Экономика горного предприятия (укр.яз) - файл n1.rtf

приобрести
Экономика горного предприятия (укр.яз)
скачать (397.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf3986kb.21.01.2012 17:28скачать

n1.rtf

Міністерство науки і освіти України

Горлівський технікум Донецького національного університету

Економіка гірничого підприємства

(Курсова робота)

2008 р.

ЛИСТ ЗАВДАННЯ!!!

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..……4

1.Об’єм вантажоперевезень………………………………………………...5

2.Розрахунок кількості електровозів………………………………………6

3.Потрібна кількість вагонеток……………………………………………8

4.Розрахунок графіків руху електровозів………………………………..10

5.Складання графіку планово-попереджувального ремонту обладнання…………………………………………………………………….14

6.Виробнича програма ремонтів обладнання транспорту………….15

6.1. Кількість електрослюсарів на роботі по ремонту електровозів, вагонеток…………………………………………………..16

6.2. Обліковий штат електрослюсарів……………………………...16

7. Штат трудящих дільниці та фонд заробітної плати…………..17

8.Витрати та вартість матеріалів……………………………………21

9.Витрати по електроенергії……………………………………………22

10.Амортизаційні відрахування…………………………………………..23

11.Техніко-економічні показники роботи дільниці……………………24

12. Умови забезпечення показників роботи найбільш

раціонального використання електровозного парку………………..27

Висновоки…..…………………………………………………………………29

Література………………………………………………………………….. 30
Вступ

Шахтний транспорт є важливою проміжною ланкою в загальній техно­логічній низці вугільного виробництва. Він з'єднує всі робочі процеси в єдиний виробничий комплекс.

Основне призначення шахтного транспорту полягає у своєчасному забезпеченні очисних і підготовчих вибоїв порожніми вагонетками, мате­ріалами і обладнанням, транспортуванні вугілля до місця відвантаження у залізничні вагони, видачі породи у відвали. Шахтний транспорт забез­печуе також доставку людей до місць роботи і назад.

Отже, від чіткої організації роботи підземного транспорту залежить ефективність роботи очисних вибоїв і шахти в цілому.
1.Об’єм вантажоперевезень

Об'єм вантажоперевезень розраховується по кожній дільниці і по шахті в цілому добовий та місячний.

Суточний об`єм вантажоперевезень по дільниці визначається по формулі:

Qcym=ІЧ(Д+П), [тЧкм], (1.1)

де

І - відстань відкатки, км;

Д - добове добуття вугілля по дільниці, т;

П - кількість видаваємої породи з дільниці за добу, т.

Qсут1=1,9Ч(983+50)=1963 тЧкм

Qсут2=2,48Ч(793+65)=2059 тЧкм

Qсут3=3,1Ч(831+80)=2824 тЧкм

Qсут4=26Ч(869+55)=2402 тЧкм

Qдоб=1963+2059+2824+2402=9246 тЧкм

Добове добуття по дільниці розраховується по формулі:

Д=LЧVЧР, т, (1.2)

де

L - довжина очисної лінії вибою, м;

V - добове просування вибою, м;

Р - продуктивність штиху, т/м2.

Інші фактори (L, П) приймаються згідно умови завдання.

Д1=130Ч3,6Ч2,1=983 т

Д2=105Ч3,6Ч2,1=793 т

Д3=110Ч3,6Ч2,1=831 т

Д4=115Ч3,6Ч2,1=869 т

Ддоб=983+793+831+869=3476 т

Дміс=3476Ч25,4=88290 т

Місячний об’єм вантажоперевозок по шахті визначаються по формулі:

Qміс= QдобЧПр.д. ,де (1.3)

Пр.д.- число робочих днів в місяці. Приймати рівним 25,4.

Qміс=9246Ч25,4=234899 тЧкм
2.Розрахунок кількості електровозів

Кількість електровозів по шахті в роботі визначається по завданню середньомісячної продуктивності одного електровозу до місячного об'єму вантажоперевезень:

(2.1)

де

Qміс - місячний об'єм вантажоперевезень, тЧкм;

Пел - середньомісячна продуктивність електровозу, тЧкм.Загальна кількість електровозів по шахті встановлюється з обліком нормативів використання основного гірничо-шахтного обладнання Табл. 14 Бонатов П.С. «Ремонт гірничих машин».

N ел NNN

У наявності в роботі у резерві у ремонті

21 17 2 2


3.Потрібна кількість вагонеток

Необхідна кількість вагонеток по шахті визначається трьома засобами.

По прийнятій ємкості вагонеточного парку на 1000т добового добуття:

ваг , (3.1)

де

Е - прийняте значения ємкості вагонеточного парку на 1000т добового добуття, т;

Д - добове добуття вугілля шахти, т.

q- вантажопідйомність вагонетки, т.

Д=Д1234=3476 тПо часу повного оберту вагонетки:

(3.2)

tу- час повного оберту вагонетки з вугіллям, год;

Д- добове здобуття вугілля шахти, т;

tп- час повного оберту вагонетки з породою, год;

П- кількість видаваємої породи за добу, год;

П=П1234=50+65+80+55=250 т

Тр- час роботи транспорту по видачі вантажу, год;

q- грузопідйомність вагонетки, т;

К1- коефіцієнт обліковуючий резерв вагонеток, К1=1,1-1,15;

К2- коефіцієнт обліковуючий кількість вагонеток, які знаходяться в ремонті,К2=1,1-1,15.По розставленню по місцям роботи на початок зміни:

Пв=(nпи+nраз+nскД+nпов)ЧК1ЧК2, ваг, де (3.3)

nпи – кількість вагонеток, які знаходяться у вантажних пунктах лав, ваг;

nраз – кількість вагонеток на проміжних роз’їздах, ваг;

nскД – кількість вагонеток у навколо стовбурному подвір’ї;

nпов – кількість вагонеток на поверхні, ваг.

Пв=(20+20+60+40)Ч1,1Ч1,1=169 ваг.

Розставлення вагонеток по місцям роботи спричиняється з допомогою нормативів запасу вагонеток (див. табл 1)

Таблиця 3.1

Нормативи запасу вагонеток

Вантажні та обмінні пунктиВантажний пункт вибою очисної виробкиПроміжний роз’їздНавколостовбурне подвір’яПоверхня шахти№12345678910НайменуванняЕлектровозиВагонеткиЛебідкиТСВПКРУВАВПРВАПШВМ-4СНУ-5Разом:Місце та вид роботиКерівники і

спеціалісти

Підземні роботи

Підземний

гараж Роботи на поверхні

Всього:

Відрахування

на соціальні

потреби:

Всього:

ПрофесіяМаш. Ел.возу підз. Маш.Підз.Утан.СтволовийКрепільщикДорожнийГРОЗЕл.Сл.Підз.Ел.Сл. по ремонтуДежурний Ел.Сл.Ел.Сл. по зар. бат.Маш.ел. воза. поверх.Ел. Слюсар.КовальПризначення

витратРемонт

г/вир.Ремонт

шляхуЗаміна зно-

шених рельсів Змазка

електров.Змазка

вагонетокРазом:10%

необлікованихУсього:Найменування

обладнання

ЕлектровозиВагонеткиЛебідкиТСВПКРУВАВПРВАПШВМ-4СНУ-5Разом:Елементи витратМісячний обєм вантажоперевезень1.Заробітня платня2.Матеріали3.Ел. енергія4.АмортизаціяРазом:

Кількість порожніх вагонеток на початок зміни20206040Остаточно по шахті приймається число вагонеток по варианту з максимальним значенням, тобто 906 шт.

4.Розрахунок графіків руху електровозів

Графіки руху електровозів розраховуються на зміну окремо для кожноі дільниці, для побудови графіків необхідно знати кількість електровозів у роботі, кількість рейсів та тривалість одного рейсу. Розрахунок графіка руку електровозів робиться по наступним формулам:

Необхідна кількість рейсів по дільниці:

, (4.1)

де

необхідна кількість рейсів;

- кількість змін по відкатки вантажу з дільниці;

кількість вагонеток в партії, ваг;

вантажопідйомність вагонетки, т;

Можлива кількість рейсів по дільниці:

, (4.2)

де

- можлива кількість рейсів;

- тривалість зміни , хв. Для машиністу електровозу 420 хвилин;

- час на підготовчо-заключні операції. Приймаються від 20 до 40 хвилин.

- тривалість одного рейсу, хвил.
Тривалість одного рейсу:

,хвил, (4.3)

де

- середня швидкість руху електровозу з вантажом та порожнім, м/хвил;

- час маневрів у вантажних пунктах лави, хвил;

- час маневрів на проміжному роз’їзді, хвил;

- час маневрів у навколо стовбурному подвір’ї, хвил;

Кількість електровозів в роботі:

, (4.4)

де

кількість електровозів в роботі по дільниці.
По кількості електровозів визначаються типи графіків руху, що використовуються. Першу і другу дільниці об'єдную щоб при округлені кількість електровозів до 3. Тоді приймається складний графік, тобто по 1 електровозу закріплено за дільницею, а 1 електровоз поперемінно курсує, або на початку зміни працює на одній дільниці, а потім вивозить вантаж з другого. У такому варіанті краще всього приймати графік з схрещення.

При побудові графіку необхідно визначити проміжні роз’їзди. Розміщення роз’їзду визначається по формулі:

, м, (4.5)

де

- відстань від початкового пункту, м;

середня швидкість руху електровозу, м/с;

t1 – час маневрів у вантажному пункті лави, хвил;

t2 – час маневрів у навколостовбурному подвір’ї, хвил;

5. Складання графіку планово-попереджувального ремонту обладнання

Графік ППР складається на рік. Він подає собою систему ремонтів та оглядів обладнання. У графік необхідно включати увесь рухомий состав транспорту, який знаходиться у роботі. Типи ремонтів у графіку показуються індексами: Т, С, F.

Кількість ремонтів поточних, середніх та капітальних визначається шляхом поділу 12міс. на тривалість міжремонтних періодів та міжремонтного циклу. Ремонтні нормативи по типовому обладнанню встановлюються зумовно (табл. 10 Банатов П.С. Ремонт гірничих машин М-62р).

До графіку ППР складається на місяць графік оглядів обладнання. Він повинен включати слідуючі види оглядів: "О"; "П"; "РО".

Графік ППР і оглядів обладнання виноситься у графічну частину, а у пояснювальній записці необхідно виконати його розрахунок і описати організацію ремонтів та оглядів обладнання.

Таблиця 5.1

Графік ППР

Найменування обладнанняМіжремонтний циклКількість ремонтівТКТКЕлектровози31840,67Вагонетки31241Лебідки21261ТСВП66020,2КРУВ315040,08АВ126010,2ПРВ66020,2АПШ124810,25ВМ-416122СНУ-52662

6.Виробнича програма ремонтів обладнання транспорту

По даним розраховується виробнича програма ремонтів, визначається трудоємність та встановлюється штат електрослюсарів по ремонту.

Виробнича програма ремонтів по кожному виду обладнання визначається множенням трудоємності ремонту, категорії складності, кількості одиниць обладнання та кількості ремонтів.

Норми трудоємності на слюсарні та електрослюсарні роботи по видам ремонт чол.-год. Визначаеться по табл. 15 (Банатов П.С. Ремонт гірничих машин М-62р.). Кількість ремонтів приймається по графіку ППР обладнання.

Кількість обладнання в ремонті (електровозів, вагонеток) розраховано у попередніх розділах у категорії ремонтноі складності його встановлюсться по табл. 12 (Банатов П.С. Ремонт гірничих машин М-62р.).

Усі розрахунки по виробничій програмі ремонтів зводяться у табл.6.1

Таблиця 6.1

Виробнича програма ремонтів обладнання ВШТ

Трудоєм-

кість

ремонту,

чол.-год.Кількість обладнання в ремонті, шт Категорія складності ремонтуКількість

ремонтівВиробнича програма

ремонтів,

чол.-год.ТКПоточнийКапітальнийТКВсього617212540,67126005979185791,32906341141335436195695,5154156119809002880502501-20,21005015050771140,082006,2206,26212-10,2128,420,441210-20,280241046202210,252420440,6242122115321479,422045621138800891351512Так як капітальний ремонт електровозів, вагонеток робиться на шахті, то при визначенні кількості електрослюсарів необхідно приймати трудові витрати по усім видам ремонтів.

6.1.Кількість електрослюсарів на роботі по ремонту електровозів, вагонеток визначається по формулі:

чол, (6.1)

де,

К - коефіцієнт резерву, ураховуючий виконання аварійних робіт; К=1.1;

А - виробнича програма усіх ремонтів, чол.-год.;

Троб - річний фонд робочого часу електрослюсаря, чол.-год.

(6.2)

де

tо - кількість вихідніх днів;

tв - кількість святкові днів;

tп - кількість днів відпустки;

0,96 - коефіцієнт, ураховуючий неявки по важливим причинам;

6 - тривалість робочої зміни електрослюсаря.

6.2. Обліковий штат електрослюсарів, год.:

(6.3)

де

Коп- коефіцієнт облікового составу; Коп=1,42.7.Штат трудящих дільниці та фонд заробітної плати

На дільниці ВШТ працюють робітники відрядники та почасової праці. Кількість відрядників визначається шляхом відношенням об'єму робіт на норму виробітки. До відрядників відносяться кріпильники по ремонту гірничих виробок, дорожні; решта - почасові працівники.

Трудоємність робіт по ремонту виробок визначається по формупі:де

N – об’єм робіт по ремонту, рем.км;

Нв - норма виробок, рем.км.,

Штат на роботі:

Явочний штат робочих по ремонту ГВ:Явочний штат робочих по ремонту путі:Штат по списку:

Списочний штат робочих по ремонту ГВ:Явочний штат робочих по ремонту путі:Норми виробки приймаються для Львівсько-Волинського басейнів табл.217 (єдиним нормам виробки для шахт Донецького басейну та ремонту шляху у шахті).

Численість машиністів електровозів на роботі приймається з розрахунку 1 час у зміну по числу електровозів у роботі.

Численість електрослюсарів по ремонту електровозів, електрослюсарів по ремонту вагонеток явочна та облікова розраховано у розділі 6.


Таблиця 7.1

Місячний фонд заробітної плати

Професія

працюючихШтат на добуКількість виходів

в місяцьТарифна ставка або оклад, грн.Місячний фонд заробітної

платиПрямаНічнийБригадирськіПреміяРазомНа роботіПо спискуНач. уч-ка

Зам. Нач.

Механік

Диспечер

Гірн. майстер1

1

1

4

161

1

1

5

2025,4

25,4

25,4

127

5082503

2142

2142

1800

18672503

2142

2142

9000

37340


798

750

642

642

27003253

2784

2784

11700
Маш.ел.воза

Стволовий

Оператор

Ел.сл.підз.

Рукоятник

Маш.пізем. установки

ГРОВ

Маш.опрок.

Кріпильник

Дорожний24

24

4

25

12

4
16

4

16

930

30

5

31

16

5
20

5

20

11762

762

127
406,4

127

127

508

73,40

66,60

85,0

73,40

41,50

1418

1418

61,10

55930

50749

8259
16865

7040
620880

7040

31038

329936

2864
37030
4703

3207130

118

73

156
108

9616779

15224

2063
4216

1772
186264
7759

9898072839

68995

10322
21154

8812
844330

8812

43608

432219Ел. слюсар

Ел. слюсар по

ремонту

Ел. слюсар черговий

Ел. слюсар по зарядці батарей

4

4
4
8

5

5
5
10127

127
127
25482,56

66,60
66,60
82,5610485

8458
8458
20970
1462097

1691
1691
419412582

10149
11276
2806Маш. ел. воза

Ел. слюсар

Коваль4

4

25

5

2127

127

50,845,84

41,52

42,495821

5273

2455873

790

3236694

6063

2478

1269266


475974
1745240

Пряма зар. плата ГРОВ =258,70Ч20Ч120=620880 грн.

Пряма зар. плата дорожних =206,21Ч20Ч80=329936 грн.
Таблиця 7.2

Графік виходів робітників

Штатне розписанняЗмінаЯвочнийСписочний12342430---45---2430----1620-911-1620---2531---45-45---810-45-45-22-
8. Витрати та вартість матеріалів

Номенклатура потрібуючого шахтним транспортом матеріалу досить різноманітна. До них належать: лісові матеріали, канати, рельси, мастильні матеріали та інші.

Розрахунок потреби матеріалів та їх вартість визначаеться по нормам витрат на прийняту одиницю вимірювання робіт та по плановій ціні матеріалів. Витрати по матеріалам по дільниці ВШТ подані в таблицю 8.1.

Таблиця 8.1

Витрати та вартість матеріалів.

Об’єм робітНайменування

Мама мамамОдиниці вимірюванняСередні норми витрат на од. об’ємуВитрат усього Ціна за одиницю, грнВартість матеріалів, грнОдиниці вимірюванняКількістьпм80стойки

дошки

м3

м30,205

0,04516,4

3,63285

6205387

2232пм120шпалим30,033,6619,92232км0,12рельсит24,80,57661663551шт21мастиль-нікг6,45135,457,26983шт906мастиль-нікг1,5135911,851610430489304933538

Середні норми витрат матеріалів подані в табл. 8.1

Ціна за одиницю матеріалів приймається по «Ціннику на основе гірничо-шахтне обладнання та технічні матеріали».

9.Витрати по електроенергії

Розрахунок електроенергії виробляється у наступному порядку:

Визначається потужність приводного двигуна:де

V - середня швидкість руху електровозу м/с;

h - к.к.д. передаточного механізму 0,95;

F - величина тягового підсилення кг, необхідне для нормальної роботи

транспорту. Приймається по технічній характерістиці електровозів.Витрати електроенергії:де

в – тариф за 1 кВт год.;

nрд – кількість робочих днів в місяці 25,4;

n – кількість електроенергії у зміні;

Витрати електроенергії в добу:

10. Амортизаційні відрахування

Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення балансової вартості обладнання на норму амортизації по кожному типу обладнання.

Річні норми амортизації приймаються по нормативам "Норми амортизаційних відчислень по основним фондам народного господарства України".

Місячна норма амортизації розраховується ділінням річної на 12 місяців. Балансова вартість всього обладнання визначається множенням ціни за одиницю обладнання на кількість обладнання, знайденого у наявності.

У розрахунок необхідно включати наступні види обладнання: електровози, вагонетки та електротехнічне обладнання: зарядні улаштування, пускачі, перетворювачі.

Таблиця 10.1

Амортизаційні відрахування.

Кількість

Обладнання

у наявностіЦіна за одиницю,

грн Балансо- ва вартість, грн.Норми амортизації, %Сума амортизаційних відчислень, грн. В рікВ місяць2119970061222802242122456906636057621602421152434720004262402428525110590156732423131700010360242207216404854242971012300182040242364024400130242422604142004203224284049000053280024210656262237

11.Технічно-економічні показники роботи дільниці

Основними технічно-економічними показниками роботи дільниці ВШТ є:

Q - об'єм вантажоперевезень;

n - штат трудящихся;

nв - продуктивність праці;

С – собівартість.

Два перших розраховані у попередніх розділах. Продуктивність праці розраховується на вихід:

робочого ВШТ:

машиніст електровозу:

робочого ВШТ:

машиніст електровозу:

(11.4)


де

Д - добуття за добу по шахті, т;

Дміс - добуття за місяць по шахті, т;

Qміс; Qдоб - добовий та місячний об'ем вантажоперевозок, ткм;

nяв - явочний штат робочих ВШТ, машиністів, чол.;

nоб - обліковий штат робочих ВШТ, машиністів, чол.
Собівартість 1т вугілля по процесу "шахтний транспорт":де

Вз/пл - місячна сума витрат по заробітній платні, грн. табл.

Вм - місячна сума витрат по матеріалам, грн;

Во - місячна сума витрат по електроенергії, грн;

Ва - місячна по амортизації, грн. табл.

Собівартість 1 тЧкм вантажоперевезень:

Таблиця 11.1

Витрати на 1 тЧкм вантажоперевезень
Місячна сума витрат, грнВитрати на 1т/км,грн17452407,43335380,14367990,152622371,118,83

12. Умови забезпечення показників роботи найбільш раціонального використання електровозного парку

Основними перевагами електровозного транспорту є надійність і мож­ливість транспортування вантажів у двох напрямках.

До недоліків можна віднести: обмежену продуктивність, високу трудо­місткість та iн.

Збільшення продуктивності електровозної відкатки можна здійснити за рахунок використання вагонеток великої місткості (8м3), важких електровозів (2Ам8Д), а також підвищення швидкості руху поїздів.

Конвеєрні транспорт отримав широке розповсюдження для транс­портування вугілля у межах гірничих виробок видобувної дільниці, а також магістральних гірничих виробок.

Основними перевагами конвеєрного транспорту є:

  • велика продуктивність;

  • невеликі поперечні габарити;

  • простота завантаження і перевантаження; можливість повної автоматизації.

Недоліки наступні:

  • кут нахалу;

  • неможливість викривлення у горизонтальній площині;

  • відносно невелика довговічність конвеєрних стрічок;

  • необхідність допоміжного транспорту.

Канатна відкатка широко використовується на похилих виробках старих шахт Донбасу.

До її складу входять: рейкова колія; підйомні машини; канати; при­чіпні пристрої, обладнання заїздів та ін.

Обмежена продуктивність і значна трудомісткість робіт - ось харак­терні недоліки цього виду транспорту.

На багатьох шахтах (особливо Донбасу) використовуються всі вище­наведені види транспорту.

Це дає підставу стверджувати, що у цілому схема підземного транс­порту діючих шахт є багатоступеневою, складною і малоефективною, якщо відсутній належний рівень організації виробництва.

Тому, на шахті необхідно щомісячно складати графік організації роботи транспорту, який забезпечує зв'язок підйому, електровозної відкатки, похилих виробок з роботою очисних і підготовчих вибоїв.

Але, незважаючи на наявність таких графіків, виконання яких контролюється шахтним диспетчером, досить часто виникають затори і аварії через ненадійність електровозного транспорту і рейкових шляхів.

Висновки

За результатами розрахунків курсового проекту собівартість одного тЧкм вантажоперевезень склала - 8,83 грн.

Собівартість однієї тони добуття склала - 23,94 грн.

Література

1.Методичні вказівки по виконанню курсового проекту.

2.Беда Ф.П. «Економіка організація та планування діяльності вугільних підприємств» видавництво «Магнолія» 2006 р. 345 с.

3. «Единые нормы выработки времени для Донецкого Львовско-волынского угольного басейнов» Москва, 1980р. 614 с.

4. Пухов Ю.С. «Рудничный транспорт: Учебник для техникумов»

друге видання, перероботане та доповнене. - Москва «Недра», 1991р. 364 с.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации