Курсовая работа - Проблема морального вибору в романі О. Вайльда портрет Доріана Грея та повісті М. Гоголя портрет - файл n1.docx

Курсовая работа - Проблема морального вибору в романі О. Вайльда портрет Доріана Грея та повісті М. Гоголя портрет
скачать (78.4 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx79kb.01.06.2012 12:56скачать

n1.docxЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………2

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ В РОМАНІ О. ВАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» ТА ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ».

1.1. Естетичні погляди Оскара Вайльда…………………………..5

1.2. Проблема морального вибору у творі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»…………………………………………………………………..8

1.3. Петербурзькі повісті: основні ідеї творчості М. Гоголя………15

1.4. Проблема морального вибору у повісті М. Гоголя «Портрет»…21

1.5. Порівняльна характеристика концепції митця у контексті проблеми морального вибору у творах М. Гоголя «Портрет» та О. Вайльда «Портрет Доріана Грея»………………………………………………………..25

ВИСНОВКИ………………………………………………………………30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….32

ВСТУП

Актуальність дослідження: Більша частина художньої літератури звернена до проблеми морального вибору у житті людини. На прикладі життя художніх персонажів автори намагаються відкрити читачу усі можливі хибні шляхи, які можуть бути обраними героями і, як наслідок, привести до їх моральної деградації. Найяскравіше проблеми морального аспекту виділяються на тлі мистецтва як найбільш повного віддзеркалення усіх людських помислів та принципів. Саме тому аналіз проблеми морального вибору у романі «Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда та повісті Миколи Гоголя «Портрет» зумовлює актуальність даної роботи, адже у зазначених творах найбільш глибоко, через концепцію митця та мистецтва подається проблема моральності людини в умовах важкого життєвого вибору.

Обєкт дослідження: роман О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» та повість М. Гоголя «Портрет».

Предмет дослідження: проблема морального вибору у творі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» та повісті М. Гоголя «Портрет».

Метою даної курсової роботи є: дослідити проблему морального вибору у творі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» та повісті М. Гоголя «Портрет».

Для досягнення цієї мети були висунуті наступні завдання:

Джерельна база дослідження: теоретичну основу дослідження становлять критичні праці В.Г. Белінского, А. Мазуркевича, Ю.В. Манна, М. Б. Храпченка. У курсовій роботі також використанні статті сучасних науковців щодо дослідження проблематики вищезазначених творів ( М. Доріченко, В. Назарець, Є. Васильєв, Ю. Пелех, Л. Бражникова, М. Коновалова, О. Левченко та ін.), надруковані в періодичній пресі та педагогічних виданнях, зокрема у науковому журналі «Зарубіжна література в школах України», журналах «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України» та «Зарубіжна література в школі».

Методи дослідження: У процесі дослідження використаний такі методи:

Наукова новизна дослідження: полягає у здійсненні порівняльного аналізу творів «Портрет Доріана Грея» та «Портрет» М. Гоголя та встановлення особливостей висвітлення в них вищезазначеної проблеми.

Практична значущість дослідження: результати дослідження можуть бути використаними під час проходження педагогічної практики в середніх навчальних закладах м. Рівного та області, у розробці спецкурсів, семінарів, уроків.

Структура курсової роботи: дослідження складається зі вступу, 1 розділу, висновків, списку використаних джерел.

Загальний обсяг роботи становить 34 сторінки.


РОЗДІЛ 1. Проблема морального вибору в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» та повість М. Гоголя «Портрет»

1.1. Естетичні погляди Оскара Вайльда

Важливе положення естетики Вайльда — співвідношення мистецтва і моралі. Вайльд приходить до думки про те, що мистецтво перебуває поза сферою моралі. Поширюючи тезу про самодостатність мистецтва, він заперечував вплив морально-етичних законів суспільства на митця та його твори: "Закони мистецтва не збігаються із законами моралі"; "Естетика вища від етики!"; "Митець не має етичних уподобань. Етичні уподобання приводять до непрощенної манірності стилю"; "Розуміння фарб і барв важливіше для розвитку особистості, ніж поняття про зле й добре"; "Будь-яке мистецтво аморальне".

Проголошуючи право художника на цілковите свавілля, Вайльд каже, що мистецтво «не можна судити зовнішнім мірилом схожості з дійсністю. Воно швидше покривало, ніж дзеркало ... варто йому повеліти - і мигдальне дерево зацвіте зимою, і зріє нива вкриється снігом» [22]. Доводячи свою думку до крайнього парадоксального загострення, Вайльд заявляє, що справжнє мистецтво засноване на брехні і що занепад мистецтва XIX ст. (Під занепадом він має на увазі реалізм) пояснюється тим, що «мистецтво брехні" виявилося забутим: «Все погане мистецтво існує завдяки тому, що ми повертаємося до життя і до природи і зводимо їх в ідеал». Він заявляв, що «життя - дуже їдка рідина, вона руйнує мистецтво, як ворог спустошує його дім», говорив, що «реалізм як метод - нікуди не годиться, і кожен митець повинен уникати двох речей - сучасності форми і сучасності сюжету» [22].

Чрезвычайно важливою для Вайльда (і ми побачимо, для естетики, і творчості Ігоря Северяніна) була глибоко продумана і розроблена ним теорія (і філософія) краси. Вайльд вважав, що нічого немає вище досконалості краси, відчуття, яке відчуває побачивши видовища, хоч би яким воно не було. Саме філософія краси є філософією творчості (і життя) Вайльда.

На противагу тому зближенню творчого процесу з процесом наукового дослідження, яке відстоював Золя, Вайльд стверджував, що мистецтво починає не з вивчення життя, але з «абстрактного прикраси, з чисто винахідливою приємної роботи над тим, що не дійсне, чого не існує ... воно зовсім байдуже до фактів, воно винаходить, фантазує, марить, і між собою і реальністю ставить високу перепону красивого стилю, декоративного або ідеального трактування »[22].

Суб'єктивно-ідеалістична основа естетичних поглядів Вайльда найбільш гостро проявляється в трактаті «Занепад брехні». Написаний в типовій для Вайльда манері розкривати свою думку через розцвічений парадоксами діалог, цей трактат мав яскраво полемічний характер і став одним з маніфестів західноєвропейського декадансу.

Свою філософію мистецтва Вайльд виклав у книзі "Задуми", яка відкривається діалогом "Занепад брехні", де під "брехнею" письменник розумів мистецтво вигадки. Сучасна література не подобалася Вайльду саме тому, що була надто наближена до дійсності, перетворювалася на копію реального життя, у якому прекрасного було занадто мало. Мистецтво, на думку Вайльда, не виражає нічого, крім самого себе, існує самостійно і розвивається за своїми законами. Мистецтво не є породженням певної епохи чи її відтворенням, бо воно вище від життя.

У трактаті "Занепад брехні" Вайльд формулює основні принципи естетизму:

— велич і вічність мистецтва;

— самодостатність мистецтва;

— мистецтво вище за істину й мораль;

— замилування прекрасним;

— естетична увага до почуттів, вражень людини;

— зображення краси в усіх ЇЇ проявах;

— проголошення насолоди як вищого сенсу існування (гедонізм) [22].

Своєрідним виявом естетизму письменника,, своєрідним розумовим гедонізмом — насолодою від гострої гри думок — можна вважати його знамениті парадокси. За них сучасники називали Вайльда "Принцом парадоксу". За яскравими парадоксами, які виявилися життєздатнішими за теоретичні постулати естетизму, приховується рідкісне розуміння явищ природи і завдань мистецтва, функцій художньої критики, аналізу літературних явищ. Як відзначає дослідник творчості Вайльда М. Соколянський, парадоксальна, афористична форма викладення думки не ослабила, а навпаки — посилила вплив роздумів Вайльда на сучасників і нащадків, навіть на тих, хто різко відкидав положення його естетики.

Гостро реагуючи на протиріччя навколишньої дійсності, Вайльд і сам весь зітканий з протиріч. У своїх висловлюваннях він постає то сентиментальним циніком, то аморальним моралістом, то мрійливим скептиком; закликає бачити смішне в сумному і відчувати трагічний відтінок у комедії; природність для нього - важка поза, байдикування - саме тяжке у світі заняття, маска - цікавіша особи, театр - реальніший життя, на його думку, життя більше наслідує мистецтво, ніж мистецтво наслідує життя. Але за холодним вогнем його словесних ескапад відчувається гаряче, пристрасне бажання підірвати, перекинути або принаймні похитнути непорушність святенницькою моралі і вульгарних - часто взятих напрокат - уявлень про світ, яких дотримувалися самовдоволені «господарі життя» в «вік, позбавлений душі» [22]. Він міг з легкістю іронізувати над всім, але у відношенні до Мистецтву, в могутність якого свято вірив, залишався гранично серйозний (що не завадило йому завершити преамбулу до «Доріанові Грею» словами: «Будь-яке мистецтво абсолютно марне», - без цього Вайльд не був би Вайльдом). Його прозвали «королем життя», «принцом Парадоксом», «Шехерезадою салонів» за неймовірну дотепність, невичерпну вигадку і вміння зачаровувати людей.

Роман «Портрет Доріана Грея» О. Вайльдом був написаний у 1891 році. Цейтвір є філософсько-естетичною концепцією світосприйняття автора. Найбільш повно вона розкривається в передмові, де сконцентровано двадцять п’ять афоризмів. Вони декларують естетичну програму автора. У парадоксальному вигляді повторюються основні положення естетизму: «Митець – творець прекрасного», «Розкрити себе і втаїти митця – цього прагне мистецтво», «Обранцями є ті, для кого прекрасне означає лише одне – Красу». Не обминув письменник і питання моральності мистецтва, роз’єднавши ці поняття як несумісні: «Етичні уподобання митця призводять до манерності стилю», «Розбещеність і чесноти для митця – матеріал мистецтва». Проте життя головного героя демонструє небезпечність штучного роз’єднання етичних і естетичних принципів. Передмова і сам зміст роману складають своєрідний діалог, в якому знаходить художнє вираження естетика О. Вайльда.

У романі розв'язується, кілька проблем, що були центральними для Вайльда упродовж його життя. Це проблеми Краси, Мистецтва, співвіднесеності Мистецтва і Дійсності, Мистецтва і Моралі. Вони втілюються насамперед в образах героїв "Портрету Доріана Грея".

Отже, свою філософію мистецтва Вайльд виклав у книзі, "Задуми" (1891), яка відкривається діалогом "Занепад брехні", що є його естетичним маніфестом. Він утверджує самоцінність і самодостатність мистецтва. Воно, на думку Вайльда, не виражає нічого, крім самого себе, існує самостійно і розвивається за своїми законами, ї Мистецтво не є породженням певної епохи чи її відтворенням, бо воно - вище за життя. Ця думка - наріжний камінь естетики Вайльда.

1.2. Проблема морального вибору у творі Оскара Вайльда «Портрет

Доріана Грея»

У своєму романі «Портрет Доріана Грея» англійський письменник показав надзвичайну силу справжнього мистецтва, його велич і невмирущість. «Мистецтво — це не іграшка, не примха, це неодмінна умова людського життя. Це наочне виховання моралі». На думку Вайльда, саме мистецтво облагороджує серце і душу людини. Якщо краса не спонукає людину шукати етичну, духовну правду, вона стає нікчемною. Портрет Доріана є своєрідним ідеалом краси. Своєю досконалістю він вразив юнака. Але думка, що через декілька років його краса почне в’янути, викликала жах. І тоді Доріан подумав, що було б чудово, якби старів тільки портрет, а сам він назавжди залишався молодим: «Який жаль! Я зістарюсь стану бридким і потворним, а цей портрет повік залишиться молодим…О, якби тільки можна було навпаки!Якби я міг лишатися повік молодим, а старішав портрет!.. Я б віддав би за це навіть саму душу!» [5, с. 31]. Герой роману вміє цінувати не тільки майстерність талановитого художника, а й музичні твори. Він по кілька разів слухає п’єси Вагнера, Шумана; відчуває найвищу насолоду від спілкування з прекрасним. Автор показує, що на початку роману для його героя найголовнішою є саме краса мистецтва. Але Доріан передбачав руйнування гармонії краси в майбутньому, і він не помилився. Це є причиною специфічного кохання Доріана до Сибіли Вейн: він покохав не дівчину, а образи, які талановито втілювала Сибіл на сцені. Наслідуючи життя (тобто своє кохання до Доріана) на сцені, актриса втрачає свою майстерність і розчаровує всіх своєю грою. Історія Сибіл примушує згадати вислів Вайльда про те, що життя руйнує мистецтво. Ображена жінка не витримує такої жорстокості з боку коханої людини і гине. Дізнавшись про її самогубство Доріан зізнається, що ридав би, якби прочитав про її смерть у якомусь романі. Це говорить не тільки про бездушність героя, але знову підкреслює те, що мистецтво переважає життя. Водночас, цей жахливий випадок справив на Доріана сильне враження. Сидячи вдома у кріслі, він побачив, що його портрет нібито змінився: «У тьмяному світлі, що пробивалось крізь шовкові штори, обличчя здавалось йому трохи зміненим. Інакшим став вираз, щось жорстоке з’явилось в обрисах рота.» [5, с. 92]. Доріанові стало моторошно від поміченого порушення гармонії мистецтва, яке було спричинене порушенням гармонії почуттів. Портрет стає дзеркалом душі героя, його «щоденником», який він старанно приховує від людського ока. Хоча Доріан і залишається назавжди молодим і вродливим, його краса тільки зовнішня. Всі ж його жахливі злочини змінюють портрет, що, за Вайльдом, є його «сумлінням». Портрет Доріана Грея з уособлення його молодості й краси стає символом моральної деградації. «Як хробаки пожирають мертве тіло, так пороки Доріана Грея будуть роз'їдати його зображення на полотні», -— говорить оповідач у романі [5, с. 120].

Доріан у гонитві за насолодою й новими враженнями втрачає будь-яке уявлення про добро і зло, про християнську мораль. Життя героя постає ланцюжком аморальних вчинків, які контрастують з його ангельською зовнішністю. Спроба поставити себе над мораллю веде до морального падіння. Спроба мати користь (чуттєву насолоду) з Краси веде до спотворення його портрета. Пияцтво, розпуста, наркотики, спілкування з покидьками суспільства приносять героєві дедалі більше насолоди, ніж милування красою.

Cтворення характерів у автора "Портрета Доріана Грея" не підпорядковано законам реалістичної типізації. Вайльд створює скоріше образи-символи. Доріан Грея — це втілення вічної молодості, Безіл — символ служіння мистецтву, лорд Генрі — виразник ідей гедонізму, актриса Сибіл — уособлює театральність життя.

За словами Безіла Голуорда, цинізм лорда Генрі — поза. Але сам лорд Генрі вирішив, що йому слід стати для Доріана тим, чим Доріан став для художника. Він свідомо бажає покорити Доріана. Саме під його впливом Доріан перетворюється в аморального марнотратника життя і стає злочинцем. Сам лорд Генрі говорить Доріану, що «доброго впливу» не існує: «кожний вплив уже сам по собі є аморальним» [5, с. 22]. Він проповідує "новий гедонізм" і вважає, що Доріан може стати його "наочним символом". "Красиві" слова Уоттона Доріан сприймає як програму дій, реалізує їх на практиці: «чинячи гріх — людина тим самим очищується» [5, с. 23], «Єдиний спосіб збутися спокуси — піддатись їй» [5, с. 23]. Проте навіть такий скептик та людина парадоксу як лорд Генрі розуміє усю важливість моральності у житті людини: «яку користь має людина, здобувши цілий світ, а загубивши...— свою власну душу.» [5, с. 211].

Безіл Голуард уособлює ідею служіння мистецтву, він творить красу, для нього немає нічого вищого за мистецтво. За Вайльдом, життя наслідує мистецтво. Наслідуючи життя, Голуорд пише дедалі гірші полотна. Лише з позиції "мистецтва для мистецтва" він творить шедевр — портрет Доріана.

На відміну від лорда Генрі, для Безіла етичне та естетичне не віддільні, як краса і доброта. Це стан душі: людина з почуттям прекрасного не може бути аморальною, отже, не потребує моралізаторських повчань. Тому він не повчає і не засуджує Доріана, закликаючи його до покаяння. Він є частково виновним у падінні головного героя: саме він намалював в його портрет і познайомив з лордом Генрі.

Між Генрі та Безілом відбувається ідейна боротьба за вплив на душу Доріана Грея.

Центральна постать твору – Слабка Людина, котра стала іграшкою в руках соціально-психологічного експериментатора. Вся проблема в тому, що Доріан виявися не вельми міцним вмістилищем для ідей, котрі були навіяні лордом Генрі. Два герої - Доріан і лорд Генрі - понад усе ставлять саме красу. І коли життя суперечить їхнім естетичним переконанням, то вони не рахуються з життям. Вони не хочуть розуміти, що кожний крок людини у реальному житті обов'язково має і моральний сенс.

Разом з тим фінал роману може мати і дещо інше тлумачення. Мертвий чоловік, що лежить на підлозі, пізнаний його слугами лише по кільцях на руках: «Увесь у зморшках, вимарнілий, аж погляд вернуло.» [5, с. 220]. Сам вигляд мертвого Доріана антиестетичний, а ця обставина дозволяє навіть у системі цінностей естетизму прочитати покарання, понесене за злочини. Саме злочинів (у множині), бо один лише замах на портрет не залишив би такої великої кількості слідів на обличчі героя. Загальне фарбування злочинів Доріана - абсолютна аморальність, повна моральна байдужість.

Порушуючи неписані закони моральності, Доріан, який сповідує ідеї нового гедонізму, порушує і закони писані. Втім, недосконалість цих законів, як і всього англійського суспільного організму, хоч і не є предметом художнього аналізу в романі, але в той же час не переховується від погляду його творця. Саме Голворд стає трагічною жертвою самого тяжкого злочину Доріана Грея - злочину, детально описаного романістом. «Проте зовсім не смерть художника гнітила його — смерть власної душі в живому тілі, ось що найдужче допікало. Безіл намалював портрета, який скалічив йому життя, і він не міг дарувати цього.» [5, с. 217].

Можна також поглянути на цю подію з позицій, обстоюваних в передмові до роману. Прекрасне, згідно з кодексом естетизму, понад усе. «Смерть і вульгарність — це єдині дві речі в дев'ятнадцятому столітті, що з ними не можна примиритись.» - слова лорда Генрі [5, с. 208]. Підняв руку на прекрасне (портрет) герой карається. Убивши творця прекрасного - творця портрета - він робить не менш тяжкий злочин. Адже в портреті була і душа художника, шедевр митця.

Підмінити реальне життя мрією, хоч би якою красивою, не вийде. Вбивсто, скоєне Доріаном, призвело до цинізму, котрий, в свою чергу, до духовної смерті. І приходить кара того самого часу, коли головний герой вирішив позбутися портрета і почати нове життя. Мистецтво не було дзеркалом, воно стало відбитком становлення людини як особистості і як члена суспільства. З цього випливає висновок: краса не може існувати поза мораллю.

Вайльд вірив, що є на світі Вища Божественна Сила, яка за нами стежить і все записує (або замальовує, як на якомусь портреті на небесах). Однак цей метод перевиховання Доріана Грея досить сумнівний, тому що викликає у нас ще більше запитань про шляхи можливого каяття в скоєних злочинах. На першому етапі Доріана Грея особливо не мучать докори сумління. Він, однак, все ще стурбований своєю репутацією (своїм портретом) в очах інших. Але поступово йому стає байдуже і до цього - лише б залишитися не покараним та на волі. І лише вкінці твору, ми бачимо щире прагнення Доріана стати доброчесним. Доріан виражає тугу за своєю непорочною юністю та чистотою: «він усвідомлював, що справляв згубний вплив на інших і що від цього мав страшенну насолоду; він знав, що проти всіх тих життів, які стикалися з його власним, його було найкраще, і так же багато від нього сподівалося, а він покрив його безчестям» [5, с. 216]. Проте все ж він вірить, що покара очистить душу. Але справжня його помилка полягає у тому, що самого покарання не досить для очищення душі. Занадто багато було зруйнованим, і возвести його можливо лише покаявшись. Не зробивши цього, в той самий час не прийнявши свої злочини, Доріан робить ще один жахливий, аморальний, проте на цей раз фатальний для нього самого замах на життя - життя портрету, його власної душі: «Думка про портрет обволікала смутком його пристрасті, отруювала йому хвилини радощів. Портрет цей — немовби його сумління. Атож, сумління... Ну, так він його знищить!» [5, с. 219].

Лідер естетів Оскар Вайльд неодноразово проголошував незалежність мистецтва від моралі. У передмові до свого роману він стверджував, що "художник не мораліст" , і що "немає книг моральних чи аморальних — є книги гарно чи погано написані". Але книга Вайльда, що безперечно є написаною надзвичайно "гарно", виявилась ширшою за естетські парадокси. Вона стверджує, що втрата моральних переконань призводить людину до загибелі, що не можна безкарно порушувати норми людського життя. Тому природним було обурення автора з приводу того, що тодішня критика оголосила його роман "аморальним", "непристойним", "отруйним". "Не можу зрозуміти, — писав він А. Конан Дойль, — чому "Доріана Грея" сприймають як аморальну книгу. Мені було нелегко підпорядкувати невід'ємну мораль художньому і драматичному ефекту, однак мені здається, що мораль цієї книги більш ніж очевидна..." [16, с. 9].

Вже після появи журнальної публікації роману у «Ліппінкотс Мегезін» він викликав грубу критику, а вихід роману окремим виданням породив цілу хвилю різких і явно несправедливих нападок. Книзі приписувалося найтяжче звинувачення за часів войовничого пуританізму - аморальність. У відповідь Вайльд писав: «Довідавшись з такого авторитетного джерела, що це аморальна книжка, яку уряд торі має вилучити і заборонити, нещасна публіка, безсумнівно, зараз же кинеться її читати. Але на жаль! Вона виявить, що це роман з мораллю. А мораль така: будь-яка надмірність як і всяке самозречення, несе в собі покарання. Художник Безіл Голворд, який боготворив, як і більшість художників, фізичну красу, гине від руки того, в душі якого виплекав він жахливу і безглузду гординю. Доріан Грей, що живе лише чуттєвістю і насолодою, намагається вбити свою совість і одночасно вбиває себе. Лорд Генрі Уоттон, прагнучи завжди залишатися спостерігачем життя, з’ясовує, що той, хто йде від битви, часто буває поранений глибше, ніж той, хто бере участь у ній. Так, у «Доріана Грея» постає страшна мораль, вона відкриється тільки тим, чиї помисли чисті. Чи є це художньої помилкою? Боюся, що так. Але це єдина помилка в цій книзі» [20, с. 260]. Прикінцеві фрази статті ніби узагальнюють ту головну ідею, що несе у собі твір: «Кожна людина бачить у Доріана Грея свої власні гріхи. У чому полягають гріхи Доріана Грея, не знає ніхто. Той, хто знаходить їх, має на увазі свої власні» [там само].

Отже, у романі зображується моральна деградація головного героя. Портрет постає перед читачем як символ мистецтва, а воно не вульгарності та аморальності. Служачи тільки собі, своїм власним примхам, Доріан вбив в собі людину, і роман, наголошуючи на хибності вибраного головним героєм шляху, демонструє усю згубність без принципового існування людини.

1.3. Світоглядні орієнтири М. Гоголя. Петербурзькі повісті

Складним та суперечним був процес формування світогляду М. Гоголя. Юнацьке свободолюбство з часом набуває зрілого сатиричного спрямування яскравого таланту. Проте зіткнувшись з царською стіною бюрократії, Гоголь, не володіючи стійким світоглядом, не витримав натиску ворожих його таланту реакцій. Душевна депресія почалась ще з часів постановки на сцені «Ревізора» з примусу влади, перетвореної з гострої соціальної комедії в плоский водевіль, і все ж вона визвала гноблення письменника прибічниками самодержавства , і розрослося за кордоном, у відриві від батьківщини, у справжню «духовну драму».

В останні роки свого життя Гоголь впав у містицизм, в його світогляді посилились реакційні елементи. У розпалі цієї драми Гоголь опублікував «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), в яких відобразив падіння письменника, який поставив себе, за влучним висловом В.Г. Белінского, над безоднею. У фіналі ж драми, духовно отруєний та фізично розбитий , за декілька днів до смерті( помер М.В. Гоголь 21 лютого 1862 року) він спалює рукописи другого тому «Мертвих душ». Страшна реальність сучасної йому реакційно – кріпосницької епохи зламала його.

Такий драматичний фінал життєвого і творчого шляху письменника має глибокий соціально-історичний корінь. Його витоки у світоглядних протиріччях Гоголя, причини мають класовий характер. Прагнучи показати російському суспільству шлях до морального відновлення, підняти його до естетичного ідеалу, Гоголь розумів, що він жив, говорячи його ж словами « в такий час, коли не можна суспільство, і навіть покоління направити до прекрасного, поки не покажеш усю глибину його справжньої мерзоти..»[10, с. 17].

Реалістичні шедеври Гоголя представляють собою значний внесок у скарбницю світової та російської літератури. Художні узагальнення, які були створенні письменником, стали надбанням усього прогресивного людства, визиваючи до себе глибокий інтерес читачів різних національностей. Великий реаліст сміло стверджував нові творчі принципи, які відчутно вплинули на літературу, і отримала свій подальший розвиток у творах видатних російських письменників і письменників інших країн.

Пройняті ідеями демократичного гуманізму, твори Гоголя вплинули на суспільну свідомість. Розкриваючи справжній сенс явищ дійсності, вони виховували високі, благородні почуття свободолюбства, вірності народним інтересам, почуття ненависті до соціального гніту, негативних сторін життя. Твори Гоголя викликали прагнення до утвердження інших суспільних відносин, до активної зміни існуючого соціально-політичного ладу. Творчість геніального сатирика стала значним діючим фактором у рості передової суспільної думки, формуванні революційних сил суспільства. « Він пробудив у нас свідомість про нас самих – ось справжня його заслуга», - писав Н. Г. Чернишевський.

Велике значення Гоголя Белінський бачив у тому, що він «перший поглянув сміливо та прямо на російську дійсність»[1, с. 287]. Прекрасну особливість і силу творчості Гоголя складає «нещадна істини його витворів» [2, с. 62] . Реалістичні твори письменника заключали в собі життєву правду, і яскраво характеризували дійсність суспільних явищ. Глибоко відображаючи типові риси дійсності, Гоголь показував, що існуючий лад у житті знаходиться у непримиренному протиріччі з інтересами народу, з потребами історичного розвитку людства. Непотрібне існування ( чи інакше - людська вульгарність) було ключовим поняттям творчості Гоголя.

Духом народної творчості пройнята вся філософія, психологічність повістей Гоголя,важливим є і розуміння творчості Гоголя як новатора не тільки в культурі, літературі, алей у філософії, педагогіці, психології, де інтерес до культури людства може представляти оригінальна галерея психологічних портретів, створених Гоголем. У них є і хитрість, і прихована іронія, і удавання, і приховане лукавство. Разом нове реалістичне мистецтво М. Гоголя є базою сучасних літературно-художніх інтенцій.

Творча практика письменника повністю розвінчала ті літературні течії, які проповідували у якості основи мистецтва зображення прикрашеної, «благородної» натури і відкидали правдиве зображення дійсності. «Гоголь, - як писав Белінський, - убив два хибні напрями у російській літературі: натягнутий, який стоїть ходулях ідеалізм, що махав мечем картонним, подібно до розпашілого актора, і потім – сатиричний дидактизм».

Тісний зв’язок Гоголя з життям своєї епохи, втілення звільняючих ідей, глибоке відображення закономірностей явищ дійсності визначили неперехідне історичне значення його творів.

Паралельно з втіленням образів народних героїв, із зображенням помітно – садибного середовища письменник створював твори, які відображали життя великого міста з характерним для нього розвитком капіталістичних начал.

В.А. Воропаєв зазначає: «Якщо брати повчальні сторону ранньої творчості Гоголя, то в ньому є одна характерна риса: він хоче звести людей до Бога шляхом виправлення їх недоліків і суспільних вад - тобто шляхом зовнішнім. Друга половина життя і творчості Гоголя відмічена спрямованістю його до викорінення недоліків у собі самому - і таким чином, він йде шляхом внутрішнім » [7, с. 7]. Зовнішнє життя за Гоголем - це життя поза Богом, а внутрішнє - в Бозі.

Основні його погляди були вираженні наступним чином: 1. щоб творити красу, потрібно самому бути прекрасним; 2. художник повинен бути цільною і моральною особистістю; 3. його життя має бути так само досконале, як і його мистецтво; 4. служіння красі є моральною справою і релігійним подвигом; 5. щоб виконати обов'язок перед людством, покладений на нього, письменник повинен просвітити і очистити свою душу, тобто письменник повинен бути праведником.

Подвійним змістом починають звучати слова «подвиг» і «терені»: аскетичний шлях і творчість - єдина сходи, що ведуть до Бога.

Непідготовленому до внутрішнього переродження людині необхідна «незрима сходинка до християнства» і таковою може стати мистецтво. У цьому для нього - єдине виправдання мистецтва. І чим вище стає його погляд на мистецтво, тим вимогливіше він стає до себе як до письменника.

Усвідомлення відповідальності художника за слово і за все ним написане прийшло до Гоголя дуже рано. Ще в «Портреті» редакції 1835 року старий чернець ділиться з сином своїм релігійним досвідом: «Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою.» [9, с. 278]. Величезний дар словесної художньої творчості Гоголь розумів як дар згори, з одного боку, як євангельський талант, що вимагає множення і зростання, а з іншого - як виняткове багатство, що перешкоджає досягненню Царства Небесного. Гоголь прагнув розпорядитися своїм багатством, тобто талантом, по-євангельськи.

А в листі до В.А. Жуковському 10 січня 1848 як би продовжує цю думку про відповідальність художника: «... Як зображати людей, якщо не дізнався раніше, що таке душа людська? Письменник, якщо тільки він обдарований творчою силою створювати власні образи, виховуйся як людина і громадянин своєї землі, а потім вже берися за перо! Інакше все буде невпопад. Що користі зобразити ганебного і порочного, виставивши його на вид усім, якщо не ясний тобі самому ідеал йому протилежної прекрасної людини? Як зображати недоліки і негідність людську, якщо не поставив самому собі запитання: у чому ж гідність людини? ... Це буде означати зруйнувати старий будинок перш, ніж маєш можливість вибудувати на місце його новий. Але мистецтво не руйнування. У мистецтві таяться насіння створення, а не руйнування... » [ 20].

У «Вибраних місцях з листування з друзями» він ще раз звернеться до своїх внутрішніх боліснимх міркувань про творчість. Про це він буде говорити і в «Божественій Літургії». Висновок, до якого прийде письменник наприкінці життя, буде пов'язаний з релігійним осмисленням мистецтва: шлях до великого мистецтва, вважав Гоголь, лежить через особистий подвиг художника. Потрібно померти для світу, щоб переродитись внутрішньо, а потім повернутися в творчість.

Однак глибоко духовне розуміння своєї письменницької місії стане для самого Гоголя ще одним щаблем до трагедії. У естетичній і романтичній атмосфері епохи це релігійне вчення було несподіваним і дивним, і слова Гоголя просто не доходили.

Серед творів Миколи Гоголя 1830-х років виокремлюють п'ять його повістей, які прийнято називати петербурзькими. Опубліковані ці повісті були у різний час. Так, перша редакція «Портрета», «Невський проспект». «Записки божевільного» вийшли друком у 1835 році у гоголівському збірнику «Арабески». «Ніс» вперше з'явився дещо пізніше, у третьому томі пушкінського журналу «Сучасник» за 1836 рік. Друга редакція «Портрета» друкується у тому ж «Сучаснику» майже шість років потому, у 1842 році. І нарешті, у першому зібранні творів Гоголя, опублікованому також 1842 року, з'являється «Шинель».

Гоголь ніколи не об'єднував ці повісті в особливий цикл на зразок «Вечорів на хуторі біля Диканьки» або «Миргорода». Проте за змістом ці твори тісно пов'язані між собою. Вони - «петербурзькі» не лише за своєю тематикою, але й за ідейним спрямуванням. У них Гоголь далеко відійшов від своїх юнацьких українських спогадів і творчо заглибився у нові, столичні враження - враження дрібного чиновника, що цілком і повністю залежить від свого керівництва, чи ще не визнаного художника, який зіткнувся зі спокусами великого міста. Письменник зобразив тут саме столицю російської держави, Петербург, як зосередження вищої влади й вищого суспільства, як втілення характерних рис пануючого в країні політичного режиму.

Образи петербурзьких повістей стали результатом живих вражень і постійних спостережень художника-новатора. На передових людей того часу офіційний, чиновницький Петербург справляв тяжке враження. Висловлюючи своє відношення до петербурзького життя, Белінський з гіркотою псам у своєму листі: « Пітер має незвичайну властивість образити все святи та змусити в ньому вийти на поверхню. Лише у Пітері людина може упізнати себе – людина вона, напівлюдина чи тварина: якщо буде страждати у ньому – людина… якщо Пітер йому полюбиться – буде чи багатим, чи діючим статським радником.» [1].

В петербурзьких повістях Гоголь охоплює широке коло явищ, які до того не були предметом його уваги. Своє відображення тут знайшли представники знаті та дрібні чиновники, вища бюрократія і прості люди міста, купці та міщани, військові та художники. Декілька значимих ідейно – тематичних ліні поєднувалися тут воєдино.

Крім того, в петербурзьких повістях Гоголь розкриває життєві контрасти, притаманні великому місту, показав потворні риси того суспільства, в якому людина сама по собі, в силу своїх внутрішніх якостей не має ніякої цінності. Письменник не випадково звернувся до зображення цих сторін життя в повістях, які присвячені Петербургу. Корінні пороки ієрархічного суспільного ладу з особливою виразністю виступали у повсякденному житті столиці, яка була центром сконцентрованості дворянської знаті, тієї незвичайно розгалуженої бюрократії, яка грала досить велику роль у імперії. Зображуючи Петербург, Гоголь глибоко викривав мерзенний вигляд аристократичного світу, усього соціального порядку.

У строкатому, бурному плині петербурзького життя письменник побачив не лише панування феодально-ієрархічних принципів, але й народження, ріст капіталістичних начал. Він широко показав «меркантильний інтерес, що захопив весь Петеребург» . «Кипляча меркантильність» письменник відмічає у якості характерної риси повсякденного петербурзького життя з засиллям чиновників, пануванням «потворної купи мод». Поряд з культом чину процвітає у Петербурзі культ грошей: влада привілейованої знаті сплітається з владою золота. Петеребурзькі повісті випукло відображають зростаючий вплив буржуазних відносин, при яких предметом куплі-продажі стають всі, включно з людською красою, розумом, талантом і т.д.

Петербурзькі повісті представляють собою значний, глибоко своєрідний етап у творчому розвитку Гоголя. Реалізм письменника отримав тут нові великі перемоги. Глибина реалістичного мистецтва петербурзьких повістей заключалася в тому, що за зовнішнім, тим що здається Гоголь розкриває реальну суть явищ. Парадний блиск столиці, її зовнішня пишність не змогли скрити від письменника потворності життя.

Зображуючи дисгармонію життя, письменник у самому сприйняті світу героями повістей дає тлумачення істинного та ілюзорного. Це тлумачення уявного та реального, яке характеризує представлення героїв до дійсності, набуває рис надривності та марності. Проте за цим всім встають правдиві, суворі проблеми життя з її складними колізіями.

Таким чином, Петербурзькі повісті є своєрідним синтезом світоглядних позицій М. Гоголя. Адже автор, глибоко переживаючи кризу суспільної моралі великих міст, намагається у своїх творах відтворити максимально наближено до життя всю згубність та всепоглинаючу безпринципність глобалізованого соціуму.

1.4. Проблема морального вибору у повісті М. Гоголя «Портрет»

Пильної уваги Гоголя на різних етапах його творчості розвитку привертало питання взаємовідношення мистецтва та дійсності. Художник та суспільство, мистецтво та життя, ідейно – творчі завдання художника – всі ці проблеми глибоко хвилювали його в період роботи над «Миргородом» та «Арабесками». Вирішенню цих питань і присвячена повість «Портрет».

Дві найбільш важливі проблеми, які поставлені у повісті – становище художника у суспільстві і питання про саму суть мистецтва. Фактично кожна із цих проблем розглядаються у повісті окремо, тому перша і друга частина слабо пов'язані за сюжетом.

У першій частині автор показує долю мистецтва у суспільстві, де немає нічого святого, де все продається за гроші і де мистецтву місця немає.Перед нами постає перша проблема цього твору - це проблема ремесла і мистецтва. Скромним і непомітним художником починає свою діяльність герой «Портрета». Це людина, що глибоко любить мистецтво і віддає йому всі свої сили. Художник цілком відданий своєму покликанню. Безкорисливий трудяга, художник Чартков ніколи не розлучається з нуждою і вбогістю. Знайшовши прихисток у маленькій кімнатці будинку на п'ятнадцятій лінії Василевського острова, він знаходиться під постійною загрозою опинитися на вулиці. «Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое... «Смотри, брат, – говорил ему не раз его профессор, – у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. .. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть … Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Твое от тебя не уйдет» [9, с. 255]. Такими були слова наставника, який ніби намагався допомогти молодому таланту, не зійти з дороги справжнього мистецтва, піддавшись спокусі багатства. Саме ці слова є своєрідним орієнтиром для художника на роздоріжжі «гроші-талант».

Купівля портрета лихваря (Петроміхалі) і є початком перелому, що стався із художником. Портрет лихваря уведено у твір як прояв містичної сили: «Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза… Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью.» [9, с. 254]. Цей таємничий портрет, що приносить людям страждання, є втіленням зло віщої сили грошей, що вбиває у людині все людське, що згубно впливає на саме мистецтво. Тому не випадково, що на портреті було зображено перекупника, нещадного до людських страждань, носія диявольського начала: «Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки…» [9, с. 274].

Гроші, які дістались Чарткову пробуджують у ньому палку жадобу, він відчуває смак безтурботного життя, вони виявили згубний вплив на всю його подальшу долю. Майже збожеволівши, сидів Чартков перед золотом і подумки малював два шляхи, які відкривала перед ним ця тисяча золотих. Один - жити скромно, виїхати в Італію, присвятити себе вивченню творів великих майстрів, провести молодість у наполегливій праці, вдосконалювати свою майстерність живописця. Інший шлях - придбати багату квартиру, розкішну обстановку, рекламувати себе як художника-портретиста в газетах і цим привернути замовників. Цей останній шлях обіцяв йому багатство і популярність. «Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.» [9, с. 256]. Ці слова дають чітке визначення вибору, який зробив художник. обравши гроші, а не талант.

Чартков думав, що це буде не тільки легкий шлях у житті, але й прямий і легкий шлях у мистецтві. Однак золото зіграло згубну роль в його житті. Воно відкрило йому дорогу в світ брехні і лицемірства, бездумного і порожнього існування. Спокушаючи його, гроші штовхають молодого художника на шлях швидкого успіху, за який доведеться заплатити загибеллю таланту.

Чартков не ставлячи перед собою високих художніх ідей береться, за портретну роботу, задовольняючи всі примхи багатих і відомих замовників, досягаючи легкої слави. Старий професор застерігав Чарткова, щоб той не став «молодим живописцем», щоб він не спускався до дешевого успіху, щоб не продавав свій талант. Але вже тоді Чарткова пригнічує убогість і безгрошів'я. Художник із заздрістю ставився до того, що «живописець» «з іноземців» «одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил себе в миг денежный капитал» [9, с. 256]. Демонічна влада грошей вбиває у Чарткові всю моральність, все відчуття високого. Пристосовуючись до смаків замовників, він стає звичайним ремісником: «Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам… Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы… О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить.» [9, с. 266]. М. Гоголь різко засуджує таке цинічне марнування мистецтва. Чартков розгубив даний йому талант, він вважав за краще ремесло, яке давало гроші, а не творчість, яка приносить духовне задоволення. Він не виконав свого призначення в цьому світі і був покараний моральною та фізичною загибеллю.

Також, можна виділити проблему боротьби добра зі злом у внутрішньому світі людини, що виражена у творі через образ іншого типу художника – художника, який зміг зберегти і вознести свій талант. Ми бачимо страждання художника через його витвір. Художник із початку постає перед нами як сумлінна, чесна і, навіть, набожна людина, так як він малює портрети святих для церкви, що вкотре доводить що він істинно добра людина: «Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало… художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может бытъ, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою» [9, с. 274].

Але одного разу перед ним постала необхідність створити образ зла, і в цей переломний момент його життя у його душі зло взяло верх над добром. Але у цьому конкретному випадку ми бачимо, що добро перемогло зло, так як художник, все ж таки, усвідомив свою провину і вирішив спокутувати провину перед Богом та людьми. «Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь... Он бросил кисть и сказал на отрез, что не может более с него писать». [9, с. 275] Ми бачимо доказ того, що у його душі відбувалась явна боротьба між добром і злом, так як він кожного разу малюючи зло, під натиском своєї совісті кидав пензель і, в кінці кінців, він не завершив його до кінця. І тут можна побачити величезну перевагу добра над злом, хоча цей зачаток пустивши коріння, ніколи не буде знищений у його душі до кінця.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що суспільство не завжди готове прийняти талант, а особистість не завжди знає, як поводитися в серед людей, усвідомлюючи талант. Воно диктує свої правила, тут практично неможливо залишитися особистістю, рано чи пізно це місто поглине тебе. У своїй повісті великий російський письменник висловив глибокі думки про те, що мистецтво зможе вільно розвиватися, бути правдивим і бути найбільшим благом для людей лише в тому випадку, якщо його творці будуть вільними від бажання догоджати смакам і потребам вищих верств суспільства, будуть вільними від розбещеної влади грошей: ««Но точно ли был у меня талант?... «Да, – проговорил он отчаянно, – у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы…» [9, с. 268].

1.5. Порівняльна характеристика концепції митця у контексті проблеми морального вибору у творах М. Гоголя «Портрет» та О. Вайльда «Портрет Доріана Грея»

«Єдиний спосіб позбутися спокуси – піддатися їй». Саме так говорив лорд Генрі в книзі Оскара Вайльда [5, c. 23]. Тему спокуси також зачепив і російський письменник Н.В. Гоголь (1809 - 1852) в повісті «Портрет» (1835). Для обох письменників ця проблема залишається актуальною. Перед нами два героя: Чартков і Доріан Грей. Одна проблема об'єднує цих людей - проблема спокуси. Ми стаємо свідками боротьби людини з її бажаннями та голосом розуму, що диктує правила існування у цьому світі.

Головними героями обох творів є молоді люди: Доріан Грей та Чартков. На перший погляд їх мало що поєднує. Доріан Грей – онук останнього лорда Кельса, який мешкає у власному домі, і має у своєму розпорядженні все, що може забезпечити достатній рівень життя молодому чоловіку, який перебуває у розквіті сил: «….Нарешті продзеленчав Доріанів дзвінок і Віктор, нечутно ввійшовши у спальню з чашкою чаю та купкою листів на маленькій таці з давньої севрської порцеляни, розсунув оливкові атласні запони на переливчастій блакитній підбивці, що закривали три високих вікна…»[5, c. 95]. Чартков, у свою чергу, є представником так званих «бідних художників», який змушений винаймати кімнати на П’ятнадцятій ліній Василівського острову «взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. [9, c. 255]. Проте, не зважаючи на досить відчутну різницю у соціальному статусі героїв, вони мали дещо спільне,те що і послужило причиною їх історій - юність. Саме молоді літа як ознака неосвідченості та деякої «цнотливості» розуму юнаків дала можливість авторам зобразити той глибокий вплив зла на обох героїв, який був можливим за умови ще не сформованих стійких життєвих позицій. Саме дефіцит життєвого досвіду був тією причиною, що обоє молодих людей не змогли протистояти спокусі.

Спільною рисою теми морального вибору творів є зображення трагедії людської душі на тлі мистецтва. Мистецтво у будь-яких своїх проявах завжди було відображенням тих ідеалів та поглядів, яких дотримується суспільство. А образи митців (Чартков, художник - батька оповідача у другій частині «Портрету», художник Б. – повість «Портрет» та Безіл Голуард – «Портрет Доріана Грея») зазвичай уособлюють втілення пророка, який здатен побачити далі та глибше від інших. І саме через ці образи автори намагаються показати боротьбу добрих та злих начал за душі людей. Безіл Голуард – це втілення ідеї служіння мистецтву, для нього немає нічого вищого за малярство. Батько оповідача другої частини повісті «Портрет» - пройшов шлях від гріха до сходження до добра; художник Б. – уособлює вибір, зроблений на користь таланту, а не грошей, як на прикладі Чарткова. Отже обидва твори побудовані на ідеї, що мистецтво провіщає долю світові, але, не знаючи власного майбутнього, впливає на нього.

Доріан Грей та Чартков порушили гармонію душі, і були за це покаранні. Зосереджуючись на матеріальних та тілесних благах, головні герої були готові віддати свою душу за молодість та матеріальне благополуччя.

Витоком моральної деградації Доріана та Чарткова у обох випадках стає портрет. Проте, з моменту створення ці портрети мали різні оцінки у колі своїх споглядачів. Портрет Доріана Грея є своєрідним ідеалом краси, вершиною творчост Безіла Голуарда: «Це твоя найкраща робота, Безіле, найкраща з усіх, що ти створив» [5, c. 7]; з самого початку портрет сприймався як шедевр, і не отримував ніяких низьких оцінок. А портрет Петроміхалі, незважаючи на майстерне зображення, навпаки викликав негативні почуття: страх, тремтіння, прикрість: «В картине художника, точно, есть много таланта, – сказал он, – но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство» [9, c. 276]. І, як наслідок, портрет Доріана стає дзеркалом душі героя із зображенням усіх його пороків, а портрет Петроміхалі – інструментом загублення людських душ, через пороки які він сам і породжував в них.

У обох творах ми прослідковуємо глибоку моральну деградацію героїв, через внутрішні конфлікти, роз’язок яких був зроблений на користь порушення усіх моральних, а у випадку з Доріаном і суспільних, норм.

Але безпосередніми рушіями самознищення героїв були зовсім не портрети, а лорд Генрі для Доріана, та золото для Чарткова. Саме лорд Генрі був рупором тих ідей, які перетворили життя Доріана на потік розпусти та аморальності. Проте, на відміну від Доріана, роль лорда Генрі не виходила за межі споглядача, в той час як сам Доріан сміливо втілював усе в життя: «Отож він почав з розтину самого себе, а кінчив розтином інших» [5, c. 60], «Я завжди чую думки свого чоловіка від його друзів.» (леді Генрі) [5, c. 49]. Лорд Генрі є втіленням тієї самої спокуси, яка переслідує кожного з нас, але якій ми, в силу людської моралі, змушуємо себе не піддаватися.

У випадку з Чартковим, автор порушує вічну проблему злої влади грошей над людиною. Молодий художник виявися не достатньо сильним, щоб протистояти тим можливостям розкішного життя, які відкривались йому через золото. Матеріальне взяло гору над моральним і духовним. А цей вибір у будь-якому випадку буде означати втрату самого себе та вибір життя, яке не має сенсу: «Все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью» [9, c. 267]. Чартков стає модним живописцем і «продає» свій талант. Доріан набуває вічну молодість, але втрачає всяке уявлення про мораль. І в першому, і в другому випадку герої втрачають найголовніше - чистоту і цнотливість душі. У фіналі вони розуміють, чого позбулися, але виявляються вже не в силах змінити своє минуле. Намагаючись позбутися минулого (Доріан бажає знищити свій портрет, Чартков знищує твори мистецтва), вони вбивають себе.

При визначенні основної причини моральної деградації героїв, постає два шляхи пояснення їх вчинків - містичний вплив портретів або герої просто слабкі душею і не можуть встояти перед бажаннями, які стають доступними. У контексті тлумачення моральної проблеми творів, звичайно, ймовірнішою є друга теорія. Незважаючи на те, що у випадку обох героїв були люди, які намагались повернути молоді душі на шлях істини та правди (Професор у Чарткова, та Безіл – у Доріана), їх аргументи виявились не достатньо ґрунтовними в умовах суспільства, у якому вони жили, аби запевнити юнаків у необхідності збереження власної душі. Як і у всіх випадках, коли «заборонений плід – солодкий», жага до таємничого, щедрого та розкішного майбутнього, повного усіх можливих насолод, виявилась сильнішою від голосу совісті. Через містичність та незвичайність автори бажають привернути увагу читачів до проблеми спокуси в нашому житті через визначення ролі мистецтва у ньому. Особистості героїв були не достатньо сильними, щоб розумно оперувати тими можливостями, які були їм доступні. У людини завжди є вибір. Автори намагаються шляхом зображення «пишності» та «казковості» зовнішнього світу, показати усю штучність та непотрібність його, якщо це спонукає людей до відмови від основних християнських принципів, суспільної моралі та самовдосконалення на благо людству.

ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки:

-У Петербурзьких повістях Гоголь розкриває життєві контрасти, притаманні великому місту, показує потворні риси того суспільства, в якому людина сама по собі, в силу своїх внутрішніх якостей не має ніякої цінності. Зображуючи Петербург, Гоголь глибоко викриває мерзенний вигляд аристократичного світу, усього соціального порядку;

- У романі О. Вайльда « Портрет Доріана Грея» автор звернувся до проблеми, яка його постійно турбувала, – співвідношення мистецтва та дійсності, мистецтва та моралі. З одного боку, відтворюючи істину на портреті, а не на обличчі живої людини, письменник ілюструє свій принцип: мистецтво реальніше за життя; життя іде за мистецтвом, ане навпаки. З іншого боку, О. Вайльд показує, що жахливі зміни на портреті відбуваються через учинки головного персонажа. Мистецтво не є дзеркалом, у творі воно стає відбитком становлення людини як особистості і як члена суспільства. Відтак, провідною ідеєю твору О. Вайльда «Портрет Доріана Грея»: краса не може існувати поза мораллю. Доріан зробив крок на зустріч самолюбуванню та аморальності, прирікши себе до духовної деградації;

- Повість М. Гоголя «Портрет» також є своєрідним відображенням світогляду письменника, а саме його поглядів на проблему відповідальності митця за свій талант та творчість перед суспільством і самим собою. Автор глибоко засуджує свого героя Чарткова за нехтування природним даром, і, як наслідок, карає його зубожінням власної душі та втрати своєї сутності. Художник підкоряється владі грошей, які стають фатальним для героя. М. Гоголь прагне показати, що мистецтво є надто піднесеним аспектом людського існування, аби принижувати його до вартості грошей. Чартков, зробивши вибір на користь ремесла, а не мистецтва, втрачає свій талант, а разом з ним і свою душу;

- Аналіз обох творів з погляду проблеми морального вибору головних героїв, можна зробити наступні висновки: в обох творах ми простежуємо глибоку моральну деградацію героїв, зумовлену конфліктами, розв’язання яких був зроблений на користь порушення усіх моральних (а у випадку з Доріаном і суспільних) норм; зображення трагедії людської душі у творах відбувається на тлі мистецтва, адже мистецтво є відображенням ідеалів та поглядів, яких дотримується суспільство; Доріан Грей та Чартков порушили гармонію душі, і були за це покарані за допомогою мистецтва; шляхом зображення надзвичайної уваги героїв до матеріального боку життя автори намагаються показати усю штучність та умовність його, якщо це спонукає людей до відмови від основних християнських принципів, суспільної моралі та самовдосконалення на благо людству.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Белинский В. Г., Собрание сочинений: в 9 томах / В. Г. Белинский. - М., 1953. - Т.2. – 356 с.

 2. Белинский В. Г., Собрание сочинений: в 9 томах / В. Г. Белинський. - М., 1953. - Т.3. - 342 с.

 3. Бовсунівська Т. Портретні міфологеми в Петербурзьких повістях Миколи Гоголя / Т. Бовсунівська // Українська мова та література. - 2004. - №20. - С. 35-37.

 4. Бражникова, Л. "Живий" портрет: філософсько-естетичні та моральні проблеми роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" та повісті М. Гоголя "Портрет" / Л. Бражникова // Зарубіжна література. – 2008. - № 22-24. - С.59-60.

 5. Вайльд О. Портрет Доріана Грея / Оскар Вайльд. – К.: Школа, 2009. – 254 с.

 6. Воропаев В. А. "Нет другой двери...": Гоголь и евангелие/ В. А. Воропаев// Москва .- 2000. - № 2. - С.214-220.

 7. Воропаев В.А. Отец Матфей и Гоголь. / В. А . Воропаев; - Пермь, 2000. - 116 с. – (Ред. газеты «Православная Пермь»; №6). (ПРИЛОЖЕНИЕ)

 8. Ганіч Н. Конфлікт між етичними й естетичними началами: [роман Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" і п'єса Володимира Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь] / Н. Ганіч // Дивослово. - 2010.- № 4. - С. 64.

 9. Гоголь Н. В. Повести. Драматические произвидения / Н. В. Гоголь. - М.: Художественная литература, 1984. – 447 с.

 10. Гоголь Н.В. Собрание повестей: «Миргород», «Портрет», «Шинель» / Н. В. Гоголь. - Харьков: Прапор,1975. – 366 с.

 11. Доріченко М. О Вайльд «Портрет Доріана Грея» / М. Доріченко // Все для вчителя. – 2011. - № 13-14. – С. 46 - 48.

 12. Железнікова Т. Чи вміє людина правильно розпоряджатись своїм талантом? [за повістю М. Гоголя «Портрет»] / Т. Железнікова //Зарубіжна література. – 2003. - №11. – С. 9-11.

 13. Коновалова, М. В. Життя і творчість О. Вайльда. Роман "Портрет Доріана Грея" / М. В. Коновалова // Зарубіжна література в школі. – 2010. - № 23-24. - С.17-22.

 14. Левченко О. Психологія творів М. Гоголя та їх педагогічний сенс в інтенціях сучасного процесу духовного відродження / О. Левченко // Зарубіжна література. – 2011. – № 15-16. – С. 27-30.

 15. Лисий І. Гоголь: відпочаткова подвійність душі чи зіткнення ідентичностей? / Іван Лисий // Сучасність. - 2010. - № 2. - С. 138-150.

 16. Назарець В. Оскар Вайльд і мораль Доріана Грея / В. Назарец // Всесвітня література. – 2006. - №7-8. – с.5-9.

 17. Соколянский М. Г. Оскар Вайльд: Очерк творчества / М. Г. Соколянский. — Киев; Одесса: Лыбидь, 1990. — 199 с.

 18. Вайльд О. Портрет Доріана Грея / О. Вайльд; [пер. з англ.]. - К.: Дніпро, 1998. – 230 с.

 19. Храпченко М. Б. Творчество Гоголя / М. Б. Храпченко. - М.: Советский списатель, 1956. – 605 с.

Література іноземними мовами

 1. Davies, R. H. The Letters of Oscar Wilde / R. H. Davies. – London, 1962. – 300 p.

Електронні ресурси

 1. Гоголь Н. Переписка Н. В. Гоголя в 2 томах. – Т.1. – Режим доступу до книги: http://lib.rus.ec/b/174548/read

 2. Wilde O. Intentions/ O. Wilde; - 1997. - http://www.gutenberg.org/dirs/etext97/ntntn10h.htm

ЗМІСТ ВСТУП
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации