Контрольная работа - Краткий курс истории Украины - файл n1.docx

Контрольная работа - Краткий курс истории Украины
скачать (123.7 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx124kb.30.05.2012 08:11скачать

n1.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра українознавства

Зміст

ТЕМА І. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави “Київська Русь”

 1. Передумови утворення Київської Русі. Стародавнє населення і перші держави на території України.

 2. Утворення Київської Русі. Теорії походження Київської держави.

 3. Еволюція політичного устрою Давньоруської держави.

 4. Піднесення Київської держави. Володимир Великий, Ярослав Мудрий.

 5. Проблеми формування давньоруської народності. Особливості ментальності населення Південно-Західної Русі

ТЕМА ІІ. Галицько-Волинська держава

 1. Політичні наслідки роздрібнення Київської Русі.

 2. Утворення і піднесення Галицько-Волинської держави. Роман Мстиславович, Данило Галицький.

 3. Боротьба за звільнення південно-західної Русі від татаро-монгольського іга.

 4. Західний вектор зовнішньої політики Галицько-Волинської держави.

 5. Припинення існування Галицько-Волинського князівства.

ТЕМА ІІІ. Україна під владою Литви та Польщі.

Українське козацтво. Запорозька Січ.

 1. Утворення Литовсько-Руської держави.

 2. Українські землі у складі Речі Посполитої.

 3. Причини та джерела появи козацтва.

 4. Запорозька Січ, її устрій та військово-політична організація.

 5. П.Сагайдачний і утвердження козацької автономії.

ТЕМА ІV. Українська національна революція (Визвольна війна)

середини ХVІІ ст.

 1. Соціально-політичні передумови національної революції.

 2. Основні воєнополітичні події 1648-1657.

 3. Утворення Української козацької держави.

 4. Внутрішня і зовнішня політика Б.Хмельницького. Переяславська угода і Березневі статті.

ТЕМА V. Україні в 1654-1687 рр.

 1. Непорозуміння між Українською державою та Москвою

 2. Криза козацької автономії.

 3. Громадянська війна та поділ України.

 4. Боротьба за возз’єднання козацької держави.

 5. Запорозька Січ в роки Руїни. І.Сірко.

ТЕМА VІ. Україна наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.

 1. Правління гетьмана Івана Мазепи та його поразки.

 2. Гетьман П.Орлик і його Конституція.

 3. Ліквідація Російською імперією автономії України.

 4. Розгром Запорозької Січі. Подальша доля запорозького козацтва.

 5. Утворення Новоросії. Заселення Новоросійських земель. Входження Правобережної України до складу Росії.


ТЕМА VІІ. Україна в ХІХ ст.

 1. Суспільно-політичні рухи в Україні в 1820-ті рр.

 2. Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодієвське товариство. “Руська трійця”.

 3. Національно визвольний рух в другій половині ХІХ ст. Скасування кріпацтва і ліберальні реформи в Україні.

 4. Активізація суспільно-політичного життя (громади, народницький і робітничий рухи, початок розповсюдження марксизму, виникнення політичних організацій і партій).

 5. Етносоціальні зміни в Україні, проблема формування української нації.

 6. Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ ст. Масова еміграція селян в Америку.

ТЕМА VІІІ. Україна на початку ХХ ст. Українська національно-

демократична революція 1917–1920 рр.

 1. Соціально-економічний, політичний та національний розвиток України на початку ХХ ст.

 2. Революція 1905-1907 рр. Виникнення українських політичних партій.

 3. Лютнева революція 1917 р. в Росії і національно-демократична в Україні.

 4. Утворення і політична діяльність Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

 5. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

 6. Політика Директорії та її наслідки.

 7. Встановлення та зміцнення більшовицької влади в Україні. УСРР. Н.Махно.

ТЕМА ІХ. Україна в умовах формування тоталітарного

комуністичного режиму (1920-1930-ті рр.)

 1. Утвердження радянського устрою в Україні в процесі утворення СРСР.

 2. Політична система України в 1920-ті рр. Становлення тоталітарного режиму. Створення партійно-кадрової номенклатури.

 3. Політика індустріалізації та її наслідки.

 4. Аграрна політика. Голодомор 1932-1933 рр.

 5. Конституція УРСР 1937 р. Основні риси радянського тоталітарного режиму в 1930-ті рр.

ТЕМА Х. Україна під час Другої світової та Великої

Вітчизняної війни

 1. Україна в планах Гітлера. Пакт Молотова–Ріббентропа і “українське питання”.

 2. Початок Другої світової війни. Возз’єднання Західної України з УРСР.

 3. Напад Німеччини на СРСР. Невдачі Червоної армії в боях на території України 1941-1942 рр.

 4. Окупаційний режим в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух. Створення УПА.

 5. Звільнення України. Політичні наслідки Другої світової війни.

ТЕМА ХІ. Україна в 1946-1991 рр.

 1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Зовнішньополітична діяльність УРСР.

 2. Наступ реакційних сил на спроби лібералізації політичного режиму в повоєнні роки. Політична ситуація в Західній Україні.

 3. Політика часткової десталінізації в Україні, її непослідовний характер.

 4. Наростання кризових явищ у суспільно-економічному, політичному та культурному житті.

 5. Україна у добу “перебудови”.

ТЕМА ХІІ. Проголошення державної незалежності України.

Розбудова Української держави.

 1. Проголошення незалежності України. Державотворення і політичний розвиток України.

 2. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки.

 3. Конституційний процес та особливості Конституції України 1996 р.

 4. Вибори до Верховної Ради 1998. Вибори Президента України 1999 р.

 5. Політична ситуація в Україні в 2000–2004 рр.

 6. Вибори Президента 2004 р. Помаранчева революція і її наслідки. Президент України В.А.Ющенко.

 7. Вибори до Верховної Ради 2006 р.

 8. Перспективи розвитку української нації в ХХІ ст.


ТЕМА І. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави “Київська Русь”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации