Осадець C.C. Страхування - файл n29.doc

приобрести
Осадець C.C. Страхування
скачать (2454.1 kb.)
Доступные файлы (29):
n1.doc120kb.03.07.2002 17:22скачать
n2.doc28kb.10.07.2002 13:47скачать
n3.doc97kb.29.06.2002 20:54скачать
n4.doc225kb.08.07.2002 14:24скачать
n5.doc153kb.03.07.2002 12:14скачать
n6.doc131kb.25.06.2002 17:03скачать
n7.doc1035kb.25.06.2002 17:19скачать
n8.doc776kb.08.07.2002 14:30скачать
n9.doc805kb.25.06.2002 19:23скачать
n10.doc126kb.29.06.2002 13:32скачать
n11.doc201kb.26.06.2002 12:41скачать
n12.doc205kb.26.06.2002 12:46скачать
n13.doc148kb.26.06.2002 12:56скачать
n14.doc121kb.26.06.2002 13:30скачать
n15.doc311kb.08.07.2002 14:33скачать
n16.doc4691kb.03.07.2002 12:21скачать
n17.doc311kb.03.07.2002 14:59скачать
n18.doc156kb.03.07.2002 15:00скачать
n19.doc228kb.29.06.2002 15:18скачать
n20.doc144kb.08.07.2002 14:44скачать
n21.doc332kb.03.07.2002 15:05скачать
n22.doc722kb.08.07.2002 15:25скачать
n23.doc237kb.05.08.2002 16:33скачать
n24.doc78kb.14.06.2002 16:12скачать
n25.doc144kb.03.07.2002 15:03скачать
n26.doc69kb.03.07.2002 15:04скачать
n27.doc282kb.10.07.2002 15:37скачать
n28.doc94kb.03.07.2002 15:13скачать
n29.doc40kb.08.07.2002 15:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n29.doc

ЗМІСТ
Вступ 5

ЧАСТИНА 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ
В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ
9

Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування 9

1.1. Необхідність і форми страхового захисту 9

1.2. Витоки страхування 14

1.3. Сутність і функції страхування 23

1.4. Принципи страхування 28

1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки 34

Тест 1 39

Розділ 2. Класифікація страхування 40

2.1. Поняття класифікації та її значення 40

2.2. Класифікація страхування за об’єктами 48

2.3. Обов’язкове і добровільне страхування 55

Тест 2 60

Розділ 3. Страхові ризики 62

3.1. Поняття та види ризиків 62

3.2. Ризик-менеджмент і страхування 69

Тест 3 74


ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК 76

Розділ 4. Страхова організація (компанія) 76

4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку
страхового ринку України 76

4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення 87

4.3. Стратегія страхової компанії 92

4.4. Організаційна структура страхової компанії 98

4.5. Ресурси страхової компанії 104

 1. Органи управління страховою компанією та їхні функції 111

 2. Об’єднання страховиків та їхні функції 113

Тест 4 117


Розділ 5. Маркетинг у страхуванні 119

5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні 119

5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика
страховика 121

5.3. Страхові посередники 128

5.4. Реклама страхових послуг 135

5.5. Реалізація страхових послуг 142

Тест 5А 152

Тест 5Б 152

Тест 5В 153

Тест 5Г 154

Тест 5Д 155


Розділ 6. Договори страхування 156

6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів 156

6.2. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання 158

6.3. Процедура підготовки та укладання договору 165

 1. Вирішення спорів і припинення дії договору 166

Тест 6 169


Розділ 7. Державне регулювання страхової діяльності 170

 1. Правове забезпечення страхування 170

 2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду
  за страховою діяльністю 174

7.3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу 185

7.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі
страхування 191

Тест 7 195


ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 196

Розділ 8. Страхування життя та пенсій 196

8.1. Страхування життя та його основні види 206

8.2. Змішане страхування життя 210

 1. Страхування ренти і пенсій

Тест 8 214

Розділ 9. Страхування від нещасних випадків 216

9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення 216

9.2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків 217

9.3. Індивідуальне та колективне добровільне страхування
від нещасних випадків 222

Тест 9А 230

Тест 9Б 230

Тест 9В 231

Розділ 10. Медичне страхування 232

10.1. Обов’язкове медичне страхування 232

 1. Добровільне медичне страхування 238

Тест 10 245

ЧАСТИНА 4. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ 247

Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб 247

11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха
та крадіжки 247

 1. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств 258

 2. Страхування технічних ризиків 269

Тест 11А 282

Тест 11Б 282

Тест 11В 284

Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків 286

12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків 286

12.2. Організаційні форми страхування кредитів 291

12.3. Страхування депозитів 297

12.4. Страхування від втрат прибутку 299

Тест 12 305

Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів 306

13.1. Морське страхування 306

13.2. Авіаційне страхування 321

13.3. Страхування наземного транспорту 337

 1. Страхування вантажів 344

Тест 13А 353

Тест 13Б 354

Тест 13В 354

Тест 13Г 355

Розділ 14. Страхування майна громадян 357

14.1. Страхування будівель 357

14.2. Страхування тварин 364

 1. Страхування домашнього майна 369

Тест 14А 376

Тест 14Б 377

Тест 14В 378

ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 380

Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності 380

15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави
для її страхування 380

15.2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності 383

15.3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції 386

15.4. Страхування відповідальності роботодавця 392

15.5. Страхування професійної відповідальності 395

15.6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення 400

Тест 15А 405

Тест 15Б 405


Розділ 16. Страхування відповідальності на транспорті 407

16.1. Страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів 407

16.2. Страхування відповідальності перевізника вантажів 417

Тест 16А 425

Тест 16Б 426

ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 428

Розділ 17. Перестрахування і співстрахування 428

17.1. Сутність і роль перестрахування 428

17.2. Методи перестрахування 432

17.3. Форми проведення перестраховувальних операцій 438

17.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів 446

 1. Співстрахування та механізм його дії 451

Тест 17 456

ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКА
458

Розділ 18. Визначення страхових тарифів 458

18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок 458

18.2. Визначення тарифів за договорами страхування життя 463

 1. Визначення тарифів за договорами загального страхування 477

Тест 18 486

Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика 487

19.1. Доходи страховика 487

19.2. Витрати страхової компанії 499

19.3. Прибуток страховика 503

 1. Оподаткування страхових компаній 508

Тест 19А 517

Тест 19Б 518

Розділ 20. Фінансова надійність страховика 520

20.1. Поняття фінансової надійності 520

20.2. Страхові резерви 523

20.3. Інвестиційна політика страховика 529

20.4. Оцінка платоспроможності страховика 533

Тест 20 536

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ 538

СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ 541

ЛІТЕРАТУРА 585


Зміст


ЗМІСТ Вступ 5 ЧАСТИНА 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации