Милиця Т.О., Малахова Н.В. (укладачі) Металообробка. Машинобудування. Систематизований перелік нормативних документів, чинних в Україні - файл n1.doc

приобрести
Милиця Т.О., Малахова Н.В. (укладачі) Металообробка. Машинобудування. Систематизований перелік нормативних документів, чинних в Україні
скачать (753 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc753kb.19.09.2012 18:33скачать

n1.doc


14000, м.Чернігів, вул. П’ятницька, 39

Тел.: (0462) 676-054, факс (0462) 676-336

E-mail:cntei@cntei.info, www.cntei.info

Металообробка.

Машинобудування
Систематизований перелік

нормативних документів,

чинних в Україні

Чернігів 2010


УДК 006.354
Металообробка. Машинобудування. Систематизований перелік нормативних документів, чинних в Україні /Укладачі Т.О.Милиця, Н.В.Малахова — Чернігів: ЦНТЕІ, 20010 —12 с.
Перелік містить відомості про чинні в Україні міждержавні стандарти (ГОСТ) та державні стандарти України (ДСТУ), які надійшли до довідково-інформаційного фонду ЦНТЕІ.

Перелік систематизований у відповідності з „Класифікатором нормативних документів” ДК 004-2008 і складений станом на 15.01.2010.
Чернігівський ЦНТЕІ є офіційним агентом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП«УкрНДНЦ») і має повноваження на виготовлення та розповсюдження копій нормативних документів.
Замовити офіційні копії документів можна за адресою:

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, ЦНТЕІ,

тел. (0462) 676-054, факс (04622) 676-336

_________________________________________________
Чернігівський ЦНТЕІ
розповсюджує за замовленнями:
Переліки видань надсилаються за вимогою безкоштовно

01.080 Графічні познаки


1.

ДСТУ IEC 80416-1:2005

Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1. Створення оригіналів символів (ISO 80416-1:2001, IDT)


2.

ДСТУ ISO 7000:2004

Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT)


13.110 Безпечність машин і механізмів

ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007

Машини листозгинальні три- та чотиривалкові. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.116-2004, IDT)


3.

ДСТУ ГОСТ 12.2.138-2002

Система стандартів безпеки праці. Машини швейні промислові. Вимоги безпеки i методи випробувань (ГОСТ 12.2.138-97, IDT)


4.

ДСТУ EN 418:2003

Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціювання i принципи проектування (EN 418:1992, IDT)


5.

ДСТУ EN 626-1:2003

Безпечність машин. Зниження ризику для здоров'я, спричинюваного небезпечними речовинами, що їх виділяють машини. Частина 1. Принципи i технічні вимоги для виробників машин (EN 626-1:1994, IDT)

6.

ДСТУ EN 626-2:2003

Безпечність машин. Зниження ризику для здоров'я, спричинюваного небезпечними речовинами, що їх виділяють машини. Частина 2. Методологія визначання порядку перевіряння (EN 626-2:1996, IDT)


7.

ДСТУ EN 894-3:2003

Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів i органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000, IDT)


8.

ДСТУ EN 953:2003

Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування i конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997, IDT)


9.

ДСТУ EN 954-1:2003

Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)


10.

ДСТУ EN 982:2003

Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка (EN 982:1996, IDT)


11.

ДСТУ EN 983:2003

Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика (EN 983:1996, IDT)

12.

ДСТУ EN 1005-1:2005

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення (EN 1005-1:2001, IDT)


13.

ДСТУ EN 1005-2:2005

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (EN 1005-2:2003, IDT)


14.

ДСТУ EN 1005-3:2005

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (EN 1005-3:2003, IDT)


15.

ДСТУ EN 1037:2003

Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску (EN 1037:1995, IDT)


16.

ДСТУ EN 1088:2003

Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування i вибирання (EN 1088:1995, IDT)


17.

ДСТУ EN 60204-1:2004

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDT)


19.100 Неруйнівне випробування


18.

ДСТУ EN 444:2005

Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рентгенівським i гамма-випроміненнями (EN 444:1994, IDT)


19.

ДСТУ EN 462-3:2005

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 3. Класи якості зображення для чорних металів (EN 462-3:1996, IDT)


20.

ДСТУ EN 583-3:2005

Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження (EN 583-3:1997, IDT)


21.

ДСТУ EN 1435:2005

Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань, виконаних плавленням, радіографічний (EN 1435:1997, IDT)


22.

ДСТУ EN 1712:2005

Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань, ультразвуковий. Рівні приймання (EN 1712:1997, IDT)

23.

ДСТУ EN 1713:2005

Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль ультразвуковий. Характеристика індикацій дефектів зварних швів (EN 1713:1998, IDT)


24.

ДСТУ EN 1714:2005

Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий (EN 1714:1997, IDT)


25.

ДСТУ EN 12084:2005

Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги i рекомендації (EN 12084:2001, IDT)


26.

ДСТУ EN 13927:2005

Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання (EN 13927:2003, IDT)


17.040.10 Допуски та посадки


27.

ДСТУ ГОСТ 30987:2005 (ИСО 10579:1993, MOD)

Основні норми взаємозамінності. Встановлювання розмірів та допусків для нежорстких деталей (ГОСТ 30987-2003 (ИСО 10579:1993), IDT)


21 Механічні системи та складники загальної призначеності


21.040 Гвинтові нарізі


28.

ДСТУ ISO 68-1:2005

Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні (ISO 68-1:1998, IDT)


29.

ДСТУ ISO 261:2005

Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення (ISO 261:1998, IDT)


30.

ДСТУ ISO 262:2005

Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибирання розмірів для гвинтів, болтів та гайок (ISO 262:1998, IDT)


31.

ДСТУ ISO 272:2005

Вироби кріпильні шестигранні. Розміри «під ключ» (ISO 272:1982, IDT)


32.

ДСТУ ISO 724:2005

Нарізі метричні ISO загального призначення. Основні розміри (ISO 724:1993, IDT)


33.

ДСТУ ISO 888:2005

Болти, гвинти i шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення (ISO 888:1976, IDT)

ДСТУ ISO 965-3:2005

Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 3. відхили (ISO 965-3:1998, IDT)


21.060 Кріпильні вироби


34.

ДСТУ ISO 273:2005

Вироби кріпильні. Отвори з зазором для болтів i гвинтів (ISO 273:1979, IDT)


35.

ДСТУ ISO 885:2005

Болти i гвинти загального призначення. Метрична серія. Радіуси під головкою (ISO 885:2000, IDT)


36.

ДСТУ ISO 965-1:2005

Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 1. Основні характеристики (ISO 965-1:1998, IDT)

37.

ДСТУ ISO 965-2:2005

Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх i внутрішніх нарізей. Середній клас точності (ISO 965-2:1998, IDT)


38.

ДСТУ ISO 3269:2004

Вироби кріпильні. Приймальне контролювання (ISO 3269:2000, IDT)


39.

ДСТУ ISO 3508:2005

Збіги нарізі кріпильних виробів згідно з ISO 261 та ISO 262 (ISO 3508:1976, IDT)


40.

ДСТУ ISO 4034:2003

Гайки шестигранні. Клас точності C. Технічні умови (ISO 4034:1999, IDT)


41.

ДСТУ ISO 6157-1:2004

Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки загальної призначеності (ISO 6157-1:1988, IDT)


42.

ДСТУ ISO 6157-2:2004

Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 2. Гайки (ISO 6157-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 8991:2005

Система позначення кріпильних виробів (ISO 8991-1986, IDT)


21.200 Зубчасті передачі

ДСТУ ISO 6336-1:2005

Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих i косозубих передач. Частина 1. Основні принципи, вступна частина i загальні коефіцієнти впливу (ISO 6336-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6336-2:2005

Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих i косозубих передач. Частина 2. Розрахунок міцності активної поверхні зубців (ISO 6336-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6336-3:2005

Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих i косозубих передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубців при вигині (ISO 6336-3:1996, IDT)

ДСТУ ISO 8579-1:2005

Правила приймання зубчастих передач. Частина 1. Правила випробування на шум (ISO 8579-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO/TR 10064-4:2005

Передачі циліндричні зубчасті. Правила приймання. Частина 4. Рекомендації стосовно структури поверхні та перевірки плями контакту зубців (ISO/TR 10064-4:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TR 13593:2005

Редуктори промислового застосування (ISO/TR 13593:1999, IDT)


21.220 Гнучкі передачі та трансмісії


48.

ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ИСО 606-94)

Ланцюги приводні роликові та втулкові. Загальні технічні умови (ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94), IDT; ISO 606:1994, NEQ). На заміну ГОСТ 13568-75


23 Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності

ДСТУ ГОСТ 617-2007

Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови (ГОСТ 617-2006, IDT)

ДСТУ EN 10216-2:2006

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур (EN 10216-2:2002, IDT)


49.

ДСТУ ISO 7789-2002

Гідроприводи об'ємні. Гідроапарати укручувані дво-, три- та чотирипровідні. Монтажні отвори (ISO 7789:1998, IDT)


50.

ДСТУ ISO 14694:2005

Промислові вентилятори. Вимоги до якості балансування та рівнів вібрації (ISO 14694:2003, IDT)


51.

ДСТУ ISO 14695:2005

Вентилятори промислові. Метод визначення вібрації вентилятора (ISO 14695:2003, IDT)

ДСТУ ISO 7005-1:2005

Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці (ISO 7005-1:1992, ІDT)


25.080 Металообробчі верстати


52.

ДСТУ ГОСТ 12595:2005 (ИСО 702-1:2001, MOD)

Верстати металорізальні. Кінці шпинделів фланцеві типу А та фланці затискальних пристроїв. Основні та приєднувальні розміри (ГОСТ 12595-2003 (ИСО 702-1:2001), IDT). На заміну ГОСТ 12595-85


53.

ДСТУ ГОСТ 31178:2005

Станки струменево-абразивні. Типи та основні розміри (ГОСТ 31178-2003, IDT)


25.140 Ручні інструменти


54.

ДСТУ ГОСТ МЭК

61029-2-4:2006

(МЭК 61029-2-4:1993, МОD)

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки й методи випробування настільних шліфувальних машин. (ГОСТ МЭК 61029-2-4-2002, IDT)


55.

ДСТУ ГОСТ МЭК

61029-2-6:2006

(МЭК 61029-2-6:1993, МОD)

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки й методи випробування машин для свердління алмазними свердлами з подаванням води (ГОСТ МЭК 61029-2-6-2002, IDT)

56.

ДСТУ ГОСТ МЭК

61029-2-7:2006

(МЭК 61029-2-7:1993, МОD)

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки й методи випробування алмазних пил з подаванням води

(ГОСТ МЭК 61029-2-7-2002, IDT)


57.

ДСТУ ГОСТ МЭК

61029-2-9:2006

(МЭК 61029-2-9:1995, МОD)

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки й методи випробування торцювальних пил. (ГОСТ МЭК 61029-2-9-2002, IDT)

58.

ДСТУ ГОСТ МЭК

61029-1:2006

(МЭК 61029-1:1990, MOD)

Машини переносні електричні. Загальні вимоги безпеки й методи випробування (ГОСТ МЭК 61029-1-2002, IDT)

59.

ДСТУ ГОСТ МЭК

61029-2-8:2006

(МЭК 61029-2-8:1995, MOD)

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки й методи випробування одношпиндельних вертикальних фрезерно-модельних машин (ГОСТ МЭК 1029-2-8-2002, IDT)


60.

ДСТУ EN 792-8:2003

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 8. Шліфувальні i полірувальні інструменти (EN 792-8:2000, IDT)


61.

ДСТУ EN 792-11:2004

Ручні неелектрофіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 11. Інструменти вирубальні i ножиці (EN 792-11:2000, IDT)


62.

ДСТУ EN 792-12:2003

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно-поступальної дії (EN 792-12:2000, IDT)


25.160 Зварювання (паяння)


63.

ДСТУ EN 50063:2004

Обладнання для контактного зварювання та споріднених процесів. Вимоги безпечності для конструкції та монтажу (EN 50063:1989, IDT)


64.

ДСТУ EN 60974-11:2004


Обладнання для дугового зварювання. Частина 11. Електродотримачі (EN 60974-11:1995, IDT)


65.

ДСТУ EN 60974-12:2004


Обладнання для дугового зварювання. Частина 12. З’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів (EN 60974-12:1995, IDT)


66.

ДСТУ IEC 60974-6:2004

Обладнання для дугового зварювання. Частина 6. Джерела живлення з обмеженим навантаженням для ручного дугового зварювання металів (IEC 60974-6:2003, IDT)


67.

ДСТУ IEC 60974-7:2003

Обладнання для дугового зварювання. Частина 7. Пальники (IEC 60974-7:2003, IDT)


68.

ДСТУ ISO 2401:2005

Електроди покриті. Визначення коефіцієнта використання, переходу металу і коефіцієнта наплавлення (ISO 2401:1972, IDT)


69.

ДСТУ ISO 3581:2004

Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання неіржавких та жароміцних сталей. Класифікація (ISO 3581:2003, IDT)


70.

ДСТУ ISO 14341:2004

Матеріали зварювальні. Електродні дроти та наплавлений метал для дугового зварювання у захисному газі плавким електродом нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація (ISO 14341:2002, IDT)


71.

ДСТУ ISO 14731:2004

Координація зварювальних робіт. Завдання та відповідальність (ISO 14731:1997, IDT)


72.

ДСТУ ISO 14732:2004

Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів (ISO 14732:1998, IDT)


73.

ДСТУ ISO 15610:2005

Технічні умови i атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів (ISO 15610:2003, IDT)


27.060.20 Газові пальники


74.

ДСТУ EN 521:2005

Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі. Технічні умови (EN 521:1998, IDT)


27.200 Холодильна техніка


75.

ДСТУ EN 378-2:2005

Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація (EN 378-2:2000, IDT)


76.

ДСТУ EN 378-4:2005

Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та поновлення (EN 378-4:2000, IDT)


77.

ДСТУ EN 1736:2005

Холодильні установки та теплові насоси. Гнучкі елементи трубопроводів, демпфери та компенсатори теплового розширення. Вимоги, проектування та встановлення ( EN 1736:2000, IDT)39.060 Золотарство (ювелірна справа)

ДСТУ ISO 9202:2005

Вироби ювелірні. Проби сплавів дорогоцінних металів (ISO 9202:1991, IDT)


45.060 Рухомий склад залізниць


78.

ДСТУ ГОСТ 10791:2006

Колеса суцільнокатані. Технічні умови (ГОСТ 10791-2004, IDT). На заміну ГОСТ 10791-89 (ИСО 1005-6-87)


79.

ДСТУ ГОСТ 10935:2006

Вагони вантажні криті магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови (ГОСТ 10935-97, IDT). На заміну ГОСТ 10935-82, ГОСТ 26685-85


80.

ДСТУ ГОСТ 26686:2006

Вагони-платформи магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови (ГОСТ 26686-96, IDT). На заміну ГОСТ 26686-85


53. 020/.040 Підіймально-транспортне устаткування


81.

ДСТУ 4308:2004

Конвеєри стрічкові. Системи електропривода. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 1677-5:2005

Стропові елементи. Вимоги безпеки. Частина 5. Гаки вантажопідіймальні сталеві ковані з запобіжним замком. Клас 4 (EN 1677-5:2001,IDT)

ДСТУ EN 1677-6:2005

Стропові елементи. Вимоги безпеки. Частина 6. Ланки. Клас 4 ( EN 1677-6:2001,IDT)


82.

ДСТУ EN 13411-2:2002

Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 2. Заплітання канатних петель стропів (EN 13411-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13411-4:2005

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 4. заливання металом і синтетичними смолами (EN 13411-4:2002, IDT)


53.060 Внутрішньозаводський транспорт


83.

ГОСТ 18962 -97

Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 18962-86


53.100 Машини та механізми для земляних робіт


84.

ДСТУ EN 474-3:2004

Землерийні машини. Вимоги безпеки. Частина 3. Вимоги до навантажувачів (EN 474-3:1996, IDT)

85.

ДСТУ ISO 4250-1:2004/ ГОСТ ИСО 4250-1-2004

Шини та ободи для землерийних машин. Частина 1. Познаки i розміри шин (ISO 4250-1:1996, ГОСТ ИСО 4250-1-2004, IDT)


86.

ДСТУ ISO 4250-2:2004/ ГОСТ ИСО 4250-2-2004

Шини та ободи для землерийних машин. Частина 2. Навантаги i внутрішні тиски (ISO 4250-2:1995, ГОСТ ИСО 4250-2-2004, IDT)


87.

ДСТУ ISO 8813:2003

Машини землерийні. Вантажопідіймальність трубоукладачів i колісних тракторів або навантажувачів, обладнаних бічною стрілою (ISO 8813:1992, IDT)


55 Пакування і розподіляння товарів. Тара металева

ДСТУ EN 20 090-2-2002

Тара металева легка. Познаки і методи визначання розмірів та місткості. Частина 2. Тара загального призначення (EN 20 090-2:1992, IDT)


65.060 Сільськогосподарські машини, інвентар та устаткування


88.

ДСТУ 4397:2005

Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробовування. На заміну ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23729-88, ГОСТ 23730-88


89.

ДСТУ EN 707:2005

Сільськогосподарські машини. Цистерни для рідких органічних добрив. Вимоги безпеки (EN 707:1999, IDT)


90.

ДСТУ EN 1853:2005

Сільськогосподарські машини. Причепи саморозвантажувальні. Вимоги безпеки (EN 1853:1999, IDT)


91.

ДСТУ ISO 9260:2003

Устатковання іригаційне. Водовипуски. Технічні вимоги та методи випробовування (ISO 9260:1991, IDT)


77 Металургія


77.020 Виробництво металів


92.

ДСТУ 4480:2005

Бляха біла у листах лакована. Технічні умови


77.040.10 Механічне випробовування металів

ДСТУ 4130:2002

Труби металеві. Метод випробовування на розтяг за підвищених температур (EN 10002-5:1991, NEQ)

ДСТУ 4131:2002

Труби металеві. Метод випробовування на розтяг до кімнатної температури (EN 10002-1:1999, NEQ)


93.

ДСТУ 4347:2004

Метали. Методи визначання характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температур


94.

ДСТУ 4675:2006

Розрахунки i випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за нормального відриву за температури від мінус 196°С до 400єС


95.

ДСТУ ISO 7438:2005

Матеріали металеві. Випробування на згин (ISO 7438:1985, IDT)

ДСТУ ISO 7799:2005

Металеві матеріали. Лист і штаба завтовшки до 3 мм. Випробування на згин з перегіном (ISO 7799-1985, IDT)

ДСТУ ISO 8491:2005

Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу (ISO 8491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 8494:2005

Металеві матеріали. Труби. Випробування на відсортування (ISO 8494:1998, IDT)


77.060 Корозія металів


96.

ДСТУ 4372:2005

Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини. Технічні умови


77.080. Чорні метали. Сталі


97.

ДСТУ 2651:2005/

ГОСТ 380-2005


Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. На заміну ГОСТ 380-94
ДСТУ EN 10020:2007

Сталі. Визначення і класифікація (EN 10020:2000, IDT)


98.

ДСТУ EN 10027-1:2004

Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (EN 10027-1:1992, IDT)


99.

ДСТУ EN 10027-2:2004

Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації (EN 10027-2:1992, IDT)


100.

ДСТУ EN 10179-2003

Сталь. Визначання азоту. Спектрофотометричний метод (EN 10179:1989, IDT)


101.

ДСТУ EN 10200:2003

Сталь. Визначання бору. Спектрофотометричний метод (EN 10200:1991, IDT)


102.

ДСТУ ISO 4885-2002

Продукція чорної металургії. Термічне обробляння. Словник термінів (ISO 4885:1996, IDT)


77.120.10 Алюміній та його сплави


103.

ДСТУ ГОСТ 11069-2003

Алюміній первинний. Марки (ГОСТ 11069-2001, IDT) . На заміну ГОСТ 11069-74


77.120.30 Мідь та її сплави


104.

ДСТУ ГОСТ 859:2003

Мідь. Марки (ГОСТ 859-2001, IDT) На заміну ГОСТ 859-78


105.

ДСТУ ГОСТ 15527:2005

Сплави мідно-цинкові (латуні), оброблювані тиском. Марки (ГОСТ 15527-2004, IDT). На заміну ГОСТ 15527-70


77.120.40 Нікель, хром та їх сплави

ДСТУ ГОСТ 492:2007

Нікель, сплави нікелеві та мідно-нікелеві, оброблювані тиском. Марки (ГОСТ 492-2006, IDT)


77.140 Продукція із чавуну і сталі


106.

ДСТУ 4484:2005/

ГОСТ 535-2005

Прокат сортовий i фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови. На заміну ГОСТ 535-88


107.

ДСТУ 4737:2007/

ГОСТ 2879-2006

Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент (EN 10061:2003, NEQ). На заміну ГОСТ 2879-88


108.

ДСТУ 4738:2007/

ГОСТ 2590-2006

Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003, NEQ). На заміну ГОСТ 2590-88


109.

ДСТУ 4746:2007/

ГОСТ 2591-2006

Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент (EN 10059:2003, NEQ). На заміну ГОСТ 2591-88


110.

ДСТУ 4747:2007/

ГОСТ 103-2006

Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент (EN 10058:2003, NEQ). На заміну ГОСТ 103-76


111.

ДСТУ EN 1369:2005

Литво. Контроль магнітопорошковий (EN 1369:1996, IDT)


112.

ДСТУ EN 10024:2004

Двотаври гарячекатані з ухилом внутрішніх граней полиць. Граничні відхили за розмірами і формою (EN 10024:1995, IDT)


114.

ДСТУ EN 10029:2005

Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм i більше. Допуски на розміри, форму та масу (EN 10029:1991, IDT)


115.

ДСТУ EN 10048:2005

Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму (EN 10048:1996, IDT)


116.

ДСТУ EN 10120:2004

Листи та штаби сталеві для зварних газових балонів. Технічні вимоги постачання (EN 10120:1996, IDT)

117.

ДСТУ EN 10140:2005

Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму (EN 10140:1996, ITD)


118.

ДСТУ EN 10163-1:2005

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10163-1:1991, IDT)


119.

ДСТУ EN 10163-2:2005

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба (EN 10163-2:1991, IDT)

ДСТУ EN 10210-1:2006

Профілі порожнисті гарячого формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 1. технічні умови постачання (EN 10210-1:1994, IDT)

120.

ДСТУ EN 10222-2:2005

Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні i мартенситні сталі із заданими властивостями для експлуатації за підвищених температур (EN 10222-2:1999, IDT)

121.

ДСТУ EN 10222-3:2005

Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві із заданими властивостями для експлуатації за низьких температур (EN 10222-3:1998, IDT)


122.

ДСТУ EN 10222-4:2005

Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності (EN 10222-4:1998, IDT)


123.

ДСТУ EN 10222-5:2005

Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 5. Мартенситні, аустенітні та аустенітно-феритні неіржавкі сталі (EN 10222-5:1999, IDT)

124.

ДСТУ EN 10228-1:2005

Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магніто-порошковий (EN 10228-1:1999, IDT)


125.

ДСТУ EN 10230-1:2005

Цвяхи зі сталевого дроту. Частина 1. Виробництво цвяхів загального призначення (EN 10230-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 10269:2005

Сталі та нікелеві сплави для кріпильних виробів із заданими властивостями за високих та (або) низьких температур. Технічні умови (EN 10269:1999, IDT)


126.

ДСТУ EN 12454:2005

Литво. Контроль поверхневих несуцільностей візуальний. Сталеве литво, отримане у піщаних формах (EN 12454:1998, IDT)


127.

ДСТУ EN 12681:2005

Литво. Контроль радіографічний (EN 12681:2003, IDT)


128.

ДСТУ ENV 10080:2005

Сталь для армування бетону. Зварювана рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків i зварної сітки (ENV 10080:1995, IDT)

129.

ДСТУ ISO 1035-3:2004

Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 3. Прокат штабовий. Розміри (ISO 1035-3:1980, IDT)


130.

ДСТУ ISO 8495:2004

Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця (ISO 8495:1998, IDT)


131.

ДСТУ ISO 9044:2005

Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця (ISO 8495:1998, IDT)


77.180 Устатковання для металургійної промисловості

ДСТУ ГОСТ 12.2.046.0:2007

Устаткування технологічне для ливарного виробництва. Вимоги щодо безпеки (ДСТУ ГОСТ 12.2.046.0-2004, IDT)


132.

ДСТУ IEC 60519-4:2004

Безпечність електронагрівального устатковання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей (IEC 60519-4:1995, IDT)


91.140.90 Ліфти. Ескалатори


133.

ДСТУ EN 81-2:2003

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT)


134.

ДСТУ prEN 81-6:2004

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів i службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею (prEN 81-6:1998, IDT)


135.

ДСТУ prEN 81-7-2002

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів i службових ліфтів. Частина 7. Ліфти з зубчастою передачею (prEN 81-7:1998, IDT)

136.

ДСТУ CEN/TR 81-10:2005

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Основи. Частина 10. Система стандартів серії EN 81 (CEN/TR 81-10:2004, IDT)


137.

ДСТУ prEN 81-72-2002

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби (prEN 81-72:1999, IDT)


138.

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005

Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки (ISO/TS 22559-1:2004, IDT)


97.040.60 Посуд для готування їжі


139.

ДСТУ ISO 2723:2005

Посуд із листової сталі зі склоподібним та фарфоровим емалевим покриттям. Виготовлення зразків для випробовування (ISO 2723:1995, IDT)Директору Чернігівського ЦНТЕІ

Криворучку Є. В.

вул. П’ятницька, 39, м. Чернігів

14000

Бланк-замовлення

до систематизованого переліку нормативних документів

Металообробка. Машинобудування”

_________________________________________________________________

(категорія та номер документа, кількість)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Просимо виставити рахунок на замовлені документи згідно з вказаним переліком.
Назва організації (підприємства)____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Адреса для відправлення__________________________________________________

________________________________________________________________________

Електронна адреса (e-mail)_________________________________________________


Відомості із свідоцтва про реєстрацію платника податку

Юридична адреса _______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


Номер свідоцтва про реєстрацію платника податкуІндивідуальний податковий номер
Код ЄДРПОУ
Тел. ____________________________ факс ___________________________________
Виконавець _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________

Підпис _______________________________

Д


ата заповнення _________________________

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации