Оқу бағдарламасына қосымша (Syllabus) - файл

приобрести
скачать (220.4 kb.)


Оқу - жұмыс бағдарламасына қосымша (Syllabus)

2020-2021 оқу жылына арналған

білімалушылар үшін пәннің бағдарламасы

Генетика

1. Негізгі мәліметтер

Институт

Педагогикалық

Білім беру бағдарламасы / Мамандық

Арнайы педагогика

Курс

1

Семестр

1

Оқыту нысаны

күндізгі,

сырттай


Оқу бағд.

нег.,

қысқ


Оқыту технологиясы

Қашықтықтан, аралас

Пәннің циклы

БП

Компонент

ТК

Кредит саны

4

Сағаттар саны

120

Бағдарламаның жетекшісі

Алипбаева Гульжан Агыбаевна

Кеңус беру уақыты мен орны (БОӨЖ)

- Moodle-дегі қашықтықтан курс форумында (off-line режимінде);

- пәннің чатында / WhatsApp (on-line режимінде)2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена, «Медициналық білімдердің негіздері»

Постреквизиттер

Есту, көру және сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы, Невропатология негіздері, «Мүмкіншілігі шектеулі балалар дамуының клиникалық ерекшеліктері», «Психопатология».

3 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты

өз мамандығына түрлі мүшелерінде кемістіктері бар балаларды оқытып-тәрбиелеу негізінде генетикалық патологиясынан хабары бар, ғылыми және тәжірибелік білімді, коррекциялық педагогика мамандарын даярлау.

Міндеттері

- Заманымызға сай сапалы нағыз институттік білім беру ережелеріне сәйкестелген жоғары классификациялық маман даярлауды ескеру.

-Сала аралық сабақтастықты ескеру. «Генетика» курсының мазмұны басқада медико-биологиялық салаларды білуге негізделген.

-Теория мен тәжірибенің ажырамас байланыстылығы. Бұл саланы үйрену барысында студентті қазіргі ғылымдардың теориялық жағдайларынан хабардар екендігін білдіріп, оларды іске асыра білетіндігін көрсету қажет.


4 Академиялық сағаттардың бөлінуі

Барлығы

Аудиториялық және on-line сабақ

БОӨЖ

on-line


СӨЖ

Емт. дайындық

Бақылау нысаны

Дәріс

on-line


Тәж. on-line+ауд.

Зерт.

on-line+ ауд.Асинхронды нысанға көшу

4 кредит

120 сағат5

25

-

20

10

45

15

Емтихан, курс. жұмыс

5 Пәннің мазмұны

Осы курстың ізденістері төменгідей принциптерге негізделген:

  1. Заманымызға сай сапалы нағыз институттік білім беру ережелеріне сәйкестелген жоғары классификациялық маман даярлауды ескеру.

  2. Сала аралық сабақтастықты ескеру. «Генетика» курсының мазмұны басқада медико-биологиялық салаларды білуге негізделген.

  3. Теория мен тәжірибенің ажырамас байланыстылығы. Бұл саланы үйрену барысында студентті қазіргі ғылымдардың теориялық жағдайларынан хабардар екендігін білдіріп, оларды іске асыра білетіндігін көрсету қажет.

Курсты оқып игеру барысында студенттік осы саладан әртүрлі баяндамалары мен мәліметтері тыңдалып, талқыға салынып, ғылыми проекты қорғалады.

Қашықтықтан оқытудың негізгі ұғымдары мен ұйымдастырылуы, порталда және Moodle курстарында жұмыс істеу, мұғалімдермен өзара әрекеттесу, онлайн-сабақтар: вебинарлар мен кеңестер, тапсырмаларды орындау және бағалау. Ішкісеместрлік аттестация, емтиханға қабылдану, оқу – емтихан сессиясы, академиялық айырмашылық пәндер, жазға семестр. Қашықтықтан оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер. Қашықтықтан оқыту технологиясының түрлері. Жаппай ашық он-лайн курстар.6 Курс саясаты

Барлық бақылау түрлері тек қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда бір рет қана қайта тапсырылады. Білім алушы себепсіз сабақтан қалмау керек. Семинар, БОӨЖ сабақтарына белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда, тапсырмаларды белгіленген мерзімде орындау керек. Өздік жұмыс тапсырмалары белгіленген мерзімде тапсырылуы керек.Оқу - жұмыс бағдарламасына қосымша (Syllabus)
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации