Дипломна робота - Управління проектом створення ресторану - файл n1.doc

Дипломна робота - Управління проектом створення ресторану
скачать (2637.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2638kb.07.07.2012 00:30скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.5. Розробка концепції проектуПроект, що пропонується, стосується створення підприємства з надання послуг громадського харчування. За типом проект відноситься до змішаного, короткострокового, складного.

Основні цілі проекту створення ресторану «Черкаси» :

- реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю;

- розробка та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та технологічної документації з будівництва ресторану, підбору персоналу, організації надання послуг громадського харчування;

- забезпечення високої якості послуг підприємства та його конкурентоспроможності;

- створення передумов для отримання власниками підприємства прибутку.

Головними результатами проекту мають бути:

- будівництво ресторану, його технічне й технологічне оснащення;

- підготовка та комплектація персоналу ресторану;

- отримання дозволів на надання послуг громадського харчування й експлуатацію будівлі й устаткування згідно з цілями проекту;

- введення ресторану у дію.

Основними інструментами управління виконанням проекту створення ресторану «Черкаси» будуть:

- моніторинг усіх видів діяльності, передбачених проектом;

- документарне, нормативно-правове, кадрове, технологічне та фінансове забезпечення усіх етапів робіт та процесів за проектом;

- контроль за усіма видами діяльності, ходом робіт, діяльністю відповідальних осіб, виконавців, підрядників;

- встановлення послідовності виконання робіт за проектом та дотримання неї;

- контроль за дотриманням якості сировини й матеріалів, що використовуються під час проведення робіт за проектом;

- навчання персоналу та контроль за виконанням посадових обов’язків;

- розподіл завдань між виконавцями різного типу та контроль за своєчасністю їх виконання;

- використання фінансових та організаційних важелів впливу на виконавців окремих видів робіт за проектом, постачальників, інших пов’язаних сторін.

Ключовими фазами проекту є (у дужках характеристика фаз):

Результатом реєстрації підприємства є отримання законних можливостей, організаційних, правових та функціональних підстав для реалізації головної ідеї та задумів за проектом;

Результатом створення ресторану є отримання будівлі ресторану, повністю укомплектованого необхідним технологічним обладнанням, меблями, засобами оргтехніки, пожежогасіння, безпеки; отримання дозволів на надання послуг в галузі громадського харчування й торгівлі; забезпечення подальшої ефективної експлуатації об’єкту;

Результатом підготовки до урочистого відкриття є забезпечення введення об’єкту в експлуатацію з одночасним інформуванням потенційних споживачів про появу нового ресторану, його позиціонування та проведення відповідних заходів маркетингових комунікацій.

У відповідності з класифікацією, наведеною в Цивільному кодексі та особливостями створюваного підприємства, воно організовується у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Шість партнерів обєднують свої капітали з метою сумісного ведення бізнесу і отримання прибутку. Усі внески здійснюються в грошовому вигляді і є основою для формування статутного фонду підприємства, придбання основних і оборотних коштів, необхідних для здійснення виробничої діяльності, найму робітників та інших потреб підприємства.

Перевагами такої форми організації виробництва є те, що зростають фінансові можливості підприємства внаслідок обєднання декількох капіталів. Крім того, існує реальна можливість отримання банківських кредитів, оскільки банки в кредитуванні віддають перевагу малим та середнім підприємствам з колективною формою власністю перед приватними підприємствами або великими акціонерними товариствами. Перевагою є й те, що партнери несуть відповідальність по борговим зобовязанням підприємства лише в межах своїх внесків [5. c. 456].

Для реєстрації товариства у відділ по реєстрації субєктів підприємництва виконкому м.Черкаси надаються наступні види документів:

1. Статут товариства (4 екземпляри з підписом нотаріуса)

2. Гарантійний лист, що свідчить про надання сторонньою організацією приміщення під ресторан в разі його реєстрації виконкомом.

3. Квитанції, що свідчать про виплату товариством державного мита за реєстрацію.

4. Реєстраційні карти (7 екземплярів) та інформаційне повідомлення (2 екземпляри), яке представляє собою виписку із статуту товариства.

5. Протокол зборів засновників товариства з підписом нотаріуса.

Оскільки продаж товарів народного споживання супроводжується шкідливими викидами, то крім зазначених документів у відділ реєстрації надаються й:

Внески всіх партнерів-засновників підприємства рівні і становлять 51 тис.грн. на учасника.

Один раз на три місяці буде скликатися рада партнерів, де буде обговорюватися поточний стан підприємства, прийматимуться важливі управлінські рішення. Радою в кінці року будуть розглядатися і затверджуватися виробничі і фінансові плани на наступний рік. Колективно будуть прийматися й рішення стосовно розподілу прибутку. В перший рік діяльності підприємства весь його обсяг буде спрямований на виробничі потреби, в наступні роки частина прибутку буде використовуватися на розширення і розвиток підприємства (розмір цих витрат визначає рада партнерів на початку року, але вони не повинні бути меншими за 10 % розміру річного прибутку), а решта рівними частинами буде розподілена між партнерами.
Розділ 2. Опис проекту створення ресторану «Черкаси»
2.1. Управління змістом проекту, цілі та задачіПроект, що розглядається в межах цього дослідження, спрямований на створення підприємства з надання послуг громадського харчування.

Задум проекту полягає у будівництві приміщення нового ресторану з яскраво вираженим національним колоритом, національною кухнею на високому рівні кулінарної майстерності, яка підкріплюється високим рівнем технологічності та організації ресторанного господарства.

У відповідності до класифікації проектів та згідно з ознаками, цей проект можна віднести до змішаного, короткострокового, складного мультипроекту.

До головний цілей проекту відносяться:

- реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси»;

- розробка та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та технологічної документації з будівництва ресторану, підбору персоналу, організації надання послуг громадського харчування;

- забезпечення високої якості послуг підприємства та його конкурентоспроможності;

- створення передумов для отримання власниками підприємства прибутку.

Дерево цілей проекту наведено на рис.2.1.

Передбачається, що реалізація проекту, що пропонується, призведе до отримання наступних основних результатів:

- будівництво ресторану, його технічне й технологічне оснащення;

- підготовка та комплектація персоналу ресторану;

- отримання дозволів на надання послуг громадського харчування й експлуатацію будівлі й устаткування згідно з цілями проекту;

- введення ресторану у дію.

Основними інструментами управління виконанням проекту є:

- моніторинг усіх видів діяльності, передбачених проектом;

- документарне, нормативно-правове, кадрове, технологічне та фінансове забезпечення усіх етапів робіт та процесів за проектом;

- контроль за усіма видами діяльності, ходом робіт, діяльністю відповідальних осіб, виконавців, підрядників;

- встановлення послідовності виконання робіт за проектом та дотримання неї;

- контроль за дотриманням якості сировини й матеріалів, що використовуються під час проведення робіт за проектом;

- навчання персоналу та контроль за виконанням посадових обов’язків;

- розподіл завдань між виконавцями різного типу та контроль за своєчасністю їх виконання;
Головна мета: забезпечення надання послуг громадського харчування на високому рівні якості та конкурентоспроможності


1
2
3Створення підприємства – суб’єкту господарської діяльності
Будівництво об’єкту
Забезпечення можливостей експлуатації об’єкту за призначенням
Реєстрація підприємства
Укладання договору на проведення будівельно-монтажних робіт
Проведення заходів зі стимулювання попиту на послуги підприємства
Розробка нормативної документації, статуту, формування статутного фонду
Визначення вимог до будівлі об’єкту та розробка проектної документації
Підготовка персоналу до виконання робіт, пов’язаних із експлуатацією об’єкту
Визначення виконавців та відповідальних
Ресурсне забезпечення будівництва
Розробка цінової та збутової політики, заходів маркетингових комунікацій

Рис.2.1. Дерево цілей проекту
- використання фінансових та організаційних важелів впливу на виконавців окремих видів робіт за проектом, постачальників, інших пов’язаних сторін.

До складу основних задач регулювання ходу реалізації проекту входять: контроль за фактичним виконанням робіт, виявлення і аналіз виникаючих відхилень від планових завдань, коректування і здійснення організаційно-технологічних, економічних і технічних рішень, що забезпечують своєчасне і ефективне досягнення заданої мети проекту. Процес регулювання полягає в циклічному повторенні з прийнятою періодичністю наступних процедур:

На хід реалізації проекту можуть впливати наступні фактори, обставини, дії, суб’єкти:

Ключовими фазами проекту є:

Визначення результатiв кожної з фаз проекту:

- результатом реєстрації підприємства є отримання законних можливостей, організаційних, правових та функціональних підстав для реалізації головної ідеї та задумів за проектом;

- результатом створення ресторану є отримання будівлі ресторану, повністю укомплектованого необхідним технологічним обладнанням, меблями, засобами оргтехніки, пожежогасіння, безпеки; отримання дозволів на надання послуг в галузі громадського харчування й торгівлі; забезпечення подальшої ефективної експлуатації об’єкту;

- результатом підготовки до урочистого відкриття є забезпечення введення об’єкту в експлуатацію з одночасним інформуванням потенційних споживачів про появу нового ресторану, його позиційонування та проведення відповідних заходів маркетингових комунікацій.
Затвердження головної мети та ідеї проекту


1
2
3Визначення цілей проекту
Встановлення переліку виконавців проекту
Визначення вимог до змісту, термінів подання та умов затвердження проектної документації
Встановлення завдань проекту
Визначення відповідальних за реалізацію проекту та його окремих складових
Розробка проектної документації
Визначення ресурсів за проектом
Визначення переліку документації за проектом
Затвердження проектної документації
Визначення послідовності дій за проектом та термінів їх реалізацїі
Визначення умов співпраці із виконавцями робіт, постачальниками та відповідальними особами за проектом
Узгодження проектної документації з державними органами та виконавцями робіт

Рис.2.2. Структура розробки і затвердження проекту

Зміст проекту полягає у плануванні взаємопов’язаних видів діяльності, які, за умов послідовності, повноти, якості виконання сприятимуть досягненню проміжних та кінцевих результатів, спрямованих на реалізацію головної мети проекту.

У відповідності до вимог проектного менеджменту у будівництві, на першому етапі проектування необхідно затвердити головну мету та ідею проекту. Механізм реалізації цього етапу наведено на рис.2.2.

Внаслідок того, що реалізація проекту створення ресторану «Черкаси» передбачає проведення будівельно-монтажних робіт, під час проектування окремих видів діяльності та визначення завдань за проектом необхідно встановити послідовність найбільш важливих дій у галузі будівництва, реалізація яких відповідала б умовам реалізації проекту та сприяла досягненню проміжних й кінцевих його цілей та завдань.

Схема проектної діяльності на етапі будівництва приміщення ресторану наведена на рис.2.3.Затвердження проектної документації та переліку будівельно-монтажних робіт


1
2
3Визначення етапів та термінів проведення робіт
Проведення будівельно-монтажних робіт
Обробка інформації про хід робіт, виконання вимог до якості та безпеки робіт
Визначення ресурсів для проведення робіт
Організація будівельного майданчику, встановлення техніки та засобів безпеки
Контроль за своєчасністю забезпечення ресурсами
Розробка календарного графіку робіт
Забезпечення кожного етапу робіт ресурсами
Поетапне приймання робіт та проведення випробовувань
Погодження календарного графі-ку з підрядником (виконавцем будівельно-монтажних робіт)
Контроль за послідовністю та тривалістю робіт, якістю їх проведення та відповідністю вимогам нормативної документації
Проведення підсумкового контролю, прийняття об’єкту до експлуатації, отримання необхідних документів та їх погодження

Рис.2.3. Структура проекту на етапі будівництва ресторану

У відповідності із логікою реалізації проекту створення ресторану «Черкаси» після будівництва приміщення ресторану планується здійснювати підготовчі та інші роботи, які забезпечать у підсумку можливості експлуатації об’єкту будівництва за призначенням в якості закладу громадського харчування.

Для цього передбачається реалізувати певні заходи та вирішити завдання, перелік яких наведено на рис.2.4.


Фаза експлуатації об’єкту


1
2
3Отримання дозволів на надання послуг в галузі громадського харчування та торгівлі
Виконання фінансових зобов’язань перед постачальниками сировини та матеріалів, державою з бюджетних та позабюджетних платежів
Забезпечення якості надання послуг та розширення їх номенклатури й асортименту
Проведення рекламної компанії
Забезпечення реалізації розробленої цінової політики та внесення змін до неї
Проведення заходів зі стимулювання попиту на послуги підприємства
Забезпечення безперебійного отримання необхідних ресурсів
Забезпечення реалізації товарної політики підприємства та внесення змін (за необхідністю) до переліку послуг та умов їх надання
Отримання доходів від надання послуг підприємства та їх розподіл у відповідності із планом
Виконання поточних робіт персоналом підприємства
Розробка плану доходів та витрат на стадії експлуатації
Компенсація фінансових витрат, оплата штрафів та санкцій

Загальний план дій по запуску проекту виглядає наступним чином:

  1. реєстрація підприємства та формулювання загальної ідеї проекту

  2. розробка та узгодження проектної документації

  3. пошук та вибір партнерів за проектом: постачальників, підрядників, виконавців;

  4. визначення вимог до проведення робіт та дій окремих учасників

  5. узгодження фінансових та інших аспектів взаємодії між учасниками проекту та виконавцями

  6. визначення послідовності робіт та узгодження їх термінів

Ключовими проблемами запуску робіт за проектом є:

Головними шляхами вирішення вказаних проблем є:

- своєчасна підготовка проектної документації, її перевірка та подання на затвердження (погодження);

- розробка та впровадження заходів із забезпечення повного та своєчасного фінансування;

- ретельний підбір постачальників, партнерів, виконавців робіт, підрядників.

Основними компонентами проекту, що пропонується, є:

Відповідно до поставлених завдань, дерева цілей проекту та його організаційної структури передбачається реалізувати конкретні задачі проекту, які відносяться до різних рівнів реалізацій згідно зі структурою проекту. На рис.2.5 наведено WBS структуру проекту.

1.Реєстрація підприємства
2.Створення ресторану
3.Запуск ресторану

1.1.Організація і проведення збору засновників

1.2.Підготовка і підписання засновницького договору

1.3.Підготовка і підписання статуту

1.4.Проведення попередніх переговорів з власниками об'єкту нерухомості з приводу отримання юридичної адреси

1.5.Відкриття поточного рахунку в банку

1.6.Підготовка документів до реєстрації ТОВ в державній реєстраційній палаті

1.7.Сплата державних мит за реєстрацію

1.8.Формування і виплата статутного фонду підприємства

1.8.1.Визначення часток учасників у статутному фонді

18.2.Визначення способу внесення учасниками часток до статутного фонду

1.8.3.Визначення величини внеску учасниками часток у статутному фонді на момент реєстрації підприємства

1.8.4.Проведення експертної оцінки об'єктів майна, які передаються до статутного фонду

1.8.5.Нотаріальне завірення актів експертної оцінки об'єктів майна, які передаються до статутного фонду

1.8.6.Внесення частини часток учасників в статутній фундація в грошовій формі на розрахунковий рахунок

1.8.7.Отримання документів, підтверджуючих формування статутного фонду

1.9.Проведення процедури реєстрації підприємства в державній реєстраційній палаті

1.10.Реєстрація в податковій інспекції

1.11.Реєстрація у відділі статистики

1.12.Реєстрація в Пенсійному фонді

1.13.Отримання дозволу і виготовлення печатки

1.14.Реєстрація у фондах соціального захисту
2.1. Оренда приміщення для ресторану

2.1.1. Підбір приміщення

2.1.2. Укладення договору оренди

2.1.3.Нотаріальне завірення договору оренди

2.2.Підготовка і отримання документів дозвільного характеру

2.2.1.Дозвіл на проведення ремонту приміщення в райдержадміністрації і БТІ

2.2.2. Узгодження проекту використовування приміщення з санепідстанцією

2.2.3. Узгодження проекту ресторану з пожежною інспекцією

2.2.4. Узгодження проекту ресторану з відділом архітектури і будівництва

2.2.5. Складання і затвердження проектно-кошторисної документації

2.2.6. Підписання договору з постачальниками теплової, електричної енергії, підприємствами водоканалізаційної служби

2.3. Оснащення ресторану

2.3.1. Розробка дизайну ресторану

2.3.2. Формування загальної концепції ресторану, вимог до дизайну і оснащення

2.3.3.Укладення договору з агенством по дизайну

2.3.4.Ррозробка дизайну ресторану агентством по дизайну

2.3.5. Затвердження дизайну ресторану

2.3.6. Проведення ремонтних і оформлювальних робіт, закупівля і установка устаткування і оснащення

2.3.6.1. Закупівля витратних матеріалів

2.3.6.2. Ремонт приміщення

2.3.6.3. Дизайнерське оформлення

2.3.6.4. Закупівля меблів

2.3.6.5. Закупівля техніки

2.3.6.6. Закупівля інвентарю

2.3.6.7. Облаштування робочих місць

2.3.6.8. Закупівля засобів пожежогасінні і безпеки

2.4. Прийом приміщення до експлуатації

2.5. Підбір персоналу

2.5.1. Визначення чисельності, вимог до персоналу і штатного розкладу

2.5.2. Підбір персоналу власними силами

2.5.3. Оголошення в ЗМІ про пошук необхідного персоналу

2.5.4. Проведення співбесіди

2.5.5. Підбір персоналу за допомогою рекрутингового агентства

2.5.5.1. Визначення штатних одиниць, підбираних через рекрутингове агентство

2.5.5.2. Укладення договору з рекрутинговим агентство

2.5.5.3. Участь в підборі персоналу за допомогою рекрутингового агентства

2.5.6.Остаточний вибір персоналу

2.5.7. Укладання договорів із співробітниками

2.5.8. Реєстрація необхідного персоналу, проведення інструктажу по техніці безпеки

2.5.9. Формування і підписання колективного договору

2.6.Отримання дозвільних документів на відкриття ресторану

2.6.1. Отримання свідоцтва торгової точки

2.6.2. Отримання дозволу санепідстанції

2.6.3.Отримання дозволу пожежної інспекції

2.6.4. Сплата і отримання ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

2.7. Укладання договорів на матеріально-технічне постачання сировини, матеріалів, продуктів та напоїв ( договір про співпрацю з постачальниками; договір про поставки продуктів харчування; договір про поставки алкогольних і безалкогольних напоїв і тютюнових виробів)

2.8. Створення бренду

2.8.1. Створення робочої групи для розробки бренду

2.8.2. Розробка назви ресторану

2.8.3. Розробка макета логотипу

2.8.4. Упровадження логотипу на зразках візиток, фірмової канцелярії

2.9.Розробка цінової політики послуг ресторану

2.9.1. Складання пакетів послуг

2.9.2. Оцінка вартості пакету

2.9.3. Складання цін меню

2.10. Розробка рекламної кампанії

2.10.1.Складання плану рекламної кампанії

2.10.2.Розробка рекламних текстів і рекламних роликів

2.10.3. Проведення рекламної компанії
3.1. Підготовка до відкриття

3.2.Урочисте відкриття ресторану(фуршет)


 


Мал.2.5.WBS структура проекту створення ресторану

Як свідчать дані рис.2.5, перша стадія реалізації проекту має 3 рівні ієрархії завдань, друга – 4 рівні, третя стадія реалізації проекту має 1 рівень ієрархії.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


1.5. Розробка концепції проекту
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации