Нормативні документи з пожежної безпеки - файл n1.doc

приобрести
Нормативні документи з пожежної безпеки
скачать (16132.6 kb.)
Доступные файлы (54):
n1.doc119kb.30.09.2011 12:03скачать
n2.doc603kb.30.09.2011 12:27скачать
n3.doc101kb.30.09.2011 12:23скачать
n4.doc207kb.30.09.2011 11:06скачать
n5.doc2802kb.30.09.2011 11:18скачать
n6.pdf1904kb.19.09.2011 13:58скачать
n7.doc89kb.30.09.2011 11:20скачать
n8.doc1649kb.30.09.2011 12:20скачать
n9.doc434kb.29.09.2011 17:02скачать
n10.doc2690kb.30.09.2011 10:57скачать
n11.doc364kb.30.09.2011 11:23скачать
n12.doc1448kb.30.09.2011 12:45скачать
n13.doc5560kb.29.09.2011 17:22скачать
n14.pdf1402kb.04.10.2011 10:27скачать
n15.docскачать
n16.doc545kb.30.09.2011 17:00скачать
n17.doc1055kb.30.09.2011 17:03скачать
n18.doc1641kb.30.09.2011 11:50скачать
n19.doc1239kb.30.09.2011 11:04скачать
n20.doc750kb.30.09.2011 14:34скачать
n21.doc107kb.30.09.2011 11:55скачать
n22.doc165kb.30.09.2011 11:56скачать
n23.doc208kb.30.09.2011 11:57скачать
n24.doc202kb.30.09.2011 11:54скачать
n25.doc318kb.30.09.2011 12:00скачать
n26.doc232kb.30.09.2011 11:52скачать
n27.doc401kb.29.09.2011 16:18скачать
n28.doc7103kb.30.09.2011 16:01скачать
n29.doc282kb.30.09.2011 12:36скачать
n30.doc53kb.30.09.2011 12:41скачать
n31.doc47kb.30.09.2011 11:44скачать
n32.doc50kb.30.09.2011 12:48скачать
n33.doc78kb.30.09.2011 11:15скачать
n34.doc205kb.30.09.2011 14:18скачать
n35.doc101kb.30.09.2011 12:50скачать
n36.doc42kb.30.09.2011 14:16скачать
n37.doc35kb.30.09.2011 12:51скачать
n38.doc807kb.30.09.2011 12:56скачать
n39.doc138kb.30.09.2011 12:53скачать
n40.doc194kb.30.09.2011 12:57скачать
n41.doc2451kb.29.09.2011 17:20скачать
n42.doc1153kb.30.09.2011 12:33скачать
n43.docскачать
n44.doc108kb.30.09.2011 12:34скачать
n45.doc425kb.30.09.2011 14:36скачать
n46.doc341kb.30.09.2011 10:58скачать
n47.pdf3459kb.27.09.2011 11:14скачать
n48.doc341kb.30.09.2011 14:38скачать
n49.doc343kb.30.09.2011 14:42скачать
n50.doc624kb.30.09.2011 11:12скачать
n51.doc200kb.30.09.2011 14:39скачать
n52.doc78kb.30.09.2011 14:41скачать
n53.doc49kb.30.09.2011 12:47скачать
n54.doc55kb.30.09.2011 14:40скачать

n1.doc

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
11.05.2006 N 278

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2006 р.
за N 608/12482
ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи органів державного пожежного
нагляду з питань видачі дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень
1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ),
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п ) (далі -
Порядок).

Інструкція визначає умови й організацію видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень (далі - дозвіл).

2. Визначення понять

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

декларація - документ-повідомлення встановленого зразка, який
подається суб'єктом господарювання дозвільному органу про
відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки для набуття права на провадження певних
дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання
документа дозвільного характеру;

інші терміни та поняття, що вживаються в Інструкції,
використовуються у значенні, наведеному в законах та
нормативно-правових актах з питань регуляторної політики, пожежної
безпеки, а також наказах МНС України.

3. Дії органів державного пожежного нагляду при видачі
дозволу

3.1. Органи, уповноважені видавати дозвіл

Дозвіл видають центральний, територіальні органи державного
пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах згідно з
компетенцією, визначеною пунктом 2 Порядку ( 150-2001-п ). { Абзац
другий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл
на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств,
введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих
виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається
Головним державним інспектором України з пожежного нагляду.
{ Абзац третій пункту 3.1 в редакції Наказу Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 406 ( z0536-08 ) від
29.05.2008 }

В окремих випадках за рішенням Головного державного
інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати
територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки в
Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.
{ Пункт 3.1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
( z1004-07 ) від 22.08.2007, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, дозволи на які
видаються територіальними органами державного нагляду у сфері
пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, районах, містах, районах у містах, визначаються
відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду
Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.
{ Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Переліки об'єктів та приміщень, дозволи на які видаються
територіальними органами державного нагляду у сфері пожежної
безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, районах, містах, районах у містах, підлягають
обов'язковому оприлюдненню в центральних, територіальних та
місцевих засобах масової інформації, а також подаються
адміністратору для розміщення їх на стендах у місцях видачі
документів за принципом організаційної єдності разом із
роз'ясненнями необхідних вимог та процедур для отримання
документів дозвільного характеру. Аналогічні стенди повинні бути
розміщені в територіальних органах державного нагляду у сфері
пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, районах, містах, районах у містах. { Абзац шостий
пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Центральний чи територіальний орган державного нагляду у
сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм.
Києві та Севастополі після видачі дозволу передає його копію та
відповідну копію експертного висновку протипожежного стану об'єкта
територіальному органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки
в районі, місті, районі у місті в контрольно-наглядову справу щодо
даного об'єкта. { Абзац сьомий пункту 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007,
Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за
декларативним принципом у разі укладення договору страхування
цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди в разі:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та
орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім
потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та
об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на
території або всередині зазначених об'єктів.

Якщо підприємство належить до категорії пожежонебезпечних
об'єктів, воно може започатковувати господарську діяльність за
декларативним принципом за умови укладання договору добровільного
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі
декларативний принцип дійсний строком дії такого договору. { Пункт
3.1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

Реєстрація декларації відповідності об'єкта (об'єктів)
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки проводиться лише
за місцем його розташування. { Пункт 3.1 доповнено абзацом
дванадцятим згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

Дозвіл не оформлюється: { Пункт 3.1 доповнено абзацом
тринадцятим згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, в установленому законодавством
порядку; { Пункт 3.1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо
вони розміщені на ринках на експлуатацію яких видано дозвіл,
відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного
нагляду в установленому порядку. { Пункт 3.1 доповнено абзацом
п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від 18.02.2011 }

Дозвіл переоформлюється відповідно до закону у разі зміни
найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові
фізичної особи - підприємця. У таких випадках суб'єкт
господарювання подає дозвільному органу лист, у якій зазначає
підставу для переоформлення, та оригінал дозволу, що підлягає
переоформленню. { Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом шістнадцятим
згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 156
( z0377-11 ) від 18.02.2011 }

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу
державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку
господарської діяльності за формою згідно з додатком 3 Порядку
( 150-2001-п ).

3.2. Подача та розгляд документів для одержання дозволу

Документи, подані власником (орендарем) безпосередньо
дозвільному органу або адміністратором приймаються, реєструються
та обліковуються відповідним органом державного пожежного нагляду
в Журналі реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на
початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації
декларацій суб'єктів господарювання (додаток 2) (далі - Журнал).

Документи по об'єктах, видача дозволу на які належать до
компетенції центрального чи територіального органу державного
нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим,
області, мм. Києві та Севастополі, подаються власником (орендарем)
безпосередньо до цих органів або адміністратором. { Абзац третій
пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Журнал уноситься в номенклатуру справ підрозділу і підлягає
реєстрації в журналі обліку журналів з присвоєнням відповідного
номера, прошнуровується та пронумеровується.

Журнал зберігається у відповідального за його ведення
працівника або канцелярії підрозділу. Термін зберігання журналу не
менше 10 років.

Після здійснення реєстрації документів для одержання дозволу
в Журналі документи передаються на розгляд керівника органу
державного пожежного нагляду або особи, яка його заміщає, згідно з
розподілом функціональних обов'язків.

Відповідальний працівник органу державного пожежного нагляду
приймає документи на розгляд з відповідною відміткою про їх
отримання в Журналі після відповідної резолюції керівника органу.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за
результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом
державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною)
особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки
(експертизи).

Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил
пожежної безпеки. { Абзац дев'ятий пункту 3.2 в редакції Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки
крім тих, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод
при її гасінні та евакуації людей, дозвіл видається за умови
подання суб'єктом господарської діяльності: { Абзац десятий пункту
3.2 в редакції Наказу Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період
до усунення порушень правил пожежної безпеки; { Пункт 3.2
доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними
термінами виконання. { Пункт 3.2 доповнено абзацом дванадцятим
згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

Якщо оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства,
об'єкта чи приміщення для одержання дозволу або продовження його
дії здійснювалась органами державного пожежного нагляду, то вона
прирівнюється до планової перевірки. Якщо при такій перевірці були
виявлені порушення, власнику (орендарю) надаються відповідні
письмові приписи на їх усунення.

Висновок оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення іншою юридичною (фізичною)
особою, яка має відповідну ліцензію, є тільки підставою для видачі
документа дозвільного характеру.

Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є
чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її
проведення відповідно до пункту 3.3.19 Інструкції з організації
роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом
МНС України від 06.02.2006 N 59 ( z0480-06 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України від 26.04.2006 за N 480/12354.

Проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення органом державного пожежного
нагляду здійснюється у строки, визначені сторонами в договорі.
{ Абзац сімнадцятий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу
Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
(
z1004-07 ) від 22.08.2007 }
Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих
днів з дня подання заявником або адміністратором зазначених у
пункті 3 Порядку ( 150-2001-п ) документів приймає рішення про
видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 Порядку або про
відмову в його видачі в разі виявлення фактів порушення правил
пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або
перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого
рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або
адміністратору. { Абзац сімнадцятий пункту 3.2 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій
N 156 ( z0377-11 ) від 18.02.2011 }

Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону
є подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для
одержання дозволу, не в повному обсязі; виявлення в документах,
поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної
безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення
перешкод у її гасінні та евакуації людей. { Пункт 3.2 глави 3
доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від
18.02.2011 }

Підставою відмови в реєстрації декларації є відсутність
договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (для
об'єктів, які відносяться до категорії пожежонебезпечних), зміни
функціонального призначення або перепланування об'єктів та
приміщень, невідповідність наведеної у декларації інформації або
належності об'єкта до вибухопожежонебезпечного чи з масовим
перебуванням людей. { Абзац вісімнадцятий пункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }

Після видачі дозволу або реєстрації декларації відповідні
відомості заносяться до журналу обліку об'єктів, установленого
додатком 1 до Інструкції з організації роботи органів державного
пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006
N 59 ( z0480-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.04.2006 за N 480/12354, і відповідного плану перевірок, та
заводиться наглядова справа встановленого зразка. Якщо об'єкт
орендується і розміщується на території іншого об'єкта, матеріали
щодо нагляду за таким орендованим об'єктом можуть зберігатися в
загальній наглядовій справі.

Після взяття об'єкта на облік за декларативним принципом його
перевірка проводиться органами державного пожежного нагляду в
терміни, установлені чинним законодавством та нормативно-правовими
актами МНС України.
{ Абзац двадцять перший пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
{ Абзац двадцять другий пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
{ Абзац двадцять третій пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
За умови відсутності в суб'єкта господарювання відповідних
знань або фахівців щодо заповнення декларації про відповідність
його матеріальної бази вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки органи державного пожежного нагляду в разі звернення
надають консультативну допомогу із зазначеного питання за
зверненням власника (орендаря).

Матеріали щодо видачі дозволів без обмеження терміну їх дії
та декларації відповідності зберігаються в наглядових справах
постійно. { Абзац двадцять другий пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
{ Абзац двадцять третій пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
{ Абзац двадцять четвертий пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
{ Абзац двадцять п'ятий пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
{ Абзац двадцять шостий пункту 3.2 виключено на підставі
Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N
579 ( z1004-07 ) від 22.08.2007 }
Під час здійснення контролю за дотриманням умов видачі
дозволу і виявлення фактів їх порушення органом державного
пожежного нагляду приймається рішення про застосування заходів
реагування в межах наданих повноважень.

4. Дії органів державного пожежного нагляду при анулюванні
дозволу та при виявленні здійснення господарської діяльності без
документів дозвільного характеру

Якщо під час перевірки виявлені факти подання в заяві та
документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл,
виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. У такому разі
працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт
про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються
до неї, недостовірної інформації (додаток 3) (далі - акт), на
підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія
цього акта вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі
суб'єкта господарської діяльності. У разі відмови керівника
(власника) або уповноваженої особи суб'єкта господарської
діяльності від підписання або отримання акта в ньому робиться
відповідна відмітка.

Керівник відповідного або вищестоящого органу державного
нагляду у сфері пожежної безпеки на підставі акта виносить
постанову про анулювання дозволу на початок роботи та оренду
приміщень за формою, що встановлена Порядком.

Підставою для анулювання дозволу на початок роботи та оренду
приміщень є також:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання
дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації;

припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо
провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть
призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні
та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що
однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у
сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного
нагляду до здійснення планових чи позапланових заходів державного
нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві
та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих
днів повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору (якщо
від нього надходили матеріали на отримання дозволу) та вживає
відповідних заходів реагування в межах наданих повноважень.

Орган державного пожежного нагляду під час проведення
планових перевірок суб'єктів господарювання, які зареєстровані за
декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з
питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб'єктом
господарювання інформації стосовно відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

У разі виявлення під час перевірки, що провадження
господарської діяльності здійснюється без відповідних документів
дозвільного характеру або виявлено факти надання суб'єктом
господарювання недостовірних відомостей щодо відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки, орган державного пожежного нагляду порушує
адміністративне провадження відповідно до законодавства.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на
початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта
господарювання права подати документи на його отримання після
усунення виявлених порушень.

{ Інструкцію доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства
України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
(
z1004-07 ) від 22.08.2007; в редакції Наказу Міністерства
надзвичайних
ситуацій N 156 ( z0377-11 ) від 18.02.2011 }Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби Е.М.Улинець

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства України
з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків
Чорнобильської катастрофи N 406 ( z0536-08 ) від
29.05.2008
}
Додаток 2
до пункту 3.2 Інструкції
з організації роботи
органів державного пожежного
нагляду з питань видачі
дозволу на початок роботи
підприємств та оренду
приміщень
ЖУРНАЛ
реєстрації й обліку документів про видачу дозволу
на початок роботи підприємств і оренду приміщень
та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N з/п, | Повне | Функціо- |Наявність | Реєстра- |Відмовлено |Здійснення контролю | Дата та | Дата та|При- |

| дата |найменування| нальне |страхового | ційний | у видачі |--------------------| вихідний |вихідний|мітка|

|надходження | суб'єкта |призначення | полісу | номер | дозволу | дозвіл | номер | номер | |

| заяви, | господарю- | об'єкта |цивільної | виданого |(реєстрації | анульовано, |направ- |повідом-| |

| декларації,|вання, форма|(приміщення)|відповіда- | дозволу |декларації),| номер та | лення | лення | |

| матеріалів | власності, | | льності, |(декларації), |реєстрацій | дата |матеріа- |адмініс-| |

|від адмініс-| місцезна- | |його номер |дата видачі |ний номер, | винесення | лів на |тратора,| |

| тратора | ходження | | та дата |(направлення),| посадова | постанови, | видачу |власника| |

| (суб'єкта | об'єкта | | видачі, |посадова особа| особа | посадова | дозволу |(оренда-| |

| господарю- | | |повна назва| | | особа, |за належ- |ря) про | |

| вання) | | | страхової | | | підстави | ністю, |прийняті| |

| | | |компанії, | | | анулювання | назва |рішення | |

| | | |термін дії | | | | органу, | | |

| | | | полісу | | | | куди | | |

| | | | | | | |направлено| | |

| | | | | | | |матеріали | | |

|------------+------------+------------+-----------+--------------+------------+--------------------+----------+--------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|------------+------------+------------+-----------+--------------+------------+--------------------+----------+--------+-----|

| | | | | | | | | | |

|------------+------------+------------+-----------+--------------+------------+--------------------+----------+--------+-----|

| | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
(
z1004-07 ) від 22.08.2007 }Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби Е.М.Улинець
Додаток 3
до пункту 4 Інструкції
з організації роботи
органів державного
пожежного нагляду
з питань видачі дозволу
на початок роботи
підприємств та оренду
приміщень
АКТ
про встановлення факту подання в заяві
та документах, що додаються до неї,
недостовірної інформації
____________________ "_____"____________200___ р.
(назва населеного
пункту / міста)

Державний інспектор з пожежного нагляду _____________________

__________________________________________________________________
(указується назва органу державного пожежного нагляду, П.І.Б.)

______________________________________ в ході проведення перевірки

__________________________________________________________________
(назва та адреса розташування суб'єкта господарювання)

УСТАНОВИВ
факти подання в заяві для отримання дозволу на початок роботи
від "____" _____________200__ р. та документах,
що додаються до неї, недостовірної інформації, а саме:

__________________________________________________________________
(здійснюється опис інформації, зазначеної в заяві та документах,
що додаються до неї, з одночасним описанням

__________________________________________________________________
виявлених порушень та розбіжностей з реальним станом на об'єкті)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Державний інспектор з пожежного
нагляду ________________________ ____________ ____________
(указується назва органу (підпис) (П.І.Б)
державного пожежного
нагляду)

Акт отримано:
керівник (власник) суб'єкта
господарської діяльності або
уповноважена ним особа ____________ ____________
(підпис) (П.І.Б)

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи N 579
(
z1004-07 ) від 22.08.2007 }Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби Е.М.Улинець

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации