Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи - файл n12.doc

приобрести
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи
скачать (1099.3 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc530kb.03.10.2003 22:14скачать
n2.doc34kb.21.12.2002 12:22скачать
n3.doc372kb.22.12.2002 07:56скачать
n4.doc304kb.22.12.2002 08:08скачать
n5.doc764kb.22.12.2002 08:31скачать
n6.doc738kb.22.12.2002 08:33скачать
n7.doc742kb.22.12.2002 09:17скачать
n8.doc718kb.21.12.2002 15:13скачать
n9.doc657kb.21.12.2002 16:53скачать
n10.doc233kb.21.12.2002 16:59скачать
n11.doc29kb.21.12.2002 17:02скачать
n12.doc20kb.21.12.2002 17:04скачать

n12.docВолодимир Олександрович Салов


начальник навчально-методичного управління НГУ

заслужений працівник освіти України


Відповідальний за випуск

перший проректор НГУ

д-р техн. наук, проф. П.І. Пілов

Редактори:

канд.техн.наук, доц. А.А. Жолоб

канд.філолог.наук С.П. Іванов


Редакційно-видавничий комплексПідписано до друку 10.09.2002 р. Формат 30 х 42/4.

Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,9.

Обліково-видавн. арк. 9,8. Тираж 1000 прим. Зам. №gggggНаціональний гірничий університет


49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации