Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І. Менеджмент - файл n2.doc

приобрести
Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І. Менеджмент
скачать (608.5 kb.)
Доступные файлы (25):
n1.doc27kb.25.04.2002 19:43скачать
n2.doc53kb.10.05.2002 07:49скачать
n3.doc24kb.04.05.2002 22:44скачать
n4.doc29kb.15.05.2002 19:04скачать
n5.doc79kb.07.04.2002 13:25скачать
n6.doc214kb.11.05.2002 03:54скачать
n7.doc93kb.04.05.2002 22:14скачать
n8.doc60kb.04.05.2002 22:15скачать
n9.doc71kb.04.05.2002 22:16скачать
n10.doc54kb.04.05.2002 22:18скачать
n11.doc76kb.25.04.2002 20:07скачать
n12.doc100kb.04.05.2002 22:20скачать
n13.doc76kb.01.05.2002 15:50скачать
n14.doc94kb.01.05.2002 16:42скачать
n15.doc85kb.02.05.2002 02:53скачать
n16.doc144kb.02.05.2002 15:51скачать
n17.doc77kb.04.05.2002 22:25скачать
n18.doc66kb.02.05.2002 16:31скачать
n19.doc62kb.02.05.2002 17:52скачать
n20.doc62kb.02.05.2002 18:04скачать
n21.doc129kb.11.05.2002 04:13скачать
n22.doc71kb.03.05.2002 20:24скачать
n23.doc66kb.03.05.2002 01:25скачать
n24.doc106kb.11.05.2002 04:18скачать
n25.doc56kb.04.05.2002 22:09скачать

n2.doc

ЗМІСТ


Вступ

3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

5

1. Менеджмент як наукова система управління

5

1.1. Сутність менеджменту

5

1.2. Предмет, об'єкт і методи дослідження менеджменту

7

1.3. Загальні принципи менеджменту

10

Контрольні питання

12

2. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення

13

2.1. Поняття організації

13

2.2. Внутрішнє середовище організації

17

2.3. Менеджмент і зовнішнє оточення організації

20

2.4. Взаємодія: організація – зовнішнє середовище

24

2.5. Управління, як система що розвивається

26

Контрольні питання

28

3. Розвиток теорії і практики менеджменту

29

3.1. Школа наукового менеджменту

30

3.2.Адміністративні принципи

30

3.3. Теорії менеджменту, засновані на "доктрині людських  відносин"

32

3.4. Менеджмент як наука

33

Контрольні питання:

38

Розділ II. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

39

4. Місія, цілі і задачі менеджменту

39

4.1. Місія організації

39

4.2. Цілі організації

41

4.3. Управління по цілям

43

Контрольні питання:

45

5. Процес і методи прийняття рішення

46

5.1. Рішення як форма здійснення управління

46

5.2. Класифікація рішень

48

5.3. Процес прийняття управлінських рішень

49

Контрольні питання:

52

6. Методи прийняття та оптимізації управлінських рішень

53

6.1. Загальна характеристика методів

53

6.2. Методи експериментування

54

6.3. Методи моделювання

55

6.4. Методи оцінки

57

6.5. Форми участі в процесі прийняття рішень

59

Контрольні питання.

60

7. Система забезпечення процесу менеджменту

61

7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту

61

7.2. Документальне забезпечення менеджменту організації

65

7.3. Технічні засоби в інформаційній системі

68

Контрольні питання:

69

Розділ ІІІ. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

70

8. Стратегічний менеджмент

70

8.1. Сутність стратегічного управління

70

8.2. Процес стратегічного планування

72

8.3. Формулювання стратегій

76

Контрольні питання.

80

9. Планування і реалізація стратегії

81

9.1. Система планів в організації

81

9.2 Інструменти реалізації стратегії

85

Контрольні питання

88

10. Мотивація – соціальна основа менеджменту

89

10.1. Загальна характеристика мотивації

89

10.2. Системний характер мотивационнго механізму

93

10.3. Змістовні концепції мотивації

94

10.4. Процесуальні теорії мотивації

96

10.5. Мотиваційна теорія підкріплення

98

Контрольні питання

99

11. Контроль виконання

100

11.1 Сутність і зміст контролю

100

11.2. Види контролю

102

11.3. Етапи проведення контролю

103

11.4. Система управлінського контролю

105

Контрольні запитання

107

12. Побудова організації

108

12.1. Поняття і принципи побудови управлінських структур

108

12.2. Типи структур управління організаціями

110

12.4. Види органічних структур управління організаціями

119

12.5. Ситуаційні фактори й організаційні структури

122

Контрольні питання

124

РОЗДІЛ IV. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

125

13. Економічні методи менеджменту

127

13.1. Сутність і складові економічного механізму

127

13.2. Ціноутворення в системі економічних методів

128

13.3. Заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності організації

131

Контрольні питання

132

14. Організаційно-розпорядницькі (адміністративні) методи управління

133

14.1 Сутність і склад організаційно-розпорядницьких методів управління

133

14.2 Організаційний вплив

135

14.3 Розпорядницький вплив

139

14.4 Дисциплінарні методи управління

141

Контрольні запитання

142

15. Соціально-психологічні методи управління

143

15.1. Роль соціально-психологічних методів управління

143

15.2. Концепція групової динаміки

147

15.3. Етап розвитку команди

149

Контрольні питання

149

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

150

16. Інноваційний менеджмент

150

16.1. Цілі й основні напрямки інноваційного менеджменту

150

16.2. Інноваційна стратегія

155

16.3 Формування інноваційних інфраструктур

156

Контрольні питання

157

17. Виробничий менеджмент

158

17.1 Сутність і зміст системи виробничого менеджменту

158

17.2. Організаційні форми управління

161

17.3. Виробництво як об'єкт управління

164

Контрольні питання

167

18. Управління маркетингом

168

18.1. Цілі і функції маркетингу

168

18.2. Сутність, зміст і цілі маркетингової діяльності

170

18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня
класифікація

172

Контрольні питання

174

19. Управління персоналом в організації

175

19.1. Концепція управління персоналом в організації

175

19.2. Формування ефективне працюючого персоналу

178

Контрольні питання

183

20. Стиль керівництва, влада, лідерство, комунікації

184

20.1. Керівник в організації

184

20.2. Лідерство: природа й визначення поняття

186

20.3. Стилі управління

191

20.4.Взаємодія керівника і підлеглих

194

Контрольні питання

196

21. Забезпечення ефективності діяльності організації

197

21.1 Поняття про фактори ефективності

197

21.2. Зміни в управлінській парадигмі

199

Контрольні питання

201

Перелік літератури

202

Зміст

204
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации