Звіт про навчальну практику з оціночної діяльності - файл n1.doc

приобрести
Звіт про навчальну практику з оціночної діяльності
скачать (134 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc134kb.19.09.2012 10:37скачать

n1.docЗміст:

Розділ 1: Загальне знайомство з рієлторською фірмою та напрямом її діяльності

Тема1: Ознайомлення з рієлторською фірмою, її статутом

Тема 2:

Вивчення прав та обов’язків брокера, рієлтера, агента нерухомості

Тема 3:

Ознайомлення із діяльністю рієлтерської фірми у сфері управління нерухомості

Тема.4: Ознайомлення зі страхуванням професійної відповідальності суб’єктів ринку нерухомості, книгою відгуків та пропозицій агентства нерухомості

Розділ 2: Оволодіння навичками здійснення операцій з об’єктами нерухомості

Тема 5: Ознайомлення з документами ріелторської організації, які використовуються під час надання брокерських послуг

Тема 6: Ознайомлення з брокерською діяльністю ріелторської фірми.

Тема 7: Ознайомлення з рієлтерською діяльність.

Тема 8: Ознайомлення з ріелтерськими операціями з житловими об’єктами.

Тема 9: Ознайомлення з рієлтерськими операціями з житловими об’єктами.

Тема 10: Ознайомлення з послугами рієлтерської фірми з інформаційного забеспечення та її програмним забеспеченням.

Тема 11,12: Ознайомлення з девелоперською та реддевелоперською діяльністю рієлтерської фірми.

Розділ 3: Оціночна діяльність на ринку нерухомості

Тема 13: Ознайомлення з правами та обов’язками оцінювача

Тема.14: Ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінки

Тема.15: Ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінки

Тема.16: Ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінки

Тема.17.і.18: Дослідження правових основ оцінки нерухомості

Тема.19.і.20: Ознайомлення з особливостями оцінки земельних ділянок

Тема.21.і.22: Комерційна нерухомість, як об’єкт оцінки

Тема.21.і.22: Житлова нерухомість, як об’єкт оцінки
20.02.12

Розділ 1: Загальне знайомство з рієлторською фірмою та напрямом її діяльності

Тема1: Ознайомлення з рієлторською фірмою, її статутом

 1. Ознайомлення з порядком проходження навчальної практики на базі практики.

Я, Олісневич Дмитро, проходжу навчальну практику на базі “Української аграрної біржі”, що не являється рієлторською фірмою, але з закону України про ріелторську діяльність та наказу Міністерства освіти України про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України я ознайомився з порядком проходження навчальної практики на базі рієлторської компанії.

Студент-практикант, проходячи навчальну практику у рієлторській компанії, відповідно до законодавства прирівнюється до працівника рієлторської компанії, тобто на нього покладають ті ж самі обов’язки, права та відповідальність лише за винятком того, що його робоча діяльність має відповідати навчальній практиці та спеціальності і він, студент, не має права на заробітну плату. Студент по закінчення навчальної практики має надати керівнику практики звіт з виконаними практичними заняттями, що розраховані на здійснення протягом терміну практики.

Під час практики студент-практикант повинен наочно з допомогою керівничого складу рієлторської фірми виконувати різноманітні задання повязані зі спеціальністю, на яку навчається студент.
2. Ознайомлення з напрямом діяльності рієлторської фірми та її статутом.

Зі статті 3. Закону України про ріелторську діяльність я довідався, що ріелторська діяльність має напрям підприємницької та полягає в наданні визначених цим та іншими законами України послуг фізичним та юридичним особам (споживачам ріелторських послуг) при здійсненні ними операцій з нерухомістю та/або реалізації ними прав на нерухоме майно.

Ріелторська діяльність може здійснюватись лише суб'єктами ріелторської діяльності.

Ріелторська діяльність є виключним видом діяльності суб'єктів ріелторської діяльності. Суб'єктам ріелторської діяльності не дозволяється здійснення іншої діяльності окрім ріелторської.

Ріелторська діяльність може здійснюватись наступними напрямами: 1)..посередницька..діяльність; 2)управління..нерухомим..майном; 3)ріелторська..експертиза; 4)організація та проведення прилюдних (публічних) торгів, аукціонів та конкурсів щодо нерухомого майна; 5)інформаційно-консультаційна діяльність суб'єктів ріелторської діяльності.

Посередницька діяльність суб'єктів ріелторської діяльності - це діяльність з надання послуг споживачам ріелторських послуг щодо здійснення цивільно-правових угод з нерухомим майном (купівля-продаж, оренда, міна, забезпечення розселення тощо) і правами на нього.

Управління нерухомим майном - це діяльність з надання послуг споживачам ріелторських послуг по управлінню належним їм на праві власності нерухомим майном, яка здійснюється суб'єктами ріелторської діяльності від свого імені в інтересах споживачів ріелторських послуг.Надання суб'єктом ріелторської діяльності послуг з управління нерухомим майном здійснюється відповідно до вимог щодо управління майном, встановлених чинним законодавством України.

Ріелторська експертиза - це послуга, яка надається суб'єктами ріелторської діяльності споживачам ріелторських послуг та полягає у дослідженні стану правовстановлюючих, технічних та інших документів щодо нерухомого майна, визначення їх повноти та відповідності вимогам чинного законодавства.

Результатом ріелторської експертизи є письмовий ріелторський висновок, засвідчений підписом та печаткою суб'єкта ріелторської діяльності, який надається споживачу ріелторських послуг.

Прилюдні (публічні) торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, що у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Інформаційно-консультаційна діяльність суб'єкта ріелторської діяльності полягає в одержанні, зберіганні, використанні та поширенні суб'єктами ріелторської діяльності інформації про нерухоме майно та ринок нерухомості, якщо така інформація не становить професійної чи іншої таємниці або доступ до якої є обмежений законами України, і надані консультацій фізичним або юридичним особам.

Суб'єкт ріелторської діяльності може надавати інші послуги, що пов'язані з здійсненням операцій з нерухомим майном та/або реалізацією прав на нерухоме майно, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.Ознайомлення зі свідоцтвом про державну реєстрацію та з ліцензією на здійснення рієлторської діяльності.

Зі статті 11 і 12 Закону України про рієлторську діяльність я дізнався, що відомості про всіх осіб, які набули статусу ріелтора вносяться до Реєстру ріелторів України, що відбувається завдяки державній реєстрації після якої особа набуває статуса рієлтор та отримує свідоцтво на проведення такої діяльності. Відомості про осіб, які набули статусу суб'єкта ріелторської діяльності, вносяться до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності України.

Також я ознайомився з тим, що порядок ведення Реєстру ріелторів України та Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності України визначається та забезпечується Ріелторською Палатою України. Реєстр ріелторів України та Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності України розміщуються на сайті Ріелторської Палати України в мережі Інтернет та мають вільний доступ до інформації, яка в них міститься.

Також можна сказати , що кваліфікаційне свідоцтво ріелтора підлягає обов'язковому анулюванню у випадках: 1) засудження ріелтора за корисливий злочин 2)смерті..ріелтора; 3)визнання ріелтора обмежено дієздатним чи недієздатним; 4) порушення ріелтором заборони працювати у складі двох і більше агентств нерухомості або поєднання праці в агентстві нерухомості зі здійсненням ріелторської діяльності як ріелтор-підприємець.

4.Ознайомлення із сертифікатом відповідності брокерських послуг.

Включеним до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності України суб'єктам ріелторської діяльності видається сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності.

Суб'єкти ріелторської діяльності мають право на здійснення ріелторської діяльності лише після включення їх до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності України, що є невід’ємним елементом отримання сертифікат усуб'єкта ріелторської діяльності.

За включення до Реєстру ріелторів України та Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності України справляється плата в розмірі, встановленому Ріелторською Палатою України.

21.02.12

Тема 2: Вивчення прав та обов’язків брокера, рієлтера, агента нерухомості

1. Вивчення прав, обов’язків рієлтерів, як професійних учасників ринку нерухомості

Вивчивши статті 8. і 9. Закону України про ріелторську діяльність, я дізнався щодо прав та обов’язків суб'єктів ріелторської діяльності. До прав суб'єктів ріелторської діяльності відносяться:

- право отримувати за своїм запитом від споживачів ріелторських послуг необхідні для надання таких послуг інформацію та документи;

- право отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від споживачів рієлторських послуг;

- право відмовлятись від надання ріелторських послуг у випадку ненадання споживачем інформації та документів, які є необхідними для надання рієлторських послуг;

- право отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування про нерухоме майно стосовно якого здійснюється рієлторська діяльність тощо;

До обов’язків суб'єктів ріелторської діяльності відносяться:

- дотримання вимог Закону України про ріелторську діяльність, а також чинного законодавства України, стандартів та правил, затверджених Рієлторською

2. Вивчення прав та обов’язків девелопера та реддевелопера.

З інтернет джерел, сайту samerkredit, я довідався про девелопера, що це підприємець, бізнес якого заключаеться в отриманні прибутку від створення нових об’єктів нерухомості, при цьому девелоперу належить авторство ідеї проекту. Він сам обирає, де буде створено об'єкт нерухомості, як він буде виглядати і яка група населення там буде жити.

Девелопер буде супроводжувати процес створення будівлі на всіх етапах. Він організовує проектування об'єкта, викуп землі під об'єкт, отримання ліцензії під будівництво, підшукує будівельну фірми, а згодом і брокера для продажу об'єкта.

Сьогодні девелоперами найчастіше виступають юридичні особи, девелоперські контори, які мають можливість залучати великі інвестиції під розвиток своїх проектів.

3. Ознайомлення з документами, які підтверджують кваліфікацію брокерів.

Брокер - особа, яка має чинний атестат брокера з нерухомості як правило, володіє правом підпису договорів на надання ріелторських послуг та супутніх їм документів від імені ріелторської компанії.

Ліцензійна картка брокера видається тільки фахівцям або індивідуальним підприємцям, які мають стаж роботи в якості агента (або здійснюють брокерську діяльність) не менше двох років.
4. Ознайомлення з документами, які підтверджують повноваження на право підписання договорів від імені рієлторської організації.

Так як я проходжу практику на біржі, я не маю можливості ознайомитися з такими документами.
22.02.12

Тема 3: Ознайомлення із діяльністю рієлтерської фірми у сфері управління нерухомості

 1. Ознайомлення з рекламною компанією щодо об’єкта управління (газети, листи, особисті контакти)

Рієлторські фірми застосовують різні рекламні компанії, до основних відносяться:

-реклама в інтернеті

-реклама в ЗМІ

-реклама на фірмі (у вигляді візиток або брошур)

Найбільшу використовують рекламну компанію в інтернеті, це може бути дорожче за більш прості методи, але в день на будя якому сайті рекламу будють продивлятись більше 1000 людей, а це дуже вігідно рекламодавцю.

Також поширена в ріелторських фірмах реклама ЗМІ, це більш дорога, але не меньш вигідна рекламна компанія, вона виступае у вигляді реклами в газетах, журналах, іноді по телебаченню.

Реклама у вигляді візиток і брошур існує на кожній рієлторській фірмі, ціна ціеї компанії залежить від кількості надрукованих копій (візиток, брошур) та мае вплив на відвідувачив фірми.

 1. Ознайомлення з об’єктами нерухомості та їх

кількістю

Нерухо́мість, нерухоме майно - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

До нерухомості за походженням відносяться земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їхньому призначенню неможливе, зокрема ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва.

 1. Ознайомлення з договором на управління

об’єктами нерухомості

Договір управління нерухомим майном – договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Предметом такого договору може бути нерухома річ. До нерухомих речей, які ще називають нерухомим майном або нерухомістю, належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Таким майном можуть виступати приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об’єкти власності, функціонально пов’язані з такими приміщеннями (будинки, квартири, кімнати в комунальних квартирах, індивідуальні гаражі, місця на гаражних стоянках, дачні будинки та ін.) Договір управління нерухомим майном передбачає відокремленість майна, переданого в управління, від іншого майна установника управління та від майна управителя.

 1. Ознайомлення з порядком здійснення контролю за якістю управління об’єкта

Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей у сфері якості. Цілі в сфері якості передбачають створення на підприємстві умов, в яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.

Управління якістю - аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі та відповідальність у сфері якості, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в рамках системи якості.

Тобто, ще раз можна наголосити, що цілі в сфері якості передбачають створення на підприємстві умов, в яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.

Отже, як для висновку ми можемо сказати, що управління якістю - аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі та відповідальність у сфері якості, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в рамках системи якості.

Токож, Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей у сфері якості. Цілі в сфері якості передбачають створення на підприємстві умов, в яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.

23.02.12

Тема.4: Ознайомлення зі страхуванням професійної відповідальності суб’єктів ринку нерухомості, книгою відгуків та пропозицій агентства нерухомості

 1. Ознайомлення з полісом страхівання професійої відповідальності рієлторської фірми , рієлторів

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог в порядку, встановленому ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і оцінювачі, які працюють у їх складі, несуть відповідальність відповідно до законів у межах положень та посадових інструкцій, що регламентують їх діяльність.

Об'єктом страхування відповідальності оцінювачів виступають їх майнові інтереси у випадку заподіяння шкоди третім особам при здійсненні їх професійної діяльності та за умови сумлінного та кваліфікованого виконання ними своїх професійних обов'язків.

2.Ознайомлення з випадкаим компенсації витрат, які повязані з помилками в роботі рієлтора

До страхових випадків по даному виду страхування відносяться наступні події:

3.Ознайомлення з Книгою відгуків та пропозицій рієлторської фірми

Так, як я проходжу практику на базі біржи, я не маю можливості ознайомитись з Книгою відгуків та пропозицій рієлторської фірми , та я ознайомився з Книгою відгуків та пропозицій «Української аграрної біржи», де переглянев опис процедури розгляду скарг і претензій..

Розділ 2: Оволодіння навичками здійснення операцій з об’єктами нерухомості

24.02.12

Тема 5: Ознайомлення з документами ріелторської організації, які використовуються під час надання брокерських послуг.

 1. Ознайомлення з документами біржі (ріелторської організації), які відображають тарифи та розцінки на надання брокерських послуг.


Я ознайомився з документами які відображають тарифи та розцінки на надання брокерських послуг і дізнався що до таких документів відносяться:

-договір на надання брокерських послуг

-угоди на реальну ціну

Також є і інщі документи, але так як я проходжу практику на УАБ, на цій біржі не надають брокерських послуг і я не зміг більш чітко розкрити питання.

 1. Ознайомлення з типовими договорами, протоколами та дорученнями.


Я ознайомився з цими типами документації і можу сказати що:

-договір — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За розподілом між сторонами прав та обов'язків договори поділяться на односторонні (в одної сторони лише права, в іншої лише обов'язки) та двосторонні (правами й обов'язками наділені обидві сторони).

-протокол — це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення. Вони оформляються на підставі записів і стенограм, зроблених у ході засідань.

-доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

 1. Ознайомлення з порядком консультування з питань стану та аналізу

ринку нерухомості.

Консультування з питань стану та аналізу ринку нерухомості полягає в наданні об'єктивної, повної інформації та здійсненні аналізу цін на ринку нерухомості регіону, що дозволяє зацікавленим особам зробити висновок про можливість та процедуру надання брокерських послуг в цій ріелтерській організації.

Підбір і організація показів об'єктів нерухомості здійснюють відповідно до письмової заявки зацікавленої особи - правоотримувача. Кількість варіантів, що підбирають, порядок їх показів визначають в договорі. Усі варіанти об’єктів нерухомості, що пропонуються, повинні мати опис, необхідний для тримання найбільш повного уявлення про них. За цих умов ріелтерська організація зацікавлених осіб інформує письмово про відомі недоліки об'єктів нерухомості.

27.02. 12

Тема 6: Ознайомлення з брокерською діяльністю ріелторської фірми.

 1. Ознайомлення з порядком підбору та організації показів об’єктів

нерухомості.

Підбір і організація показів об'єктів нерухомості здійснюють відповідно до письмової заявки зацікавленої особи - правоотримувача. Кількість варіантів, що підбирають, порядок їх показів визначають в договорі. Усі варіанти об’єктів нерухомості, що пропонуються, повинні мати опис, необхідний для тримання найбільш повного уявлення про них. За цих умов ріелтерська організація зацікавлених осіб інформує письмово про відомі недоліки об'єктів нерухомості.

Перелік документів, необхідних для здійснення операції та порядок їх отримання, затверджуються ріелтерською організацією. Документи можуть збиратися ріелтерською організацією на основі доручення, виданого зацікавленою особою, самою зацікавленою особою в присутності представників ріелтерської організації.

 1. Сприяння в організації взаєморозрахунків між сторонами операції.


Під час проходження практики не мав змоги посприяти в таких операціях.

3. Реєстрація операцій переходу прав на об’єкт нерухомості ріелторської

організації.

Так як я проходжу практику на біржі я не можу повністю розкрити питання, але з джерел інформіції я дізнався про такі операції:

Згідно з ст. 181 ЦК України до нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Відповідно до ст. 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

28.02.12

Тема 7: Ознайомлення з рієлтерською діяльність.

 1. Ознайомлення з технологіею надання рієлтерських послуг.


Я проходжу практику на біржі і не маю змоги повність розкрити питання, але з сайтів про рієлтерську діяльність я дізнався про етапи до яких зводиться технологіея надання рієлтерських послуг:

I. Отримання заявки:

а) вивчення характеру і обсягу майбутніх робіт на основі аналізу заявлених замовником подробиць про об'єкт нерухомості;

б) формулювання обмежувальних умов.

II. Попередній огляд об'єкта й укладання договору:

а) конкретизація предмета договору і підготовка його до підписання;

б) складання плану виконання робіт за договором.

III. Збір та аналіз даних про об'єкт:

а) збір документів про об'єкт нерухомості і підтвердження достовірності, актуальності та корисності зібраної інформації, необхідної для проведення конкретної операції з нерухомістю;

б) подання замовнику звіту про виконану роботу та інформування про ступінь готовності всіх суб'єктів до оформлення угоди.

IV. Юридичний супровід угоди:

а) формування комплекту документів, їх дослідження і підтвердження юристом законності операції, що проводиться;

б) визначення ризиків, супутніх операції;

в) ознайомлення замовника з документами і матеріалами, що подаються для оформлення угоди, узгодження умов і техніки проведення угоди.

V. Проведення операції з нерухомістю та оплата послуг ріелтера:

а) проведення операції з нерухомістю та документальне оформлення її результатів;

б) оформлення акта здачі-приймання робіт, виконаних за договором про зазначення послуги;

в) оплата послуг ріелтера за виконану роботу.

29.02.12

Тема 8: Ознайомлення з ріелтерськими операціями з житловими об’єктами.

 1. Ознайомлення з купівлею-продажем приватизованих квартир.

Договір купівлі-продажу житлового будинку і квартири має (порівняно з загальними правилами купівлі-продажу) відповідні особливості. Договір купівлі - продажу житлового будинку (квартири) укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, відповідно до статті 657 Цивільного кодексу України; продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі - продажу.

Суворі вимоги чинного законодавства до дотримання форми договору пояснюються важливістю житлового будинку і квартири як об'єкта права приватної власності. Договір купівлі-продажу житлового будинку чи квартири обов'язково повинен бути нотаріально посвідченим і підлягає державній реєстрації.

Договір купівлі-продажу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки та іншого нерухомого майна укладається за місцезнаходженням будівлі ст. 55 Закону України "Про нотаріат".

 1. Ознайомлення з операціями розселення комунальних квартир.

Розселення комунальної квартири вважається однією з найскладніших операцій з нерухомістю. Це пов'язано з тим, що воно проходить шляхом продажу комунальної квартири і одночасної купівлі нового житла для всіх її власників. До того ж приступати до розселення не має сенсу, якщо немає повної впевненості в тому, що мешканці вирішили роз'їхатися.

Так само, заздалегідь мешканцям необхідно визначитися з тим, як саме будуть розподілені кошти, отримані в результаті розселення квартири. Як показує досвід, питання про справедливе розподіл отриманих коштів, є найбільш проблемним. При цьому, незважаючи на те, що, як правило, найбільш прийнятним є підхід, при якому критерієм поділу виступають частки у власності кожним із сусідів, наше агентство може запропонувати і інші варіанти розселення, у тому числі й так зване анонімне, коли кожен отримує бажане , за умови не протиставлення своїх інтересів інтересам сусідів.

01.03. 12

Тема 9: Ознайомлення з рієлтерськими операціями з житловими об’єктами.

 1. Ознайомлення з операціями, які здійснюються з неприватизованими

об’єктами.

Приватиза́ція — політика чи процес продажу або передачі державної чи суспільної власності (особливо націоналізованої промисловості) у руки приватних інвесторів. Приватизація сфери послуг включає державні контракти з приватними фірмами для забезпечення послуг, які раніше виконувалися громадськими установами.

Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

- законності;

- державного регулювання та контролю;

- надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;

- надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються;

- забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;

- платності відчуження державного майна;

 1. Ознайомлення з операціями оренди квартир.

Оре́нда — наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площами, машинами і т. ін. на договірних засадах.

Біржа на якій я проходжу практику не займаеться орендою квартир, але із інтернету я дізнався що, оренда квартир це наймання квартир за помісячну, поденну плату, на основі суми оренди, можна визначати вартість квартири.

 1. Ознайомлення з операціями оренди кімнат.

Оренда кімнат це наймання частини квартири за поденну, помісячну плату.

1.Ознайомлення з послугами рієлторської фірми з інформаційного забезпечення та її програмним забезпеченням

Рієлтор здійснює діяльність на основі принципу співробітництва з іншими рієлторами. Принцип співробітництва між рієлторами включає:

а) надання достовірної інформацією про об'єкти нерухомості;

б) обмін інформацією про зміни у чинному законодавстві;

в) обмін інформацією про об'єкти нерухомості, які викликають сумніви з точки зору відповідності законодавству, а також робота з якими небажана з інших причин (із зазначенням таких причин);

г) обмін інформацією про некоректну поведінку на ринку нерухомості Рієлторів, Клієнтів та інших осіб — учасників ринку нерухомості;
д) обмін досвідом роботи між Рієлторами.

АРМ рієлтора.

Існує багато програм для полегшення роботи рієлтора, наприклад «Програма АРМ Рієлтора», «Рієлтор Профи», «Рієлтор-1», «Рієлтор-2».

Рієлторські сервіси діляться на сервіси для організації документообігу, рієлторські бази, картографічні сервіси, CRM і сервіси для зберігання контактів, сервіси для керування завданнями, сервіси для ведення бухгалтерії ІП он-лайн і інші.
1.Ознайомлення з девелоперської та реддевелоперської діяльністю рієлторської фірми.

Дещо новим явищем на ринку нерухомості є девелоперська та реддевелоперська діяльність. Сутністю девелопмента як особливого виду професійної діяльності на ринку нерухомості полягає в організації й керуванні інвестиційним проектом у сфері нерухомості. Також девелоперською діяльністю визнаються також інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток ринку нерухомості або його інфраструктури. Значення девелопера для реалізації процесу розвитку нерухомості визначається насамперед тим, що він забезпечує координацію між усіма учасниками девелопмента, ухвалює на себе ризики, пов’язані з реалізацією проекту, несе відповідальність перед окремими учасниками. Мета девелопмента створення нового продукту – нового об’єкта нерухомості, з власним ім’ям, концепцією продажу цієї нерухомості, тощо. У зв’язку з цим прийнято розрізняти девелоперську діяльність та редевелоперську діяльність. Перша передбачає створення принципово нового об’єкта нерухомості, а друга – перебудову вже існуючого об’єкта  нерухомості  в новий  об’єкт.

Розділ 3: Оціночна діяльність на ринку нерухомості

02.03.12

Тема 10: Ознайомлення з послугами рієлтерської фірми з інформаційного забеспечення та її програмним забеспеченням.

 1. Ознайомлення з наявністю у оцінювача відповідної ліцензії

Ліценція оцінювача має троьохрічний термін та опісля нього кожен суб’єкт оціночної діяльності, що бажає нею займатися в майбутні протягом наступних 3 років має підвищити свою кваліфікацію, щоб отримати ліцензію оцінювача.

 1. Ознайомлення з правами оцінювача

Згідно з ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» розділу VI, ст. 30 суб’єкт оціночної діяльності має право:

3.Ознайомлення з обов’язками оцінювача

Згідно з ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» розділу VI, ст. 31 суб’єкт оціночної діяльності зобов’язується:

05.03.2012

Тема 11,12: Ознайомлення з девелоперською та реддевелоперськоюдіяльністю рієлтерської фірми.

 1. Ознайомлення з оціночними послугами рієлторської компанії

Хоча Українська аграрна біржа і не проводить оціночну та рієлторську діяльність, та я дізнався з інших джерел, що оцінка проводиться в таких напрямках і спеціалізація в межах цих напрямків:

 1. Оцінка суб’єктів у матеріальній формі:

1.1-Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;

1.2 Оцінка машин і обладнання.;

1.3 Оцінка дорожніх транспортних засобів;

1.4 Оцінка літальних апаратів;

1.5 Оцінка судноплавних засобів;

1.7 Оцінка речей, крій таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальний апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка ЦМК, паїв, ЦП, майнових прав та не матеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1 Оцінка ЦМК, паїв, ЦП, майнових прав та не матеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).

2.2 Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є: зазначення майна, що підлягає оцінці; мета, з якою проводиться оцінка; вид вартості майна, що підлягає визначенню; дата оцінки; строк виконання робіт з оцінки майна; розмір і порядок оплати робіт; права та обов'язки сторін договору; умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання; відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.

 1. Ознайомлення з реквізитами договору про оцінку

Так, як я проходжу практику на базі біржи, я не маю можливості ознайомитись з реквізитами договору про оцінку

Розділ 3: Оціночна діяльність на ринку нерухомості

12.03.12

Тема 13: Ознайомлення з правами та обов’язками оцінювача

 1. Ознайомлення з визначенням типу вартості об’єкту

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

Вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

Вартість відтворення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;

Залишкова вартість відтворення – вартість заміщення (відтворення) вартість відтворення – вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна – з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою);

Вартість ліквідації – вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;

Спеціальна вартість – сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;

Інвестиційна вартість – вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

Вартість у використанні – вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;

Оціночна вартість – вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;

Заставна вартість – оцінка підприємства по ринковій вартості для цілей іпотечного кредитування.

Балансова вартість – витрати на придбання об’єкту власності. Балансова власність буває первинною і відновною. Первинна вартість відображається в бухгалтерських документах на момент введення в експлуатацію. Відновна вартість відтворювання раніше створених основних засобів визначається в процесі переоцінки основних фондів.
13.03.12

Тема.14: Ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінки

 1. Ознайомлення з нарахуванням суми винагороди оцінювача

Винагорода незалежному оцінювачу майна інституту спільного інвестування (ІСІ)
виплачується за рахунок активів інституту спільного інвестування. Винагорода оцінювачу нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

 1. Ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінки

Перший етап.  Обговорення із Замовником простих питань - що оцінюємо, для чого оцінюємо, коли проводимо огляд об'єкту оцінки, як швидко оцінюємо і  скільки коштуватимуть оцінні послуги.  Укладаємо договір на проведення оцінки. Другий етап. Збір інформації. Найважливіший етап. Від кількості і якості зібраної інформації залежить весь процес оцінки. Не можна сказати скільки коштує об'єкт тільки по його назві або по його, нехай навіть ретельному, огляду . Оцінювачеві потрібні відомості, точні, що містять, ідентифікуючі об'єкт,  дані і цифри, цифри, цифри. У цьому процесі дуже багато що залежить від Замовника оцінки.  Третій етап - власне проведення розрахунків оцінювачем. Етап пошуку плями вартості і остаточного виводу про вартість. Етап, який ніхто не бачить, але на якому весь час встає питання -  чи та це  вартість, чи та це цифра. І звичайно ж, оформлення всього, що зроблене в „Звіт про оцінку майна”. 

14.03.12

Тема.15: Ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінки

 1. Аналіз прав власності на нерухомість

Права вланосні неабияк впливають на вартість об’єкта оцінки , тому оцінювач має зважити на форму власності:

Також можлива невизначина форма вланості. В такому випадку оцінювач не має право оцінити такий об’єкт.

 1. Визначення юридичних підстав здійснення оцінки житлової і комерційної нерухомості

Можливі дві підстави для оцінки об’єкта- це договір укладений в односторонньому порядку із замовником або замовлення від Фонду державного майна, що є представником інтересів держави, а тобто об’єкт оцінки з таких підстав може бути лише державним.

Отже, можемо сказати, що юридичні підстави дл здійснення оцінки житлової і комерційної нерухомості можуть бути різноманітними : від ліквідації і передачі спадку до процесу купівлі – прдажу та здачі в оренду певної нерухомості.
16.03.12

Тема.17.і.18: Дослідження правових основ оцінки нерухомості

 1. Вивчення порівняльної характеристики до існуючих підходів при оцінці комерційної нерухомості

Так, як я проходжу практику на базі біржи, я не маю можливості повноцінно висвітлити цей пункт, але з підручника І.В. Пазатич “Оцінка нерухомості” я довідався наступне.

Методичні підходи:

Я на мене, саме комерційна складова у цьому питанні робить підхід капіталізації чистого доходу найсприятливіший для оцінки комерційної, прибутковою нерухомості. Про інші підходи варто використовувати у лише конкретних випадках.

 1. Відпрацювання навичок зі складання звіту після комерційної нерухомості проведення оцінки

Так, як я проходжу практику на базі біржи, я не маю можливості працювати зі звітами про оцінку комерційної нерухомості та кваліфікованими оцінювачами, а тобто висвітлити цей пункт.

21.03.12
17.03.12

Тема.21.і.22: Житлова нерухомість, як об’єкт оцінки

 1. Виявлення основних підходів до оцінки житлової нерухомості

Для оцінки житлової нерухомості використовіують витратний, дохідний і порівняльним підходи. Вони є найбільш сприятливі для оцінки такого виду нерухомості.

2.Ознайомлення з розрахунком вартості об’єктів житлової нерухомості

Так, як я проходжу практику на базі біржи, я не маю можливості повноцінно висвітлити це питання, бо лише кваліфікований оцінювач зі свого досвіду може ознайомити мене з розрахунком вартості житлової нерухомості.
Зміст: Розділ 1: Загальне знайомство з рієлторською фірмою та напрямом її діяльності
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации