Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи - файл n7.doc

приобрести
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи
скачать (1099.3 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc530kb.03.10.2003 22:14скачать
n2.doc34kb.21.12.2002 12:22скачать
n3.doc372kb.22.12.2002 07:56скачать
n4.doc304kb.22.12.2002 08:08скачать
n5.doc764kb.22.12.2002 08:31скачать
n6.doc738kb.22.12.2002 08:33скачать
n7.doc742kb.22.12.2002 09:17скачать
n8.doc718kb.21.12.2002 15:13скачать
n9.doc657kb.21.12.2002 16:53скачать
n10.doc233kb.21.12.2002 16:59скачать
n11.doc29kb.21.12.2002 17:02скачать
n12.doc20kb.21.12.2002 17:04скачать

n7.doc

  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗАТВЕРДЖЕНО


Перший проректор

________________ П.І Пілов

____” ________ ___________


Напрям підготовки – 0903 Гірництво. Спеціальність 8.090301 Розробка родовищ корисних копалин

Освітньо-кваліфікаційний рівень

БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛІСТ

МАГІСТР

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

1 рік на базі ОПП бакалавра

1 рік на бвзі ОПП бакалавра

Кваліфікація

Молодший гірничий інженер

Гірничий інженер

Гірничий інженер з дослідницьким рівнем діяльності, викладачГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


Cеместр
ОСІННІЙ

ВЕСНЯНИЙ

Місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ

тижня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Числа

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30


т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

К

К

К

К

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

П

П

П

П

К

К

К

К
Кт

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

К

К

К

К

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

П

П

П

П

К

К

К

К

Ут

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

К

К

К

К

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

П

П

П

П

К

К

К

К

Рт

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

К

К

К

К

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

А

А

З

З

З

З

Пр

Пр

Пр

Ст

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

К

К

Пд

Пд

т

т

т

т

т

т

т

т

С

А

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

С

С

С

К

К

Пд

Пд

т

т

т

т

т

т

т

т

С

А

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

АПОЗНАЧЕННЯ:

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ ЧАСУ, кредити (тижні)
Б - бакалавр

т - теоретичне навчання
Вид діяльності

КУРС

С - спеціалист

П - практика бакалаврів

М - магістр

Пр - практика спеціалістів/магістрів

Теоретичне навчання

34

34

34

33

25

25
Пд. - переддипломна практика

Практика бакалаврів

4

4

4

Д - дипломування

Практика спеціалістів/магістрів

3

3
А - державна атестація

Переддипломна практика

2

2
С - сесія

Дипломування

6

6
К - канікули

Державна атестація


2

4

4
З - таборні збори

Сесія

6

6

6

6

4

4Канікули

8

8

8

4

2

2

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ


ЗАГАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС Т=9234/171 год/кредитів

1-й сем.

2-й сем.

3-й сем.

4-й сем.

5-й сем.

6-й сем.

7-й сем.

8-й сем.

Шифр дисципліни

ДИСЦИПЛІНА

КАФЕДРА

Час на засвоєнняКонтрольні

заходи

Інди-

віду-альні заняття

Аудиторні

заняття

Само-

стійна робота

17 тижнів

17 тижнів

17 тижнів

17 тижнів

17 тижнів

17 тижнів

17 тижнів

16 тижнів

Екзамени

Заліки

Поточний контроль, кількість на семестр

Курсові

Інші

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Всього

Частка,%

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/семінари
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (0,65 Т = 5994/111 годин/кредитів)

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1158/22 годин/кредитів)

1

Історія України

Історії

108

1
351

34
17

57

0,58

2
1


1.2. Цикл природничо-наукової підготовки (1512/28 годин/кредитів)

14

Фізика

Фізики.

378

2,4

3

4
3

238

136

102
140

0,37


3

2
3

2
2

2


1.3. Цикл професійно-практичної підготовки (3294/61 годин/кредитів)

18

Геологія

Заг. геол.

Г

2
3
3

102

51

51
60

0,37


3

3
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА (0,35 Т = 3240/60 годин/кредитів)

2.1. Цикл підготовки за вибором ВНЗ (2268/42 годин/кредитів)

36

Менеджмент

Менеджм.

162
96

64

32
66

0,41
4
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2.2. Цикл підготовки за вибором студента (972/18 годин/кредитів)

Варіант 1

45

Військова

підготовка

Військова

432

6,8

5,7


268268

164

0,384444


Варіант 2

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Відхи-

лення
Годин на тиждень

30

30

30

30

26

26

24

24
Заліків

7

6

5

5

5

5

6

6
Екзаменів

3

4

5

5

5

5

4

4

Загальний навчальний час

9234Індивідуальних завдань

4

7

7

8

8

7

6

3

Нормативна частина

5994


в т.ч. курсових


2

1

2

2

2

цикл гуманітарної та соціально.-

1158


економічної підготовки


Вид практики

цикл природничо – наукової

1512

Геодезична, тижні/семестр

4/2

підготовки


Навчально-ознайомча, тижні/семестр

4/4

цикл професійно-практичної

3294

Виробнича, тижні/семестр

4/6

підготовки


Вибіркова частина

3240

Вид державної атестації

за вибором ВНЗ

2268

Комплексний державний екзамен (ККЗ)

2/8

за вибором студента

972
ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ (МАГІСТРІВ)

Загалний навчальний час Т=2160/40 годин./кредитів

Весн. сем.

Осін. сем.

Шифр дисципліни

ДИСЦИПЛІНА

КАФЕДРА

Час на засвоєння

Контрольні

заходи

Індивіду-альні заняття

Аудиторні

занняття

Самостій-на робота.

20 тижнів

9 тижнів

Екзамени

Заліки

Поточний контроль, кількість на семестр

Курсові

Інші

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні/

семінари

Всього

Частка,%

Лекції

Лабораторні

Практичні/

семінари

Лекції

Лабораторні

Практичні/

семінари

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (0,65 Т=1404/26 годин/кредитів)

1.1. Цикл професійно практична підготовка (0,65 Т=1404/26 годин/кредитів)

ПП1

Охорона праці в галузі

Аєрології та охорони праці

108

9
351

34
17

57

0,53


2. Вибіркова частина (0,35 Т = 756/14 годин/гредитів

2.1. Цикл професійно-практичної підготовки за вибором ВНЗ (540/10 годин/кредитів)

ПП7

Вентиляція шахт

Аєрології та охорони праці

162

9
351

34
17

111

0,68


2.2. Цикл професійно-практичної підготовки за вибором студента (216/4 годин/кредитів)

Варіант 1

ПП10

Маркетинг
108
9

351

34
17

57

0,53


Варіант 2


  1   2


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации