Образцы гражданско - правовых документов - файл n9.doc

приобрести
Образцы гражданско - правовых документов
скачать (734.5 kb.)
Доступные файлы (46):
n6.gif1kb.21.10.2011 09:11скачать
n7.htm2kb.21.10.2011 09:12скачать
n8.doc39kb.21.10.2011 09:15скачать
n9.doc44kb.21.10.2011 09:14скачать
n10.doc38kb.21.10.2011 09:17скачать
n11.doc39kb.21.10.2011 09:16скачать
n12.doc38kb.21.10.2011 09:16скачать
n13.doc39kb.21.10.2011 09:18скачать
n14.doc57kb.21.10.2011 09:31скачать
n15.doc57kb.21.10.2011 09:33скачать
n16.doc90kb.21.10.2011 09:32скачать
n17.doc74kb.21.10.2011 09:31скачать
n18.doc69kb.21.10.2011 09:30скачать
n19.doc64kb.21.10.2011 09:28скачать
n20.doc63kb.21.10.2011 09:29скачать
n21.doc76kb.21.10.2011 09:28скачать
n22.doc67kb.21.10.2011 09:29скачать
n23.doc66kb.21.10.2011 09:06скачать
n24.doc66kb.21.10.2011 09:04скачать
n25.doc70kb.21.10.2011 09:07скачать
n26.doc86kb.21.10.2011 09:07скачать
n27.doc50kb.21.10.2011 09:03скачать
n28.doc68kb.21.10.2011 09:05скачать
n29.doc64kb.21.10.2011 09:06скачать
n30.doc52kb.21.10.2011 09:25скачать
n31.doc60kb.21.10.2011 09:24скачать
n32.doc49kb.21.10.2011 09:43скачать
n33.doc47kb.21.10.2011 09:44скачать
n34.doc49kb.21.10.2011 09:45скачать
n35.doc53kb.21.10.2011 09:46скачать
n36.doc48kb.21.10.2011 09:44скачать
n37.doc54kb.21.10.2011 09:44скачать
n38.doc45kb.21.10.2011 09:45скачать
n39.bmp
n40.gif3kb.21.10.2011 09:41скачать
n41.doc47kb.21.10.2011 09:39скачать
n42.doc57kb.21.10.2011 09:42скачать
n43.htm25kb.21.10.2011 09:41скачать
n44.doc57kb.21.10.2011 09:40скачать
n45.htm26kb.21.10.2011 09:39скачать
n46.doc41kb.21.10.2011 09:37скачать
n47.doc60kb.21.10.2011 09:36скачать
n48.doc80kb.21.10.2011 09:35скачать
n49.doc67kb.21.10.2011 09:35скачать
n50.doc79kb.21.10.2011 09:09скачать
n51.doc83kb.21.10.2011 09:09скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n9.doc

Довіреність


м. ____________________________

__________________________________

(дата літерами)

Я, гр. __________________________________ (паспорт серії __ N _____, виданий РВ УМВС України у області ____________________________ ____ року), проживаю в місті ___________ по вул. ___________________, буд. _______, кв. _______, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, за попередньою домовленістю з представником за цією довіреністю уповноважую гр. __________________________________________, який проживає в місті _________ по вул. _________________, буд. _______, кв. _______,

паспорт: ____________________________________________________________________:

• вчиняти від мого імені правочини щодо розпорядження всім моїм майном, зокрема укладати договори купівлі-продажу, міни, застави, передавати майно в користування, приймати майно в дар та будь-які інші договори, на його розсуд, проводити розрахунки по укладених договорах;

• приймати спадщину чи відмовлятись від неї;

• одержувати належне мені майно, гроші (вклади), цінні папери (в тому числі дивіденди від них), а також документи від будь-яких осіб, установ, підприємств, організацій, в тому числі в усіх банках України, їх відділеннях та відділеннях зв'язку і телеграфу з будь-яких підстав, розпоряджатися (в тому числі відкривати нові рахунки на моє ім'я) рахунками (в національній та іноземній валюті) в усіх банках України, їх відділеннях;

• одержувати поштову, телеграфну та іншу кореспонденцію (грошову і посилочну);

• вести від мого імені справи в усіх державних установах, кооперативних і громадських організаціях, органах нотаріату, у відповідному обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, в органах архітектури, в житлово-експлуатаційних організаціях, у відповідному відділі паспортної і міграційної роботи та інших компетентних органах з питань реєстрації, у відповідному відділі реєстрації актів цивільного стану при отриманні належних мені документів, в Міністерстві юстиції України та в Міністерстві закордонних справ України з питань, пов'язаних з легалізацією документів для подальшого їх використання за кордоном, а також вести мої справи в усіх судових установах, з усіма правами, які надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому, з правом повної чи часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчих документів до відповідних органів для виконання, одержання присудженого майна або грошей;

• вирішувати від мого імені всі питання щодо одержання рішень, дозволів, довідок, проектної та іншої документації, інших документів, узгоджувати всі питання, що виникають в процесі виконання повноважень.

Для цього надаю моєму представнику право подавати та одержувати будь-які документи, підписувати від мого імені усі необхідні документи, сплачувати належні з мене платежі, включаючи державне мито (плату), а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреністі.

Зміст ст. ст. 237, 247, 248, 249, 250 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Довіреність видана строком на ___ роки і дійсна до ____________________ ______________ року.
Підпис: ____________________ /____________________________/


Місто _________, ________________________ _____________________ року.

Ця довіреність посвідчена мною, _________________________________________, приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. ___________________________________________ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___________________

Стягнуто плату ______________________________

Приватний нотаріус _________________________

Зразок довіреності складено станом на 01.01.2009 р.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации