Сухомлинський В. Сто порад вчителю - файл n1.doc

приобрести
Сухомлинський В. Сто порад вчителю
скачать (1194 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1194kb.15.09.2012 01:06скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
одіння знаннями. У багатьох випадках відставання, ра I і пояснюється тим, що учневі недоступно це елементарне н В той же час дуже складне уміння.

Роль цього уміння не зводиться до практичного примепс ПНЯ. Воно є необхідною умовою розвитку ум-I | пінних здібностей. Без уміння одночасно слухати, Писати і думати (так само, як і без уміння одночасно чп гать і думати) неможливий розвиток знань.

Одним з дуже важливих умінь, від яких великою мірою залежить успішне оволодіння знаннями, є уміння відбирати, систематизувати, аналізувати факти. Досвідчені вчителі предметів природного циклу, а також граматики піклуються про те, щоб не було диспропорції між знаннями і навиками, що виникає тоді, коли мислення учня обмежується фактами, які привів в своєму викладі (поясненні, лекції) вчитель. Диспропорція ця веде до того, що знання залишаються в голові учня мертвим вантажем, без розвитку, оскільки вони не трансформуються, не збагачуються новими фактами, не застосовуються для пояснення нових фактів. Відбувається те, що хочеться назвати окостенінням знань. При такому стані знань можна зустріти дивні, на перший погляд, явища. Учень, наприклад, завчив поняття про чотири стани речовини, але в житті він не звернув уваги на множину фактів, які можна використовувати для пояснення цього поняття з нових, невідомих раніше боків. І ось при перевірці знань учень зустрічається з фактом переходу речовини з твердого в газоподібний стан, він втрачається перед фактами, що зустрічаються в житті на кожному кроці, не може зрозуміти і пояснити їх суть.

Для того, щоб уміти свідомо застосовувати узагальнення в життєвій практиці, необхідно самостійно зібрати значну кількість фактів, осмислити їх, систематизувати, зіставити, піддати аналізу. Збирання і обробка фактів — це саме по собі стан знань — стан рухливості, стан свідомого вибору потрібних закономірностей, характеристик, визначень з системи знань, придбаних на уроках. Як важливо приводити знання в цей стан! Багаторічний досвід педагогічної праці переконав мене в тому, що збирання і обробка фактів є тим своєрідним умінням, завдяки якому знання поступово знаходяться в розвитку, і цей розвиток глибокий своєрідно: учень аналізує не тільки те, що знаходиться навколо нього, але і свої власні думки. Збираючи і обробляючи факти, учень вступає на шлях розумового самовиховання.

Специфіка фактів в системі даного предмету — це, на мій погляд, одне з дуже важливих питань методики, разом з тим це і загально педагогічна проблема. Аналізуйте програму з погляду фактів, складових, образно кажучи, повітря для крил думки. Думайте над тим, яку частину фактів відібрати для уроку і яку частину залишити для збирання і обробки учням. Складайте методичні вказівки для самого процесу збирання фактів. Учите школярів думати над фактами.
25. У ЧОМУ СЕКРЕТ ІНТЕРЕСУ
Кожен вчитель мріє про те, щоб учення на його уроках було цікавим для учнів. Як же зробити урок цікавим? Чи всі уроки можуть бути цікавими? У чому витоки інтересу?

Урок йде цікаво — це означає, що ученню, мисленню супроводять відчуття підведеної, схвильованості учня, здивування, іноді навіть подив перед істиною, що відкривається, усвідомлення і відчуття своїх розумових сил, радість творчості, гордість за велич розуму і волі людини.

Пізнання саме по собі є найдивовижнішим, дивовижнішим чудовим процесом, що будить живий і непогасний інтерес. У природі речей, в їх відносинах і взаємозв'язках, в русі і зміні, в людських думках, у всьому, що створив чоловік — невичерпне джерело інтересу. Але в одних випадках це джерело, як дзюркотливий струмочок, струмує на наших очах — підходь, дивися, і перед тобою відкривається дивовижна картина таємниць природи; у інших — джерело інтересу приховане в глибині, до нього треба добратися, докопатися, і часто буває так, що самий процес «підходів», «підкопів» до суті природи речей і їх причинно-наслідкових зв'язків є головним джерелом інтересу.

Якщо ви сподіватиметеся тільки на видимі, помітні стимули, що будять інтерес до учення, до уроків, ви ніколи не виховаєте справжньої інтелектуальної працьовитості. Прагнете до того, щоб учні самі відкривали джерела інтересу, щоб в цьому відкритті вони відчували власну працю і успіх — саме по собі це представляє одне з найважливіших джерел інтересу. Без активної розумової праці немислимі ні інтерес, ні увага школярів.

Перше джерело, перша іскорка інтересу до знаниям— в підході вчителя до матеріалу, який пояснюється на уроці, до фактів, що піддаються аналізу. Знання істини народжується в свідомості учня з пізнання точок зіткнення між фактами і явищами, ниток, якими ці факти і явища зв'язуються. Готуючись до уроку, і завжди прагну продумати, осмислити якраз ті точки зіткнення, ті нитки, де завдяки зчепленню думок розкривається щось нове, несподіване в сенсі пізнання істин і закономірностей навколишнього світу. На наступному уроці буде, наприклад, вивчатися коренева система рослин, її роль в життєвих процесах. Учні сотні разів бачили коріння рослин, і здавалося б, в матеріалі навряд чи може бути що-небудь цікаве для них. Але інтерес — в пізнанні прихованого, не видимого з першого погляду. Я розповідаю дітям про те, як якнайтонші кореневі волоски здобувають в ґрунті речовини, необхідні рослині. Звертаю увагу ось на яку точку зіткнення, зчеплення фактів: у ґрунті йде ні на хвилину життя, що не припиняється, в глибині вона не згасає ні літом, ні зимою; мільярди мікроорганізмів як би обслуговують безліч кореневих волосків, без цього складного життя не могло б жити дерево. «Придивимося, діти, - говорю я, - до цього складного життя грунту, вдумаємося, як вона залежить від речовин, що поступають з навколишнього середовища. Перед вами відкриється взаємодія між живим і неживим». Як неживе служить будівельним матеріалом для живого — це і є та точка зіткнення, зчеплення фактів, освітлюючи яку, зосереджуючи увагу на якій, я відкриваю перед вихованцями щось нове, що будить відчуття здивування перед таємницями природи. Чим більше захоплює підлітків це відчуття, тим більше їм хочеться знати, осмислити, зрозуміти.

Джерело інтересу — і в застосуванні знань, в переживанні відчуття влади розуму над фактами і явищами. У самій глибині людської істоти є невикорінна потреба відчувати себе відкривачем, дослідником, шукачем. У дитячому ж духовному світі ця потреба особливо сильна. Але якщо немає їжі для неї — живого спілкування з фактами і явищами, радощі пізнання _ ця потреба глухне, а разом з нею згасає і інтерес до знань. Я бачу дуже важливе виховне завдання в тому, щоб постійно підтримувати, заглиблювати бажання учня бути відкривачем, реалізувати це його бажання спеціальними методами роботи. Після уроку, на якому у дітей прокинувся інтерес до прихованих від безпосереднього спостереження процесів в грунті, ми йдемо в полі — спеціально для того, щоб подивитися розріз грунту. Діти з подивом розглядають двометрової довжини коріння маленьких злакових рослин. Для них це справжнє відкриття. Але на стежку відкривачів, шукачів вони по суті тільки ще вступають. Я показую дітям коріння декількох видів лугових і степових трав. Ми садимо це коріння — без єдиної стеблинки, багато хто з них здається з першого погляду абсолютно усохлим, загиблим — і вони оживають, дають паростки, зеленіє трава. Проростає і корінь винограду — теж дає паросток.

Це надихає дітей, думка їх стає допитливою, невгомонною. Вони переживають ні з чим не порівнянну людську гордість: ми володарюємо над фактами і явищами, знання в наших руках стають силою. Відчуття сили знань, що прославляє людину, - важко знайти яскравіший стимул інтересу до знань. Як важливо, щоб процес оволодіння знаннями не виснажував учня, не приводив його в стан втоми і байдужості до всього, наповнював всю його істоту радістю! Відчуття володаря знань прокидається у учня найсильніше, звичайно, тоді, коли він безпосередньо щось досліджує, відкриває, коли учень схоплює конкретні факти, явища. Але є і радість чистої думки, - узагальнювальній, систематизуючій діяльності розуму

У учня, що багато читав, всяке нове поняття, явище, що вивчається на уроках, укладається в систему знань, що черпнули з книг, - і тоді наукові знання, що повідомляються на уроках, мають особливу привабливість: вони усвідомлюються як щось необхідне, що допомагає з'ясувати те, що вже «є в голові».
26. БОРІТЬСЯ ЗА ДУМКУ І СЕРЦЕ СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ
У школі, де вивчає прекрасного математика, коханим, найцікавішим предметом стає математика! відкриваються неабиякі математичні здібності у багатьох учнів. Приїхав в школу талановитий біолог — дивитеся, через два роки улюблений предмет в школі — біологія, з'явився десяток обдарованих юних біологів, закоханих в рослини, в досліди і дослідження на шкільній ділянці.

Ключем б'є інтелектуальне життя в тій школі, де викладання предметів виливається як би в добре змагання педагогів за думку, за душу вихованців, те змагання — ціла сфера творчої праці педагогічного колективу. Виражається воно в тому, що кожен педагог прагне збудити інтерес до свого предмету, затвердити захопленість своїм предметом. Уявимо собі, Що дитина, що почала вчитися в IV класі, потрапила до рук колективу, в якому всі вчителі, — талановиті, принаймні закохані кожен в свій предмет люди, що уміють запалити вогник любові кожен до своєї, — найцікавішій науці. У таких умовах обов'язково розкриваються природні завдатки кожної дитини, відбувається становлення схильностей, здібностей, покликання, обдарованості.

Тут ми вступаємо в цікаву сферу педагогічного процесу, - в ту сферу, яка в практичній роботі в багатьох школах є ще незвіданою цілиною. Виховна сторона учення розкривається, на моє тверде переконання, перш за все в тому, що, образно виражаючись, в стрункому оркестрі основ наук кожен учень знаходить свій улюблений інструмент і свою улюблену мелодію. Немає інтелектуальної повноти, духовного багатства життя особи без закоханості в конкретний предмет, в конкретну галузь знань.

Вважайте справою своєї честі, щоб предмет, що викладається вами, учні знаходили найцікавішим, щоб якомога більше підлітків як про щастя мріяли про творчість у сфері науки, основи якої ви висловлюєте їм в школі. Боріться за думку і серце своїх вихованців; змагайтеся з своїми колегами — викладачами інших предметів. Ви викладаєте, скажімо, фізику 200 учням VIII—X класів, всі вони —ваши учні. Але у вас повинно бути ще і інше поняття мої учні. У вас повинно бути 10 або більше (може бути менше, 5—6 чоловік, буває і так, нічого тут не немає негожого) своїх учнів — молоді люди, що назавжди віддали своє серце фізиці, твердо вирішили зв'язати своє життя насилу в області техніки, науково-технічної думки. У вас повинно бути, крім того, десяток-другой підлітків, у яких інтерес до фізики ще тільки, як то кажуть, «прокльовувався»; одні з них в майбутньому закохуються у ваш предмет, інші знайдуть свою золоту жилу десь в іншій області знань, - немає нічого складнішого в розвитку життєвих ідеалів, чим становлення покликання. Ви учите 200 учнів; дати їм всім міцні знання елементарного шкільного курсу фізики — це одна сторона вашої роботи. Але не забувайте, що на вашій совісті і інша сторона педагогічного творчества—забота про становлення покликання до фізики — техніки, машин, механізмів, науково-технічних знань у юнацтва, одержимого захопленістю фізикою як наукою, з якої на уроках дізнатися можна лише ази. У школі у вас повинні бути своя школа — школа юних фізиків.

Як же все це робиться? Що тут найважливіше, з чого починати?

У вас, звичайно, є фізичний кабінет. Ви, звичайно, щодня працюєте в нім час-другой — чи то сидите над книгою, чи то пробуєте «в чернетці» майбутню лабораторну роботу, чи то сушите голову над кресленням або моделлю приладу. Я скажу вам, що б я робив в цей годинник на вашому місці. Я запрошую в кабінет Ваню і Колю, Генку і Славку, Петра і Сашу — тих хлопців, які вже закохані у фізику. Сюди ж приходять і восьмикласники, і навіть семикласники — вони ще не закохалися в мій предмет остаточно, але я бачу, як у них спалахують очі, коли я розповідаю про античастки і фотонні ракети... у них тягнуться руки до цікавої книжки про ядерну фізику. Є у мене у фізичному кабінеті куточок, який я називаю Куточок Думки. Тут на стінці гравюра — «Мислитель» Родена, а в шафі — невелика бібліотека — книжки і брошури про новітні проблеми науки і техніки. Це вогники, що ваблять юнацтво за межі програми, в невідому далечінь. Є у мене і інший куточок — Куточок Важких Справ. Тут креслення декількох моделей, в основі яких лежить хитромудра, незвичайна конструкторська ідея; щоб утілити її в метал і пластмасу, треба подолати значні розумові труднощі; лінь думки тут нетерпима, інтелектуальний порив і осмілення — головна умова того, щоб бути в Куточку Важких Справ не спостерігачем, що роззявив рот від здивування, а творцем. Є у мене тут і моя маленька педагогічна творча лабораторія — куточок підготовки до майбутніх уроків. Тут я чаклую над новими навчальними посібниками. Разом зі мною працюють мої лаборанти — учні старших класів, що допомагають мені готуватися до уроків.

Ось я і відкриваю двері у всі ці куточки ученикам,«любленным у фізику або ж ще не остаточно закоханим, але з очима, що горять, захопленими.

Особливо велике значення я надаю Куточку Мрії. Тут від великого багаття наукових знань запалюються вогники покликання. Тут підлітки переконуються, що мысль—это величезна праця, праця нелегка, пекельно складний, часом виснажливий, але такий, що обіцяє ні з чим не порівнянні радощі — радощі пізнання, інтелектуальну гордість від свідомості того, що я володарюю над знаннями. З Куточка Думки починається залучення до наукових знань. Тут у мене є книжки і для тих, хто ще тільки відправляється в плавання по морю наукових знань, і для випускників, що вже твердо вирішили вибрати своєю спеціальністю науку або техніку, праця в лабораторії або у складного верстата на промисловому підприємстві. Я дуже стурбований тим, щоб чубаті хлопчиська, у яких під час моєї розповіді на уроці спалахують в очах вогники допитливості, у кого завжди є десятки питань чому, обов'язково пришли в Куточок Думки. Знаючи, хто про що мріє, я для кожного ставлю на полку декілька книжок.

У багатьох розумних, від природи обдарованих дітей і підлітків інтерес до знань прокидається лише тоді, коли їх рука, кінчики пальців включаються в творчу працю 3. Якщо я бачу, що у дитини, підлітка тягнуться руки до моделей машин і механізмів, до приладів і різних пристроїв, я обов'язково провожу його через Куточок Важких Справ.

Є школярі, які дуже довго ні до чого не виявляють особливої цікавості. Якщо в школі немає боротьби педагогів за думку і душу вихованців, то у багатьох з них ні до чого ніколи інтерес не розкривається. Чим більше в школі підлітків, хлопців і дівчат, байдужих до учення, до знань, що не знайшли для себе нічого цікавого, - тим вірогідніше, що у педагогів немає своїх вихованців, яким би вони з серця в серці передавали вогник захопленості знаннями. Найгнітючіше, безрадісне відносно школярів до знань — це байдужість... Відставання, неуспішність учня по тому або іншому предмету — це не страшно; набагато страшніше — байдужість.

Будіть свідомість байдужих, байдужих. Не може бути, щоб у людини ні до чого не виявився інтерес. Вірний шлях до байдужого розуму — думка. Думка прокидається тільки думкою. По відношенню до байдужих, байдужих до знань, до розумової праці школярам кожен педагог повинен випробувати всі свої інтелектуальні інструменти. Тут вже йдеться не про змагання, а скоріше про порятунок людини від розумової інертності. У нашому педагогічному колективі стало правилом: про школяра, байдужого, байдужого до знань, ми говоримо на засіданні психологічної комісії. Ми думаємо, де знайти ту сферу взаємодії людини з природою, із знаннями, в якій його можна одухотворити пізнанням. Найголовніше тут те, щоб людина врешті-решт знайшла в собі володаря знань, випробував відчуття владарювання над істинами і закономірностями. Одухотворити пізнанням — це означає досягти того, щоб думка злилася з відчуттям людської гідності. Шлях до цього душевного стану — дієвість, активність знань. Пробудження байдужого, порятунок від розумової інертності ми бачимо в тому, щоб учень в чомусь проявив свої знання, виразив себе, свою особу в діяльності інтелекту.

Я декілька років викладав математику в V—VII класах. У мене були два математичні кружки — один для самих здатних, обдарованих від природи, інший — для байдужих, байдужих до знань. Розповідь про те, як прокидалася свідомість цих школярів, була б дуже цікавим оповіданням про боротьбу за їх думку, душу. Я прагнув до того, щоб знання, що набувають в кухлі, зачіпали людські відносини в колективі — затверджували достоїнства особи. До тих пір, поки людина не відчула в собі мислителя, він не може по-справжньому пережити гордість за те, що він людина. Як досягти злиття думки і цивільного відчуття людської гордості — про це необхідна спеціальна рада.

Досвідчений вчитель-вихователь добивається того, щоб по предмету, в який закоханий його вихованець, він знав в десять, в двадцять разів більше, ніж потрібний програмою. Переживання влади над знаннями в улюбленому предметі є одним з наймогутніших стимулів загального інтелектуального розвитку. Якщо у школяра є улюблений предмет, хай не турбує вас те, що не по всіх інших предметах у нього п'ятірки. Набагато більшу тривогу повинен викликати відмінник, у якого немає улюбленого предмету. Багаторічний досвід переконав мене в тому, що такий ученик—это безлика істота, що не знає радості розумової праці.
27. ЯК ЗЛИТИ ДУМКУ І ВІДЧУТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ ГІДНОСТІ
Це теж одне з дуже тонких питань нашої педагогічної праці. Як досягти того, щоб учень гордився, що він вчиться добре? Щоб в своїх успіхах, в знаннях відчував цивільну гідність?

Я твердо переконаний: шлях до досягнення цієї мети в тому, щоб знання, інтелектуальне багатство служило самовираженням особи. Виховну роботу в цьому напрямі треба вести, починаючи з молодших класів. Виховуючи молодших школярів, я прагнув до здійснення принципу: кожен школяр повинен зробити свій внесок в інтелектуальне життя колективу. Власні знання, думка, уміння повинні переживатися як честь, як гідність. Цього ніяк не можна досягти тільки тим, що учнівський колектив знатиме, як цей школяр вивчає уроки, чути, як він відповідає. З малюками-першокласниками ми почали ось з чого: завели альбом колективної творчості під назвою «Уранішня зоречка». У нас стало звичкою у весняну і літню пору вставати дуже рано, на зорі, виходити в сад, на берег ставка, зустрічати схід сонця. Кожному була відведена сторінка (хочешь— дві-три) — малюй те, що ти полюбив в природі, і напиши одну єдину фразу, декілька слів, «не щоб ці слова були, як красива пісня», - так ми говорили. Кожній дитині, звичайно, хотілося намалювати щось хороше. Хороша картинка, красиве слово — в цьому кожен бачив свою честь. У мене і зараз зберігається цей альбом. У другому класі ми в зимові сутінки складали розповіді і казки. Кожен розповідав або те, що було в його житті, або те, про що він мріяв, що придумав. Важко передати, з яким інтересом відносилися діти до цієї творчості: уміння вигадувати, розповісти, переживалося кожним як етична гідність.

З кожним роком обмін розумовими, духовними багатствами все більше визначав відносини між дітьми. У III і IV класах почалися «вечори книги»: діти розповідали зміст прочитаних книг, читали їх вголос, декламували вірші і уривки з художньої прози. Це було своєрідним змаганням розуму і майстерності.

Починаючи з V класу мої вихованці стали активними розумовими вихователями своїх молодших товаришів — дошкільників і учнів I—II класів. Дванадцять п'ятикласників керували кухликами поетичної творчості. У кожному кружку було 5—7 дгалышей, п'ятикласники учили їх складати твори-мініатюри про природу, читали маленьким друзям свої власні твори і вірші; це затверджувало відчуття гідності у старших.

У VI—VII класах декілька учнів стали керівниками кружків юних математиків учнів I—III класів. Діти вирішували і складали завдання на «кмітливість». Протягом всього періоду навчання в V—VIII класах учні були також керівниками груп — кружків по вивченню іноземної мови: першокласники і другокласники вчилися читати і говорити по-французьки.

У VII—X класах кожен вихованець виступає на вечері науки і техніки з доповіддю або повідомленням. Кожен підліток у нас вважає справою чести якнайкраще підготуватися до такої доповіді або повідомлення.

Всі ці форми роботи направлені на те, щоб знання, інтелектуальне життя переживалися школярем як його етична гідність. Педагоги так виховують дітей, щоб в їх середовищі неуцтво, байдуже відношення до книги вважалися за аморальне

28. ЗНАННЯ І УЧАСТЬ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
У сільській місцевості школа — головне вогнище культури і знань. Ми бачимо своє дуже важливе виховне завдання в тому, щоб процес розвитку і поглиблення знань включався в суспільне життя сіла. Одна з найістотніших рис виховуючого навчання — підготовка учнів до освітньої роботи. Наші вчителі, що викладають в старших класах, готують своїх вихованців до цієї суспільно корисної діяльності. У селі близько 2 тисяч будинків, всі вони розподілені на 180 вогнищ культури. Центр вогнищ культури — хатина одного з колгоспників. Сюди час від часу збираються колгоспники і робочі. До них приходять 3—4 старшокласники, проводяться Ленінські читання, вечора природних наукових знань, художньої літератури.

Учні-комсомольці не просто несуть свої знання людям— вони як би звітують перед старшим поколінням. Хлопцям і дівчатам доводиться не тільки висловлювати свої знання, але і переконувати, нерідко вступати в боротьбу з антинауковими поглядами. Зустрівшись з помилковими уявленнями про речі і явища навколишнього світу, иногда— з марновірствами, з неуцтвом, комсомолець не просто заперечує: «Ні, це не так». Ми учимо своїх вихованців: переконуйте, розсіюйте релігійні і антинаукові забобони світлом науки, будьте непримиренні до всього, що протистоїть істині, але пам'ятаєте, що антинаукові погляди і переконання міцно укорінялися в свідомості окремих людей, і щоб їх розсіяти, треба багато знати і уміти, бути твердо переконаними. У переважній більшості випадків наші учні справлялися з своєю нелегкою місією просвітителів, а невдачі ще збільшували їх рішучість пізнавати науку, загострювали спрагу до знань.

В процесі передачі знань іншим учень багато що з'ясовує для самого себе, у нього виникає безліч питань, він прагне з'ясувати якнайтоншу «звивину і повороти» думки, приховані причинно-наслідкові зв'язки. Немає активнішої форми застосування і розвитку знань, чим використання їх в суспільній освітній роботі. Затверджуючи, відстоюючи, захищаючи істину, молода людина затверджується в ній сам, виникає потреба в подальшому розширенні і поглибленні знання. Як добитися, щоб юнацтву хотілося вчитися? Ця мета ніколи не буде досягнута, якщо знання залишаться в свідомості учня «цінностями для себе», якщо вони не придбають етичного забарвлення, не переживатимуться як радість, честь, багатство, гідність особи.
29. ЯК РОЗПОДІЛИТИ ПРАЦЮ ШКОЛЯРІВ ПО ПОРАХ РОКУ
Це одна з важливих проблем, пов'язаних з фізичним розвитком і зміцненням здоров'я школярів, з їх всебічним розвитком. Рік складається з періодів, в кожний з яких життєдіяльність людського організму протікає по-різному. Добре відомо, наприклад, що до весни захисні сили організму ослабляються, до осені — міцніють. Враховувати ці циклічні коливання особливо важливо в школі — адже ми маємо справу з організмом, що росте, розвивається, з мозком, що формується, на який зовнішнє середовище робить дуже великий вплив. Учення, розумова праця весною, особливо в початкових класах, повинні бути абсолютно не такими, як восени. У молодших класах я раджу розподіляти розумову працю школярів на рік так, щоб приблизно до середини третьої чверті (кінець лютого) в основному закінчилося вивчення найважливіших теоретичних узагальнень по граматиці і арифметиці. Розумова праця в останній чверті, яка доводиться на весну, повинна включати в основному ті види роботи, які розвивають, заглиблюють, систематизують придбані раніше знання. Навесні я радив би також підсилити вироблення умінь, необхідних для успішного учення далі, в майбутньому навчальному році. Весна як би спеціально призначена для найбільш інтенсивних спостережень. Навесні треба накопичувати факти для теоретичних узагальнень по-перше двох чвертях майбутнього навчального року. Диспропорція між уміннями і знаннями, про які йшлося вище, якраз і виникає через те, що навесні, як і восени, відбувається формування складних теоретичних понять.

У середніх і старших класах теж треба використовувати всі можливості, щоб в максимальній мірі полегшити розумову працю весною. Не можна не враховувати того, що через виснаження запасу вітамінів, особливо в організмі підлітків, навесні найчастіше ослабляється зір і виникають захворювання очей, а очі грають виключно важливу роль в розумовій праці. Не можна відкладати на останню чверть, як це нерідко буває в практиці багатьох шкіл, читання найбільш крупних художніх творів, перечитування багатьох сторінок підручників історії і літератури з метою повторення Особливо недопустима установка на механічне повторення, нічим що не відрізняється від первинного вивчення матеріалу. Весна повинна нести учневі, образно кажучи, оновлення методів навчання. Готуйтеся до уроків в четвертій чверті так, щоб червоною ниткою вашої методики було приведення вже наявних знань в стан активної діяльності, рухливості. Не обов'язково, щоб у зв'язку з цим учні постійно сиділи над книгою, узагальнюючи матеріал різних розділів з питань, даним вчителем. Примусити знання активно діяти можна і в оглядових лекціях, присвячених узагальненню ряду питань програми. Враховуючи втому старшокласників, треба вчителеві уміти узяти на себе працю, що полегшує повторення.

Протягом багатьох років я завжди давав завдання на літо учням VIII—IX класів: прочитати художні твори, які вивчатимуться в майбутньому році. Це значно полегшувало розумову працю, знімало перевантаження, звільняло четвертую чверть від надмірної напруги.

У вас може виникнути питання: як же практично добитися того, щоб в четвертій чверті в якійсь мірі було полегшено напругу розумової праці? Адже в багатьох школах діти «стогнуть» від безлічі завдань. Що ж буде, якщо розумова праця по-перше трьох чвертях зробити ще інтенсивніше?

Так, це питання — один з найгостріших і важчих в нашій педагогічній справі. Але я насмілююся сказати, що в програмах середньої загальноосвітньої школи перевантаження немає. Перевантаження — в нашій практичній роботі, дорогою мій товариш, в методах навчання. Якби педагогічна праця була поставлена на наукову основу, якби були використані і розкриті всі можливості дитинства, отроцтва і ранньої юності (особливо дитячого віку), в загальноосвітній школі можна було б вивчити не один, а дві іноземні мови, причому практичного оволодіння мовами можна було б досягти вже в початковій школі.

Що ж треба зробити, щоб не було перевантаження в практичній роботі? Відповісти на це питання так само нелегко, як дати, наприклад, відповідь на всеосяжне питання про те, як добитися, щоб з шкіл не виходили недоучені, погано виховані, поверхнево освічені хлопці і дівчата. Запобігти перевантаженню — це означає, по-перше, з трьох -, чотирьох -, п'ятирічного віку дитини піклуватися про багатий інтелектуальний фон, на якому відбувається його розумовий розвиток в сім'ї, а звідси — постійно підвищувати педагогічну культуру батьків; по-друге, не допускати диспропорції в уміннях і знаннях, забезпечувати процес оволодіння знаннями, уміннями вчитися — найважливішими інструментами розумової праці школярів; по-третє, на практиці реалізувати одне з найважливіших теоретичних положень педагогічної психології і, отже, дидактики: немає абстрактного учня давати глибокі знання — означає бачити розумову працю кожної дитини; по-четверте, піклуватися про постійний розвиток знань, про те, щоб вони «вводилися в оборот», не залишалися в голові скостенілим вантажем; по-п'яте, не допускати, щоб учення перетворювалося на нескінченне надолужування упущеного, не підтягати без кінця «хвости». Одним словом, не допускати перевантаження — це означає робити все, про що мовилося вище. Але є два дуже важливих умови, які знову ж таки, як і багато що з того, про що мовилося до цих пір, пов'язані буквально зі всім, що робиться в школі. З приводу цих двох умов запобігання перевантаженню мені хочеться дати спеціальні ради.
30. ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЖИТТЯ ВИХОВАНЦЯ
Це — питання, пов'язане зі всім, що робиться в школі. Якщо вчителі думають тільки про те, як би примусити школярів сидіти більше над підручниками, як відвернути їх увагу від всього іншого, - неминуче перевантаження. Незавидна доля школяра, який ні про що інше не думає, окрім уроку, підручника, домашнього завдання, оцінки. Не допускайте, щоб вашого вихованця захлеснув школяр. Окрім звичного круга шкільних справ, уявлень, інтересів, у нього повинне бути багате, багатогранне інтелектуальне життя. Йдеться про читання школяра, особливо в підлітковому віці.

Якщо вас призначили класним керівником або, як то кажуть, вихователем V класу, поставте перед собою як одне з головних завдань формування цієї духовної потреби. Складіть список книг, які вихованці ваші повинні прочитати за роки навчання в середній школі. Добивайтеся, щоб ці книги були в класній бібліотеці.

Я не уявляю собі повноцінного, всебічного розвитку підлітка, хлопця, дівчини без того, щоб у них не було своїх улюблених книг, своїх улюблених письменників. Виховуючи людину, проектуючи його особу, я завжди прагнув до того, щоб вже в початковій школі у кожного мого вихованця була своя маленька бібліотека. У середніх і старших класах це вже солідна бібліотека, в якій налічується сто, — сто п'ятдесят книг. Як музикант не може жити без того, щоб не брати в руки свій улюблений інструмент, така думаюча людина не може жити без перечитування улюблених книг.

Ввести що кожного вчиться в світ книг, виховати любов до книги, зробити книгу дороговказною зіркою в інтелектуальному житті — це залежить від вчителя, від того, яке місце в його власному духовному житті займає книга. Читання стане духовною потребою вашого вихованця за умови, якщо він відчує, що ваша думка постійно збагачується, якщо переконається, що сьогодні ви не повторюєте те, що говорили вчора.

Застій, збіднення інтелектуального життя вчителя, народження у нього такої межі, яку можна назвати неповагою до думки, - все це ясно відбивається на педагогічній діяльності. Я знаю вчителя, якому «обридлий все», йому не хочеться, як він говорить, постійно повторювати одне і те ж. Вихованці відчувають в його словах застиглу, скостенілу думку. За неповагу до думки вони платять неповагою до вчителя. Але небезпечніше все те, що, як і вихователеві, їм не хочеться думати.

Інтелектуальне життя особи не можна представити як вузький, замкнутий маленький світ. Збагачуючи інтелектуальне життя колективу, людина в той же час користується і його духовними багатствами. Ми прагнемо в своїй школі до того, щоб було багато колективів, в яких ключів било б розумове життя. Це перш за все науково-наочні кухлі: науково-математичний, науково-технічний, науково-хімічний, науково-біологічний, науково-літературний, філософський. Можливо, в слові науковий є якесь перебільшення, але все-таки воно відображає істину: підлітки, хлопці і дівчата вступають на стежку наукового мислення. До цих кухлів у жодному випадку не можна відноситися як до придатка предмету або засобу попередження неуспішності, це — вогнище інтелектуального життя. У кухлях панує дух допитливості, допитливості. На заняттях науково-наочних кружків учні, звичайно, розповідають про те, що вони читають (доповіді, повідомлення), але тут є одна межа, що додає думки достовірно творчий характер: істинами, закономірностями, про які розповідають своїм товаришам підлітки, хлопці і дівчата, вони дорожать, відносяться до них, як до свого багатства, здобутого особистими зусиллями; з цими багатствами, до того ж, зв'язуються думки про працю і творчість, про майбутньому.

На заняттях і вечорах науково-наочних кружків бувають і важковстигаючі хлопчики і дівчатка, для яких перевантаження — особливо грізна небезпека. Атмосфера багатих інтелектуальних інтересів спонукає їх до читання, а читання для них — найважливіший рятівний засіб для успішного учення.

31. ЩОБ НЕ БУЛО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ — НЕОБХІДНИЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС
Це здається з першого погляду парадоксом: учень може успішно вчитися лише за тієї умови, коли не весь час у нього йде на учення, а залишається багато вільного часу. Але це не парадокс, а логіка педагогічного процесу. Чим щільніше насичений робочий день учня шкільними заняттями, чим менше залишається у нього часу для того, щоб подумати про щось безпосередньо не пов'язане з ученням, - тим більше вірогідність перевантаження, відставання.

Проблема вільного часу — це одна з найважливіших проблем не тільки навчання, але і інтелектуального виховання, всестороннього розвитку. Вільний час необхідний учневі, як повітря для здоров'я: воно необхідне для того, щоб учень успішно вчився і не відчував постійної загрози відставання (знаєте, як буває: варто дитині прохворіти декілька днів, як він вже дуже відстав). Вільна время—первое умова багатства інтелектуального життя вихованця, умова того, щоб в його житті було не тільки учення, а значить і того, щоб учення було ефективним.

Вільний час учня народжується на уроках, його творцем є розумний, думаючий вчитель. Його перший помічник в створенні вільного часу — сам учень, від нього великою мірою залежить, в якому стані знаходяться знання — в стані рухливості, активності, або ж в стані окостеніння. Але є ще одна умова, від якої залежить створення вільного часу. Це режим праці і відпочинку.

Перш за все на основі багаторічного досвіду я хочу застерегти, що неприпустимо в режимі розумової праці. Абсолютно неприпустимо, щоб відразу ж після шкільних уроків учень на декілька годинників сідав за книги і зошити, щоб 3—4, а то і 5—6 годин, як це нерідко буває в старших класах, в другу половину дня учень по суті був зайнятий такою ж інтенсивною розумовою працею, як і на уроках. 10—12 годин щоденного сидіння над книгою, слухання, осмислення, запам'ятовування, пригадування і відтворення з метою відповіді на питання вчителя — це непосильна, виснажлива праця, яка врешті-решт підриває фізичні і розумові сили, породжує байдужість, байдужість до знань, призводить до того, що у людини є тільки учення і немає інтелектуального життя.

Досвід показує: можна організувати розумову працю таким чином, що друга половина дня буде вільна від сидіння над книгами і зошитами. Друга половина дня повинна бути вільним часом учня. В цей час учень читає, бере участь в роботі науково-наочних кружків, трудиться серед природи, спостерігає явища природи і працю людей.

Іншими словами, в другу половину дня повинна відбуватися розумова діяльність, що є розвитком, трансформацією знань. Відмітьте — не байдикування, а розвиток знань. Успіх в прагненні добитися того, щоб в другу половину робочого дня учні робили саме те, що потрібне робити для повноцінного розумового розвитку і успішного учення, залежить від культури всього педагогічного процесу. Особливо важливо, щоб в другу половину дня було читання — читання з інтересу, з бажання знати, а не з необхідності завчити, запам'ятати.

Ви запитаєте, мій поважаний колега: а коли ж дітям виконувати домашні завдання?

Рано лягати спати і рано підніматися, виконувати домашні завдання вранці, перед відходом в школу — ось основний принцип режиму праці переважної більшості наших учнів. Протягом багатьох років ми роз'яснюємо батькам доведену наукою необхідність раннього відходу до сну, раннього пробудження і користь від інтенсивної розумової праці в перші 8—10 годин після пробудження. Виросло нове покоління батьків, яким ми дали педагогічні знання в батьківській школі, і серед цих знань на першому місці — культура і гігієна розумової праці дітей Нам вдалося добитися того, що 90 % дітей, підлітків, хлопців і дівчат дотримуються наступного режиму праці і відпочинку: учні молодших класів лягають спати в 9, середніх і старших класів — в 10 годин вечора. Молодші піднімаються в 6 годин ранку (9 годин сну), підлітків, хлопців і девушки— в 5.30 (7,5 годин сну). У коротких радах немає можливості давати повне наукове обґрунтування доцільності такого режиму. Але треба сказати, що чим продолжительнее сон в кінці доби (до 12 годин ночі), тим більше він знімає втому, тим легше пробудження, тим швидше включається людина в розумову працю. У учнів

між пробудженням і відходом в школу — 2—2,5 години на підготовку до уроків — це і є центр
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


одіння знаннями
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации