Звіт з виробничої практики - файл n1.docx

приобрести
Звіт з виробничої практики
скачать (81.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx82kb.01.06.2012 11:43скачать

n1.docx

  1   2


ВСТУП
Сільське – господарство — одна із найдавніших сфер діяльності людини . Його завдання було і залишається виробництво сільськогосподарської продукції , для забезпечення потреб населення у продуктах харчування , а переробних підприємств — у сировині .

Щоб досягти високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції необхідно збільшувати урожайність культур та продуктивність тварин . Тобто необхідно забезпечувати пропорційний розвиток двох основних галузей — це рослинництво і тваринництво .

Приватне сільськогосподарське підприємство ДП “ Ілліч Агро Донбас ” перед собою ставить завдання економічно – вигідно вирощувати сільськогосподарські культури . Тому за мету у майбутньому воно ставить перед собою ланку цілей як :

1 . ГРУНТОВО – КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП “ ІЛЛІЧ АГРО ДОНБАС ”
1.1 ДП “ Ілліч Агро Донбас ” агроцех № 10 знаходиться с. м. т. Мангуш Першотравневого району донецької області .

Агроцех № 10 займає вигідне економічне і географічне положення . Через с. м. т. Мангуш проходить автодорожня магістраль обласного значення , яка зв’язує агроцех з місцевим центром . Віддаленість до міського центру 40 км ..
1.2. Після того як у 2000 році реформували колгоспи “ Ленінський шлях ” і “ Батьківщина ” на території с. м. т. Мангуш утворилось два агроцеха ММК ім. . Ілліча — № 10 і № 11 .

В агроцеху № 10 діє внутрішньогалузева інфраструктура .
1.3. Темпи росту і розвитку рослин , урожай рослин , урожай і якість сільськогосподарських культур в значній мірі залежить від метереологічих умов .

Кліматичні умови у Першотравневому районі Донецької області є сприятливими для вирощування багатьох сільськогосподарських культур .

Клімат помірно – континентальний з прохолодною зимою і теплим ( навіть спекотливим ) літом .

Середньодобова температура повітря складає 8,0 С , найбільш низька в січні ( — 6,1 С ) і найбільш висока в липні ( 20,9 С ) .

У таблиці 1.1. загалом можна відмітити , що погодні умови були сприятливими для отримання доброго врожаю . Проте , недостатня кількість опадів в період наливу зерна зернових культур , значною мірою відбулась отриманому врожаї .

Таблиця 1.1.

Характеристика кліматичних умов

Температура

Год.

Середня температура по місяцям (С )

-6,1

-4,8

0,4

9.3

15,5

19,0

20,9

20,1

14,9

7,8

2,0

-2,6

8,0

Середньомісячна кількість опадів ( мм. )

42

34

33

41

52

62

48

41

40

27

42

52

514

Відносна вологість повітря ( % )

86

84

81

67

61

62

60

65

75

87

89

90

74

Швидкість вітру ( м / с )

5,7

6,4

5,6

5,2

4,4

3,6

3,5

3,7

4,0

4,6

5,2

5,4

4,8


1.4 В ДП “ Ілліч Агро Донбас ” агроцех № 10 налічується така кількість земельних угідь :

загальна площа землі — 7293,10 га.

в т . ч . ріллі —7151,51

посівна площа — 6971,01

Грунти . Основну частину в складі грунтів займають чорноземи опідзолені , темно – сірі і ясно – сірі . Основними ґрунтоутворюючими породами є леси та лесовидні суглинки важко – суглинкового і глинистого механізованого складу . А також біля 2 % займають слабослодні чорноземи та солонці .

Солонці характеризуються великою різноманітністю , але мають дуже низьку природну родючість . Тому ефективне використання солонців потребує проведення комплексу заходів з їх окультурення і відтворення родючості .

Чорноземи характеризуються високим вмістом гумосу . У Степу спостерігається нестача вологи , тому зрошення — вирішальний фактор для вирощування високих і стійких урожаїв .

1.5. Агроцех № 10 спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур , розведенням ВРХ і свиней . Посівна площа становить 6971,01 га .

1.6. Агроцех має в розпорядженні склади , майстерні , гараж , магазин , тваринницькі приміщення і інші необхідні для господарювання споруди .

Забезпеченість тракторами у агроцесі на 2011 рік є такими ( і с – г інвентаря ) :МТЗ-82 — 8 шт. ;Т-150 — 3 ; т-150г — 4 ; ХТЗ — 2 ; Сз-5,4 — 4 ; СЗ-3,6 ( 3 ) — 1 ; СЗ-3,2 ( 2 ) — 1 ; МВД-900 — 1 ; МВД-500 — 1 ; 2КПС-4 — 5 ; КПШ-14,8 — 1 ; ЗБР-24 — 1 ; СГ-21 — 4 ;

Комбайни Нью – Холанд ТС-56 — 2 ; Нью – Холанд ТХ-65 — 1 ; Нью – Холанд Тх-67 — 1 ; Акрос — 1 ;

Силосу – уборочні КПС-100 — 3 ; КПС-600 Поліс — 1 ;

Комбайни для свала — Е-304 і Е-303 .

А також в ароцеху є автопарк з наявністю 42 автомобілів .

Кожний рік техніка поповнюється і проходить повірку по справності .

2. ЗЕМЛЕРОБСТВО
2.1. В ДП “ Ілліч Агро Донбас ” вирощуються різні сільськогосподарські культури , але їх структура має відповідати спеціалізації господарства , а саме виробництво свинини і вирощування молодняку великої рогатої худоби .

Таблиця 2.1.

Структура посівних площ агроцеху № 10

Культура

ДП “ Ілліч Агро Донбас ”

Площа посіву , всього , га

На 2011 рік

Вал , т

С – г угідь

7293,10Рілля

7151,51Посівна площа

6971,011 . Пари

556,072 . Зернових всього :

2975,09

34,7

10330,3

Озимих зернових всього :

2836,09

35,3

10014,2

в т. ч. озима пшениця

2509,9

36,0

9035,6

озиме жито

22,0

30,0

66,0

озимий ячмінь

284,40

30,0

853,2

озиме тритікале

19,80

30,0

59,4

Ярих зернових всього :

139,00

22,0

316,1

в т. ч. ярий ячмінь

76,30

25,0

190,7

овес

62,7

20,0

125,4

горох


3 . Соняшник товарний

1009,10

19,5

1967,7

4 . Кормові культури всього :

2430,75сорго на силос

81,00

240,0

1944,0

сорго на зелений корм

56,99

180,0

1025,8

кукурудза на зелений корм

200,23

150,0

3003,4

кукурудза на силос

806,22

180,0

14511,9

Однорічні культури всього :

100,0озиме жито на зелений корм

10,0

120,0

120,0

озима пшениця на зелений корм

50,0

120,0

600,0

озиме тритікале на зелений корм

5,0

120,0

60,0

озимий ячмінь на зелений корм

35,0

120,0

420,0

Багаторічні трави минулих років :

1006,61в т. ч. люцерна минулих років :

348,65на зелений корм


сінаж

198,65

180,0

3575,7

сіно

140,00

40,0

560,0

насіння

10,00

1,0

1,0

в т. ч. еспарцет минулих років :

657,96на зелений корм

85,00

120,0

1020,0

сінаж

572,96

120,0

6875,5

сіно


Багаторічні трави поточного року в т. ч. люцерна

179,70

50,0

898,5

Еспарцет підпокрівний

76,30
За даною структурою можна побачити , що зернових — 50 % , технічних — 15 % , кормових — 35 % . Ця структура відповідає спеціалізації господарства : вирощування зернових і технічних культур , розведення ВРХ і свиней .

2.2. ДП “ Ілліч Агро Донбас ” має зерно – трав’яну і зерно – парову десятипільну сівозміну з наступними чергуваннями культур :

 1. горох

 2. озима пшениця

 3. ячмінь

 4. соняшник

 5. пар

 6. озима пшениця

 7. кукурудза на силос

 8. озима пшениця

 9. багаторічні трави

 10. багаторічні трави

З даної сівозміни ми можем зробити висновок , що ДП “ Ілліч Агро Донбас ” відхиляється від загально прийнятої схеми чергування культур , тому що більшість багаторічних трав підсіваються під ячмінь , але у даній сівозміні багаторічна трава висівається самостійно після озимої пшениці без покривної культури .

Знищення бур’янів у посівах сільськогосподарських культур проводиться в системі до сходового , після сходового та міжрядного обробітку . Під час сівби створюються сприятливі умови для проростання не тільки насіння сільськогосподарських культур , а й бур’янів . Для знищення їх проростків використовують до сходове боронування , яке проводиться 3 – 4 дні після сівби культури .

2.3. Фактична система обробітку грунту :

Озима пшениця :

 1. після гороху :

 1. після кукурудзи на силос — відразу після збирання провести рихлення на 22 – 25 см. дисковою бороною із котком ( ДЛБ ) .

Ярий ячмінь :

 1. після озимої пшениці :

 1. на «нових » землях . При потребі — дискування на 8 – 10 см. ( Коне – 7,2 ) . Оранка на 18 – 20 см. із вирівнюванням поверхні поля по можливості культиватором внести аміачну воду рекомендованою нормою ( Грегорі Бессон , Віл Річ ) .

Соняшник

Оранка проводиться тільки з передплужником .

 1. після стерньових :

 1. після кукурудзи на зерно :

Кукурудза на зелений корм і силос :

Оранка тільки з передплужниками .

 1. після стерньових :

 1. після соняшнику :

 1. після кукурудзи :

Горох

 1. після багаторічних трав :

 1. після кукурудзи :

 1. на « нових » землях :

3. АГРОХІМІЯ
Основним в агроцеху місцевим добривом є гній . Гній є важливим джерелом азоту , фосфору , калію , а також багатьох інших елементів живлення рослин , позитивно впливає на мікробіологічну діяльність в грунті , підвищує родючість . В тоні змішаного гною в середньому міститься :

Крім основних поживних елементів в гної також є ферментальні і ростові речовини . Зберігають гній до внесення щільним ( холодним ) способом в штабелях або гноєсховищах. При такому зберіганні гній укладається в бурти висотою 1м. і шириною 3м. . Довжина бурта залежить від кількості гною . Кожний шар після укладання негайно ущільнюють . Висота ущільненого бурта повинна бути в межах 2 – 2,5 м. . Після укладання останнього шару гною бурт закривають соломою і землею . Щільне зберігання гною дозволяє одержати напівперепрівший гній через 4 місяці після закладки . При такому зберіганні гною значно менше , ніж при інших способах , втрачається органічна речовина і азот .

При зберіганні гною в рихлих буртах проходить більша втрата азоту і органічної речовини . Тому під час літньої і осінньої вивозки гною , необхідно рівномірно розподілити по полю і негайно заорювати . Гній в купах дуже вивітрюється і пересихає , поживні речовини із нього вилуговується дощовими і талими водами . Велика кількість гною вивозяться в поля в зимовий час . Такий гній необхідно укладати в штабеля шириною 3 м. і висотою 1,5м. . В кожному такому штабелі повинно бути близько 200 тон гною .

Гній вноситься , як основне добриво під зяблеву оранку або пар . Найбільший ефект від заорювання гною в парове поле під озиму пшеницю . Особливо ефективна сумісна заробка гною з мінеральними добривами в грунт або внесення їх разом у вигляді органо-мінеральних компонентів .

Мінеральні добрива — це промислові продукти або природні компоненти , які містять елементи , необхідні для живлення рослин та підвищення родючості грунту .

В агроцеху використовують такий асортимент мінеральних добрив як : аміачна селітра , амофос , сульфат амонію , томасшлак , фосфоритне борошно , калі маг , калімагнезія .

Таблиця 3.1.

Середньовиважений вміст гумусу і поживних речовин та агрохімічні бали грунтів ДП “ Ілліч — Агро Донбас ” агроцех № 10

Грунт

S ,га

Гумус , %

N , мг/кг

P , мг/кг

K , мг/кг

Цинк, мг/кг

Марга нець , мг/кг

Агрохім ., бал

PH

Чорноземи опідзолені і слабо реградовані

2518,9

4,06

116

114

185

0,65

63,6

50,9

7,5

Темно – сірі опідзолені та реградовані грунти

180,6

3,86

109

99

165

0,69

32,5

36,9

7,5

Ясно сірі і сірі опідзолені середньо змиті грунти (піщані)

595,1

3,73

116

114

164

0.62

66,1

57,3

7,5

Чорноземи опідзолені і реградовані середньо змиті ( глинисто – піщані )

5,0

3,45

105

91

140

0.56

43.0

57,1

6,8

По господарству

3299,6

3,99

115,4

112,9

180,1

0,63

62,29

51,2

7,48Таблиця 3.2.

Винос поживних речовин з грунту урожаями сільськогосподарськими культурами

Сільськогосподарські культури

Винос 1 ц. основної продукції з обліком побічної , кг.

N

P

K

Озима пшениця

3,6

1,0

3,3

Кукурудза на силос

0,35

0,15

0,4

Ячмінь

3,4

1,0

3,2

Соняшник

5,5

2,8

12,0

Овес

3,3

1,4

2,9

Просо

3,3

1,0

3,4

Горох

6,6

1,6

2,0

Однорічні трави на сіно

1,4

0,5

0,8

Однорічні трави на зелений корм

0,6

0,18

0,3

Багаторічні трави на сіно

2,6

0,6

1,5

Багаторічні трави на зелен . корм

0,8

0,19

0,4Таблиця 3.3.

Коефіцієнт використання сільськогосподарськими культурами поживних речовин добрив і грунту

Елементи живлення

Використання в 1 рік з :

Використання рухомих поживних речовин грунту

гною

мін. добрив

по Корнфілду

по Чірікову

N

0,25

0,6

0,25P

0,40

0,20,1

K

0,60

0,70,2


В агроцеху застосовується прямоточна технологія транспортування мінеральних добрив автомашинами ГАЗ-53 . Добрива перевозяться з станції до складу мінеральних добрив і розвантажуються . Перед внесенням добрив за допомогою транспортера проводиться завантаження добрив у розкидачі та їх внесення в грунт . Це зумовлено тим , що відстань від складу до поля не перевищує п’яти кілометрів . Добрива , що залишились , у разі необхідності можуть бути подрібнені подрібнювачами мінеральних добрив або гусеничними тракторами .

Баланс елементів живлення є близьким до оптимального і становить :N + 8 кг/га P + 34 кг/га K + 17 кг/га . Це цілком відповідає вимогам збереження родючості грунту ( за Прянішниковим ) . Баланс азоту , з одного боку , забезпечує зменшення мінералізації гумусу , з іншого , не допускає надмірного вмісту мінеральних форм азоту в грунті ,що сприяє отриманню екологічно чистої продукції рослинництва , яка не містить значних кількостей нітратів .

4. Рослинництво

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

В ДП “ Ілліч — Агро Донбас ” агроцех №10 займає біля _га озима пшениця. Висивають такі сорти : Оградська, Лист, Нота, Одеська – 276, Ніконія.

На полі 7 використовували сорт озимої пшениці Лист, попередник був горох, площа — 163,69 га.

Передпосівний обробіток грунту після попередника гороху включає:

Удобрення культури включає посів з внесенням мінеральних добрив ЮМЗ-6 , ПТС-4, а також підживлення мінеральними добривами МТЗ-80 СЗ-3,6(1).

Протравлення насіння — ПР-10 Раксіл Ультра 0,2 л/т + 10 л. води. Сівба відбувається звичайним рядковим способом МТЗ-80 + СЗ-5,4. Розпочинають сівбу з 12 вересня.

Норма висіву — 294 кг/га; маса тисячі насінин — 42,8 штук. При посіві дають 70 кг. Амофос.

Проти мишей використовують — ротинданти. Підживлення посіву ( померзлому грунту ) — розкидання аміачної силітри 150 – 200 кг/га агрегатами МТЗ-80 + СЗ-5,4 і Т-150 + СЗ-3,6(3).

Проти бур’янів використовують Гранстар ( банкова суміш ) 0,020 кг/га + Дікам 0.5 л л/га МТЗ-80 + ОП-2000 , МТЗ-80-2 Фімка. Норма вилева робочого препарату складає 200 – 250 л/га.

Проти шкідників і хвороб :

Збирання врожаю відбувається прямим комбайнуванням Нюхоланд ТХ-66. Збирання розпочинають 28 червня.
ОЗИМЕ ЖИТО
На полі №6 висівали такий сорт озимого жита — Хамарка. Площа поля №6 становить 32 га, а попередником був — соняшник.

Технологія вирощування включає :

культивація 6 – 8 см. Т-150 КПС-4,2 ;

  1. Обкошування полів КСК-100, КТУ-10 ;

  2. Пряме комбайнування — Нюхоланд ТС-57 ;

  3. Транспортування і очистка зерна на складі КЗС-20 .ЯРИЙ ЯЧМІНЬ
Поле №12 , площа поля складає — 37,2 гектари. Висівали сорт ячменю — Сталкер , попередником був озимий тритікале.

Технологія вирощування :

 1. обкошування і дискування країв поля КСК-100 , Т-150, ДМТ-4 ;

 2. скошування та звалювання СК-5 НИВА ;

 3. підбір і обмолочування валків агрегатами : ДОН - 1500 , Нюхоланд , ТХ-52 ;

 4. транспортування і очищення зерна на току КЗС-20 , ОВП-10.

ОВЕС
Площа поля № 28 займає — 40,3 га. Висівали сорт овесу — Соломон . Попередником була озима пшениця.

Технологія вирощування :

 1. боронування зябу Т-150 , СГ-21 ;

 2. культивація на глибину 8 – 10 см., агрегатами Т-150 , КСП-4,2 .

 1. обкошування країв поля КСК-100 ;

 2. скошування на звалювання — СК-5 “ НИВА ” , МТЗ-80 + ЖВП-4,9 ;

 3. підбір валків вівса — Нюхоланд , Акрос ;

 4. транспортування зерна — ГАЗ-53 , Камаз ;

 5. очищення зерна на складі — КЗС-20 .


СОНЯШНИК
Площа поля № 3 де на 2011 рік був висіяний гібрид Драган становить 87,42 га.

Технологія вирощування :

 1. боронування зябу Т-150 , СГ-21 ;

 2. перша культивація на глибину 10 – 12 см. Т-150 , КСП-4,2 ;

 3. друга культивація на глибину 8 – 10 см. Т-150 , КПС-4,2 ;

 4. внесення грунтового гербіциду Харнес ( 2,5 л/га ) ;

 5. третя культивація на глибину 6 – 8 см. .

 1. за 2 – 3 дні до збору поле обкошують КСК-100 ;

 2. для збирання використовують Нюхоланд , Славутич ;

 3. транспортують зерно соняшнику за допомогою ГАЗ-53 і очищення зерно на складі КЗС-20 .

  1   2


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации