СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке) - файл n1.doc

приобрести
СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке)
скачать (5292.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc5293kb.06.07.2012 23:08скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5
СТАНДАРТ МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ

УСТАТКУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ ШАХТ.

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

СОУ 10.1.00174094.005:2005

Чинний від 2006-04-01

ЗМІСТ

  1. Сфера застосування

  2. Нормативні посилання

  3. Терміни та визначення понять

  4. Загальні положення

  5. Вимоги безпеки

  6. Види і періодичність технічного обслуговування устаткування вертикальних стволів

  7. Підготовка до технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів

  8. Вимоги до проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів

  9. Вимоги до проведення технічного обслуговування і ремонту складових частин устаткування вертикальних стволів

9.1 Ремонт і заміна елементів армування ствола

9.2 Ремонт і заміна кабельних ліній ствола

9.3 Ремонт і заміна трубопроводів

9.4 Ремонт і заміна підіймальних посудин і металоконструкцій розвантажувальних і завантажувальних пристроїв

  1. Технічний огляд устаткування вертикальних стволів


Додаток А Перелік обов'язкових робіт з технічного обслуговування устаткування вертикальних стволів

Додаток Б Вимоги до розроблення „Технологічного паспорта технічного обслуговування устаткування вертикального ствола"

Додаток В Вимоги до розроблення „Проекту проведення робіт з ремонту (заміни) устаткування вертикального ствола"

Додаток Г Обладнання підіймальних посудин спеціальними пристроями для технічного обслуговування і ремонтних робіт

Додаток Д Форма графіка щорічного ремонту устаткування ствола

Додаток Е Форма графіка щомісячного проведення технічного обслуговування устаткування ствола

Додаток Ж Форма книги приймання та здавання змін

Додаток К Форма книги огляду стволів шахт

Додаток Л Форма книги огляду канатів та їх витрати

Додаток М Форма книги огляду підіймальної установки

Додаток Н Форма книги огляду та ремонту підіймальних посудин

Додаток П Форма книги огляду та ремонту підвісного пристрою

Додаток Р Форма книги огляду та ремонту парашутів

Додаток С Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до організації і проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів шахт.

Цей стандарт поширюється на устаткування і його складові частини, розташоване у вертикальних стволах і їх гірничотехнічних спорудах.

Положення цього стандарту застосовують підприємства і організації вугільної промисловості, що експлуатують, обслуговують, проводять ремонт, монтаж та демонтаж устаткування вертикальних шахтних стволів.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: НПАОП-10.0-1.01-05 Правила безпеки у вугільних шахтах ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ГОСТ 12.2.003-91 ССТБ Оборудование производственное. Общие требования безопасности. (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги пеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССТБ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. (ССБП. Устаткування виробниче, альні вимоги безпеки до робочих місць)

ГОСТ 12.2.062-81 ССТБ Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устаткування виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.4.011-89 ССТБ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація

ГОСТ 7668-80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент. (Канат подвійного звивання типу ЛК-РО інструкції 6x36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент.)

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. (Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення)

ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения. (Організація праці. Основні поняття. Терміни та визначення)

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. (Технічна діагностика. Терміни та визначення)

СОУ 10.1-00185790-002-2005 Правила технічної експлуатації вугільних шахт.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовані терміни, встановлені в ГОСТ 18322: технічне обслуговування і ремонт; ГОСТ 19605: робоче місце; ГОСТ 20911: технічний стан, контроль технічного стану.

Нижче подано терміни додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 устаткування вертикальних стволів

Устаткування розташоване безпосередньо в стволі та на його гірничотехнічних спорудах, до якого належать: жорстке і гнучке армування; підіймальні канати та посудини; підвісні пристрої і парашути; пристрої посадкові, завантажувальні і розвантажувальні; стволові двері, грати, ляди; трубопроводи; кабельні лінії; засоби стволового зв'язку і сигналізації.

3.2 гірничотехнічні споруди ствола

Споруди що призначені для розташування устаткування шахтних піднімальних установок, а також пов'язаного з ним технологічного обладнання. До гірничотехнічних споруд належать: ствол шахти і сполучення виробок, що примикають до нього; споруди, розташовані в навколоствольному дворі (вантажний бункер, приймальні майданчики та інше), надшахтні споруди (копер, приймальний бункер та інше).

3.3 підіймальна установка

Стаціонарний комплекс що призначений для транспортування вантажів і людей, що складається з підіймального устаткування (підіймальної машини, підіймальних канатів і посудин, підвісних пристроїв, парашутів, армування та інше) і гірничотехнічних споруд.

3.4 підйомний комплекс

Одна або декілька підіймальних установок, розміщених в одному стволі.

3.5 технічний огляд

Офіційне визначення відповідності технічного стану, безпеки і умов експлуатації устаткування вимогам нормативної і експлуатаційної документації

3.6 спеціалізована підрядна організація

Суб'єкт господарської діяльності, що має дозвіл Держпромгірнагляду МНС України на проведення робіт з ремонту і монтажу устаткування у вертикальних стволах.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Технічне обслуговування устаткування ствола - це підтримання його працездатності, своєчасне виявлення і усунення несправностей і дефектів, попередження передчасного зносу деталей і вузлів, а також забезпечення безпеки руху підіймальних посудин по стволу.

4.2 Технічне обслуговування устаткування ствола включає:

- контроль його технічного стану;

- поточний ремонт;

- роботи з забезпечення безпеки руху підіймальних посудин по стволу. Перелік обов'язкових робіт з технічного обслуговування устаткування шкальних стволів відповідно до додатка А.

4.2.1 Контролюють технічний стан устаткування ствола здебільше за допомогою огляду, а також виміром параметрів і проведенням випробувань, встановлених чинною нормативною документацією.

4.2.2 Поточний ремонт включає роботи по частковій заміні деталей або вузлів, що швидко зношуються; ревізії механізмів; перевірці і заміні кріпильних деталей та інше.

4.2.3 Роботи з забезпечення безпеки руху підіймальних посудин по стволу складаються з прибирання сторонніх предметів з армування, забезпечення необхідних зазорів між частинами підіймальних посудин та армуванням і кріпленням ствола.

4.3 Ремонт устаткування ствола проводиться з метою встановлення справності підіймальної установки а також агрегатів та комплексів обладнання розташованого в стволі і його гірничотехнічних спорудах.

4.4 Ремонт включає роботи з часткової або повної заміни складових частин устаткування ствола або підіймальної установки, розташованого в стволі.

4.5 Технічне обслуговування і ремонт устаткування ствола повинні проводити енергомеханічні служби шахти або спеціалізовані підрядні організації.

4.6 За організацію технічного обслуговування і ремонт устаткування підйомних комплексів шахти відповідає головний механік шахти.

4.7 Технічне обслуговування і ремонт устаткування стволів проводять під керівництвом механіка шахтного підйому.

4.8 У разі проведення ремонтних робіт довше ніж за одну робочу зміну, наказами по шахті треба призначити відповідальних працівників за їх щозмінне виконання, забезпечення контролю пилогазового режиму і запобіжного захисту, а також працівників, що проводять перевірку забезпечення безпеки робочих місць.

4.9 Ремонтні роботи в стволі, що виконують спеціалізовані підрядні організації, проводять у постійній присутності працівників підрядної організації, які призначені сумісним наказом.

4.10 Роботи з технічного обслуговування і ремонту ствола проводять в термін визначений графіком роботи підйомного комплексу.

4.11 Графік роботи підйомного комплексу розробляє виробнича служба шахти, узгоджує з головним механіком шахти, а затверджує графік роботи головний інженер шахти.

4.12 Графіки роботи підйомного комплексу розробляють і затверджують не менше одного разу на рік, а також у разі зміни режиму роботи підйомного комплексу або на період проведення ремонтних робіт.

4.13 Технічне обслуговування підйомного комплексу повинно бути не менше ніж 3 години без перерви і обов'язково протягом першої половини доби. Заборонено поєднувати технічне обслуговування і ремонтні роботи.

4.14 Графіки роботи підйомного комплексу вивішують в приміщеннях шахтних підйомних машин, на всіх приймально-відправних майданчиках і в диспетчерській шахти.

4.15 Поточні зміни графіка технічного обслуговування і ремонту устаткування повинні проводитися тільки за письмовим розпорядженням головного інженера шахти.

4.16 Заборонено години, відведені на проведення технічного обслуговування і ремонту підйомного комплексу, використовувати для проведення інших робіт.

4.17 Під час ведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола потрібно забезпечити постійну готовність до аварійного спуску-підйому працівників однією з підіймальних установок або аварійного підйому з шахти.

4.18 Заборонено під час технічного обслуговування і ремонту підйомного комплексу переривати ці роботи і виконувати робочі операції по спуску-підйому вантажів і людей.

4.19 Роботи по технічному обслуговуванню устаткування в стволах потрібно проводити згідно з "Технологічним паспортом технічного обслуговування устаткування ствола, розробленого на кожний конкретний ствол.

4.20 На всі роботи з ремонту устаткування в стволі та пов'язаного з стволом треба розробляти проекти проведення робіт.

4.21 Головний інженер шахти не пізніше ніж за 2 дні до початку ремонтних робіт зобов'язаний затвердити графіки і проекти проведення робіт, узгодити з керівниками ділянок, цехів і служб, уточнити окремі деталі і проведення робіт в цілому з забезпеченням безпеки при виконанні.

4.22 Вимоги до технічної документації на проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту:

4.22.1 Проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола повинно проводитись на підставі «Технологічного паспорту з технічного обслуговування устаткування ствола» та «Проектів проведення робіт з ремонту (заміни) устаткування ствола», що містить технологію і необхідні засоби щодо правильного і безпечного проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту (заміни) устаткування ствола.

4.22.2 «Технологічний паспорт з технічного обслуговування устаткування ствола» повинен розроблятися відповідно до додатка Б.

4.22.3 «Проект проведення робіт з ремонту (заміни) устаткування ствола повинен розроблятися відповідно до додатка В.

4.22.4 «Технологічні паспорти з технічного обслуговування устаткування ствола» повинні розроблятися на кожний ствол шахти.

4.22.5 «Проект проведення робіт з ремонту (заміни) устаткування ствола» повинен розроблятися на кожне устаткування ствола.

4.22.6 «Технологічний паспорт з технічного обслуговування устаткування ствола» повинен розроблятися технічним відділом шахти, узгоджуватися з головним механіком і затверджуватися головним інженером шахти.

4.22.7 «Проекти проведення робіт з ремонту (заміни) устаткування ствола» повинні розроблятися технічною службою шахти або спеціалізованою проектною організацією, узгоджуватися з головним механіком об'єднання, а за потреби ведення вогняних робіт - з керівництвом обслуговуючого підрозділу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС) затверджуватися технічним директором об'єднання і проходити експертизу спеціалізованої експертної організації, щодо виконання вимог безпеки чинних нормативних документів.

4.23 Вимоги до працівників, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту устаткування вертикальних стволів шахт.

4.23.1 Технічне обслуговування і ремонт устаткування вертикальних стволів шахт повинні проводити досвідчені працівники, що мають відповідні посвідчення щодо професії і які пройшли навчання і атестацію з технічного обслуговування і ремонту підйомних комплексів вертикальних стволів шахт у учбових комбінатах шахт або виробничих об'єднань (компаній), і стажування протягом 5 днів безпосередньо на робочому місці.

4.23.2 Всі працівники з технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів мають:

а) знати і дотримуватись вимог НПАОП-10.0-1.01, СОУ 10.1-00185790-002, і цього стандарту в об'ємі розділів, обов'язкових для даної посади, а також вимоги інструкцій з охорони праці;

б) знати обов'язкові роботи планового технічного обслуговування устаткування ствола і безпечні способи їх виконання;

в) уміти виявляти і усувати виявлені несправності, проводити ремонт і заміну устаткування;

г) уміти надати першу медичну допомогу потерпілому;

д) уміти користуватися засобами пожежогасіння і засобами індивідуального захисту;

е) уміти користуватися усіма засобами зв'язку і стволової сигналізації.

4.23.3 Головні механіки шахт, механіки шахтних підйомів і працівники спеціалізованих підрядних організацій, що проводять технічне обслуговування і ремонт устаткування вертикальних стволів повинні проходити спеціальне навчання і періодичну атестацію один раз в три роки в Центрі підготовки фахівців НДІГМ імені М.М. Федорова.

4.23.4 Працівники шахти і підрядних організацій, що виконують ремонтні роботи в стволах, повинні бути ознайомлені з планом ліквідації аварій і знати його, в частині, що відноситься до місця проведення робіт і шляхів пересування до нього.

4.23.5 Періодична перевірка знань згідно з вимогами цього стандарту повинна проводитися в такі терміни:

а) працівниками, що безпосередньо обслуговують устаткування стволів або виконують в ньому електромонтажні, ремонтні або налагоджувальні роботи, - один раз в рік;

б) інженерно-технічні працівники - один раз в три роки.

4.23.6 Працівники спеціалізованих підрядних організацій до початку ремонтних робіт в стволах і робіт, що пов'язані із стволами, повинні пройти інструктаж в учбовому пункті шахти і стажування протягом двох днів безпосередньо на робочому місці.
5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 Вимоги до технологічного оснащення і інструментів:

5.1.1 Технологічне оснащення і інструмент щодо безпеки застосування згідно з ГОСТ 12.2.003.

5.1.2 Підіймальні посудини, що використовуються під час технічного обслуговування, ремонту устаткування ствола і перевезення працівників повинні обладнуватися стаціонарними (незнімними) оглядовими майданчиками і запобіжними зонтами.

5.1.3 Оглядові майданчики і запобіжні зонти повинні проектуватися спеціалізованими проектними організаціями або інститутами, що мають відповідні дозволи Держпромгірнагляду МНС України (далі - Держпромгірнагляд) і виготовлятися на підприємствах, що мають відповідні дозволи Держпромгірнагляду.

5.1.4 Оглядові майданчики (додаток Г рис. Г.1) повинні мати:

- огорожі - згідно з ГОСТ 12.2.062, висотою не менше 1,2 м;

- розміри, що забезпечують щілини між армуванням і кріпленням ствола

- відповідно до НПАОП-10.0-1.01;

- розміри, щодо вільного переміщення працівників по периметру майданчика;

- рифлену поверхню і борт висотою не менше ніж 100 мм по периметру майданчика, що виключає падіння працівників або інструменту з майданчика в ствол.

5.1.5 Запобіжні зонти (додаток Г рис. Г.1) повинні мати:

- двоскатну конструкцію з кутом у вершині 60°;

- товщину листів, що покривають, не менше ніж 4 мм;

- не менше ніж чотирьох опорних конструкцій.

5.1.6 Запобіжні зонти не повинні прикріплятися до головних канатів і підвісних пристроїв.

5.1.7 Оглядові майданчики і запобіжні зонти повинні оглядатися щодоби під час технічного обслуговування.

5.1.8 Спеціальні причіпні, запобіжні, вантажопідйомні пристрої і пристосування, що використовують під час робіт в стволі для підвіски і переміщення устаткування, повинні розроблятися спеціалізованими проектними організаціями або інститутами, що мають відповідні дозволи Держпромгірнагляду і виготовлятися на підприємствах, що мають відповідні дозволи Держпромгірнагляду.

5.1.9 Пристрої і пристосування, згідно з 5.1.8, повинні розроблятися і виготовлятися відповідно до вимог:

- запас міцності їх повинен бути не менше ніж 10 — кратним до максимальної ваги вантажу, що транспортується;

- запанцировка строп і канатів лебідок для підвіски вантажу в стволі і підіймальних механізмів повинна виконуватися у вигляді коуша з затисками. Кількість затисків визначається розрахунком, але повинна бути не менше трьох (додаток Г рис. Г.2, рис. Г.З, рис. Г.4);

- край недіючої частини каната повинен мати бандаж з металевого дроту і петлю для контролю проковзування каната (додаток Г рис. Г.2);

- елементи пристроїв і пристосувань повинні виготовлятися механічною Пробкою, перевірятися методами неруйнівного контролю і випробовуватися в встановленому порядку.

5.1.10 Заборонено використовувати плетені запанцировки і застосування ковальського кування при виготовленні вказаних в 5.1.8. пристроїв і пристосувань.

5.1.11 Дозволено використовувати в конструкціях блоки, ланцюги, що серійно випускаються, причіпні пристрої типу ПС, ПМ і інші за наявності відповідних сертифікатів і актів випробувань виробника (додаток Г рис. Г.5, рис. Г.6).

5.1.12 Пристрої і пристосування, згідно з 5.1.8, повинні поставлятися на шахту з сертифікатами і актами випробувань. В процесі експлуатації вони повинні піддаватися періодичним випробуванням в терміни, вказані виробником або розробником. Причіпні, запобіжні, вантажопідіймальні - пристрої і пристосування повинні мати бирки (клейма) з вказівкою номера, вантажопідіймальності і дати останніх випробувань.

5.1.13 Підіймальні посудини і багатоповерхові пристрої для заміни провідників можуть бути обладнані відкидними або висувними майданчиками (полицями), розробленими спеціалізованою проектною організацією, що має відповідний дозвіл Держпромгірнагляду.

5.1.14 Майданчики (полиці), на яких розміщуються працівники (надалі робочі полиці) окрім кріплення до підіймальної посудини, повинні мати додаткове кріплення (додаток Г рис. Г.1) тросом (ланцюгом), а також знімні огорожі, з захисним бортом висотою не менше 100 мм і місця для кріплення запобіжних поясів працівників.

5.1.15 Над робочими полицями на висоті не більше ніж 3 м повинні розташовуватися запобіжні зонти, що повністю перекривають робочі полиці.

Запобіжні зонти повинні виконуватися односхилими з кутом у вершині не менше ніж 60° (додаток Г рис. Г.1).

5.1.16 Для запобігання відкриття або висунення в процесі робочих операцій всі полиці і майданчики повинні бути надійно застопорені.

5.1.17 Інструмент і матеріали для проведення ремонтних робіт повинен знаходитися в ящиках, встановлених в підіймальній посудині, або на спеціально виготовлених полицях, що не виступають за її габарити. При цьому повинні бути передбачені заходи, що виключають падіння інструменту, технологічного оснащення і інших предметів в ствол.

5.1.18 Багатоповерхові пристрої для заміни провідників повинні бути оснащені стаціонарними запобіжними зонтами.

5.1.19 Під час проведення ремонтних робіт на підіймальних посудинах, пов'язаних з потребою напуску головного каната, окрім випадків перевірки парашутних пристроїв, устя ствола повинне бути перекрито стаціонарними або переносними перекриттями (додаток Г рис. Г.7, рис. Г.8). Заборонено прикріплювати підіймальну посудину до елементів армування ствола або копрового станка.

5.1.20 Проект на стаціонарне або переносне перекриття і його установку на конкретний ствол розробляється спеціалізованою проектною організацією.

5.1.21 Стаціонарне або переносне перекриття оглядається щодоби, а також перед установкою на них підіймальних посудин.

5.1.22 Лебідки, що використовуються при навішуванні канатів гнучкого армування, гальмівних і врівноважувальних канатів, спуску і монтажу елементів жорсткого армування повинні мати робоче, запобіжне гальмо і механізм стопоріння. Запобіжне гальмо повинне впливати на барабан лебідки, мати електропривод з блокуванням від падіння або зникнення напруги. Кнопка аварійного гальмування повинна розташовуватися біля важеля робочого гальма.

5.2 Сигналізація і зв'язок:

5.2.1 Підіймальні установки вертикальних стволів повинні бути обладнані засобами робочої, ремонтної і аварійної сигналізації і зв'язку.

5.2.2 Стволова сигналізація на час проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту ствола повинна бути переведена в режим «Ревізія» і при цьому повинна зберігатися сигналізація положення стволових ґрат, дверей і ляд, а також можливість подачі сигналу «Стоп». Дозволено застосування робочої сигналізації в режимі роботи підйому «Ревізія» тільки для огляду підіймальних посудин і парашутних пристроїв на нульовому майданчику ствола.

5.2.3 Ремонтна сигналізація є основною для проведення робіт в стволі. Станція управління ремонтної сигналізації встановлюється тільки на одній підіймальній посудині і повинна забезпечувати передачу сигналів і голосовий зв'язок по стволу за допомогою радіозв'язку.

5.2.4 Ремонтна сигналізація повинна давати чіткий звуковий і світловий сигнал, який подається машиністам підйому та монтажних (маневрових) лебідок і забезпечувати двосторонній зв'язок між машиністом підйому і підіймальною посудиною. Коди сигналів повинні бути вивішені в приміщені підіймальних машин, у лебідок, на всіх приймальних майданчиках.

5.2.5 При застосуванні для ремонтної сигналізації і зв'язку апаратури з радіоканалом треба влаштовувати аварійну тросову сигналізацію.

5.2.6 Аварійна сигналізація застосовується у разі виходу з ладу ремонтної сигналізації і зв'язку і призначена тільки для забезпечення евакуації працівників із ствола.

5.2.7 Маневри підіймальними машинами і лебідками повинні проводитися згідно з постійними сигналами, що передбачені апаратурою сигналізалізації. У разі потреби треба розробити додаткові тимчасові сигнали, які визначаються в проекті проведення робіт.

5.2.8 Подача сигналів на переміщення підіймальної посудини або спуск-підйом устаткування і виконання операцій монтажними лебідками дозволено тільки працівнику (сигнальнику), призначеному і проінструктованому керівником робіт, згідно з вказівкою бригадира або керівника робіт. Подача сигналу "Стоп" (голосовий сигнал) у разі потреби може подаватися кожним з працівників з місця проведення робіт.

5.2.9 Сигнали повинні подаватися чітко і роздільно. Перед подачею будь-якого сигналу на переміщення підіймальних посудин бригадир голосом повинен попереджати всіх присутніх на місці проведення робіт.

5.2.10 Працівник-сигнальник зобов'язаний проводити періодичну перевірку зв'язку і ремонтної сигналізації з машиністами підйому і машиніста монтажних лебідок. Періодичність перевірки встановлюється в проекті проведення робіт.

5.2.11 Заборонено проводити ремонтні роботи в стволі за відсутності або виході з ладу будь якої сигналізації.

5.2.12 В «Технологічному паспорті технічного обслуговування устаткування ствола» і проектах проведення робіт в стволі потрібно передбачити заходи щодо безпечного виїзду працівників із ствола у разі виходу з ладу ремонтної або аварійної сигналізації.

5.2.13 Робоча, ремонтна і аварійна сигналізація і зв'язок повинна перевірятися перед початком ведення робіт.

5.3 Засоби індивідуального захисту і спецодяг:

5.3.1 Засоби індивідуального захисту і спецодяг повинні відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.4.011.

5.3.2 Працівники з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола під час проведення робіт повинні забезпечуватися: спецодягом, каскою з ремінцем, світильником, запобіжним поясом, саморятівником, перев'язувальним пакетом і інструментальною сумкою.

5.3.3 Спецодяг для працівників, що беруть участь у проведені вогняних робіт повинен бути з брезентової тканини.

5.3.4 Під час роботи в обводнених умовах кожний працівник повинен мати комплект водонепроникного одягу з негорючого матеріалу і гумові

5.3.5 Рукавиці повинні бути з щільної брезентової тканини.

5.3.6 Каска повинна мати поля і водозахисну парасольку. Каска і водозахисна парасолька повинна надійно фіксуватися на голові при будь-якому положенні тіла працюючого.

5.3.7 Корпус батареї індивідуального головного світильника повинен знаходитися під застебнутою робочою курткою.

5.3.8 Запобіжний пояс повинен бути справним і випробуваним у встановлені терміни.

5.3.9 Кріпити фал запобіжного пояса до місць страховки потрібно згідно з інструкцією з експлуатації пояса.

5.3.10 Працівники, що беруть участь у виконанні вогняних робіт, повинні мати запобіжні пояси з металевими ланцюговими фалами.

5.3.11 При веденні робіт з електрозварювання, працівники повинні користуватися справними і випробуваними діелектричними рукавичками.

5.3.12 На кожній підіймальній посудині, що використовується для проведення ремонтних робіт, повинен бути змонтований запобіжний пристрій типу ПВУ-2 або автоматичний запобіжний пристрій типу АПУ, який використовується у разі, коли довжина фала не дає змогу прикріпитися до місця, відповідно до проекту, або у разі виходу працюючого за межі посудини в аварійних ситуаціях.

5.3.13 Під час ведення вогняних робіт в стволах з струменем повітря, що витікає, на місці робіт повинен бути прилад безперервного контролю рудничної атмосфери (метану).

5.3.14 Під час ведення робіт з шліфування або різання металу абразивними кругами, рублення металу або бетону всі працівники повинні користуватися захисними окулярами.

5.4 Вимоги щодо проведення робіт:

5.4.1 Заборонено поєднання операцій з технічного обслуговування і ремонту в стволі, на копрі, в зумпфі, на приймальних майданчиках і в різних відділеннях ствола.

5.4.2 Заборонено присутність сторонніх працівників, наявність вагонеток, колісних контейнерів і іншого рухомого складу, робота інших видів транспорту на приймальних майданчиках під час технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола.

5.4.3 Заборонено одночасне проведення робіт, що може привести до порушення режиму управління, засобів сигналізації, апаратів захисту і блокування підіймальних установок у разі находження працівників в стволі, зумпфі або на копрі.

5.4.4 Під час ремонтних робіт в стволах управляти вантажними лебідками, електроталями, тельферами повинні працівники, що мають відповідні посвідчення на їх керування. Підіймальні машини повинні керуватися досвідченими машиністами підіймальних установок, що мають посвідчення і призначені наказом по підприємству.

5.4.5 Заборонено користуватися несправними пристроями, пристосуваннями, стропами, канатами і інструментом.

5.4.6 У разі проведення ремонтних робіт в стволі потрібно кожну зміну перевіряти страхувальні троси і деталі їх кріплення, підіймальні лебідки, причіпні і багатоповерхові пристрої для ремонту армування, шківи, пристосування, канати і інше технологічне оснащення згідно з експлуатаційною технічною документацією з обслуговування і ремонту вказаних засобів.

5.4.7 На підіймальній посудині, що використовується при технічному обслуговуванні і ремонті устаткування в стволі, повинна знаходитися аптечка першої медичної допомоги.

5.5 Ведення вогняних робіт в стволах:

5.5.1 Вогняні роботи в стволах шахт повинні проводитися в згідно з ДНАОП 1.1.30-5.18.

5.5.2 Працівники повинні бути ознайомлені з проектом проведення робіт і спеціальними заходами щодо безпечного проведення вогняних робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях, затвердженими директором або головним інженером шахти.

5.5.3 До початку ведення вогняних робіт повинна бути перевірена справність зварювальних апаратів, шлангів, кисневого редуктора, манометрів, блокувального клапана і клапана зворотного удару газового різака.

5.5.4 Вогняні роботи на копрі, в усті ствола або ж на відстані не менше ніж 5 м від нього повинні проводитися при перекритті ствола протипожежними лядами. Копер заздалегідь повинен бути очищений від мастила і пилу. Біля місця ведення вогняних робіт повинні знаходитися засоби пожежогасіння, згідно з ДНАОП 1.1.30-5.18 У разі ведення вогневих робіт в стволі на підіймальній посудині повинне бути не менше двох вогнегасників.

5.5.5 Заправляти газові бачки потрібно тільки на поверхні газом і не більше ніж на 3/4 їх місткості.

5.5.6 Кабелі для електрозварювання не повинні мати счалок і пошкоджень.

5.5.7 Заборонено прокладати шланги газового різака разом з дротами електрозварювання, що знаходяться під напругою.

5.5.8 Заборонено використовувати зношені шланги.

5.5.9 Кисневі балони повинні транспортуватися до місця проведення робіт з металевими ковпаками, що закривають їх вентилі.

5.5.10 Оглядові майданчики підіймальних посудин і яруси багатоповерхових пристроїв повинні бути обладнані пристроями для кріплення кисневих балонів. При цьому балони повинні бути закріплені не менш, ніж в двох місцях.

5.5.11 Під час ведення робіт потрібно стежити за розбризкуванням розплавленого металу, виключати його попадання на підйомні і врівноважуючі канати, а також в виробки, що розташовані нижче. Під зварювану деталь повинен бути підкладений сталевий лист розмірами 1000мм х 1000 мм і товщиною не менше ніж 1 мм.

5.5.12 Відкривати кисневі вентилі треба поволі і плавно, причому працівник, який відкриває, повинен знаходитися збоку редуктора. Перед редуктором під час відкриття вентиля не повинні знаходитися працівники і незакріплені предмети.

5.5.13 Електрогазозварник повинен особисто робити настройку і усувати всі несправності використовуваної апаратури.

5.5.14 Заборонено проводити зварювальні роботи в замасленому одязі і в рукавицях.

5.5.15 Зварювальний апарат треба встановлювати на оглядовому (відкидному) майданчику підіймальної посудини або її багатоповерхового пристрою на гумовому килимку і бути захищеним від попадання крапель води прогумованим матеріалом.

5.5.16 Подавати напругу на зварювальний апарат, розташований в підіймальній посудині, потрібно за командою керівника робіт і тільки на період проведення зварювальних робіт.

5.5.17 Зварювальні апарати, електроапаратура і електроінструменти повинні бути заземленні. Заборонено використовувати для заземлення армування ствола, трубопроводи, канати і інші металоконструкції. Для заземлення потрібно застосовувати заземляючі жили кабелів.

5.5.18 Заборонено для зварювання використовувати (як другий провідник) елементи армування, трубопроводи, підіймальні канати, тощо.

5.5.19 Заборонено різати або зварювати в стволі підвішені металеві деталі і конструкції.

5.5.20 Заборонено ударяти кисневий балон та бачок з газом, братися замасленими руками за редуктор, шланги, різаки або головку кисневого балона.

5.5.21 У разі ведення робіт із багатоповерхового пристрою для заміни провідників кисневий балон повинен встановлюватися на верхньому поверсі, бачок з газом - на другому поверсі, вогняні роботи повинні проводитися з нижнього поверху.

5.5.22 При роботі газорізальника кисневий балон і бачок з газом повинні бути під наглядом працівників бригади, спеціально проінструктованих з безпечної експлуатації газорізального устаткування.

5.5.23 У разі виникнення пожежі під час ведення вогняних робіт в стволі потрібно вжити термінових заходів щодо ліквідації аварії і повідомити диспетчера шахти.

5.5.24 У разі пошкодження шлангу подачі газу і можливого виникнення пожежі потрібно негайно погасити полум'я: припинити живлення різаків, закрити вентиль кисневого балона, відрізати шланги; шланги і різак скинути з підйомної посудини в зумпф ствола.

5.5.25 У разі виникнення на шахті вибуху, пожежі, раптового викиду вугілля і газу або порушень нормального режиму провітрювання диспетчер шахти зобов'язаний повідомити про це керівника роботи, який повинен негайно припинити вогневі роботи в стволі.

5.5.26 Заборонено працювати поблизу місця вогняних робіт без захисних окулярів.

5.5.27 Після закінчення вогняних робіт працівники зобов'язані ретельно оглянути місце проведення робіт і усунути порушення, що можуть привести до виникнення пожежі.
6 ВИДИ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ:

6.1 Технічне обслуговування устаткування вертикальних стволів треба проводити згідно з графіком технічного обслуговування і поточного ремонту.

6.2 Графік технічного обслуговування і поточного ремонту устаткування ля кожного ствола шахти розробляє енергомеханічна служба.

6.3 Терміни проведення робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту устаткування приймається згідно з НПАОП-10.0-1.01, інструкцій з експлуатації виробника устаткування та іншою чинною нормативною документацією.

6.4 Встановлюються такі види технічного обслуговування і поточного ремонту устаткування шахтних вертикальних стволів:

- щозмінне технічне обслуговування (ТО-1);

- щодобове технічне обслуговування (ТО-2);

- щотижневе технічне обслуговування (ТО-3);

- двохтижневе технічне обслуговування (ТО-4);

- щомісячне ремонтне обслуговування (РО1);

- двохмісячне ремонтне обслуговування (РО2);

- щоквартальний поточний ремонт (Т1);

- піврічний поточний ремонт (Т2);

- річний поточний ремонт (Т3);

- піврічна ревізія і наладка (НРП);

- річна ревізія і наладка (НРГ).

6.5 Технічне обслуговування і поточний ремонт устаткування повинні проводитися згідно з установленим порядком відповідно до прийнятого циклу технічного обслуговування та ремонтного циклу.

6.6 Схема циклу технічного обслуговування устаткування при чотирьохзмінному режимі роботи має вигляд:

28 (ТО-1)—6 (ТО-2) —(ТО-3) —28 (ТО-1) -6 (ТО-2) - (ТО-4), де цифра перед видом технічного обслуговування означає кількість його проведення до початку наступного виду.

6.7 Цикл технічного обслуговування та поточного ремонту устаткування шахтних підйомних установок не повинен змінюватися за час його експлуатації.

6.8 Послідовність видів поточного ремонту повторюється щороку без зміни. При цьому річна частина схеми ремонтного циклу без РО2 має вигляд: 2РО1 — Т1 — 2РО1 — (Т2- НРП) — 2РО1 –Т1 -2РО1 - (Т3-НРГ).

6.9 При складанні схеми циклу технічного обслуговування і схеми ремонтного циклу треба враховувати, що кожний наступний вид обслуговування і ремонту включає всі роботи, передбачені попередніми видами, тобто в об'єм ТО-3 включається об'єм ТО-2, в ТО-4 об'єм робіт ТО-3 і

6.10 Планування робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту устаткування ствола повинно здійснюватись на підставі графіків щорічного поточного ремонту ствола (додаток Д) і щомісячного технічного обслуговування устаткування (додаток Е).

6.11 Дозволено планування ремонтних робіт щодо фактичного технічного стану устаткування. При цьому на шахті повинна бути розроблена система технічного діагностування, а роботи з технічного діагностування повинна проводити відповідна служба технічного діагностування підприємства або спеціалізована організація, що має дозвіл Держпромгірнагляду.
7 ПІДГОТОВКА ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ

7.1 Підготовка до технічного обслуговування та ремонту устаткування ствола складається з:

- видання наряду на проведення робіт;

- підготовки робочих місць.

7.2 Вимоги до нарядної системи:

7.2.1 Наряд на проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола видається механіком шахтного підйому із записом в книгу нарядів, узгоджується з головним механіком шахти і затверджується начальником зміни шахти.

7.2.2 За потреби ведення вогневих робіт, механік шахтного підйому додатково оформляє наряд на ведення вогневих робіт за формою та в порядку згідно з ДНАОП 1.1.30-5.18.

7.2.3 Під час ведення робіт, пов'язаних з ремонтом, заміною стволових кабелів і їх кріплення, оформляється наряд-допуск на роботи електроустановками.

7.2.4 Якщо виконання робіт з ремонту устаткування ствола пов'язано участю інших служб і ділянок, або впливає на режим їх роботи, наряд додатково треба узгодити з цими службами і затвердити головним інженере шахти.

7.2.5 Завдання виконавцям на роботи оформляються наряд-рапортами записом в книзі нарядів з вказівкою місць, характеру, часу і об'єму виконувану, робіт, інструктажу з безпеки.

7.2.6 В наряді вказується бригадир або старший працівник, поіменно. склад працівників і їх функціональні обов'язки. Наряд на виконання робіт в технічного обслуговування канатів, підіймальних посудин, підвісних парашутних пристроїв видається кожному конкретному працівнику. Керівник робіт інструктує працівників з правил безпеки та знайомить із змістом наряд. під розпис.

7.2.7 Інструктаж з безпеки записується в книгу нарядів. В них вказуються заходи щодо безпечних методів ведення робіт з посиланням джерело заходів - проект, технологічний паспорт, спеціальні заходи та інше.

7.2.8 Стволові, рукоятники і оператори завантажувальних пристроїв повинні ознайомитися з характером робіт з технічного обслуговування, ремонту устаткування ствола відповідно до проекту проведення робіт. Механік шахтного підйому інструктує виконавців робіт з підписом в книзі нарядів.

7.2.9 Після закінчення робіт з технічного обслуговування устаткував ствола працівники доповідають механіку шахтного підйому про технічний стан устаткування підйомного комплексу. Після чого заповнюють Книги огляду підіймального устаткування (додатки Ж, К, Л, М, Н, П, Р).

7.2.10 Механік шахтного підйому записує звіт про виконання ремонтних робіт і готовності підйомного комплексу до роботи в книгу нарядів. Звіт

затверджує начальник зміни шахти.

7.2.11 Наряд працівникам підрядних організаційна ремонт устаткування ствола видає керівник робіт від цієї організації відповідно до 7.2.1 - 7.2.8. Наряд повинен бути узгоджений з головним механіком шахти і механіком шахтного підйому і затверджений начальником зміни.

7.2.12 Не менше ніж за добу до початку виконання ремонтних робіт повинна бути проведена спеціальна підготовка: визначений склад бригад, вивчена технологія проведення робіт і проведене інструктування виконавців.

7.2.13 Відповідальним керівником робіт, а в разі роботи підрядних організацій з участю їх представників, проводиться перевірка безпеки стану місць проведення робіт і видається дозвіл на початок їх виконання.

7.2.14 Після закінчення робіт з ремонту устаткування ствола спеціально призначені працівники повинні оглядати устаткування ствола в об'ємі, визначеним проектом проведення робіт. У разі ведення робіт підрядною організацією устаткування ствола оглядають разом з керівником робіт цієї організації. Звіт про виконання ремонтних робіт і готовності підйомного комплексу до роботи механік шахтного підйому затверджує начальником зміни шахти і представляє головному інженеру шахти. Проводити технічне

обслуговування устаткування ствола треба після закінчення ремонтних робіт.
7.3. Вимоги до підготовки робочих місць

7.3.1 Конструкція, оснащення і організація робочих місць згідно з ГОСТ 12.2.061.

7.3.2 Перед початком робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола підйом-спуск працівників і вантажу по стволу повинен бути припинений, підіймальні посудини, бункери приймальних і завантажувальних пристроїв повинні бути звільнені від вантажу. 7.3.3 Приймально-відправні майданчики ствола повинні бути звільнені від рухомого потягу, присутності сторонніх працівників, що не беруть участі в технічному обслуговуванні і ремонті, стопори закриті. 7.3.4 Двері приймально-відправних або «нульових» майданчиків ствола повинні бути закритими.

7.3.5 Апаратура управління комплексами обміну вагонеток, завантажувальними пристроями повинна бути знеструмлена і заблокована.

7.3.6 Керівник робіт зобов'язаний перевірити:

- наявність на робочих місцях рукоятників, стволових, операторів завантажувальних пристроїв, працівників з технічного обслуговування і ремонту і їх готовність до проведення робіт;

- справність всіх видів стволової сигналізації і зв'язку;

- відсутність людей в бункерах.

7.3.7 Під час проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола в машинному залі підіймальної машини повинен постійно знаходиться електрослюсар, що обслуговує цю підіймальну машину.

Заборонено проводити роботи з ремонту устаткування підіймальної машини під час робіт в стволі.

7.3.8 Працівники з технічного обслуговування і ремонту до початку ведення робіт зобов'язані:

- перевірити справність ґрат, що захищають ствол, дверей, ляд та сигналізації про їх положення;

- очистити приймальні і «нульові» майданчики ствола (в низхідному порядку) від сторонніх предметів, розсипів і шматків вугілля і породи;

- провести контроль (огляд) стану і справності оглядових майданчиків, стаціонарних запобіжних зонтів, підіймальних посудин і очистити їх від сторонніх предметів, розсипів, вугілля і породи.

7.3.9 В зимовий час обов'язково потрібно оглядати металоконструкції усередині обшивки копра на наявність льоду. Порядок огляду і технологія прибирання (відбиття) льоду усередині обшивки копра треба передбачати в "Технологічному паспорті з технічного обслуговування устаткування ствола" (додаток Б). Підходи до ствола, оглядові майданчики підіймальних посудин повинні бути очищені від льоду і посипані піском.

7.3.10 Потрібно оглядати підшківний майданчик копра, армування копрового станка, сполучення розвантажувальних бункерів і проводити їх очищення від сторонніх предметів, розсипів вугілля і породи.

7.3.11 Радіоізотопні прилади повинні бути вимкнуті, а джерела випромінювання переведені в неробочий стан і заблоковані.
8 ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ

8.1 Роботи з технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола повинні виконувати бригада в складі якої повинно бути не менше двох працівників.

8.2 Під час технічного обслуговування і ремонту устаткування ствола машиністи підйому, рукоятники, стволові та інші працівники, що обслуговують ствол, повинні знаходитися на робочих місцях, виконувати вказівки бригадира або керівника робіт і не покидати робоче місце без їх дозволу.

8.3 Стволові і рукоятники під час виконання ремонтних робіт в стволі повинні стежити за їх ходом і подавати чіткі сигнали засобами ремонтної сигналізації.

8.4 Всі дії працівників в стволі повинні бути злагоджені, вказівки щодо виконання робіт повинні надаватися бригадиром або керівником робіт.

8.5 Перехід працівників з приймального майданчика ствола або з робоче полиці на підіймальну посудину і назад повинен проводитися після установки; даху кліті або оглядового майданчика скіпа на один рівень з місцем посадки; після (його) зупинки.

8.6 Під час технічного обслуговування і ремонту ствола з даху кліті або оглядового майданчика скіпа або відкидних та висувних полиць працівник; повинні прикріпити фал запобіжного пояса до підіймального каната центрального стрижня або несучих конструкцій причіпного пристрою

знаходитися під запобіжним зонтом. Заборонено прикріплятися фалом запобіжного пояса до поручнів огорож, до елементів жорсткого армування.

8.7 Устаткування ствола треба оглядати при швидкості руху підіймальних посудин, згідно з 4.1.10НПАОП-10.0-1.01, але не більше ніж 1 м/с. Швидкість переміщення посудин з працівниками на оглядовому майданчику або даху посудини у випадках, пов'язаних з доставкою ремонтних працівників до місця проведення робіт, не повинна перевищувати 2 м/с.

8.8 Заборонено виходити за габарити оглядового майданчика підіймальної посудини, що рухається під час огляду ствола та армування.

8.9 Перевірку затягування елементів кріплення армування обстукуванням, підіймальної посудини, що рухається, дозволено проводити тільки в низхідному порядку при швидкості не більше ніж 0,3 м/с.

8.10 Під час руху по стволі працівники на підіймальній посудині повинні стояти спиною до головного каната і за наявності опорної стійки запобіжного зонта триматися за неї рукою.

8.11 Під час технічного обслуговування і ремонту ствола всі сторонні предмети, знайдені на розстрілах: кріпи, кабельні муфти, вузли кріплення устаткування повинні зніматися в низхідному порядку і поміщатися в підіймальну посудину. Ці роботи повинні виконуватися при повній зупинці посудини.

8.12 Очищення і відбиття льоду в стволі треба проводити зверху вниз, не залишаючи відбитих шматків льоду або шматків, що зависли на розстрілах.

Заборонено відбивати лід великими глибами.

8.13 Під час руху підіймальної посудини по стволі заборонено знаходитися на його відкидних або висувних майданчиках (полицях).

8.14 Заборонено під час ведення ремонтних робіт в стволі спиратися однією ногою на підіймальну посудину, а другою - на армування, поглиблення або виступи в кріпленні ствола.

8.15 Кабелі, що знаходяться в стволі під напругою, повинні оглядатися візуально. Несправності вузлів кріплення кабелю усуваються тільки після його знеструмлення і виконання вимог безпеки, вказаних в наряді на роботи в електроустановках.

8.16 Дозволено одночасне технічне обслуговування і ремонт устаткування в суміжних відділеннях ствола, якщо відстань по висоті між підіймальними посудинами, з яких виконують роботи не більше ніж 5м.

8.17 Бригаді, що закінчила роботу в одному з відділень ствола, заборонено виїздити до закінчення ремонту іншої. Виїздити бригадам дозволено тільки за розпорядженням керівника робіт.

8.18 У разі появи стороннього шуму в стволі або при падінні предметів зверху працюючі на підіймальній посудині повинні негайно припинити роботу і підійти до головного каната під прикриття стаціонарної запобіжної парасолі посудини ,подати сигнал "Стоп" і з'ясувати причину шуму. 8.19 У разі подачі аварійного сигналу з місця робіт інша підйомна установка, що використовується під час технічного обслуговування і ремонту, повинна бути зупинена і підготовлена до ліквідації аварії.

8.20 У разі отримання сигналу про виникнення аварійної ситуації в шахті ремонтні працівники зобов'язані припинити всі роботи в стволі і вжити заходів для відновлення функціонування підйомного комплексу.

8.21 Заключні роботи

8.21.1 Після закінчення робіт щодо заміни або ремонту армування ствола керівник робіт повинен провести детальний огляд армування ствола на швидкості не більше ніж 0,3 м/с, а потім провести пробний спуск-підйом порожніх підйомних посудин з робочою швидкістю.

8.21.2 Після навішування і натягнення гальмівних і (або) провідникових канатів потрібно очистити їх поверхні від мастила (технологія очищення повинна бути визначена проектом проведення робіт). Після установлення втулок в направляючі пристрої керівник робіт повинен оглянути канати по всій глибині ствола на швидкості не більше ніж 0,3 м/с. Потім треба провести декілька спусків-підйомів підіймальних посудин з поступовим збільшенням їх швидкості руху до робочої.

8.21.3 Після закінчення роботи двері, грати та огорожі, що знімалися на час технічного обслуговування і ремонту ствола, повинні бути встановлені на місце і зафіксовані, оглядові майданчики посудин повинні бути обчищені від всіх сторонніх предметів.

8.21.4 Треба перевірити справність засобів робочої сигналізації і зв'язку, а також сигналізацію положень стволових дверей, ляд, ґрат.

8.21.5 Після цього треба зробити спуск-підйом порожніх посудин з робочого швидкістю.
9 ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН УСТАТКУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ

9.1 Ремонт і заміна елементів армування ствола

9.1.1 Вага підіймальної посудини з її пристроями, запобіжними І парасолями і робочими полицями, а також, розміщеними на них деталями і заготівками не повинна перевищувати допустиме статичне навантаження на головний канат. При цьому розташування на посудині вантажів і працівників не повинне змішувати його центр ваги.

9.1.2 Швидкість переміщення багатоповерхового пристрою вздовж ствола до місця проведення робіт не повинна перевищувати 0,3 м/с. Відкидні або висувні запобіжні парасолі та робочі полиці повинні знаходитися в транспортному положенні, тобто не виходити за межі габаритів посудини, і бути надійно закріплені.

9.1.3 Доставляти працівників до місця роботи в стволі треба другою підіймальною установкою ствола. При цьому може використовуватися наявна посудина, а також спеціальна посудина або баддя, що переміщується за допомогою направляючих пристроїв.

9.1.4 Кількість працівників, що одночасно піднімаються та опускаються встановлюється проектом проведення робіт, але не повинна перевищувати 5 працівників на 1 м2 площі підлоги посудини.

9.1.5 Під час роботи працівникам потрібно стежити, щоб всі отвори в перекриттях багатоповерхового пристрою були закриті.

9.1.6 У вільно підвішеному стані елементи армування, що переміщуються по стволу, повинні мати зазор не менше ніж 300 мм відносно максимально виступаючих частин кріплення та армування.

9.1.7 У разі опускання по стволу ланок провідників і розстрілів на їх нижніх кінцях повинен закріплюватися відбійник для запобігання посадки на елементи армування і встановлене устаткування ствола (додаток Г, рис. Г.9).

9.1.8 Провідники, що монтуються в стволі, не повинні від'єднуватися від причіпного пристрою каната монтажної лебідки до закріплення їх на місці установки.

9.1.9 Роботи щодо демонтажу деталей армування (бачок, стільців, тощо) ствола треба проводити після надійної підвіски їх до причіпного пристрою каната монтажної лебідки. При цьому не повинно бути напуску каната.

9.1.10 Всі елементи армування, що опускаються або піднімаються по стволу, треба прикріпляти до причіпного пристрою каната лебідки двома незалежними підвісками (додаток Г, рис. Г.9).

9.1.11 У разі доставки по стволу і монтажі рейкових провідників заборонено прикріплювати їх до причіпного пристрою за крайній отвір в ніжці рейки (рис. Г.10).

9.1.12 Якщо проектом проведення робіт передбачено попереднє розважування провідників на розстрілах армування, верхній кінець провідника повинен бути прикріплений до розстрілу двома незалежними підвісками, а кінець - однією.

9.1.13 Перед навішуванням або зняттям натяжних вантажів провідникових і відбійних канатів зумпф ствола повинен бути очищений від розсипів вугілля і породи.

9.1.14 Під час заміни каната заборонено його пошкодження, скручування або утворення петель.

9.1.15 На кінці каната, що опускається в ствол для заміни, повинен підвішуватися відбійний вантаж, рівний шестикратній вазі 1 м каната.

9.2 Ремонт і заміна кабельних ліній ствола

9.2.1 Під час демонтажу одного кабелю повинні відключатися всі кабелі, закріплені з ним на одному кронштейні. В окремих випадках, коли відключення кабелів викличе повне припинення подачі електроенергії в шахту, проводити роботи дозволено тільки згідно із спеціально розробленими заходами, що повинні бути включені в „Проект проведення робіт".

9.2.2 Підйом кабелю при демонтажі дозволено тільки після виведення його з кронштейнів постійного кріплення.

9.2.3 У разі зачеплення кабелю, що демонтується, за армування його підйом треба зупинити. Кабель треба опустити, відвести його від перешкоди і знов відновити підйом.

9.2.4 Канат, який використовують для спуску-підйому кабелю по стволу, повинен розраховуватися на статичне навантаження рівне вазі всього кабелю.

Заборонено застосування для цього каната закритої конструкції.

9.2.5 Кабель до каната повинен кріпитися за допомогою затисків, що відповідають діаметру кабелю та каната.

9.2.6 Перед навішуванням кінці кабелю повинні бути оброблені, а струмопровідні жили з'єднані між собою і екраном кабелю.

9.2.7 На кінці каната, що призначений для спуску кабелю, повинен закріплюватися конусоподібний вантаж, рівний шестикратній вазі 1 м каната.

9.2.8 Спускати кабель на канаті в ствол треба з швидкістю не більше ніж 0,3 м/с.

9.2.9 Для спостереження за спуском кабелю на супровідній підіймальній посудині повинні знаходитися не менше трьох працівників, один з яких повинен постійно чергувати у апарату сигналізації і зв'язку. Супровідні працівники повинні мати крюки із сталевого прута для направляння кабелю.

9.2.10 Дозволено навішування кабелю з кабельного барабана, встановленого в підіймальній посудині.

9.2.11 Перед установкою кабельного барабана в підіймальну посудину І потрібно перевірити вільне обертання його на осі.

9.2.12 Заборонено рух кліті з незакріпленим кабельним барабаном.

9.2.13 Гальмо барабана повинне знаходитися з протилежної сторони від струни кабелю, що збігає.

9.2.14 Заборонено під час навішування кабелю рух кліті з кабельним барабаном знизу до верху.

9.2.15 Під час навішування кабелю треба контролювати схід кабелю з барабана.

9.2.16 Швидкість руху кліті при розмотуванні кабелю з барабана повинна бути не більш ніж 0,3 м/с.

9.2.17 Змонтований кабель не повинен мати петель і напуску. Усунення петель і напуску потрібно виконувати притисненням кабелю до кріплення ствола додатковими дужками (скобелями).

9.3 Ремонт і заміна трубопроводів

9.3.1 Всі ремонтні роботи на трубопроводах дозволено проводити тільки: за відсутності в них тиску.

9.3.2 Під час опущення труб по стволу на нижній фланець „батога" трус треба встановлювати направляючий конус. Під час супроводжування „батога" труб працівники повинні знаходяться на оглядовому майданчику підіймальної посудини (додаток Г, рис.Г. 11).

9.3.3 Причіпні пристрої повинні забезпечувати швидкий монтаж демонтаж труб, а також виключати їх мимовільне відчеплення.

9.3.4 Заборонено спуск труб або окремої труби разом з прикріпленим де неї компенсатором або опорним стільцем.

9.3.5 Причіпний пристрій каната лебідки від трубопроводів повинєн від'єднуватися лише після повного опускання і закріплення ставу до раніше змонтованого або опорного стільця.

9.3.6 Заборонено розташовувати трубопроводи і електричні кабелі н. одних опорних конструкціях.

9.3.7 У разі прокладення трубопроводу поблизу силових, контрольних або телефонних кабелів треба вживати заходи, що виключають їх пошкодження.

9.3.8 Заборонено проводити зварювальні роботи на трубопроводах, що

знаходяться під тиском.

9.4 Ремонт і заміна підіймальних посудин і металоконструкцій розвантажувальних і завантажувальних пристроїв

9.4.1 У разі заміни підіймальної посудини відповідний розділ ствола на нульовій відмітці повинен бути закритий стаціонарним перекриттям, виконаним згідно з 5.1.19 - 5.1.21. Решта розділів ствола може бути закрита

протипожежними лядами.

9.4.2 Від'єднання головного каната (головних канатів) від підіймальної посудини дозволено тільки після установки посудини на стаціонарне

перекриття.

9.4.3 Відтяжні лебідки, що використовуються при заміні підіймальних посудин, а також монтажні лебідки повинні мати черв'ячний редуктор і механізм стопоріння.

9.4.4 Запанцировка канатів відтяжних лебідок повинна бути виконана згідно з 5.1.9.

9.4.5 Під час заведення підіймальної посудини або металоконструкцій у станок копра потрібно використовувати дві відтяжні лебідки.

9.4.6 Підвіска металоконструкцій під підіймальною посудиною повинна проводитися не менше ніж двома стропами в місцях, встановлених проектом.

9.4.7 Місця прикріплення стропів до підіймальної посудини визначаються проектом проведення робіт після узгодження з розробником підіймальної посудини.

9.4.8 Заборонено проводити відтяжку і заспокоєння від коливань підвішеної під підіймальну посудину металоконструкції працівниками уручну.

9.4.9 На час ведення робіт з заміни завантажувального пристрою їх накопичувальні бункери повинні бути обчищені від вугілля або породи,

перекриті і захищені. На рейковій колії, що веде до бункера, з обох сторін повинні бути встановлені бар'єри.

9.4.10 Центрування металоконструкцій завантажувального пристрою, що демонтуються, дозволено проводити на посадочних балках завантаження, при цьому повинні бути встановлені робочі полиці і запобіжні зонти у місця виконання цих робіт.

9.4.11 Заборонено знаходження ремонтних працівників під підвішеними блоками і поліспастами, а також і в зоні можливого обриву горизонтальних відвідних роликів.

9.4.12 Прикріплення строп до металоконструкцій завантажувального пристрою, що демонтуються, під підйомні посудини повинне проводитися в камері завантаження. Стропи повинні прикріплятися до підіймальної посудини на нульовому майданчику ствола.

9.4.13 У разі заміни завантажувального пристрою всі оператори монтажних лебідок повинні мати постійний гучномовний зв'язок з керівником (бригадиром) робіт. Дозволено застосування шахтних гучномовних пристроїв зв'язку дводротяною лінією.
10 ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД УСТАТКУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ

10.1 Технічний огляд устаткування вертикальних стволів проводиться з метою перевірення відповідності фактичного технічного стану, умов експлуатації, рівня технічного обслуговування і якості ремонту устаткування вимогам безпеки, що регламентуються нормативними документами, і здійснюється посадовцями шахти - головним інженером, головним механіком і механіком шахтного підйому, а також інспекторами державного гірничого нагляду і (або) експертами спеціалізованих або уповноважених організацій з технічного нагляду.

10.2 Періодичність технічного огляду устаткування вертикальних стволів повинно проводитися відповідно до НПАОП-10.0-1.01, а також після проведення ремонтних робіт, аварій і тривалих зупинок.

10.3 Порядок технічного огляду, встановлений цим стандартом, регламентує проведення таких робіт:

- перевірення наявності і ведення відповідність вимогам цього стандарту документів;

- обстеження устаткування і проведення регламентуються нормативною документацією.

10.4 Обстеження устаткування під час технічного огляду проводиться візуально його оглядом.

10.5 Огляд устаткування під час технічного огляду не повинен підміняти регламентні огляди під час технічного обслуговування.

10.6 Огляд устаткування ствола (армування, трубопроводів, кабельних ліній та інше) під час технічного огляду треба проводити з підйомної посудини на швидкості, не більше ніж 0,3 м/с.

10.7 Порядок проведення огляду кожного виду устаткування згідно з „Технологічним паспортом технічного обслуговування ствола" (додаток Б).

10.8 Результати технічного огляду реєструються: експлуатаційними працівниками у відповідних книгах огляду устаткування;

- спеціалізованими організаціями і гірничотехнічною інспекцією відповідними актами або протоколами.

10.9 Результати випробувань устаткування оформляють актами відповідно до форми, визначеної в їх нормативній документації.
  1   2   3   4   5


СТАНДАРТ МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации