Дипломний проект - Проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока - файл n10.doc

Дипломний проект - Проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока
скачать (952.8 kb.)
Доступные файлы (23):
n1.cdw
n2.cdw
n3.cdw
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.cdw
n8.cdw
n9.cdw
n10.doc1757kb.26.11.2006 15:06скачать
n11.cdw
n12.cdw
n13.cdw
n14.cdw
n15.cdw
n16.cdw
n17.cdw
n18.cdw
n19.cdw
n20.cdw
n21.cdw
n22.cdw
n23.cdw

n10.doc

  1   2   3   4
Зміст

Відомість дипломного проекту.....................................................................................3

Реферат.............................................................................................................................4

Вступ................................................................................................................................5

1. Аналіз виробничої діяльності підприємства............................................................6

1.1. Коротка характеристика господарства і тваринницької ферми...............................................................................................................................6

1.2. Аналіз роботи цеха рослинництва...............................................................7

1.3. Аналіз галузі тваринництва..........................................................................9

1.4. Аналіз галузі механізації.............................................................................10

1.5. Аналіз ефективності роботи господарства................................................12

1.6. Висновки і пропозиції.................................................................................15

2. Технологія і механізація виробничих процесів.....................................................16

2.1. Зооінженерні вимоги до технології виробництва на фермі.....................16

2.2. Обґрунтування, розрахунок структури стада...........................................18

2.3. Обґрунтування способу утримання тварин...............................................19

2.4. Розробка режиму роботи ферми.................................................................20

2.5. Обґрунтування і вибір раціонів годівлі тварин і розрахунок добової і річної потреби в кормах...............................................................................................21

2.6. Обґрунтування і вибір типових проектів основних і допоміжних приміщень, споруд, сховищ кормів гною, і розрахунок їх необхідної кількості.........................................................................................................................22

2.7. Розробка генерального плану і визначення його основних техніко-економічних показників...............................................................................................25

2.8. Вибір машин і обладнання для технологічних ліній і їх розрахунок.....................................................................................................................27

2.9. Розробка графіка машиновикористання обладнання...............................47

2.10. Технічне обслуговування машин і обладнання ферми..........................48

2.11. Визначення площі кормоцеху. Розміщення в них машин і обладнання.....................................................................................................................51

3. Конструкторська частина проекту..........................................................................53

3.1. Технологічні вимоги до розроблювальних типів машин.............................................................................................................................53

3.2. Аналіз існуючих машин і обладнання даного типу і вибір об’єкта розробки або модернізації............................................................................................54

3.3. Розробка технологічної і кінематичної схеми машин та опис технологічного процесу її роботи...............................................................................55

3.4. Технологічний, кінематичний і енергетичний розрахунки машин.............................................................................................................................58

3.5. Техніко-економічне обґрунтування розробленої або модернізованої машини...........................................................................................................................65

4. Охорона праці і протипожежні заходи...................................................................68

4.1. Аналіз стану охорони праці в господарстві і на фермі..............................................................................................................................68

4.2. Основні заходи по покращенню охорони праці і протипожежної безпеки...........................................................................................................................70

4.3. Заходи безпеки при функціонуванні технологічної лінії з розробленою машиною........................................................................................................................74

5. Екологічна експертиза проекту...............................................................................76

6. Техніко-економічне обґрунтування проекту..........................................................80

Загальні висновки і пропозиції....................................................................................92

Література......................................................................................................................93

Додатки..........................................................................................................................95
Формат

Позначення

Найменування

Кількість аркушів

Номер аркуша

Текстові документи

1

А4
Пояснювальна запискаГрафічні матеріали

2

А1
Аналіз господарської діяльності

1

1

3

А1
Генеральний план ферми на 600 корів

1

2

4

А1
План і розріз корівника на 200 корів

1

3

5

А1
План-графік машиновикористання

1

4

6

А1
План-графік технічного обслуговування машин та обладнання ферми

1

5

7

А1
Схема циркуляції рідини в пластичному охолоднику

1

6

8

А1
Накопичу вальний резервуар для теплої води

1

7

9

А1
Аналіз процесів виникнення травмо небезпечних і аварійних ситуацій на молочно-тваринній фермі

1

8

10

А1
Техніко-економічне обґрунтування проекту

1

9

Креслення складальних одиниць

11

А1
Корпус

1

7

12

А4
Кришка

1

7

13

А1
Ніжка

1

6

Креслення деталей

14

А5
Боковина

1

6

15

А5
Рамка

1

6

16

А5
Дно

1

6

17

А5
Штуцер

1

6

18

А4
Пластина

1

7


Анотація

Розроблений проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока.

В роботі детально показана механізація окремих технологічних ліній з визначенням засобів механізації і паніровки основних приміщень ферми.

Розроблені графіки використання обладнання і технічного обслуговування фермерської техніки.

В конструкторській частині розроблена і розрахована енергозберігаюча установка для охолодження молока. В якій запропоновано використати двосекційний пластинчатий охолодник молока в якому в якості холодопереносників використовують водопровідну і льодяну воду, що зменшить витрати електроенергії на охолодження молока в чотири – п’ять раз.


Вступ

Тваринництво як галузь сільського господарства повинно забезпечувати у достатньому обсязі зростаючі потреби населення в продуктах харчування, а також промисловості у деяких видах сировини. Така виробнича програма на сучасному етапі є реальною, бо ґрунтується на досягненнях науково-технічного прогресу, потужній матеріально-технічній базі, запровадження промислових метолдів і машинних технологій. Розвиток і ефективність тваринництва зумовлюється рівним реалізації системи взаємопов’язаних раціональних принципів, які охоплюють весь виробничий цикл і оцінюють витрати ресурсів (кормових, матеріально-технічних, трудових, енергетичних, економічних) на одиницю виробленої продукції. [6]

Ресурсозбереження – це комплексна проблема вирішення якої потребує системного аналізу і прийняття відповідних організаційно-технологічних та економічних рішень, а також розв’язання механіко-технологічних та інженерно-технічних задач.

До найважливіших заходів спрямованих на розвиток і прискорення науково-технічного прогресу в цій галузі належить: виведення з урахуванням вимог машинних технологій, нових та поліпшення існуючих порід тварин і птиці: перехід від механізації окремих операцій та автоматизації всіх робіт на основі потокових технологічних ліній: широке застосування електротехнологій:

створення принципово нових високоефективних машин та обладнання.

Випускна робота передбачає розробку комплексної механізації на молочній фермі.

1. Аналіз виробничої діяльності господарства

1.1. Коротка характеристика господарства і тваринницької ферми

Територія господарства відноситься до центральної лісостепової грунтово-кліматичної зони. Рельєф переважно рівнинний з незначною кількістю мікро впадин, але на окремих землях зустрічається сітка розгалужень балок.

Дороги переважно з твердим покриттям. Клімат району помірно континентальний. Сума активних температур за вегетативний період становить 2748°С, що достатньо для дозрівання більшості сільськогосподарських культур. Середнє число днів з температурою понад +5°С складає 200, +10 – 165°С – 120 днів.

Серед елементів клімату важливе значення відносно ґрунтоутворення і розвитку сільськогосподарських культур мають атмосферні опади кількість яких становить 502-512мм, що достатньо для нормального зволоження грунтів.

Пануючі вітри західно-східні, але часто взимку спостерігаються вітри південно-західного напрямків.

На території господарства основну площу займають чорноземи глибокий середньогумісний (структурний) вилугуваний та чорнозем глибокий слабо змитий з вмістом гумусу відповідно 4,49%; 5,06%; 4,83%.
Загальна земельна площа господарства складає 4125га, в тому числі:

орної землі – 2593га;

пасовиськ – 1020га;

сінокосів – 780га;

багаторічних плодонасаджень – 9га.

Загальна кількість робітників в господарстві 216чол, в тому числі зайнятих у тваринництві – 30.

Загальна кількість спеціалістів 26чол, у тому числі:

інженерів – 1;

техніків – 4;

агрономів – 1;

зооінженерів – 1;

ветлікарів – 1.
1.2. Аналіз роботи цеха рослинництва

В аналізі галузі рослинництва дається характеристика посівних площ в господарстві, урожайність основних сільськогосподарських культур, виробництво продукції основних сільськогосподарських культур.

Таблиця 1.1

Характеристика посівних площ

Культура

Площа, га

2004

2005

2006

Пшениця

1024

680

840

Ячмінь

280

210

220

Горох

95

110

121

Цукровий буряк

105

110

80

Кукурудза на силос

140

115

163

Кукурудза на зерно

210

180

157


Як бачимо у таблиці 1.1 посівна площа пшениці в 2005 році зменшилася на 34% порівняно з 2004 роком, а в 2006 році збільшилася на 16%.

Посіви ячменю поступово зменшуються на 16%.

Посіви гороху поступово збільшуються на 12%.

Площі посіву цукрового буряка в 2006 році скоротилися на 20% в порівнянні з 2004 і 2005 роками.

Посіви кукурудзи на силос 2005 року зросли на 20%.

Таблиця 1.2.

Урожайність основних сільськогосподарських культур

Культура

Урожайність, т/га

2004

2005

2006

Пшениця

4,1

2,9

3,3

Ячмінь

3,0

2,5

2,8

Горох

2,7

3,5

3,0

Цукровий буряк

20,0

21,5

21,0

Кукурудза

5,6

4,2

2,5


Із таблиці 1.2 видно, що найбільшою врожайність була в 2004 році, але в 2005 році вона впала, це пов’язано з засухою.

Врожайність пшениці впала на 30%;

Врожайність ячменю впала на 15%;

Врожайність гороху підвищилася на 21%.

Врожайність цукрового буряка збільшилася на 17%.

Виробництво продукції основних сільськогосподарських культур приводиться в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Виробництво продукції рослинництва

Культура

Виробництво продукції, т

2004

2005

2006

Пшениця

4198

1972

2772

Ячмінь

840

525

616

Горох

256

385

339

Цукровий буряк

2100

2365

1680

Кукурудза на силос

2100

2800

2590


Виробництво продукції залежить від площі посіву та врожайності культур.
1.3. Аналіз галузі тваринництва

До аналізу галузі тваринництва необхідні дані про поголів’я тварин і птиці, продуктивність тварин. Дані поголів’я тварин приводяться в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Динаміка поголів’я тварин і птиці по роках

Групи тварин

Наявність поголів’я, гол

2004

2005

2006

Велика рогата худоба

1281

1135

1178

Молодняк ВРХ

949

803

818

Свині на відгодівлі

236

147

145

Птиця

2005

864

481


Продуктивність тварин приводиться в таблиці 1.5

Таблиця 1.5.

Продуктивність тварин і птиці

Показник

Значення показника

2004

2005

2006

Молоко, кг

2600

2800

3000

Приріст ВРХ, г

0,6

0,7

0,8

Приріст свиней, г

0,5

0,5

0,6

Яйця, шт

250

260
1.4. Аналіз галузі механізації

Характеристика забезпечення господарства технікою.

Таблиця 1.6.

Матеріально-технічна база господарства

Назва і марка машини

Кількість

1

2

К-701

1

Т-150

3

Т-150К

4

МТЗ-80

6

ЮМЗ-6

8

Т-40

1

Джон Дір -9500

1

Дон-1500

2

СК-5 „Нива”

2

Кск-100

2

КрАЗ-250Б1

2

1

2

КаМаЗ-5320

1

КаМаЗ-5511

1

САЗ-3507

8

ГАЗ-53

4

МАЗ-500

1

УАЗ-452

2

УАЗ-31512

2

ВАЗ-2121

1


Аналізуємо енергоємність процесів і витрату електроенергії згідно таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Витрати електроенергії на виробничі процеси

Галузь (процес)

Витрати енергії по роках, тис. кВт год

2004

2005

2006

Виробництво молока

192

174

168

Виробництво свинини

16

14,5

14,2

Допоміжні

66

67

61


Із таблиці 1.7 видно що найбільш енергоємний процес виробництва молока.

Визначають рівень механізації технологічних процесів у тваринництві таблиця 1.8.

Таблиця 1.8.

Рівень механізації виробничих процесів

Технологічний процес

Рівень механізації, %

2004

2005

2006

Приготування кормів

68

70

80

Напування

100

100

100

Роздавання кормів

70

75

85

Доїння

80

80

90

Прибирання гною

85

85

90


Із таблиці 1.8 видно, що із усіх технологічних процесів в тваринництві найменш механізований процес приготування і роздавання кормів.
1.5. Аналіз ефективності роботи господарства

Для проведення економічного аналізу функціонування підприємства (ферми) для першої глави дипломного проекту збираємо дані останні три роки з основних економічних показників роботи господарства.

Таблиця 1.9.

Виробництво продукції на 100га, т

Види продукції

Розрахункова площа, га

Виробництво продукції по роках

2004

2005

2006

Молоко

13,3

548,8

475

622

Яловичина

1,65

68,1

60,7

60,5

Свинина

0,2

8,6

7,2

6,9


Собівартість продукції – один з основних показників від якого залежить рентабельність виробництва.

Рентабельність визначається показниками:

– загальною величиною прибутку;

– нормою прибутку;

– рівнем рентабельності;

– величиною прибутку в розрахунку:

а). на одиницю земельної площі;

б). На одну вкладену в виробництво гривню;

в). на один чоловік день;

г). на одиницю виробленої продукції.

Рівень рентабельності – це відношення прибутку до собівартості реалізуємої продукції, надано у відсотках.

Норма прибутку – це відношення прибутку до суми основних виробничих і оборотних фондів, надано у відсотках.

Таблиця 1.10.

Собівартість і затрати праці на виробництво продукції

Вид продукції

2004

2005

2006

Собівартість 1т, грн

Витрати праці на 1т, год

Собівартість 1т, грн

Витрати праці на 1т, год

Собівартість 1т, грн

Витрати праці на 1т, год

Молоко

531,10

177

542

181

523

168

Приріст ВРХ

479,6

93

4674

102

3625

97

Приріст свиней

4444

207

4213

204

3875

199

Яйця

200

54

232

62

Таблиця 1.11.

Рентабельність виробництва продукції тваринництва

Вид продукції

Доходи від реалізації, грн.

Собівартість продукції, грн.

Прибуток, грн. на 1т

Рівень рентабельності, %

Норма прибутку

Молоко

140,5

286,1-20

-2,25

Приріст ВРХ

113,1

234,1-11

-2,27

Свині

9,5

18,7-41

-2,11


Рентабельність виробництва продукції є узагальнюючою характеристикою ефективності роботи галузі. Вона визначається загальним розміром прибутку та рівнем рентабельності.

Дані таблиці 1.12 показують, що виробництво молока, яловичини та свинини в господарстві не рентабельне. Найменш збиткове виробництво яловичини –11%, а найбільш збиткове виробництво свинини – 41%.

Таблиця 1.12.

Структура собівартості продукції тваринництва

Собівартість витрат

2004

2005

2006

на 1т, грн

Питома вага, %

на 1т, грн

Питома вага, %

на 1т, грн

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

Всього витрат

14610

100

13200

100

13800

100

в тому числі:

Заробітна плата

2510

17

2670

20

2890

21

Амортизаційні відрахування

1428

10

1246

9

1180

9

1

2

3

4

5

6

7

Відрахування на поточний ремонт і техобслуговування

461

3

850

6

1020

7

Вартість кормів

6662

46

6710

51

7200

52

Вартість паливно мастильних матеріалів

303

2

470

4

510

4

Інші прямі витрати

1147

11

1040

8

610

4

Накладні витрати

1599

11

214

2

390

3


Як бачимо в структурі собівартості молока витрати на годівлю складають 46...52% усіх витрат.
1.6. Висновки і пропозиції

Із аналізу господарської діяльності видно що рівень комплексної механізації на молочній фермі недостатній. Підготовка кормових сумішей на фермі не проводиться. тому витрати кормів на одиницю продукції великі.

Затрати праці на одиницю продукції високі 177 год. на 1т молока. Навантаження на одного працівника ферми в зв’язку з відсутністю комплексної механізації недостатні 18-25 голів на оператора. Звідси собівартість продукції висока 531грн на 1 тону молока.

Тому завданням дипломного проекту і являється проект комплексної механізації молочної ферми з розробкою лінії охолодження молока, що дасть можливість збільшити навантаження на одного працюючого, а значить зменшити затрати праці на одиницю продукції і знизити її собівартість.
2. Технологія і механізація виробничих процесів

2.1. Зооінженерні вимогти до технології виробництва на фермі.

Продукцію тваринництва одержують переважно за рахунок використання кормових ресурсів рослинного походження. Для цього колективні, державні і фермерські господарства вирощують зернофуражні культури, коренебульбоплоди, а також однорічні і багаторічні трави на зелену масу,силос, сіно та сінаж.

З метою забезпечення високоефективного використання поживної цінності більшість кормів необхідно заготовляти і готувати до згодовування відповідно до діючих стандартів або зоотехнічних вимог, які враховують фізіологічні особливості тварин і птиці. Сутність цих вимог полягає у наступному.

Збирати кормові культури необхідно в період, коли вони мають найбільшу врожайність та поживну цінність. Якість кормів визначається не лише їх поживною цінністю, а й наявністю в них баластних некорисних чи інколи навіть шкідливих включень.

Останні можуть спричиняти травмування чи отруєння споживачів знижувати ефективність роботи та надійність технологічного обладнання.

Допустимий ступінь залишкового забруднення залежить від виду кормів, а також характеру включень та їх можливих наслідків. Так, домішки землі на повинні перевищувати 1-2%, піску –0,3-1%, металеві домішки розміром до 2мм з незагостреними краями 30мг на 1кг корму, насіння отруйних трав – 0,25%. Кормову сировину перед згодовуванням подрібнюють.

Готувати комбікорми для великої рогатої худоби з інгредієнтів дрібного (1-1,5мм) та крупного (1,8-2,6мм) помелу. Грубі корми для великої рогатої худоби слід переробляти – на січку завдовжки 30-50мм при роздільному згодовуванні і 10-15мм у складі кормових сумішей. Коренеплоди перед згодовуванням (не раніше як за 1,5-2 години) рекомендується подрібнювати на частинки завтовшки 10-15мм для великої рогатої худоби.

Ефективність годівлі тварин суттєво залежить від вирішення питань що до роздавання кормів. Весь кормовий вантаж потрібно своєчасно доставляти і рівномірно розподіляти між тваринами. Засоби механізації цього процесу повинні задовольнити таким вимогам:

– забезпечувати задану точність дозування та рівномірність видачі всіх видів кормів;

– мати можливість дозувати корми кожній тварині окремо або групі тварин;

– робочі органи кормороздавача не повинні погіршувати якість (додаткове подрібнення, забруднення тощо) чи допускати втрати кормів;

– не створювати небезпеки для тварин і обслуговуючого персоналу, бути простими в експлуатації та обслуговуванні, надійними і довговічними в роботі.

Допустимі відхилення від заданої норми видачі для стеблових кормів повинні бути в межах ±15%, а концентрованих – ±5%. Незворотні витрати корму в процесі роздавання не повинні перевищувати 1%.

Тривалість циклу роздавання кормів в одному приміщенні мобільними засобами не повинна перевищувати 30хв, а стаціонарними – 20хв.

Зоотехнічні та санітарно-гігієнічні вимоги щодо створення мікроклімату зводяться до того, щоб всі його показники підтримувалися в межах визначених нормами технологічного проектування приміщень для утримання тварин.

Слід підкреслити важливість дотримання стабільності рівня показників мікроклімату. Особливо шкідливе різке порушення режимів. У підтриманні параметрів мікроклімату на рівні зоотехнічних та санітарно-гігієнічних вимог значна роль належить конструктивному розміщенню дверей, варіант наявності тамбурів. які відкривалися при роздаванні кормів або прибиранні гною, при виведенні тварин на вигульні майданчики та в інших випадках. У результаті цього в пору року приміщення часто переохолоджується і тварини застуджуються.

Відповідно до зоотехнічних вимог технологічного процесу необхідно:

– доїння проводити в одні і ті ж години, дотримуючись встановленої черговості обслуговування окремих груп тварин та режимів роботи доїльної апаратури (рівень вакууму, частота пульсації, тип доїльного апарату). Такий підхід виробляє умовний рефлекс і сприяє молоковіддачі;

– при доїннях у стійлах корів слід підняти за годину до цього, прибрати гній, замінити підстилку і провітрити приміщення, тобто створити передумови одержання високоякісного молока без стороннього запаху.

Попередження та ліквідація заразних паразитарних і незаразних захворювань, а також підтримання належного санітарного стану на тваринницьких фермах та комплексах забезпечуються ветеринарно-санітарними заходами:

– очищенням (миттям);

– дезинфекцією і дезинсекцією тварин, приміщення для їх утримання, машин та обладнання, дрібного інвентарю, тари, спецодягу, тощо.
2.2. Обґрунтування, розрахунок структури стада

Структуру стада береться в процентному відношенні корів, нетелів і телят. [6]

На проектуємій фермі структура стада приводиться в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.

Структура стада

Групи тварин

%

Кількість голів

Корови

60

600

Телята різного віку

40

400

  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации