Дипломний проект - Проект комплексної механізації виробництва молока з удосконаленням лінії пастеризації молока ферми ВРХ СВК Моноліт Ізюмського району Харківської - файл n1.doc

Дипломний проект - Проект комплексної механізації виробництва молока з удосконаленням лінії пастеризації молока ферми ВРХ СВК Моноліт Ізюмського району Харківської
скачать (786.1 kb.)
Доступные файлы (13):
n1.doc1147kb.08.01.2007 09:13скачать
n2.doc366kb.08.01.2007 09:17скачать
n3.frw
n4.frw
n5.frw
n6.frw
n7.cdw
n8.cdw
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.frw
n13.cdw

n1.doc

  1   2   3   4   5   6


Харківський національний технічний університет

сільського господарства ім. Петра Василенка

Факультет заочної освіти Кафедра МТФ

Пояснювальна записка

до дипломного проекту


НА ТЕМУ:

«Проект комплексної механізації виробництва молока з удосконаленням лінії пастеризації молока ферми ВРХ СВК «Моноліт» Ізюмського району Харківської області»Завідуючий кафедрою (Науменко О.А. )

Керівник (Ужик В.Ф. )

КОНСУЛЬТАНТИ:

по охороні праці: (Кущ Ф.П. )

по економічній частині: (Аветисян В.К. )

з нормоконтролю: (Гончаренко І.Г. )

Проектував(ла) студент(ка): (Кущова О.А. )

2007 р.

Харківський національний технічний університет

сільського господарства ім. Петра Василенка

Факультет заочної освіти Кафедра МТФ

Спеціальність обладнання переробних і харчових виробництв

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_______________

"___" 2006 р.

ЗАВДАННЯ

до дипломного проекту (роботи) студенту

Кущовій Олені Анатоліївні

(прізвище, імя, по батькові)

1.Тема проекту (роботи): «Проект комплексної механізації виробництва молока з удосконаленням лінії пастеризації молока ферми ВРХ СВК «Моноліт» Ізюмського району Харківської області»
затверджена наказом по університету від "___"_________2006 р. №______

2.Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 5.02.2007 р._______
3.Вихідні дані до проекту (роботи): річні звіти господарської діяльності, перспективний план розвитку господарства, досвід передових господарств, рекомендації наукових установ по виробництву продуктів тваринництва, методична, технічна і наукова література.
4.Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці):Вступ. Аналіз господарської діяльності. Технологічна частина. Конструктивна частина. Безпека життєдіяльності. Економічне обґрунтування запропонованих розробок. Висновки.
5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслення):

Генеральний план ферми. План кормоцеху. Технологічна схема кормоцеху. Загальний вигляд машини. Вузол розроблюваної машини. Деталі машини. Безпека життєдіяльності. Економічні показники проекту.

6.Консультанти по проекту (роботі) з зазначенням розділів проекту, які відносяться до них

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Охорона праці

Кущ Ф.П.Економічначастина

Аветисян В.Х.Нормоконтроль

Гончаренко І.Г..7.Дата видачі завдання_________________________________________

Керівник _________________

Завдання прийняв на виконання ____________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

8.

п/п

Найменування етапів дипломного проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту

(роботи)

Примітка

1.

Аналіз господарської діяльності

10.11
2.

Обґрунтування схеми тех. процесу

10.12
3. .3.3333333.

Розрахунок технологічних ліній

10.12
4.

44.

Конструктивні розрахунки

10.01
5.

Безпека життєдіяльності

30.01
6.

Економічні розрахунки

30.01Студент–дипломник:____________________

Керівник проекту:_______________________
Зміст
Вступ……………………………………………………………………..6

1 Аналіз господарської діяльності……………………………………..8

1.1 Коротка характеристика господарства………………………………..8

1.2 Аналіз рослинництва…………………………………………………...9

1.3 Аналіз тваринництва……………………………………………………12

1.4 Напрямки господарської діяльності, перспективи і плани розвитку..14

2 Технологічна частина…………………………………………………15

2.1 Структура стада і система утримання тварин………………………...15

2.2 Раціони годівлі та розрахунок кормів для тварин……………………17

2.3 Вибір місця та розрахунок площі під ферму…………………………20

2.4 Розрахунок технологічної лінії приготування кормів………………….23

2.5 Розрахунок технологічної лінії доїння корів і первинної переробки молока…………………………………………………………………………..26
  1   2   3   4   5   6


Харківський національний технічний універс итет
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации