інженерне устаткування повинні забезпечувати сприятливі мікрокліматичні умови середовища (оптимальні температуру, вологість, рухливість повітря, сприятливий радіаційний режим). Поза будинками мікроклімат у зонах перебування людини може бути поліпшений за рахунок відповідного використання елементів забудови і малих форм, зелених насаджень, рельєфу, акваторій, покриттів і ін.

Вимоги до мікроклімату помешкань змінюються у визначених межах у залежності від:

адаптації людини до клімату місцевості і сезону року,

характеру поводження людини (при більшому фізичному навантаженні в організмі виробляється більше тепла),

виду одягу,

стану здоров'я,

віку і т.п. (табл. 1 і 2).
Таблиця 1.

Гігієнічні вимоги до теплового режиму житлових приміщень у різних кліматичних районах (по рекомендаціям Київського НДІ загальної та комунальної гігієни)

Показник

Кліматичний район
Сезон

I

II

III

IV

Температура повітря, "С,

Зима

21 - 22

18-20

18-19

17-19
Літо

23-24

23-24

25-26

25-26

Вологість повітря, %

Зима

30-45

30-45

35-50

35-50
Літо

35-50

35-50

30-60

30-60

Рухомість повітря, м/сек

Зима

0.08-0.10

0.08-0.10

0.08 - 0.10

0.08-0.10
Літо

0.08 - 0.10

0.08-0.10

0.1 - 0.15

O. 1-0, 15

Температура внутрішніх поверхонь огороджуючих конструкцій, "С

Зима

21

18

18

I8
Літо

26

26-27

28

28

Кліматичні райони прийняті по СНіП 2.01-01-82 "Будівельна кліматологія і геофізика",

с. 51 та додатку 1.
Таблиця 2.

Гігієнічні вимоги до теплового режиму житла при конвекційному зігріві в залежності від вікової групи (по рекомендаціям Київського НДІ загальної і комунальної гігієни)

Вікова

Група, років

Приміщення

Температура

Повітря, “С


Вологість

Повітря, і


Рухомість

Повітря, м\сек


Температура внутрішніх поверхонь

огороджуючих

конструкцій, "С

12-13

Житлові

20-22

45-50

0.1-0.15

I8Спальні

16-17

38-50

0.08-0.1

15

20-30

Житлові

18-20

45-50

0.1-0.15

18Спальні

14-15

ЗИ-50

0.08-0.1

14

55-60

Житлові

20-22

45-50

0.1-0.15

18Спальні

16-17

3S-50

0.08-0.1

15Робота виконується у 3 етапи:

На першому етапі студент, використовуючи готові кліматичні дані:

оцінює умови широтного пояса землі у заданому викладачем місті (дод. 1),

визначає район, у якому має бути будівництво (наприклад, використовуючи карти районування території країни, приведені в СНіП ) і таблиця 3.

оцінює роль кожного кліматичного чинника (табл. 7),

виявляє сезони року, що визначають типологію в даному пункті (табл. 8),

веде аналіз клімату (формула місця будівництва) (табл. 9, 10, 11), записує по методиці оцінки погодних комплексів.
На другому етапі оцінки мікроклімату студент:

 1. Вивчає ландшафт,

 2. Рельєф площадки,

 3. По СНіП будує графіки повторюваність напрямків вітру (Мал. 3.)

 4. Робить поправки на мікроклімат схилів різної орієнтації (Комплексна оцінка секторів обрію по ряду чинників (Мал. 4.)).

 5. По СНіП будує графік пружності водяної пари зовнішнього повітря по місяцям (Мал. 5.)

 6. По СНіП будує графік середньомісячної відносної вологості повітря у 13г.,% (Мал. 6).

 7. Установлює найбільше сприятливі і несприятливі сторони обрію для рішення питання про напрямки розкриття архітектурного простору або його захисту.


На третьому етапі:

приймає архітектурне рішення по проектуванню житлового мікрорайону (житло, дитячі заклади, обслуговування і т.д.) (мал. 2, табл. 12-15.)

перевіряє прийняте рішення по табл. 4
Даних, що поміщаються в кліматичних довідниках, може виявитися недостатньо для такого аналізу, тому слід використовувати геодезичні підоснови ділянок будівництва з нанесеними горизонталями рельєфу, таблиці поправок мікроклімату на схилах і ін.
Коментарі до виконання роботи і таблиць.

До додатку 1.

Відповідно до СНіП 2.01.01-82 "Будівельна кліматологія і геофізика" - основному джерелу кліматичної інформації для студентів на карті було виділено чотири кліматичних райони: I - північ, холодний клімат; II - помірні широти, помірно-холодний клімат; III - частина південних районів із дуже теплим літом; IV - південь, зима м'яка, літо жарке (Південний берег Криму, Закавказзя), жарке вологе (Західна Грузія) або дуже жарке сухе (долини Середньої Азії).

У плані містобудівних вимог територія була умовно розчленована на три зони:

холодний клімат - азіатська частина країни північніше 56 с.ш.,

теплий клімат Закавказзя, Прикавказзя, Середня Азія. Центральний і Південний Казахстан,

помірний клімат - інша територія.

У цих зонах подаються такі загальні містобудівні вимоги:

холодний клімат - максимальний захист людини від переохолодження; активізація сонячного впливу; захист від низьких температур (обмеження часу перебування людини на відкритому повітрі в холодний період до 15-30 хв.);

захист території від вітру і завірюхи;

помірний клімат - помірний захист від переохолодження в холодний і від перегріву в теплий період, використання сприятливих умов клімату; активізація сонячного впливу північніше 57 с.ш. і помірна сонцезахист в теплий період південніше цієї широти; помірна вітрозахист, вологозахист на морському узбережжі;

теплий клімат - максимальний захист від перегріву: сонцезахист, захист від високих температур повітря (скорочення часу перебування людини на відкритому повітрі в пустельних районах); активізація провітрювання, захист від зниженої вологості повітря і пилу в пустельних районах і від підвищеної вологості і злив у вологих субтропіках; використання сприятливих погодних умов.
Таблиця 3.

Характеристика кліматичних районів і підрайонов згідно СНІП 2.01. 01-82

Кліматичний район

Кліматичний підрайон

Середньомісячна температура повітря в січні, “С

Середня швидкість вітер за три зимових

Місяця, м\сек

Середньомісячна температура повітря в липні, “С

Середньомісячна відносна вологість повітря в

Липні,%

I

1A

Від-32 і нижче

-

Від +4 до +19

-


"-28"

5 і Більше

" 0" +13

Більше 75
1B

"-14 до-28

-.

+12" +21

-


"-14"-28

5 і Більше

'' 0" +14

Більше 75


"-14"-32

-

+10" +20

-

II

II А

"-4"-14

5 і Більше

+8" +12

Більше 75
II Б

"-3"-5

Те же

+12" +21

Те же
II В

" -. 4-14' +12" +21


II Г

"-5"-14

5 і Більше

+12" +21

Більше 75

III

III А

"-14"-20

- -

" +21" +25"


III Б

"-5" +2+21" +25"

-
III В

"-5"-14

-

+21" +25

-

[V

IV A

"-10" +2" +28 і вище"IV Б

" +2" +6+22 до +28"

50 і Більше в 13 ч
IV B

" 0" +2+25" +28"


IV Г

"-15" 0+25" +28

-


Примітка. Кліматичний підрайон 1Д характеризується тривалістю холодного періоду 190 днів в році і понад.
До табл. 4.

Різниця у висоті поверху і площі квартир, а також допущення приточної вентиляції на півночі обумовлені необхідністю збільшити в житло кубатуру повітря на I люд. , поліпшити повітряний режим протягом довгої зими. На півдні збільшення висоти поверху знижує несприятливий вплив нагрітої стелі на людину, дозволяє підвісити вентилятор-фен. Несприятливими умовами для проектування балконів і лоджій є:

середньомісячна температура повітря в липні нижче 4 С при будь-яких середньомісячних швидкостях вітру;

4-8°С при швидкості до 4 м/сек;

8-12 С при швидкості 4-5 м/сек;

12-16°С при швидкості більш 5м/с; шум від транспортних магістралей або промислових територій 75 дБ і більш на відстані 2 м від фасадів житлового будинку; концентрація пилу в повітрі 1,5 мг/м і більш протягом 15 днів і більш за 3 літніх місяці.

Наскрізне і кутове провітрювання квартир (двостороння орієнтація вікон), використовуване з урахуванням добової зміни температур, знижує літній перегрів до 3°С. Найбільше ефективні для захисту від перегріву сонцезахист вікон і кондиціонери.

Різниця в нормуванні оцінок, із яких улаштовуються ліфти, обгрунтований важким одягом на півночі і великих навантаженнях на організм при підйомі на Півдні. Різні вимоги до тамбурів обумовлені тим, що з ростом поверховості і зниженням температури різко зростає інфільтрація холодного повітря через входи.

Централізоване об'ємно-планувальне рішення будинків - компактне, в однім корпусі, мінімально розчленоване - забезпечує менші тепловтрати в районах із дуже холодним кліматом. Блокове рішення припускає побудова будинку з декількох обсягів, що трохи збільшує тепловтрати, але покращує освітленість і провітрюваність помешкань. Павільйонне рішення на півдні дозволяє організувати внутрішні дворики для рекреації дітей, забезпечити наскрізне провітрювання.

Співвідношення рекреацій закритого і відкритого (на ділянці) типу, характер переходів між корпусами і ширина рекреаційних помешкань обумовлені можливістю використовувати відкритий простір для відпочинку школярів під час перемін. Вимоги до орієнтації помешкань обумовлені різним світловим кліматом - дефіцитом сонячного опромінення на півночі і надлишком його в південних районах.
Таблиця 4.

Типологічні вимоги до житлових будинків в різноманітних кліматичних підрайонах


Вимога

IAIIА

IIГIIБ

IIВ

IIIВ

IIIБ

IIIА

IVА

IVБ

IVВ

IVГ

Висота поверху

3.0 м

2.8 м

3.0 м

Площа квартир

Норма+ 10%
Провітрювання наскрізне

Обов'язково


Обов'язково

НаріжнеДопускається через сходи

Балкони, лоджії

Допускаються при сприятливих умовах

Допускаються

Відношення площі вікон до площі статі приміщення

1: 6.5

1: 5.5

1: 6.5

1: 5.5

Сонце захист
Обов'язкова на вікнах

Обов'язкова на вікнах і лоджіях

Приточна штучна вентиляція, обігрівши статі

ДопускаютьсяПершого поверхуКондиціонери
Забезпечити можливістьНастанови

Просушувальні шафи

Обов'язкові
Ліфти (з відмітки)

12м 14м

12м 14м

Східці основні

Закриті, опалювані

Допускаються зовнішні

Тамбури (при поверховості): одинарні подвійні

З першого поверху З першого поверху Від 4 до 12 поверхів

З 12-го З 1-ю З 12-го З 16-го З 4-го З 16-го

Захист від вологи

Обов'язкова

Обов'язковаДо табл. 7.

Виходячи з зазначених загальних вимог можна дати обгрунтування до даних табл. 2.7. Зменшення потреби в селитебної площі на 1000 жителів на півночі обумовлено великою дороговизною освоєння території в районах вічної мерзлоти (складні фундаменти, прокладка комунікацій. благоустрій),

На норми озелененої території і провідини парків впливають великі витрати й обмежені можливості вирівнювання рослин у тундрі, пустинях і т.д. Радіуси обслуговування і відстані до припинень транспорту скорочуються на півночі через небезпеку обмороження і трудностей пересування у важкому одязі по занесеними снігом вулицям, у південних пустинях - через перевантаження організму від перегріву і гіперінсоляції.

Зонування земної кулі в архітектурно-кліматичному аспекті є невід'ємною частиною архітектурної кліматології. Згадане районування країни, використовуване для архітектурного проектування, узгодиться з зонуванням земної кулі. I кліматичний район відповідає природно-кліматичним поясам світу - арктичному і субарктичному, II і III кліматичні райони - помірному поясу, IV - субтропічному, південніше розташовані тропічний, субекваторіальний і екваторіальний пояси. Кліматичним поясам земної кулі (розглядається північна півкуля) властива своя типологічна специфіка житла.
Таблиця 8.

Класифікація типів погоди і режими експлуатації житла

Тип

Погоди


Режим експлуатації

Житла


Середньомісячна

Температура повітря, “С

Середньомісячна

Відносна вологість повітря,%

Середньомісячна

Швидкість

вітру, м\сек

1

2

3

4

5

Жарка (сильний перегрів при нормальній і високій вологості)

Ізольований. Характерні затінення, аерація, компактне об”ємно-планувальне рішення будинків, повне кондиціонування повітря, примусова витяжна вентиляція, повітронепроникність і теплозахист

40 і вище

32••" 25""

24 і менш '25-'49 50 і Більше

-

Суха

Жарка (сильний

перегрів при низькій вологості)

Закритий, Характерні затінення,

Захист від пильних вітрів, штучне охолдження приміщень без зниження

вологотримання, повітронепроникність. Теплозахист огород

32-40


24 і менш

Тепла

(перегрів)

Напіввідкритий. Характерні затінення і аерація, наскрізне (наріжне, вертикальне) провітрювання квартир, лоджії і веранди.

Механічні вентилятори-фени, трансформація огород

24-28

30-25

24-32

28-32


50-74

75 і Більше

24 і менш

25 і 49

-

-

-

-

Комфортна

(тепловий

комфорт)

Відкритий. Кліматозахистна функція архітектури не вимагається, типові лоджії, веранди

12-24

12-24

12-28

12-20

34 і менш

50-74

25-49

75 і Більше

-

-

-

-

Прохолодна


Напіввідкритий. Захист від вітру, орієнтація на сонце, опалення малої потужності, трансформація і необхідна Повітронепроникність огород

4-120 і Більше

Холодна

(охолодження)


Закритий. Захист від вітру, орієнтація

На сонце, компактне об”емно-планувальне рішення, закриті східець, шафи для верхнього одягу, центральне опалення середньої потужності, витяжна канальна вентиляція. Повітронепроникність. Теплозахист огород

-36... +4

-26... +4

-20„. +4

-12... +4

-

-

-

-

2 і нижче

2-5

5-10 Більше 10


Сувора

(сильне

охолодження)


Ізольований, Бажані переходи між житлом і мережею первинного обслуговування, максимальна компактність будинків, опалення великої потужності, штучна приточна вентиляція з підігрівом і зволоженням повітря, високі повітронепроникність і теплозахист будинків, подвійні тамбури, шафи для верхнього одягу

-36 і нижче

-28""

-20""

-12""

-

2 і менш
2-5

5-10 Більше 10

Примітка. В якості мінімальної тривалості типу погоди, визначального режим експлуатації житла, приймається 1 місяць.
До табл. 8.

Класифікація погодних умов (виділено сім типів погоди) і дані їхні кліматичні характеристики. Кожний із типів погоди пов'язаний із режимом експлуатації житлових будинків і групою типологічних вимог.

Житло при комфортній погоді майже не несе кліматозахистних функцій. Режим експлуатації відкритий, помешкання безпосередньо пов'язані з зовнішнім середовищем, повітрообмін не обмежений. Не обов'язкові конструкції , що захищають , із високими теплоізоляційними якостями, опалювальне й охолодне устаткування. Типові приквартирні відкриті простори; перебування людини в зовнішньому середовищі не обмежене, хоча при крайніх значеннях температури (+12, +27°С) можуть бути бажані інсоляція або затінення. Для комфортної погоди характерна температура 18—25°С, відносна вологість 30-60%, швидкість прямування повітря 0,1 -0,2 м/с у помешканні, I-3 м/с зовні (кращий період літа в середній смузі).

Житло при теплій погоді захищає людини від легкого перегріву. Режим експлуатації напіввідчинений, для нього характерне двостороннє планування квартир з активним провітрюванням, відкриті приквартирних простори, дворики, трансформація просторів і огороджень протягом доби, відкриті вікно при наявності сонцезахисних устроїв, вентилятори-фени. У міському середовищі аерація і затінення створюють комфортні або близькі до них умови. Характерні температурні умови 24—30°С відповідають найбільше жарким дням літа в середній смузі. Якщо вологість знижена <25-50%, наприклад у степовій смузі), те типові засоби захисту - затінення і нічне провітрювання для акумуляції нічної прохолоди; якщо підвищена <60% і більш, у приморських районах), те застосовуються затінення й аерація просторів.

Житло при жаркої сухої (посушливої) погоді захищає людини від сильного перегріву, гіперінсоляції, а нерідко і від пилюки. Режим експлуатації закритий. Характерні компактні об'ємно-планувальні рішення, що забезпечують мінімальні теплопоступлення ззовні, збільшення кубатури внутрішніх просторів, відкриті помешкання для вечірнього і нічного відпочинку, захищені від сонця прорізи, штучне (випарне) охолодження, вентилятори-фени, використання охолодної дії грунту. У міському середовищі активне затінення й обводнювання пом'якшують мікроклімат, але нерідко не створюють повного комфорту; необхідний захист від гарячих курних вітрів пустиня, уловлювання нічних вітрів із гір, установка фонтанів. Типові температури 33-36 С і вологість менше 24% (денні часи літа в Середньої Азії).

Житло при жаркій погоді захищає людини від сильного перегріву, гіперінсоляції і духоти. Режим експлуатації ізольований, потребуючий для створення умов теплового комфорту повного кондиціонування (охолодження і зменшення влогоотримання повітря); неприпустимі випарне (підвищує вологість) і радіаційне (випадає конденсат) охолодження. Характерні компактні об'ємно-планувальні рішення, відкриті помешкання для вечірнього і нічного відпочинку, використання охолодної дії грунту; вікна при роботі кондиціонерів закриті, ущільнені, захищені від сонця. Для міського середовища і традиційного житла характерні затінення й активна аерація, що украй необхідні для зниження духоти і перегріву, але недостатні для створення комфорту. Типові температури повітря складають 30-35 С при вологості 60-25% (найбільше жаркі дні на Чорноморському узбережжі Кавказу, характерні дні в зоні екваторіального клімату).

У запропонованій класифікації жарка погода з високої і з нормальною вологістю об'єднані в одну, хоча в багатьох роботах вони різняться. Об'єднання засноване на спільності типологічних вимог для одержання сприятливих умов середовища (охолодження зі зниженням вологості, аерація і затінення міських просторів і т.д.).

Житло при прохолодній погоді захищає людини від легкого охолодження; режим експлуатації напіввідчинений. Для такого житла характерне: обертання кімнат на сонячні сторони обрію; помірковано компактні об'ємно-планувальні рішення; огородження, що володіють теплозахисними властивостями; у квартирах - місця для збереження верхнього

одягу, повітрообмін через кватирки, фрамуги, клапани; опалювальні устрої малої потужності; накопичення внутрішніх тепло виділень (від готування їжі, прання). У міському середовищі захист від вітру і використання інсоляції створюють умови, близькі до комфортного. Характерні температури 6—10°С (квітень—травень, жовтень у Москві).

Житло при холодній погоді захищає людини від сильного охолодження. Режим експлуатації закритий. Характерне компактне об'ємно-планувальне рішення, що забезпечує мінімальні тепловтрати, закриті опалювальні східці, шафи для верхнього одягу, необхідна повітронепроникність і високі теплозахисні якості огороджень; закрите, ущільнені вікно, центральна опалення середньої потужності, витяжна канальна вентиляція. У міському середовищі вітрозахист і інсоляція пом'якшують умови охолодження. Характерні негативні температури: до —25°С. Швидкість вітру складає 3-10 м/с, в окремих районах снігозаноси потребують захисту територій і входів у будівлі. Холодна погода типова Зимою на європейській території країни, у Західної і на півдні Східної Сибір.

Житло при суворій погоді захищає людини від украй сильного охолодження. Режим ізольований, потребуючий для створення комфорту спонукальної приточно-витяжної вентиляції з підігрівом і зволоженням повітря. Характерні максимально компактне об'ємно-планувальне рішення будинків, закриті опалювальні східці, мінімальна кількість входів у будинок, подвійні тамбури при входах, дуже високі повітронепроникність і теплозахисні якості огороджень; опалення переважно центральне, великий потужності. У міському середовищі перебування людини на вулиці різко обмежено через погрозу обмороження відкритих частин тіла. Ефективний вітрозахист; доцільні теплі переходи-галереї між квартирами і підприємствами повсякденного обслуговування, зимові сади і рекреації. Типові температури зовнішнього повітря складають до —36°С (Зима в Якутії) або до -20"С при підвищених (5-12 м/с) швидкостях вітру (Зима на узбережжя Північного Льодовитого океану).
Таблиця 9.

Запис типів погоди за день і ніч по 12 місяцям року для умов Диксона, Москви і Ашхабада

Місце

Час

Доби

Місяць1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дик сон

Н

С

С

С


С

Х

Х

Х

Х

Х

Х


С

СД

С

С

С


Х

Х

Х

П

П

Х

Х


Х

С

Москва

Н

Х

Х

Х


Х

П

П

К

П

П

Х


Х

ХД

Х

Х

Х


П

К

К

К

К

К

П


Х

Х

Ашхабад

Н

Х

Х

П


П

К

К

К

К

К

П


Х

ХД

П

П

К

К

Т

С

С

С

Т

К


К

ПТаблиця 10.

Клімато-типологічні характеристики різноманітних міст


Кліматичний підрайон

Місто

Клімато-типологічна характеристикаЯкутск

5с 11х

4п
Тикси

10с 10х

4п1B

Новосибирск

13х

5п
Воркута

2с 16х

4пТаблиця 11.

Клімато-типологічна характеристика деяких міст зарубіжних країн, висловлена умовно числом місяців за рік з різними типами погоди


Місто

Клімато-типологічна характеристика

Аддис-абеба
6п

Анкара

Зх

Зп
АнкориджЗп

Афіни
Зп
Варшава2п

Вашінгтон4пГонолулу

Каир
2пКалькутта

Карачи

Лондон7п

Лхаса

Зх

5п

Нью-йорк

Зх

Зп
Париж5п
РимЗп

З характером погодних умов пов'язані категорії архітектурної композиції, наприклад архітектурний простір, маса (пластика об'ємного рішення), пластика поверхні (табл. 12).

Таблиця 12.

Зв'язок категорій архітектурної композиції з кліматичними умовами

Категорія

Тип погоди і додаткові характеристики клімату
Сувора


Холодна


Прохолодна


Комфортна


Тепла


Засушлива

Жарка

Вологаз вітром

З вітром

З косими

дощамиЗ підвищеної

вологістю
З пильними

бурями
Зі

Штилем

Архітектурний простір

Замкнуте

0

0

0

0
0


Напівзамкнуте0

0

0

0


Напіввідкрите

0
0

0
0


Відкрите0

0

00

0

Неорієнтоване

0
0Що орієнтувалося
0
0
0


0


Маса, пластика об'єму:

Неподрібнена

0

0

0

0

0

0

0


Мало розчленована


0

0

0


0

0Розчленована

0
0

0

00

0

Обтічна
0
0
0


0


Що орієнтувалася
0
0
0


0
0
Пластика поверхні:

Нерасчлененная

0

0

0

0
0


Мало розчленована

0

Розчленована

0
0

0

0

0

0

0

0

Активно розчленована


0
Таблиця 13.

Природно-кліматичні чинники, що підлягають аналізу при різноманітних типах погоди

Природно-кліматичні чинники

Тип погоди по табл. 2.8
Сувора

Холодна

Прохолодна

Комфортна

Тепла

Жарка суха

I жарка

Сонячна радіація, що надходить на стіни рівної орієнтації

+


+

+

+

+

+

+

Комплекс температури з сонячною радіацією

+

+


+

+

+

+

+

Комплекс температури з вологістю

0

0

+

+

+

+

+

Вітер:


Температурно-вітровий режим

+

+

+

+

+

+

+

Вітроснігозаноси

+

+

0

0

0

0

0

Вітер з дощем

0

0

+

+

+

0

+

Вітер з пилом

0

0

+

+

+

+

+

Вплив підстилаючої поверхні на кліматичні елементи:

Вітер і сонце

+

+

+

+

+

+

+

Рел”єф і вітер

+

+

+

+

+

+

+

Забудівля

+

+

+

+

+

+

+

Озеленення

0

0

+

+

+

+

+

Акваторії

0

0

+

+

+

+

+


Примітка: + чинники, що підлягають врахуванню; 0 - чинники, не що підлягають врахуванню.

Таблиця 14.

Оцінка території по вітровому режиму


Загальна

Оцінка вітрового

Режиму

Ступінь сприятливості форм рельєфу
Вершини і піднесення з плоскими вершинами і положистими схилами

Навітренні схили

схили, паралельні вітру

підвітренні схили

Долини, байраки

лощини,


Продуваючісь

Не продуваючісь1

2

3

1

2

3

1

2

3Райони з велик швидкостями вітер (повторюваність швидкості Більше 5 м\сек понад 20%')

Несприятливі

Сприятливі


Несприятливі

Сприятливі

Те же, з поміркованими швидкостями (повторюваність швидкості вітру

3-5 м\сек понад 50%, Більше 5 м\сек — менш 20%'

Несприятливі

Помірно сприятливі

Сприятливі


Помірно сприятливі

Примітка. Цифрами 1, 2, 3 позначені відповідно верхня, середня і нижня частини спадів.
Таблиця 15.

Основні закономірності формування мікроклімату в забудівлі

(по даним Г. К. Климової)

Елементи клімату

Закономірності формування мікроклімату (по відношенню до заміських умов)

Сонячна радіація

Зниження до 20% в залежності від ступеня забруднення повітря, часу року і доби

Температура повітря


Підвищення на 1^4 З в залежності від щільності забудівлі: при щільності до 20% — на 1-2”С, Більше 20% — на 3-4”С (без врахування впливу озеленення на зниження температури). В містах-оазисах зони пустель пониження на 2-3”С

Швидкість вітер

Зниження на 20-70% в залежності від щільності забудівлі: при щільності до 20% — на величину до 20%, щільності 20-30% — на 20-50%, щільності Більше 30% — Більше ніж па 50%

Примітка.

Під щільністю забудівлі розуміється відношення площі, зайнятою будинками, до загальної площі розглядуваної території.
До малюнків:

Студент як організатор простору в більшому ступені "володіє" вітром, чим температурою і вологістю, і цю можливість повинний правильно використовувати (мал. 2). Чим холодніше, тим сильніше прохолоджувальна дія вітру: при температурі —30°С навіть слабкий вітер (2-3 м/с) робить прогулянку на повітрі неприпустимої. При температурі від +5 до +20°С охолодний вплив такого вітру значно, а при +25°С краща швидкість вітру 1-3 м/с, тому що вона створює комфорт, знижуючи перегрівши.

При температурі більш 20°С велику роль грає вологість повітря. У сухому повітрі волога, що виділяється потовими залозами людини, легко випаровується, і людина, віддаючи з потім багато тепла, почуває себе нормально . В вологому повітрі випар утруднений, і тільки вітер (рухливість повітря в помешканні) сприяє охолодженню організму. При підвищенні температури з 19 до 29°С відносна вологість повітря повинна знижуватися з 50-70 до 30-50%. Тільки в цьому випадку зберігається відчуття, близьке до комфортного, і рухливість повітря не грає великої ролі. Якщо вологість не знижується, те провітрювання й аерація простору набувають першорядного значення.
Мал. 1. Засоби віддачі людиною тепла в

навколишнє середовище:

конвекцією,

кондукцією,

радіацією або випромінюванням,

випаром.

Мал. 3.

Повторюваність напрямків вітру

С

ІЧЕНЬ ЛИПЕНЬ


Вітер сильно

охолоджує

Комфорт


Мал 4.

Комплексна оцінка секторів обрію по ряду чинників.


Мал. 5Мал. 6.

Середньомісячна відносна вологість повітря у 13г.,%.
  1   2


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации