СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке) - файл n1.doc

приобрести
СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке)
скачать (5292.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc5293kb.06.07.2012 23:08скачать

n1.doc

1   2   3   4   5

В.5 Зміст «Титульного аркуша», «Відомостей про організацію-розробнка та відомостей про розробників», «Змісту», «Нормативних посилань «Познаки та скорочення», «Додатків», «Бібліографічних даних» та оформлені всього документа відповідно до ДСТУ 2008.


ДОДАТОК Г

(обов'язковий)
ОБЛАДНАННЯ ПІДІЙМАЛЬНИХ ПОСУДИН СПЕЦІАЛЬНИМИ

ПРИСТРОЯМИ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І

РЕМОНТНИХ РОБІТ1-додаткове кріплення робочого помосту; 2-робоча полиця;

З-стаціонарний (незнімний) запобіжний зонт;

4-запобіжний зонт; 5-оглядовий майданчик
Рисунок Г. 1 - Обладнання підіймальної посудини робочими

помостами та запобіжними зонтами


Рисунок Г.2 - Запанцировка канатів (строп) лебідок для монтажу спуску-піднімання обладнання по вертикальному стволу

Розміри в міліметрах
Рисунок Г.З - Дуговий затиск для каната (стропи) Рисунок Г.4 - Плоский чотирьохболтовий затиск для каната (стропи)Розміри в міліметрах

Рисунок Г.5 - Причіпний пристрій типу ПС Рисунок Г.6 - Блок конструкції для підвіски та переміщення вантажів у

вертикальному стволі1-підіймальна посудина; 2-головний канат; 3-гирло ствола; 4-стаціонарне перекриття ствола; 5-монтажна лебідка; 6-канат монтажної лебідки; 7-блок; 8-копровий станок; 9-підлога нульової площадки; 10-колісні площадки; 11-положення підіймальної посудини при її виводі з копрового станка; 12-положення підіймальної посудини при її транспортуванні з надшахтної споруди
Рисунок Г.7 - Схема демонтажу підіймальної посудини


Рисунок Г.8 - Переносне перекриття вертикального ствола, встановлене під раму підіймальної посудини


а) під час спуску; б) у разі попереднього розвішування.

Рисунок Г.9 - Кріплення рейкових провідників


Рисунок Г.10 - Елементи кріплення рейкового провідника

Рисунок Г. 11 - Кріплення трубопроводів для спускання по стволу

ДОДАТОК Д (обов'язковий)

ФОРМА ГРАФІКА ЩОРІЧНОГО ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ СТВОЛА

Підприємство_______________

УЗГОДЖЕНО _________________Головний механік

ЗАТВЕРДЖУЮ ________________Головний інженер
Графік проведення щорічного поточного

ремонту устаткування
ствола на 20 р.ч.ч.

Вид обладнання

Види поточного ремонту по місяцях, починая з РО-1 до Тз

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

груденьМеханік шахтного підйому ___________________________

Додаток Е (обов'язковий)

ФОРМА ГРАФІКА ЩОМІСЯЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ СТВОЛА

Підприємство______________________

УЗГОДЖЕНО _______________Головний механік

ЗАТВЕРДЖУЮ__________________ Головний інженер

Графік проведення щомісячного технічного обслуговування устаткування ствола на ________ місяць 20__р.


Види обладнання

Вид показника

Види технічного обслуговування (у чисельнику) та періодичність його виконання (у знаменнику) за числами місяця, починая з ТО-2 до РО1

за планом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31за фактом


за планом
за фактом


за планом
за фактом


за планом


Сума обслуговувань за днями місяця

ТО-2

за фактом


за планом
ТО-3

за фактом


за планом
РО1

за фактом


за планом


Механік шахтного підйому ___________________________

ДОДАТОК Ж

(обов'язковий)

ФОРМА КНИГИ ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАВАННЯ ЗМІН

Ж.1 Форма титульного аркуша книги

КНИГА

ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАВАННЯ ЗМІН
Підйом_________________

Шахта_______________

Організація, до складу якої входить підприємство ____________________

Початок____________________200__р.

Закінчення__________________200__р.
Ж.2 Пояснення до ведення книги

Ж.2.1 На кожну підіймальну установку заводиться окрема книга.

У книзі записують дані щодо стану підіймальної установки за підсумкам щозмінних оглядів, які проводять машиністи при прийманні і здачі зміни.

Ж.2.2 У графу 4 заноситься запис про наявність та стан всіх пожежних засобів.

Машиніст робить запис: «Повністю» або «Некомплектно».

Ж.2.3 У графі 5 робиться відмітка про чистоту приміщення. Машин: робить запис: «Чисто» або «Брудно».

Ж.2.4 У графах 6-24 записуються дані щодо стану елементів підіймальної машини. Машиніст робить запис: «Справно» або «Несправно».

Елементи автоматизації на автоматизованих підйомах оглядають-відповідно до інструкції (електрослюсарем - машиністом).

Ж.2.5 У графі 25 машиніст робить запис про перегін порожніх посудин (для підйому людей та вантажів) перед спуском-підйомом зміни.

Ж.2.6 У графі 27 машиністи можуть робити записи про стан елементів підіймальної машини, що не увійшли до переліку граф 6 - 19. В цій же графі ставиться підпис перевіряючих (механіка підйому, головного механіка шах: або організації, що головує на день перевірки підіймальної машини.

Ж.2.7 Відповідальність за ведення книги покладається на головно: механіка шахти.

Ж.2.8 Сторінки книги повинні бути пронумеровані, книгу прошивають скріплюють печаткою шахти.

Ж.З Працівники, яким доручено заповнення цієї книги, повинні бути ознайомлені з правилами її заповнення та розписатися у нижченаведеній формі:

Число, місяць, рік

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Підпис про ознайомлення з правилами ведення книги


Ж.4 Результати оглядів і перевірок

Дата

Час здавання змін, год., хв.

Прізвище машиніста, що приймає зміну

Чистота приміщень та температура у машинному залі

Чистота приміщень та температура у машинному залі

Стан елементів

гальмівні пристрої

Зазор між гальмівним ободом та колодкою

компресорна установка

Обмежувач швидкості, захист від напуску каната

лівий

правий

Робочі

запобіжні

передня

задня

передня

задня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Продовження

підіймальної машини

Відомості про перегін подорожніх посудин

Підпис про приймання зміни

Зауваження

блокувальні пристрої

кінцеві вимикачі

покажчик глибини та швидкомір

Апаратура сигналізації зв’язку та вимірювальні прилади

стан двигунів та пускової електроапаратури

Пульт керування

барабани і футеровка

підшипники

наявність мастила

апаратура автоматизації

У підшипниках

У картері зубчатої передачі

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27ДОДАТОК К

(обов'язковий)

ФОРМА КНИГИ ОГЛЯДУ СТВОЛІВ ШАХТ

К.1 Форма титульного аркуша книги

КНИГА ОГЛЯДУ СТВОЛІВ ШАХТ

Назва ствола__________

Шахта_______________

Організація, до складу якої входить підприємство______

Початок__________________20 р.

Закінчення________________20 р.
К.2 Пояснення до ведення книги

К.2.1 У книгу записують усі зауваження, несправності, пошкодження копрової споруди, провідників, кріплення ствола, а також трубопроводів порушення у прокладанні кабельних ліній. Результати огляду заносяться граф 2, 3, 4, 6, 7.

К.2.2 У графі 11 вказується час (у годинах і хвилинах) зупинки підйому для ліквідації пошкодження.

К.2.3 У графі 12 ставиться підпис головного інженера шахти після ліквідації пошкодження з вказівкою дати.

К.2.4 Відповідальність за ведення книги покладається на голови» механіка шахти.

К.2.5 Сторінки книги повинні бути пронумеровані, книга повинна бути прошита та скріплена печаткою шахти.

К.3 Працівники, яким доручено заповнення цієї книги, повинні бути ознайомлені з правилами її заповнення та розписатися у нижченаведеній формі;

Число, місяць, рік

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Підпис про ознайомлення з правилами ведення книги


К.4 Результати огляду ствола

Дата огляду

Копрова споруда

Стан кріплення і армування

Стан трубопроводів, кабельних ліній

Час виявлення пошкодження, год, хв

Характер пошкодження

Причина пошкодження

1

2

3

4

5

6

7Продовження

Підпис працівника, який оглядав

Підпис, працівника, який відповідає за стан ствола

Заходи з усунення пошкоджень

Тривалість зупинки підйому (год, хв)

Підпис головного інженера шахти

8

9

10

11

12
1   2   3   4   5


В.5 Зміст «Титульного аркуша», «Відомостей про організацію-розробнка та відомостей про розробників»
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации