Дипломна робота - Управління проектом створення ресторану - файл n1.doc

Дипломна робота - Управління проектом створення ресторану
скачать (2637.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2638kb.07.07.2012 00:30скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.3. Управління вартістю проекту на етапі виконання проектуУправління вартістю проекту зосереджено в основному на вартості ресурсів, необхідних для здійснення робіт у проекті. Проте, має бути розглянутий також вплив проектних рішень на вартість використання продукту проекту. Наприклад, обмеження кількості переоцінювань проекту може зменшити вартість проекту за рахунок перекладення деяких витрат на споживача. Такий обширний погляд на проект часто називають життєвим циклом вартості.

Планування вартості проекту має охоплювати інформаційні потреби зацікавлених осіб проекту, які можуть контролювати вартості проекту в різний спосіб і в різний час. Наприклад, вартість якоїсь закупівлі можна проконтролювати при узгодженні, замовленні, постачанні чи документуванні в цілях обліку.

Оцінка вартості включає визначення і розгляд різних вартісних альтернатив. Наприклад, у більшості прикладних сфер додаткова робота протягом фази розробки широко використовується для скорочення витрат у фазі виробництва. Оцінюючи вартість, слід розглянути, чи допоможуть додаткові витрати на проектні роботи дістати економію очікуваних витрат.

Вартість має бути оцінена для всіх ресурсів, які використовуватимуться в проекті. Вартість включає (але не обмежуються) вартість трудових ресурсів, матеріалів, поставок і спеціальні види вартості, такі як поправка на інфляцію чи бюджетний резерв.

Оцінка вартості може уточнюватися в ході виконання проекту, для того щоб відобразити додаткові деталі.

Оцінка вартості включає розробку приблизної (оцінки) вартості ресурсів, необхідних для виконання робіт за проектом створення ресторану (рис.3.17).


Рис.3.17. Оцінка вартості ресурсів для реалізації проекту створення ресторану

Визначення бюджету включає поділ кошторису по роботах проекту для створення вартісної основи для контролю за виконанням.

Вхідні дані для визначення бюджету

1. Кошторис

2. Ієрархічна структура робіт.

3. Календарний план проекту.

Результати з визначення бюджету проекту створення ресторану:

1. Вартісна основа. Вартісна основа - це бюджет, впорядкований по часових періодах і використовуваний для контролю і відстежування вартісного виконання в проекті. Розробляється такий бюджет з допомогою підсумовування оціночних вартостей по періодах.

2. Контроль вартості. Контроль вартості зосереджується на виявленні чинників, що впливають на вартісну основу, для гарантії того, що ці зміни будуть сприятливими, визначенні того, що вартісна основа змінилася, і на управлінні фактичними змінами по мірі їх виникнення.

Контроль вартості включає:

• Відстежування вартісного виконання для виявлення відхилень від плану.

• Гарантування того, що всі відповідні зміни точно відображені у вартісній основі.

• Запобігання включенню у вартісну основу неправильних, невідповідних або незатверджених змін.

• інформування відповідних зацікавлених осіб про затверджені

зміни.

Контроль вартості включає пошук відповідей на запитання «чому», що стосуються як позитивних, так і негативних відхилень. Він має бути ретельно інтегрований Іншими процесами контролю (контролем за зміною змісту, контролем за зміною календарного плану, контролем якості та іншими видами контролю). Наприклад, неправильні реакції на відхилення по вартості можуть спричинити проблеми з якістю чи календарним планом або неприпустимо підвищити ризик на пізніх стадіях проекту.

Методи та засоби контролю вартості

1. Система контролю за зміною вартості. Система контролю за зміною вартості задає процедури, за якими може змінюватися вартісна основа. Система включає роботу з документами, системи відстежування і рівні повноважень, необхідні для затвердження змін. Система контролю за зміною вартості має буги вбудована в загальну систему контролю.

2. Контроль за виконанням. Технологія контролю за виконанням допомагає оцінити величину будь-яких відхилень, що відбуваються. Аналіз освоєного обсягу особливо корисний для контролю вартості. Важливою частиною контролю вартості є визначення того, що спричинило відхилення, і рішення про те, чи потрібне коригування по цьому відхиленню.
3.4. Оцінка результатів управління проектом
У цілому, головним результатом управління проектом має бути створення ресторану із відповідним технологічним оснащенням, підготовленим персоналом, наявними дозволами на здійснення статутної діяльності, укладеними договорами на постачання сировини та матеріалів, що забезпечить у подальшому ефективне функціонування цього закладу громадського харчування.

Під час реалізації проекту створення ресторану планується отримувати наступні грошові надходження, пов’язані із основною діяльністю (табл.3.1).

Таблиця 3.1.

План грошових надходжень та витрат за проектом створення ресторану (грн.)


Рядок

1кв. 2010 р.

2кв. 2010 р.

3кв. 2010 р.

4кв. 2010 р.

2011 рік

20012 рік

  Валовий обсяг продажу 

294000,03

323143,09

353468,87

385016,31

1881401,62

2494837,34

  Втрати   Податки з продаж 

1470,00

1615,72

1767,34

1925,08

9407,01

12474,19

 Чистий обсяг продажу 

292530,03

321527,37

351701,52

383091,23

1871994,62

2482363,15

  Матеріали і комплектуючі 

128442,84

140920,94

153904,10

167408,92

815726,60

1078205,00

  Відрядна зарплата  Сумарні прямі витрати 

128442,84

140920,94

153904,10

167408,92

815726,60

1078205,00

 Валовий прибуток 

164087,19

180606,43

197797,43

215682,31

1056268,01

1404158,15

  Адміністративні витрати 

14207,31

14533,34

14866,85

15208,01

64402,99

70521,27

  Виробничі витрати 

3022,83

3092,20

3163,16

3235,75

13702,76

15004,53

  Маркетінгові витрати 

16373,67

16749,42

17133,78

17526,97

74223,30

81274,52

  Зарплата адміністративного персоналу 

28407,37

29059,26

29726,11

30408,26

128773,09

141006,54

  Зарплата виробничого персоналу 

40082,76

41002,57

41943,50

42906,01

181698,65

198960,02

  Зарплата маркетингового персоналу 

9126,54

9335,97

9550,21

9769,37

41371,38

45301,67

 Сумарні постійні витрати 

111220,48

113772,76

116383,61

119054,37

504172,18

552068,53

  Амортизація 

10180,00

15270,00

15270,00

15270,00

68156,44

68799,75

 Сумарні невиробничі витрати 

10180,00

15270,00

15270,00

15270,00

68156,44

68799,75

  Інші витрати 

22500,00
 Прибуток до виплати податку 

20186,71

51563,67

66143,82

81357,94

483939,40

783289,86

 Прибуток до оподаткування 

20186,71

51563,67

66143,82

81357,94

483939,40

783289,86

  Податок на прибуток 

5046,68

12890,92

16535,95

20339,48

120984,85

195822,47

 Чистий прибуток 

15140,03

38672,75

49607,86

61018,45

362954,55

587467,40


Як свідчать розрахунки, результатом управління проектом створення ресторану є отримання чистого прибутку у розмірі 362 954,55 тис.грн. у перший рік його функціонування (2011 р.).

Прибутки, які отримуються протягом реалізації проекту (у 2010 р.) спрямовуються на рефінансування витрат за проектними завданнями у відповідності із витратами ресурсів, які були передбачені раніше.

Виходячи із загальної вартості робіт за проектом створення ресторану можна спланувати потік грошових коштів за проектом та визначити результати управління ним на підставі розрахунку показників ефективності використання грошових коштів (табл.3.2).
Таблиця 3.2

Грошові потоки за проектом створення ресторану та основні показники ефективності використання грошових коштів на фінансування робіт за проектом


 Рядок  

 1кв. 2010 р.  

 2кв. 2010 р.  

 3кв. 2010 р.  

 4кв. 2010 р.  

 2011 рік  

 2012 рік  

 Надходження від продаж 

352800,04

387771,71

424162,64

462019,57

2257681,95

2993804,80

  Видатки на матеріали і комплектуючі 

154131,41

169105,13

184684,92

200890,70

978871,92

1293846,00

 Сумарні прямі видатки 

154131,41

169105,13

184684,92

200890,70

978871,92

1293846,00

  Загальні видатки 

40324,58

41249,95

42196,55

43164,87

182794,87

200160,38

  Витрати на персонал 

57071,07

58380,74

59720,45

61090,91

258708,18

283285,45

 Сумарні постійні видатки 

97395,65

99630,68

101917,00

104255,79

441503,04

483445,83

  Податки 

35789,73

62789,18

70280,76

78081,10

395259,05

547234,82

 Кеш-Фло від операційної діяльності 

65483,24

56246,71

67279,96

78791,98

442047,93

669278,14

  Видатки на придбання активів 

269990,00


15439,50
  Інші видатки підготовчого періоду 

27000,00
 Кеш-Фло від інвестиційної діяльності 

-296990,00


-15439,50
  Власний (акціонерний) капітал 

401000,00
  Виплати дивідендів 


41109,78

115404,50

216109,55

 Кеш-Фло від фінансової діяльності 

401000,00-41109,78

-115404,50

-216109,55

  Баланс готівки на почало періоду 
169493,24

225739,95

293019,90

330702,11

641906,03

 Баланс готівки на кінець періоду 

169493,24

225739,95

293019,90

330702,11

641906,03

1095074,63

Чистий обіговий капітал (NWC), UAH 

140548,8

191499,1

252697,2

311443,1

501582,8

927908,5

Коеф. рентабельності валового  прибутку (GPM), % 

56,09

56,17

56,24

56,30

56,42

56,57

Коеф. рентабельності чистого прибутку (NPM), % 

2,99

12,03

14,11

15,93

19,39

23,67

Рентабельність оборотних активів  (RCA), % 

23,32

75,02

73,56

73,74

68,78

60,81

Рентабельність позаоборотних активів  (RFA), % 

13,21

61,97

84,67

111,40

188,24

473,70

Рентабельність інвестицій (ROI), % 

8,43

33,94

39,36

44,37

50,38

53,89

Рентабельність власного капіталу  (ROE), % 

8,63

35,07

40,74

46,01

52,27

55,85Таким чином, можна стверджувати, що управління проектом створення ресторану є результативним та ефективним, призводить до досягнення поставлених проектних завдань та цілей, сприяє отриманню прибутків від подальшої експлуатації створеного у ході реалізації проекту об’єкту.

Висновки
Громадське харчування сформувалося у вигляді підгалузі народного господарства, воно сприяє раціональному використанню продовольчих ресурсів країни.

В нашій країні сьогодні швидко розвивається галузь громадського харчування, проводяться значні заходи, які б сприяли збільшенню та укріпленню матеріально-технічної бази підгалузі, тому що все ще відчувається недостача столових, ресторанів, кафе.

В межах цього дослідження було всебічно обґрунтовано систему управління проектом створення нового ресторану.

Задум проекту полягає у будівництві приміщення нового ресторану з яскраво вираженим національним колоритом, національною кухнею на високому рівні кулінарної майстерності, яка підкріплюється високим рівнем технологічності та організації ресторанного господарства.

Головними цілями проекту є:

- реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю;

- розробка та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та технологічної документації з будівництва ресторану, підбору персоналу, організації надання послуг громадського харчування;

- забезпечення високої якості послуг підприємства та його конкурентоспроможності;

- створення передумов для отримання власниками підприємства прибутку

Очікуваними результатами реалізації проекту будуть: будівництво ресторану, його технічне й технологічне оснащення; підготовка та комплектація персоналу ресторану; отримання дозволів на надання послуг громадського харчування й експлуатацію будівлі й устаткування згідно з цілями проекту; введення ресторану у дію.

На хід реалізації проекту можуть впливати наступні фактори, обставини, дії, суб’єкти: державні органи реєстрації суб’єктів господарювання; державні органи санітарно-епідемічного, пожежного, технічного та іншого видів контролю; державні органи сертифікації та ліцензування в галузі громадського харчування й торгівлі; державні податкові органи; постачальники сировини, матеріалів, обладнання, меблів; виконавці робіт – сторонні організації (підрядники тощо); законодавче поле та зміни у нормативно-правовому регулюванні в галузі громадського харчування та підприємницької діяльності; зміни вимог щодо проведення будівельно-монтажних робіт; зміни у податковому законодавстві, законодавстві з оплати праці, охорони праці, соціального страхування; прояви негативних дій з боку потенційних конкурентів; прояви негативних дій з боку мешканців території розміщення ресторану, інших осіб, кримінальних структур та окремих громадян; прояви корупції з боку державних посадовців щодо узгодження окремих елементів проектної документації, надання дозволів тощо.

Повний життєвий цикл проекту складає 198 днів (з 10.01.10 по 01.09.10)

Ключовими фазами проекту є (у дужках характеристика фаз):

Відповідальними виконавцями проекту є: проект-менеджер; головний бухгалтер; юрист; інженер-технолог; дизайнер; начальник відділу кадрів;PR – менеджер; засновники; шеф-повар; штат ресторану; будівельна організація; рекламна компанія; архітекторська фірма; дизайнерська фірма; рекрутингове агентство; агентство по організації суспільно-масових заходів.

Контрольними точками проекту є:

За результатами розрахунків, бюджет проекту складатиме 994 449,14 тис.грн.

В межах дослідження розроблена програма проекту із використанням можливостей MS Project 2003, що дозволить у майбутньому більш ефективно реалізувати проектний задум, розроблені завдання та управлінські функції за проектом більш ефективно та забезпечити результативність функціонування нового ресторану.

Список використаної літератури1. Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. – М-ИНТЕГГЕО, 1997.

2. Бушуев С.Д., Гурин Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с.

3. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Управление закупками в проектах. К.: Укр. ИНТЭИ, 1999. Т.1,2– 188с., 195с.

4. Бушуєв С.Д. Практика проектного менеджменту “крок за кроком” ч 1,2. Методичні вказівки до практичних занять. КНУБА 1999 57с.,41с.

5. Виленський П.Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів : теорія і практика – М.: Дело , 2001 – 832 с.

6. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управління проектами. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с.

7. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов. – М.: Новое знание, 2004. – 391 с. 

8. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів та ресторанів: Посібник для студ. спец. «Економіка та управління соціально-культурною сферою» навч.закладів. – 4 видан., стер. – Мінськ: ООО «Новое знание», 2003. – 368 с.

9. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів та ресторанів: Посібник. – М.:  изд-во Новое знание, 2002. – 368 с.

10. Клайэм Р., Лудін І. Ноєв проект: Секрети практичного проектного менеджменту. – СПб: Весь, 2002. – 320 с.

Кристофер Энертон-Томас. Ресторанный бізнес. – М. “Росконсульт” 1999г.

11. Мазур І.І., Шапіро В.Д. і інш. Управління проектами: Довідник для професіоналів. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

12. Маудер У. Вибір проекту. Планування робіт по проектам та керівництво проектами. –М.: Мир, 1991.

13. Менеджмент готельного і ресторанного обслуживанияобслуговування - Москва, 1997 р.

14. Світ управління проектами: основи, методи, організація, використання/За ред. X. Решке, X. Шелле, – М.: Аланс, 1994.

15. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно–ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Центр навчальної літератури; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 346 с.

16. Пинто Дж.К. Управление проектами. – СПб: Питер, 2004. – 464 с.

17. Проектний аналіз . Навч. посібн. / За ред. Москвіна С.О. – К. 1999 – 368с.

18. Турчин С.А., Программный инструментарий менеджера проекта, Киев, Компьютерное обозрение №34/2000 - с. 15-20

19. Управление программами и проектами / М.Л.Разу и др. – М: ИНФРА, 1999.

20. Управление проектами / Под ред. В.Д.Шапиро - М., 1996 – 610 с.

21. Управление проектами / Под ред. Шапиро. – СПб: Два-Три, 1996.

22. Управление проектами: зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др. – СПб.: Два-Три, 1993.

23. Усов В.В. «Организация обслуживания в ресторане» - Москва. «Высшая школа» 1990г.

24. Устинов А.В. Экономика материально-технического снабжения. – М.: Высшая школа – 1994 – 315 с

Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Учебное пособие. – СПб: Издательство «ДиаСофтЮП», 2000. – 368с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


3.3. Управління вартістю проекту на етапі виконання проекту
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации