Каталог нормативних документів 2011 рік - файл n1.xls

приобрести
Каталог нормативних документів 2011 рік
скачать (15568 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls15568kb.19.09.2012 10:55скачать

n1.xls

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   867


Overview

Список НД у предметному порядку
Номерний покажчик
Національні класифікатори
Список СТ СЭВ у предмет.порядку
Номерний покажчик СТ СЭВ
Абетковий покажчик (укр.)
Абетковий покажчик (рос.)
ISO, EN, ГОСТ, прийн. в Україні
Перелік скасованих НД
Перелік ТК


Sheet 1: Список НД у предметному порядку

Список нормативних документів у предметному порядку
01 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ
01.020 Термінологія (засади та координація)
ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять — На заміну ДСТУ 3966–2000
Р 50-082–2000 (ISO/TR 12618:1994) Комп’ютерні засоби у термінологічній діяльності. Настанови щодо створювання та використання термінологічних баз даних і текстових масивів
ДСТУ ISO 860–99 Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів
ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT) — На заміну ДСТУ 3325–96
01.040 Словники термінів
01.040.01 Загальні положення.  Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів)
ДСТУ 1.1–2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять – На заміну ДСТУ 2391–94 з 2011-07-01
ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення
ДСТУ 2394–94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення
ДСТУ 2398–94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа.  Терміни та визначення понять — На заміну ДСТУ 2732–94
ДСТУ 3017–95 Видання. Основні види. Терміни та визначення
ДСТУ 3018–95 Видання. Поліграфічне виконання.  Терміни та визначення
ДСТУ 3321–2003 Система конструкторської документації.  Терміни та визначення основних понять — На заміну ДСТУ 3321–96
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять
ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять
ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів.  Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT) — На заміну ДСТУ 3325-96
ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT)
ДСТУ ISO 10209-1:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників (ISO 10209-1:1992, IDT)
ДСТУ ISO 10209-2:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання (ISO 10209-2:1993, IDT)
01.040.03 Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів)
ДСТУ 2375–94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення
ДСТУ 2609–94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення
ДСТУ 2610–94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення
ДСТУ 2623–2001 Зв'язок поштовий. Терміни та визначення — На заміну ДСТУ 2623–94
ДСТУ 2925–94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення
ДСТУ 2935–94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення
ДСТУ 2960–94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення
ДСТУ 2961–94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення
ДСТУ 2962–94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення
ДСТУ 2974–95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення
ДСТУ 3138–95 Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення
ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
ДСТУ 3293–95 Зовнішньоекономічна діяльність. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3294–95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3430–96 Перевезення повітряним транспортом.  Терміни та визначення
ДСТУ 3514–97 Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення
ДСТУ 3806–98 Зв’язок поштовий. Розповсюдження періодичних видань. Терміни та визначення
ДСТУ 3862–99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення
ДСТУ 3993–2000 Товарознавство. Терміни та визначення
ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля.  Терміни та визначення понять
ДСТУ 4509:2005 Морська навігація. Терміни та визначення
ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення.  Терміни та визначення
ДСТУ EN 13306:2006 Технічне обслуговування.  Терміни та визначення понять  (EN 13306:2001, IDT)
ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)
ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика (ISO 3534-2:2006, IDT)
ДСТУ ISO 3534-3:2005 Статистика. Словник термінів і позначення.  Частина 3. Планування експерименту (ISO 3534-3:1999, IDT)
ДСТУ ISO 11843-1:2005 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення (ISO 11843-1:1997, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT) — На заміну ДСТУ 1.1–2001 (в частині розділів 14-19) та ДСТУ 2462–94
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування  (ISO 20252:2006, IDT)
01.040.07 Математика. Природничі науки (Словники термінів)
ДСТУ 2393–94 Геодезія. Терміни та визначення
ДСТУ 2424–94 Промислова мікробіологія. Терміни та визначення
ДСТУ 2636–94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення
ДСТУ 2757–94 Картографія. Терміни та визначення
ДСТУ 2777–94 Теплообмін під час кипіння та конденсації.  Терміни та визначення
ДСТУ 2881–94 Екологія мікроорганізмів. Терміни та визначення
ДСТУ 3154–95 Надпровідність. Терміни та визначення
ДСТУ 3513–97 Метеорологія.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3517–97 Гідрологія суші.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3750–98 Мікробіологія ґрунту. Терміни та визначення
ДСТУ 3803–98 Біотехнологія. Терміни та визначення
ДСТУ 3912–99 Синоптична метеорологія.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3992–2000 Кліматологія. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4011–2001 Геофізичні дослідження надр. Дослідження в свердловинах. Терміни, визначення та літерні позначення
ДСТУ 4029–2001 Геофізичні дослідження надр. Сейсморозвідка. Терміни та визначення
ДСТУ 4048–2001 Геофізичні дослідження надр. Електророзвідка. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4091–2001 Авіаційна метеорологія.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4220–2003 Дистанційне зондування Землі з космосу.  Терміни та визначення понять
ДСТУ 4385:2005 Геофізичне дослідження надр. Магніторозвідка. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4474:2005 Фізична океанологія.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4476:2005 Морська гідрографія.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4677:2006 Геофізичне досліджування надр. Гравіорозвідка.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4678:2006 Геохімічне досліджування надр.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4757:2007 Промислова ентомологія.  Терміни та визначення понять
ДСТУ 4758:2007 Дистанційне зондування Землі з космосу.  Оброблення даних. Терміни та визначення понять
ДСТУ 4759:2007 Мікробіологія ветеринарної медицини.  Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4760:2007 Біотехнологія ветеринарної медицини.  Терміни та визначення
01.040.11 Охорона здоров’я (Словники термінів)
ДСТУ 2221–93 Електроди для зняття біоелектричних потенціалів. Терміни та визначення
ДСТУ 2358–94 Апарати штучного кровообігу. Терміни та визначення
ДСТУ 2384–94 Апарати рентгенівські медичні. Терміни та визначення
ДСТУ 2440–94 Обладнання медичне радіологічне та радіотерапевтичне. Терміни та визначення
ДСТУ 2595–94 Прилади вимірювальні та апаратура функціональної діагностики. Терміни та визначення
ДСТУ 2738–94 Прилади для вимірювання біоелектричних потенціалів серця. Номенклатура показників.  Терміни та визначення
ДСТУ 2923–94 Засоби лікарські. Терміни та визначення
ДСТУ 7003:2009  Ветеринарна вірусологія. Препарати ветеринарні імунобіологічні. Терміни та визначення понять
01.040.13 Захист довкілля та здоров’я. Безпека (Словники термінів)
ДСТУ 2055–92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення
ДСТУ 2156–93 Система стандартів безпеки праці. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення
ДСТУ 2223–93 Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять — На заміну ДСТУ 2272–93
ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять — На заміну ДСТУ 2273–93
ДСТУ 2293–99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 2299–93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення
ДСТУ 2300–93 Вібрація. Терміни та визначення
ДСТУ 2325–93 Шум. Терміни та визначення
ДСТУ 2428–94 Виробничий одяг. Вироби і деталі швейні.  Терміни та визначення
ДСТУ 2429–94 Система «людина-машина».Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни та визначення
ДСТУ 2431–94 Відходи текстильні. Терміни та визначення
ДСТУ 3038–95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3041–95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення
ДСТУ 3855–99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
ДСТУ 3891–99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3892–99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення
ДСТУ 3899–99 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення
ДСТУ 3928–99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення
ДСТУ 3941–2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення
ДСТУ 3960–2000 Система тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації.  Терміни та визначення
ДСТУ 3970–2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення
ДСТУ 3980–2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення
ДСТУ 3994–2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення
ДСТУ 4000–2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення
ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами.  Терміни та визначення понять
ДСТУ 4500-1:2008  Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять
ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях.  Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять. Чинний з 2012-07-01
ДСТУ EN 134:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (EN 134:1998, IDT)
ДСТУ EN 165–2001 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник (EN 165:1995, IDT)
ДСТУ EN 292-1–2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування.  Частина 1.Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, IDT)
ДСТУ EN 374-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги (EN 374-1:2003, IDT)
ДСТУ EN 614-1–2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи  (EN 614-1:1995, IDT)
ДСТУ EN 1005-1:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення (EN 1005-1:2001, IDT)
ДСТУ EN 1868:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів (EN 1868:1997, IDT)
ДСТУ ISO 4880–2002/ГОСТ ИСО 4880–2002 Матеріали текстильні. Характеристики горіння текстилю та текстильних виробів. Словник термінів (ISO 4880:1997, IDT; ГОСТ ИСО 4880–2002, IDT)
ДСТУ ISO 5805:2007 Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів  (ISO 5805:1997, IDT)
ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1  (ISO 6107-1:1996, IDT)
ДСТУ ISO 6107-2:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 2  (ISO 6107-2:1997, IDT)
ДСТУ ISO 6107-3:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 3  (ISO 6107-3:1993, IDT)
ДСТУ ISO 6107-4:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 4  (ISO 6107-4:1993, IDT)
ДСТУ ISO 6107-5:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 5  (ISO 6107-5:1996, IDT)
ДСТУ ISO 6107-6:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 6  (ISO 6107-6:1996, IDT)
ДСТУ ISO 6107-7:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 7  (ISO 6107-7:1997, IDT)
ДСТУ ISO 6107-8:2004 Якість води. Словник термінів.Частина 8 (ISO 6107-8:1993, IDT)
ДСТУ ISO 6107-9:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 9  (ISO 6107-9:1997, IDT)
ДСТУ ISO 7240-1:2007 Система пожежної сигналізації та оповіщування.  Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять (ISO 7240-1:2005, IDT)
ДСТУ ISO 8421-3:2007 Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщування (ISO 8421-3:1989, IDT)
ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)  — На заміну ДСТУ ISO 11074-1:2004; ДСТУ ISO 11074-2:2004; ДСТУ ISO 11074-4:2004
ДСТУ ISO 11074-1:2004 Якість ґрунту. Словник термінів.  Частина 1. Забруднення та охорона ґрунтів  (ISO 11074-1:1996, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 11074:2009) з 2011-07-01
ДСТУ ISO 11074-2:2004 Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 2. Пробовідбирання (ISO 11074-2:1998, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 11074:2009) з 2011-07-01
ДСТУ ISO 11074-4:2004 Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 4. Відновлювання ґрунтів та ділянок (ISO 11074-4:1998, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 11074:2009) з 2011-07-01
ДСТУ-П ISO/TR 11610:2009 Захисний одяг. Словник термінів (ISO/TR 11610:2004, IDT)
ДСТУ ISO 14050:2004 Екологічне керування. Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT)
01.040.17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники термінів)
ДСТУ 2224–93 Газовизначники хімічні. Терміни та визначення
ДСТУ 2234–93 Калібри. Терміни та визначення
ДСТУ 2381–94 Системи радіотехнічні траєкторних вимірювань. Терміни та визначення
ДСТУ 2402–94 Прилади геодезичні. Терміни та визначення
ДСТУ 2409–94 Вимірювання параметрів шорсткості.  Терміни та визначення
ДСТУ 2413–94 Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та визначення
ДСТУ 2473–94 Механічні коливання. Терміни та визначення
ДСТУ 2474–94 Механічні коливальні системи. Терміни та визначення
ДСТУ 2497–94 Основні норми взаємозамінності. Різьба і різьбові з'єднання. Терміни та визначення
ДСТУ 2498–94 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення
ДСТУ 2499–94 Основні норми взаємозамінності. Конуси та конічні з'єднання. Терміни та визначення
ДСТУ 2500–94 Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми
ДСТУ 2561–94 Міри магнітної індукції. Терміни та визначення
ДСТУ 2681–94 Метрологія. Терміни та визначення
ДСТУ 2685–94 Фотограмметрія. Терміни та визначення
ДСТУ 2755–94 Фізична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин
ДСТУ 2756–94 Геометрична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин
ДСТУ 2870–94 Метрологія. Вимірювання часу та частоти.  Терміни та визначення
ДСТУ 2950–94 Засоби вимірювань та випробувальне обладнання у целюлозно-паперовій промисловості. Терміни та визначення
ДСТУ 3153–95 Детектори іонізуючого випромінення сцинтиелектронні. Терміни та визначення
ДСТУ 3515–97 Акустика і електроакустика. Терміни та визначення
ДСТУ 3518–97 Термометрія. Терміни та визначення
ДСТУ 3540–97 Електронні засоби вимірювальної техніки для електричних та магнітних величин.  Терміни та визначення
ДСТУ 3647–97 Ваги та дозатори вагові. Терміни та визначення
ДСТУ 3652–97 Вимірювання навігаційні в авіації.  Терміни та визначення
ДСТУ 3711–98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення
ДСТУ EN 472:2004 Манометри. Словники термінів  (EN 472:1994, IDT)
ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби  вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання  (IEC 60050-300:2001, IDT)
ДСТУ IEC 60050-300-313:2006 Електротехнічний словник термінів.  Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 313. Типи електричних засобів вимірювальної техніки  (IEC 60050-300:2001, IDT)
ДСТУ IEC 60050-394:2009 Електротехнічний словник термінів. Частина 394. Ядерна апаратура. Прилади, системи, обладнання та детектори (IEC 60050-394:2007, IDT) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ IEC 60469-1:2005 Методи і прилади імпульсні.  Частина 1. Терміни та визначення понять імпульсної техніки (IEC 60469-1:1987, IDT)
ДСТУ ISO 772:2008 Вимірювання гідрометричні. Словник термінів та умовні познаки  (ISO 772:1996, ІDТ)
ДСТУ ISO 2041:2007 Вібрація та удар. Словник термінів (ISO 2041:1990, IDT)
ДСТУ ISO 4006:2009 Вимірювання витрати та кількості плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термінів і познак (ISO 4006:1991, IDT) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 4287–2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод.  Терміни, визначення і параметри структури поверхні  (ISO 4287:1997, IDT)
ДСТУ ISO 9334:2005 Оптика та оптичні прилади. Функція передатна оптична. Визначення понять та математичні співвідношення  (ISO 9334:1995, IDT)
ДСТУ ISO 14660-1–2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи.  Частина 1. Загальні терміни та визначення  (ISO 14660-1:1999, IDT)
01.040.19 Випробовування (Словники термінів)
ДСТУ 2328–93 Швидкісне деформування матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ 2374–94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення
ДСТУ 2389–94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення
ДСТУ 2442–94 Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. Терміни та визначення
ДСТУ 2444–94 Розрахунки та випробування на міцність. Опір втомі. Терміни та визначення
ДСТУ 2824–94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення
ДСТУ 2825–94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 2865–94 Контроль неруйнівний.Терміни та визначення
ДСТУ 2866–94 Контроль неруйнівний електричний. Терміни та визначення
ДСТУ 2950–94 Засоби вимірювань та випробувальне обладнання у промисловості. Терміни та визначення
ДСТУ 3011–95 Устаткування випробувальне кліматичне та механічне. Терміни та визначення
ДСТУ 3021–95 Випробування і контроль якості продукції.  Терміни та визначення
ДСТУ EN 1330-1:2008  Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни (EN 1330-1:1998, IDT)
ДСТУ EN 1330-2:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни стосовно методів  неруйнівного контролю (EN 1330-2:1998, IDT)
ДСТУ EN 1330-3:2008  Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового  радіаційного контролю (EN 1330-3:1997, IDT)
ДСТУ EN 1330-4:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового  контролю (EN 1330-4:2000, IDT)
ДСТУ EN 1330-5:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 5. Терміни стосовно вихрострумового  контролю (EN 1330-5:1998, IDT)
ДСТУ EN 1330-7:2009 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі (EN 1330-7:2005, IDT)
ДСТУ EN ISO 12706:2008  Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни стосовно капілярного контролю (EN ISO 12706:2000, IDT)
ДСТУ EN 14096-1:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості (EN 14096-1:2003, IDT)
01.040.21 Механічні системи та складники загальної призначеності (Словники термінів)
ДСТУ 2262–93 Пружини. Терміни та визначення
ДСТУ 2278–93 Муфти механічні. Терміни та визначення
ДСТУ 2285–93 Варіатори з гнучкою пов'яззю. Терміни та визначення
ДСТУ 2329–93 Редуктори та мотор-редуктори зубчасті.  Терміни та визначення
ДСТУ 2330–93 Передачі зубчасті і фрикційні. Терміни та визначення
ДСТУ 2412–94 Вироби кріпильні. Термінологія та номенклатура
ДСТУ 2470–94 Надійність техніки. Системи технологічні.  Терміни та визначення
ДСТУ 2613–94 Машини технологічні. Кулачкові механізми.  Терміни та визначення
ДСТУ 2823–94 Зносостійкість виробів. Тертя, зношування та мащення. Терміни та визначення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   867


Overview
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации