Таблиця - Історія розвитку світової політичної думки - файл n1.docx

приобрести
Таблиця - Історія розвитку світової політичної думки
скачать (15 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx15kb.01.06.2012 11:11скачать

n1.docx

Чубовської Ірини Іванівни

МЗД-31

Основні етапи

Особливості розвитку

та характерні риси

Основні представники

Політичні вчення стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Азія, Іран, Китай)

Політична думка не виділялась в самостійну галузь знання, відображалась в міфологічній формі, панувало розуміння божественнпоходження влади.

Конфуцій, Будда, Хаммурапі, Заратустра, Лао-Дзи

Політичні вчення давнього Греції і давнього Риму

Поступове звільнення політичних поглядів від міфологічної форми. Аналіз устрою держави, класифікація форм державної влади.

Гомер, Піфагор, Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон.

Політичні вчення середньовіччя

Розвиток соціально-політичної думки в основному зусиллями політичних діячів.

Августин (Блаженний), Тома Аквінський, О.Оккам, А.Данте

Політичні вчення Середньовіччя

Обгрунтування теологічної теорії політичної влади. Роль релігії і держави в політиці.

Марсилій Падуанський, Василь Великий, Г.Ніський

Політичні вчення епохи Відродження та Просвітництва

Мислителі цієї епохи постійно звертались до духовної спадщини античності. Вивільнення політики від релігії.

Нікколо Макіавеллі, Петрарка,

Бокаччо

Політичні вчення Нового і Новітнього часу

Теорія природних прав людини, на ній ґрунтується сучасний лібералізм та сучасні ліберально-демократичні режими.

Ш. Монтеск’є, Є.Бентам, Б.Констан, Ш.А. де Токвіль,

Ж. де Местр, М.Вебер, О. Конт

Історія розвитку світової політичної думки
Чубовської Ірини Іванівни

МЗД-31

Українська політична думка XI-XXI ст.

Основні етапи

Особливості розвитку та характерні риси

Представники

Політична думка Київської держави

Розвиток під впливом політики Візантії. Ідея об’єднання київських князів навколо церкви.

Нестор Літописець, Я.Мудрий, Феодосій Печерський

Політична думка XII-XVIIст.

Об’єднання руських земель і припинення міжусобних війн.

Станіслав Оріховський, Ю.Котермак-Дрогобич

Політичні концепції у Києво-Могилянській академії

Центральною темою політичних концепцій стає духовна влада. Дослідження демократичних принципів християнства.

П.Могила, Ф. Прокопович,

Стефан Яворський

Політична думка у XIX ст.


Ідеї слов’янського об’єднання у формі слов’янської республіканської федерації. Соціалізм розглядається, як спосіб утвердження соціальної справедливості.

М.Костомаров, Т.Шевченко, І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський

Політична думка XX – початку XXI ст. про державність і національне відродження

Державна самостійність.

Вольові принципи, необхідність виховання нової політичної еліти.

В.Липинський, Д.Донцов, М.Міхновський


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации