Лекція - Аналіз поезії. План оцінювання - файл n1.doc

приобрести
Лекція - Аналіз поезії. План оцінювання
скачать (92 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc92kb.01.06.2012 11:58скачать

n1.doc

Ідейно-художній аналіз поезії

Схема аналізу ліричного твору

1. Літературний рід; вид; жанр.

2. Система віршування. (Рими, спосіб римування, віршовий розмір, вид строфи, способи римування). Засоби звукозапису (алітерація, асонанс), звуконаслідування.

3. Стилістика. Пряме/переносне слововживання. Лексика нейтральна і стилістично маркована. Тропи. Стилістичні фігури.

4. Образна система. Ключові образи.

5. Загальна образна структура.

6. Мистецька ідея.

7. Формозмістова єдність.
8. Композиція (увага зосереджується на певному почутті; такі композиційні етапи почуття: а) вихідний момент у розвитку почуття; б)

розвиток почуття; в) кульмінація(можлива); г) резюме або авторський висновок), сюжет (якщо є), художня мова твору.

9. Тема, ідея, проблематика, основні мотиви, тональність (пафос), фабула, колізії.

10. Єдність, взаємозумовленість, взаємопроникнення змістових і формальних характеристик. Твір як цілість.


Оцінювання аналізу ліричного твору

12 балів


11 балів


10 балів

9 балів

8 балів


7 балів


6 балів


5 балів4 бали

З бали

2 бали


ТВІР З ЛІТЕРАТУРИ
Види творів:

на літературну тему;

на вільну (публіцистичну) тему.

Літературна тема вимагає:

ТИПОВІ ПОМИЛКИ у творах на літературну тему:

- при зіставленні кількох образів учні описують спочатку один, а потім другий образ ( краще здійснювати паралельне зіставлення образів, а саме їхні погляди на життя);

- відрив змісту літ. твору від розгляду його художньої форми (крім аналізу сюжету або ідейного змісту твору повинен бути аналіз мови твору).

Вільна тема вимагає:

ТИПОВІ ПОМИЛКИ у творах на вільну тему: учні, захоплюючись суб'єктивним аналізом, забувають використати літературу або, навпаки, подають фактичний матеріал твору, не висловлюючи власних думок ( доцільно мати чуття міри, поєднавши фактичний матеріал, позицію автора з власними спостереженнями).

Передумови успішного написання твору:

Учні повинні мати

Знання І:

- тексту твору;

- про художній твір (композиція, сюжет, образи, деталі, мовні засоби);

Знання ІІ:

- про автора, його місце в літературному процесі, належність до стилю чи літ. школи;

Знання ІІІ:

- про текст як змістову і структурно - граматичну єдність речень;

- про найтиповіші випадки виділення абзацу (відступ з нового рядка на три букви), а саме з абзацу слід писати речення, що:

Учні повинні володіти

Уміннями уникати:

- неповного висвітлення матеріалу або підміни теми

- пустопорожньої пишномовності,

- штучної красивості, надуманих метафор ради метафор, г)нагромадження непотрібних епітетів,

- недоречної патетики, багатослів'я,

- зловживання складнопідрядними реченнями, громіздкими фразами і водночас надмірного спрощення (мати чуття міри у творі).
Написання твору

1. Після вибору й осмислення теми важливим елементом роботи над твором є складання плану, який обов'язковий хоча б схематичний(на чернетці), оскільки без плану не може бути серйозної роботи.

(Що являє собою план твору? План письмової роботи - це заголовки до частин твору чи сформульовані назви цих частин. Пункти планів складають розповідними, питальними реченнями чи цитатами).

Розрізняють два основні види планів: простий і складний. Простий план придатний до простішого виду письмової роботи, а складний план потрібний для твору, у якому мусять ставитись і розв'язуватись якісь питання.
2. Складання на чернетці основного тексту твору за схемою:

ВСТУП: це передісторія розповіді, що розвивається в основній частині. Вступ має підготувати до сприймання викладу і мусить бути органічно пов'язаний з ним.( недоречно у вступі вдаватися до докладної характеристики політичного й економічного становища країни, біографії письменника, історії написання твору);

ОСНОВНА ЧАСТИНА - то сформульована у вигляді заголовка теза, яку треба довести. У ній має бути аналіз із розсудами, а іноді невеличкими відступами -порівняннями.

ВИСНОВОК - підсумок написаного, що витікає з основної частини. Оцінка фактів, явищ, образів; визначення значення художнього твору чи образу та висловлення свого ставлення до піднятого у творі питання.

СПІВВІДНОШЕННЯ 3- х частин: вступ і висновок разом узяті не перевищують чверті чи третини усього твору (висновок може бути таким, як вступ, або трохи більшим), решта - три чверті або дві третини — основна частина твору.
3. Перевірка написання твору.

Під час першого читання необхідно звернути увагу на такі моменти:

Під час другого читання:

Під час третього читання:

4. Переписування твору в чистовик.

Ідейно-художній аналіз поезії
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации