Лекція - Аналіз художнього твору - файл n1.doc

приобрести
Лекція - Аналіз художнього твору
скачать (30 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc30kb.01.06.2012 11:58скачать

n1.doc

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
це його осмислення, розкриття художності тексту.

Художність -це мистецька досконалість твору, що полягає у гармонійному поєднанні важливого гуманістичного змісту і відповідної йому довершеної оригінальної формитема, ідея

жанр, композиція,

мова(віршування)

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ


СХЕМА АНАЛІЗУ ЕПІЧНОГО І ДРАМАТИЧНОГО ТВОРІВ
1. Короткі відомості про автора (що допомагають зрозуміти специфіку твору).

2. Історія написання і видання твору.

3. Жанр (роман, повість, оповідання, трагедія, комедія, власне драма тощо).

4. Життєва основа (ті реальні факти, які стали поштовхом і матеріалом для твору).

5. Тема, ідея, проблематика твору, конфлікт.

6. Композиція твору, особливості сюжету, їхня роль у розкритті проблем.

7. Значення позасюжетних елементів(авторські відступи, описи, епіграфи присвяти, назва

твору тощо).

8. Система образів, їхня роль у розкритті проблем твору. Прийоми творення характерів.

9. Мовностильова своєрідність твору( на рівні лексики, тропів, синтаксичних

фігур, фоніки, ритміки).

10. Підсумок (художня цінність твору, його сприймання критикою і читачами тощо).

СХЕМА АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

1. Короткі відомості про автора (що допомагають зрозуміти специфіку твору).

2. Історія написання і видання твору(у разі потреби).

3. Жанр твору (громадянська, інтимна, релігійна лірика тощо).

4. Провідний мотив поезії, її зв'язок з іншими творами у збірці й у всій творчості митця.

5. Композиція твору (в лір. творі сюжет відсутній, увага зосереджується на певному

почутті; такі композиційні етапи почуття: а) вихідний момент у розвитку почуття; б)

розвиток почуття; в) кульмінація(можлива); г) резюме або авторський висновок).

6. Основні образи твору (визначальним у ліриці є образ ліричного героя).

7. Мовні засоби, що сприяють емоційному наснаженню твору (лексика, тропи, фігури,

фоніка).

8. Віршування (версифікація) твору (рими, спосіб римування, віршовий розмір, вид

строфи).

9. Підсумок ( почуття і роздуми, викликані твором).

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации