Доповідь - Енергозбереження на виробництві: проблеми та шляхи їх вирішення - файл n1.docx

приобрести
Доповідь - Енергозбереження на виробництві: проблеми та шляхи їх вирішення
скачать (473.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx474kb.29.05.2012 21:58скачать

n1.docx

  1   2
Міністерство освіти і науки України

Інгулецький технікум Криворізького технічного університету

Комісія

електромеханічних дисциплін
ДОПОВІДЬ

на тему

«Енергозбереження на виробництві: проблеми та шляхи їх вирішення»
Виконала: студентка гр. ЕРГО-05 2/9

Жук Марина

Керівник роботи: викладач Янченко О.І.


Кривий Ріг 2009

Тема моєї роботи «Енергозбереження на виробництві: проблеми та шляхи їх вирішення».
Електроенергія є одним з найважливіших продуктів у індустріальному суспільстві. Дослідження показали, що середній прибуток, тривалість життя та інші важливі фактори рівня життя пов’язані зі споживанням електроенергії на душу населення в окремому регіоні чи в країні в цілому. Як і всі природні ресурси, енергетичні ресурси можуть виснажитися, тому важливо заощаджувати якомога більшу кількість енергії.

Збереження електричної енергії є важливою частиною загальної тенденції щодо захисту навколишнього середовища.

Мета даної роботи – виявлення причин нераціонального використання електроенергії на підприємствах гірничо-металургійного комплексу та аналіз основних напрямків роботи в питаннях енергозбереження на ГЗК.

Можна виділити наступні напрямки економії електричної енергії на виробництві:


Рис.1 Напрямки енергозбереження на виробництві
Основний спосіб зниження споживання електроенергії – її економія за рахунок зменшення втрат електроенергії в системах електропостачання (трансформаторах, лініях), а також за рахунок раціоналізації та вдосконалення технологічного процесу споживання електроенергії електродвигунами.

Зменшення втрат електроенергії в трансформаторах можна досягти шляхом правильного вибору числа потужності трансформаторів; раціонального режиму їх роботи; виключення холостого ходу при малих навантаженнях.

Для зменшення втрат в лініях живлення необхідно зменшити протікаючий через них струм. Це можливо при використанні резервних та паралельно працюючих ліній, а також при підвищенні напруги в мережі.

Особливе значення для економії електроенергії мають питання зниження електричного навантаження цеху в години максимуму енергосистеми.
Енергозбереження в електроприводі є частиною загального процесу ефективного використання електроенергії і визначається трьома процесами:

На рис. 2 ми бачимо основні шляхи реалізації енергозбереження засобами промислового електроприводу.
Рис.2
На сучасних металургійних та гірничорудних підприємствах значну долю складають теплоенергетичні установки, насосні агрегати, а також технологічне та допоміжне устаткування, де в електричному приводі машин та механізмів застосовують асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором потужністю від декількох до сотен і тисяч кіловат.

Суттєвою альтернативою при керуванні технологічними процесами в агрегатах з асинхронними приводами може бути регулювання швидкості їх двигунів. З позиції теорії електричних машин та електропривода основним і найбільш економічним способом регулювання швидкості асинхронного двигуна є частотне керування ним. Для реалізації частотного способу регулювання швидкості застосовують перетворювачі частоти


Рис. 3 Структурна схема частотного перетворювача

1 – фільтр вхідний; 2 – випрямляч; 3 – інвертор (АІН); 4 – фільтр вихідний; 5 – джерело живлення; 6 – мікропроцесорний контролер (МК); 7 – пульт керування

Основу перетворювачів складає трифазний інвертор напруги (АІН) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ). Система керування перетворювача виконана на базі програмованого мікропроцесорного контролера (МК).

Зазначені частотні перетворювачі мають значну кількість вільно програмованих автоматично виконуваних функцій, з яких для енергетичних і технологічних агрегатів представляють інтерес і можуть використовуватися:

На базі частотних перетворювачів можуть бути реалізовані системи регулювання швидкості наступних об’єктів:

Основний ефект від застосування частотних перетворювачів в системах регулювання – економія електроенергії.

Економія електроенергії при змінних графіках навантажень з використанням регульованого електропривода для насосів в середньому складає 50 – 75% від потужності, яку споживають насоси при дросельному регулюванні. Аналогічна картина має місце при регулюванні вентиляторів.

Застосування частотного пуску конвеєрів дасть можливість знизити на 20 – 30% потужність двигуна конвеєра.

Застосування частотних перетворювачів, окрім економії електроенергії, дає ряд додаткових переваг, наприклад:

Ще один з напрямків економії електроенергії – це компенсація реактивної потужності, яка дає можливість отримати значну економію енергетичних ресурсів і є частиною вирішення загальної проблеми підвищення ККД роботи систем електропостачання та поліпшення якості електроенергії.

Найбільш дієвим і ефективним способом зниження споживаної з мережі реактивної потужності є застосування установок компенсації реактивної потужності (конденсаторних батарей, синхронних двигунів і синхронних компенсаторів).

Компенсуюча здатність синхронного двигуна (млина чи землесоса) визначається навантаженням на його валу, напругою, підведеною до його затискачів, та струмом збудження.

Так наприклад, на пульпонасосних станціях ІнГЗК регулюванням струму збудження синхронних двигунів насосів та землесосів підтримують струм статора на мінімальному рівні, що призводить до підвищення коефіцієнту потужності на 0,01. Економія електроенергії при цьому складає:

  1. для насосного агрегату Рн = 1000 кВт

кВтгод

  1. для насосного агрегату Рн = 1600 кВт

кВтгод

Всього за рік економія електроенергії за рахунок регулювання струму збудження складає:

кВтгод
При використанні для компенсації реактивної потужності конденсаторних установок, їх режим роботи повинен виключати можливість роботи підприємств із випереджальним коефіцієнтом потужності. У зв'язку із цим найдоцільнішим є застосування автоматичного регулювання потужності конденсаторних установок з використанням
  1   2


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации