Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи - файл n10.doc

приобрести
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи
скачать (1099.3 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc530kb.03.10.2003 22:14скачать
n2.doc34kb.21.12.2002 12:22скачать
n3.doc372kb.22.12.2002 07:56скачать
n4.doc304kb.22.12.2002 08:08скачать
n5.doc764kb.22.12.2002 08:31скачать
n6.doc738kb.22.12.2002 08:33скачать
n7.doc742kb.22.12.2002 09:17скачать
n8.doc718kb.21.12.2002 15:13скачать
n9.doc657kb.21.12.2002 16:53скачать
n10.doc233kb.21.12.2002 16:59скачать
n11.doc29kb.21.12.2002 17:02скачать
n12.doc20kb.21.12.2002 17:04скачать

n10.doc


ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


ПІСЛЯМОВА


Зростаюча роль освіти

Професіоналізм чи освіченість та компетентність?

Перспективна освіта

Місце інформатизації

Історичний вибір


Зростаюча роль освіти. Науково-технічний прогрес, глобальна технологізація провідних країн визначає пріоритетність розвитку вищої освіти.

Вихідна пружина розвитку світового співтовариства - безприкладні успіхи науки, комп’ютеризація всіх сфер життя, поширення енергозберігаючих технологій, завдяки чому поняття «науково-технічна революція» стає архаїзмом. Темпи розвитку науки перетворили технічну революцію у природний процес, вона стала перманентною.

Нові технології відзначаються різким підвищенням складності реалізації, жорсткими вимогами до технологічної дисципліни. Перебудова економічної основи світового співтовариства вимагає перехід до нової стратегії розвитку на основі нового рівня знань. Розвиток сучасних технологій визначається не тільки зміцненням матеріальнї бази, але й рівнем інтелектуалізації суспільства, його спроможністю виробляти, засвоювати та застосовувати нові знання.

В умовах ринкової економіки людина виступає активним суб’єктом на ринку праці, що вільно розпоряджається своїм головним капіталом - кваліфікацією. Через високий рівень кон’юнктури людині трапляється не тільки змінювати роботу, але й професію. Людина має одержувати таку базову фахову освіту, що дозволяє опановувати нові професії в майбутньому. Професійна вища освіта стає конвертованою.

Кожна особа повинна мати можливість одержати фахову освіту для забезпечення гідного існування, додаткову освіту за своїм бажанням у будь який період життя.

Означені завдання об’єднуються ключовими проблемами впровадження «безперервної» та «перспективної» освіти.

Професіоналізм чи освіченість та компетентність? Професіоналізм - мірка володіння людиною технологіями.

Компетентність включає крім технологічної підготовки інші компоненти надпрофесійного характеру, абсолютно необхідних сьогодні кожному фахівцю. Це такі якості особистості, як спроможність самостійно приймати відповідальні рішення, використовувати творчі підхід до будь-якої справи, уміння доводити її до кінця, постійно вчитися, а також - гнучкість, абстрактність і системність мислення, уміння вести діалог, співробітництво. Над власне технологічною підготовкою виростає позапрофесійна надбудова вимог до фахівця.

Перспективна освіта. До найбільш важливих особливостей освіти варто віднести:

Якість перспективної системи освіти пов’язана з проблемами фундаменталізації, роз’єднаності природничо-наукової та гуманітарної компонент, надмірно прагматичного навчання.

Фундаменталізація освіти орієнтована на вивчення основних законів природи і суспільства, призначення самої людини, опанування методології самостійного прийняття відповідальних рішень в критичних і стресових ситуаціях.

Фундаменталізація освіти вимагає:

Перспективна система освіти створюється на основі сполучення новітніх природничо-наукових і гуманітарних знань. Пріоритетним завданням стає формування якостей людини, які дозволять успішно адаптуватися, жити і працювати в сучасних умовах.

Темпи технологічного і науково-технічного прогресу сьогодні такі, що багато знань застарівають протягом 3-5 років. Саме тому система випереджаючої освіти повинна бути зосереджена на розвитку творчих якостей людини, її здатностей до самостійних дій, придбання нових знань.

Принципово важлива умова ефективності випереджаючої освіти - органічний зв’язок з наукою. Освіта має бути «вмонтованою» в систему наукових досліджень. Одночасне ефективне підключення до наукових досліджень фахівців із сфери освіти - додаткове джерело розвитку науки.

Система випереджаючої освіти має спиратися на чотири принципи: учитися жити, учитися пізнавати, учитися працювати, учитися співіснувати.

Ідея випереджаючої освіти відповідає концепції освіти протягом усього життя людини. Перспективна освіта дозволить людині зрозуміти саму себе, навколишнє середовище, підвищити соціальну роль у житті суспільства.

Місце інформатизації. Важливе місце в системі випереджаючої освіти займає інформатика, її засоби і методи, подальший розвиток і практичне використання. Аналіз викладання інформатики свідчить, що її варто розглядати як важливий засіб інформаційної підтримки навчального процесу та ефективний педагогічний інструмент. Важлива також тенденція перетворення інформатики з технічної дисципліни у фундаментальну науку про інформаційні процеси у природі та суспільстві.

Рівень інформаційного забезпечення стає істотним чинником дисбалансу економічного розвитку країн світу. Інформаційна революція змінює глобальну економіку, перетворює національну політику та підприємництво.

Інформаційні ресурси сфери послуг та інформаційного виробництва стають суттєвими у загальному національному валовому прибутку.

Історичний вибір. Розуміння суспільством того факту, що освіта здорової нації - єдиний каталізатор інтенсивного розвитку, поступово перетворює реформу освіти в найважливішу державну акцію. Сьогодні можна констатувати такі результати й стійкі тенденції розвитку вищої освіти України:

Нормативні акти державного та галузевого рівнів визначають наступні пріоритети реформування вищої освіти.

У сфері змісту освіти:

У сфері гуманізації освіти:

У сфері управління якістю:

Вирішується складна задача забезпечення якості освіти при обмеженнях на фінансування, розвиток матеріально-технічної бази, тривалість навчання.

Якість освіти розглядається як:

Застосовуються такі показники якості освіченості особистості, орієнтовані на міжнародні стандарти:

У сфері модернізації економіки:

Освітній сектор стає пріоритетним у сфері відтворення і розвитку інноваційного потенціалу економіки України. Реформування освіти орієнтовано на модернізацію економіки за допомогою:

У сучасній економіці існує уявлення про держави трьох поколінь.

Держави першого покоління акцентують увагу на таких галузях, як машинобудування, хімічні технології, сільське господарство, виробництво енергії. При цьому основне значення мають мінеральні ресурси, енергоносії.

У державах другого покоління основу економіки визначають наукомісткі технології. Ключове значення тут набуває освітній рівень населення, технологічна культура, психологічні установки.

Нарешті, у державах третього покоління основний продукт - нові технології та ідеї. Найважливішим ресурсом вважається творчий потенціал еліти суспільства.

Сьогодні необхідно вирішувати, до держав якого покоління ми повинні рухатись.

Досягнення країни у XXI сторіччі, вибір і реалізація оптимальної історичної «траєкторії» залежать від якості та швидкості реформування вищої школи.

Вічні питання «чому вчити?» і «як вчити?» для вищої школи України зараз актуальні як ніколи. Особливо важливо, щоб сучасна методологія відповідей на ці питання була опанована новим поколінням викладачів, до уваги яких пропонується цей навчальний посібник.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации