Курсовой проект - Проект організації будівництва - файл n1.doc

приобрести
Курсовой проект - Проект організації будівництва
скачать (647.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc648kb.12.09.2012 19:07скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

  1. Проект організації будівництва (ПОБ)


1.1. Збір вихідних даних
1.1.1. Визначення тривалості будівництва і освоєння капітальних вкладень

Відповідно з варіантом виданого завдання складаємо проект організації будівництва (ПОБ) на комплекс обє’ктів Підприємства з ремонту комбайнів СК-5. Головний корпус одноповерховий. По СНиП 1.04.03-85* „Нормы продолжительности строительства” визначаємо термін будівництва об’єкту і норму заділу в будівництві по кварталам (місяцям). Дані переносимо в табл 1.1.
Табл. 1.1. Освоєння капітальних вкладень і тривалість будівництва

Найменування

об’єкту комплексу

Потужність

Тривалість

будівництва

Монтаж

Обладн.

Норма заділу будівництва по кварталах

загальна

Підгот-овчого періоду

1

2

3

4

5

6

Підприємства з ремонту комбайнів СК-5

400 рем/рік

18

3

6

12

25

49

71

88

100

11-16

15

31

58

72

88

100

У графах 5-10 приведено дані наростаючим підсумком: у чисельнику - % кошторисної вартості капітальних вкладень; у знаменнику - % БМР.
1.1.2. Визначення об’єктів будівництва і їх вартості

Відповідно із варіантом виданого завдання із вибираємо дані по вартості об’єктів будівництва, які заносимо до табл. 1.2.

Кошторисну вартісь комунікацій приймаємо згідно варіанту завдання і також заносимо у табл. 1.2. Кошторисна вартість комплексів робіт приймається у даному проекті як частина від кошторисної вартості БМР надземних об’єктів і комунікацій. Витрати на підготовку території будівництва приймаємо 3% від кошторисної вартості БМР надземних об’єктів. Витрати на тимчасові будівлі і споруди приймаємо 2,7% від кошторисної вартості БМР надземних об’єктів і комунікацій. На благоустрій території приймаємо 3% від кошторисної вартості БМР
Табл. 1.2. Кошторисна вартість зведення надземних об’єктів, мереж, комунікацій і комплексних робіт

Глави

Найменування об'єктів та комплексних робіт

Кошторисна вартість

БМР

Обладнання

Всього

Гл. 1

Підготовка території будівництва

0,23

 

0,23

Гл. 2

Об'єкти основного виробничого призначення

1

Головний корпус

3,2

2,24

5,44

Гл. 3

Інші обьєкти основного, дпоміжного, і обслуговуючого призначення

1

Адміністративно-побутовий корпус

0,9

0,18

1,08

2

Матеріальний склад

0,5

0,08

0,58

3

Допоміжний корпус

0,6

0,42

1,02

4

Блок цехів

1,7

1,19

2,89

5

Склад готової продукції

0,6

0,09

0,69

Гл. 4

Об'єкти енергетичного призначення

1

Електромережа

0,2

0,01

0,21

Гл. 5

Об'єкти транспорту і зв'язку

1

Лінія зв'язку

0,07

0,001

0,08

2

Дороги і проїзди

0,5

 

0,5

Гл. 6

Об'єкти і мережі водопроводу, каналізації, тепло і газопостачання

1

Водопровід

0,2

0,02

0,22

2

Каналізація

0,4

0,04

0,44

3

Тепломережа

0,3

0,03

0,33

4

Газопровід

0,6

0,03

0,63

Гл. 7

Благоустрій і озеленення території

0,23

 

0,23

Гл. 8

Тимчасові будівлі і споруди

0,27
0,27

Всього по кошторису

10,27

4,33

14,6


1.2. Складання календарного плану будівництва комплексу об’єктів
1.2.1. Визначення тривалості будівництва об’єктів

Тривалість будівництва головного корпусу:

Тгол. корп. = Тзаг. – Тп. п. = 18 – 3 =15 міс.

Тривалість будівництва інших об’єктів основного призначення та об’єктів обслуговуючого і допоміжного виробництва визначаємо за формулою:КВі – кошторисна вартість БМР і-того об’єкта

Тривалість будівництва адміністративно побутового корпусу:Тривалість будівництва матеріального складу:Тривалість будівництва складу готової продукції:Тривалість будівництва блоку цехів:Тривалість будівництва допоміжного корпусу:Тривалості будівництва мереж, комунікацій і комплексів робіт визначаємо, використовуючи денний виробіток одного робітника, який складає: Вден. = 0,345 тис. грн/люд. день. Вираховуємо місячний виробіток одного робітника: Вміс. = Вден. ∙ Тм = 0,345 ∙ 22 = 7,59 тис. грн/люд. день.
1.2.2. Побудова календарного плану підготовчого періоду

Календарний план підготовчого періоду розробляється на стадії ПОБ і являє собою планування робіт підготовчого періоду помісячне у грошовому виразі. Перелік і обсяги робіт беремо з табл. 1.2. і заносимо у табл. 1.3. Роботи підготовчого періоду плануємо так, щоб поступово йшло наростання освоєння обсягів БМР.
Табл. 1.3. Календарний план підготовчого періоду

Найменування об’єктів і робіт

Кошторисна вартість

Розподіл капітальних вкладень і обсягів БМР по місяцях

всього

в тому числі БМР

2006

квітень

травень

червень

Підготовка території будівництва

230

230

130

65

35

130

65

35

Електромережа

70

65
30

40

30

35

Дороги і проїзди

130

120

40

45

45

40

40

40

Водопровід

40

30

10

15

15

10

10

10

Каналізація

120

100

35

40

45

25

35

40

Тимчасові будівлі і споруди

270

270

65

90

115

65

90

115

Графік освоєння капітальних вкладень

по місяцях в тис. грн.

Графік освоєння обсягів БМР по місяцях

в тис. грн.

Графік руху

Робітників


Графік руху робітників складаємо на основі графіку освоєння БМР та денного виробітку на одного робітника.

1.2.3. Побудова календарного плану основного періоду будівництва комплексу
В ліву частину графіка заносяться об’єкти будівництва і їх вартість на основі табл. 1.2. Праву частину плану ділимо по кількості кварталів, що дорівнюють тривалості будівництва головного комплексу.


Табл 1.4. Календарний план основного періоду

Найменування об’єктів

Тривалість будівництва

Кошторисна вартість

Розподіл капітальних вкладень і обсягів освоєння БМР по місяцях

всього

в тому числі БМР

2006

2007

ІІІ

IV

I

II

III

Головний корпус

14

5440

3200

800

600

1490

1020

1360

530

1050

600

740

450

Адміністративно - побутовий корпус

6

1080

900

130

100

460

380

490

420Матеріальний склад

8

580

500
200

180

380

320Допоміжний корпус

4

1020

600510

300

510

300
Блок цехів

13

2890

1700
760

440

810

470

820

490

500

300

Склад готової продукції

16

690

600240

200

350

310

100

90

Електромережа

4

140

135

40

35110

100
Дороги і проїзди

12

370

380

150

150170

180

50

50

Лінія зв’язку

6

80

70
80

70


Водопровід

16

180

170
95

95
85

75
Каналізація

16

320

300

150

130170

150
Тепломережа

12

330

320
150

140

180

180Газопровід

12

630

600

90

90

320

300

220

210Благоустрій і озеленення

2

230

230


90

90

140

140

Графік освоєння капітальних вкладень по місяцях в тис. грн.


Графік освоєння обсягів БМР по місяцях в тис. грн.


Графік руху робітників


Тривалість спорудження об’єкту відповідає тривалості основного періоду будівництва. Об’єкти комплексу групуються у потоки будівництва, виходячи із їх функціонального призначення та кошторисної вартості. Будівництво кожного об’єкту планується виконувати в три етапи: розгортання робіт, рівномірне виконання робіт із невеликим збільшенням у середині будівництва та згортання робіт, при цьому враховуються пори року.
1.2.4. Складання графіка освоєння капітальних вкладень, обсягів БМР та графіка руху робочих.

Графіки освоєння капітальних вкладень та обсягів БМР будуємо поквартально. Величину поквартального обсягу визначаємо як суму виконуваних робіт у грошовому виразі відповідно кварталу.

Графік руху робочих будуємо також поквартально. Кількість робочих у межах кожного кварталу визначаємо за допомогою денного виробітку на одного робітника.
1.3. Визначення потреби у тимчасових складських приміщеннях

Потреби у складах на стадії ПОБ визначаються по „Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства”. Визначення площі закритих складів і навісів виконується на 1 млн. крб. Максимального річного освоєння будівельно-монтажних робіт, а площа відкритих складських майданчиків визначаєтся за фізичними вимірами обсягів матеріалів, які складаються на цих майданчиках.

Визначаємо розмір максимальної річної программи, як сумарну величину чотирьох кварталів із максимальним освоєнням БМР:

КВр. мах. = 1,1 + 2,63+ 2,63 + 2,3 = 8,66 млн. грн.

Річну кошторисну вартість БМР приводимо до вартості робіт першого територіального поясу (коеф. Приведення К=1,05 для Полтавської області):

КВр.прив. = КВр. мах. / К = 8,66 / 1,05 = 8,25 млн. грн.

Визначаємо це значення у цінах 1989 року:

КВр = КВр.прив / 5 = 1,65

Площа складів визначаєтся у слідуючій послідовності: площі закритих складів опалювальних і неопалювальних приміщень та навісів виходячи із нормативних площ з розрахунку на 1 млн. крб. максимальної річної кошторисної вартості БМР. (Табл 1.5.)
Табл. 1.5. Потреба у складах

Види складів, матеріали і вироби

Норма на 1 млн. крб.

Розрахункова потреба в складах на мах. річні БМР

І. Оплювані склади

24

39,6

ІІ. Неопалювані склади:

для цементу

9,1

15,0

гипс

7,6

12,5

випно

4,5

7,4

ін. матер.

29

47,9

Всього неопалюваних

50,2

82,8

ІІІ. Навісидля арматури

2,3

3,8

рубероїд та ін.

48

79,2

столярні і плотн. вироби

13

21,5

бітумна мастика

13

21,5

Всього навісів

76,3

126

IV. Склад паливно-мастильних мат. і хімічних мат.

19,7

32,5

V. Навіс для устаткування

15

24,8

VI. Закритий склад для устаткування

16

26,4

1.4. Визначення потреби будівництва в електро ресурсах та воді

Потреба у електроресурсах і воді для виробництва будівельних робіт встановлена в залежності від територіального розміщення будівництва, величини річного обсягу БМР і галузі промисловості. На основі даних з „Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства” визначаємо потребу в електричній потужності та воді на період будівництва.

Потреба в електричній потужності:

Р = К1 ∙ КР ∙ РН = 1,02 ∙ 1,65 ∙ 175 = 295 КвА

Потреба у воді:

В = К2 ∙ КР ∙ ВН + Вп= 0,99 ∙ 1,65 ∙ 1,06 + 10 = 11,7 л/с

де, К12 – коефіцієнти, що враховують зменшення кошторисної вартості будівництва в залежності від району будівництва.

ВП – потреби води на пожежогасіння.

ВН – нормативне значення потреби у воді.

РН – нормативна потреба в електроенергії.
1.5. Розрахунок техніко-економічних показників будівництва комплексу на стадії проекту організації будівництва

1. Потужність підприємства:

П = 400 рем./рік

2. Кошторисна вартість будівництва:

КВ = 14000 тис. грн.

3. Кошторисна вартість БМР:

КВБМР=9690 тис. грн.

4. Тривалість будівництва:

Т = 18 міс.

5. Затрати праці на будівництво:

ЗП = КВБМР / Вдн = 9690 / 0,345 = 28100 люд. дні

6. Річний виробіток на одного робітника:

Вріч. = Вдн ∙ ТР = 0,345 ∙ 264 = 91100 тис. грн. / люд. день

7. Річний виробіток на одного працюючого:

Вріч. = Вріч. / 1,15 = 91100 / 1,15 = 79200 тис. грн. / люд. день  1. Проект виконання робіт (ПВР)


2.1. План і розріз проетованого об’єктуРозділ проекту виконання робіт (ПВР) розробляєтся відповідно з методичними вказівками до підготовки розділу „Проект виконання робіт”

Обсяги та трудомісткості будівельних робіт визначаються після вивчення плану і розрізу проектованого об’єкту.
2.2. Визначення потреби у конструкціях, виробах, напівфабрикатах і матеріалах

Табл. 2.2. Відомість потреб конструкцій, виробів, напівфабрикатів і основних матеріалів.Найменування

од. вим.

Кількість

Примітка

1

Фундаменти монолітні з/б

шт/м3

65/134

Відкритий склад

2

Фундаментні балки збірні з/б

шт/м3

48/124

3

Колони збірні з/б

шт/м3

71/355

4

Підкранові балки збірні з/б

шт/м3

62/248

5

Підкрокв’яні ферми збірні з/б

шт/м3

8/39

6

Крокв’яні ферми збірні з/б

шт/м3

44/308

7

Плити покриття збірні з/б

шт/м3

266/253

8

Панелі стінові збірні з/б

шт/м3

272/587

9

Перемички збірні з/б

шт/м3

24/4,8

10

Щебінь

м3

309,3

11

Пісок

м3

183,8

12

Цегла

тис. шт

6,3

13

Арматура

т

4,08

14

Пиломатеріали

м3

1,24

Навіс

15

Рубероїд

м2

27168

16

Мастика бітумна, бітум

т

68,5

17

Плити теплоізоляції з мінвати

м3

4944

18

Скло рідке каолійне

т

1,45

19

Блоки вікон

м2

76

20

Блоки дверей

м2

5,1

21

Полотна воріт

м2

3

22

Скло віконне

м2

1332

23

Електроди

т

0,458

Закритий склад

24

Латекс

т

0,34

25

Цемент

т

80,16

26

Гіпс

т

0,02

27

Вапно негашене

т

0,11

28

Фарба силікатна

т

1,12

29

Рідина ГКЖ

т

0,06

30

Фарба олійна (білило)

т

0, 13

31

Оліфа

т

0,002

32

Фарба суха

т

0,003

33

Бетон

м3

905,57

Привозні матеріали

34

Розчин цементний

м3

81,55

35

Розчин цементно - вапняний

м3

9,3

36

Асфальтобетон

т

19,27

2.4. Підбір основних машин та механізмів для виконання робіт

Табл. 2.4. Вибір механізмів для виконання робітНайменування робіт

Метод виконання робіт

Технічні (монтажні) параметри при проведенні робіт

Механізм, його марка та технічні характеристики

Виліт стріли, м

LM

Висота підйому, м

HM

Вага констр.

mM

Виліт стріли

Lпр

Висота підйому

Hпр

Вантажо-підйо-мнісь,

mпр

Прийнятий

1

Планування будівельного майданчика


Бульдозер ДТ-75

2

Зрізання рослинного шару грунту

Розробка і переміщення грунту на 30мБульдозер ДТ-75

3

Влаштування монолітних фундаментів стаканного типу

Буріння котлованів, влаштув. опалубки і заповнення б. с.Екскаватор ЕО 4321 (об’єм ковша 0,43), бетононасос

4

Монтаж колон

монтаж

5

10,9

7,68


КС 5363

5

Монтаж підкранових балок

монтаж

5

9,7

9,44


МКГ 40

6

Монтаж підкроквяних ферм

монтаж

5

13,95

11,48


КС 7471

7

Монтаж ферм

монтаж

5

15,5

11,5


КС 7471

8

Монтаж плит покриття

монтаж

9,5

17,3

2,52


КС 7471

9

Монтаж стінових панелей

монтаж

5

14,9

3,05


КС 5363


2.5. Визначення нормативного терміну будівництва

Тривалість будівництва визначаємо за формулою для даного типу виробництва, вибираємо із СНиП 1.04.03-85*:де, А1 = 2,1; А2 = 17,4; С – об’єм БМР, визначаємо за формулою:де, С1 = 55 грн/м3 – вартість БМР на 1м3 об’єму;

I – індекс переходу в ціни 1989 року;

V – будівельний об’єм, визначаємо за формулою:Підготовчий період складає 20% від загальної тривалості будівництва

2.6. Визначення потреби у тимчасових спорудах і мережах
2.6.1. Розрахунок площі тимчасових складських приміщень і майданчиків

Закриті склади використовуються на будівельному майданчику для всіх об’єктів, тому їх площа була визначена на стадії ПОБ по кошторисній вартості об’єктів будівництва. Так як ПВР розробляєтся на основний об’єкт, то всі закриті опалювальниі і неопалювальні склади розташовуються на будівельному майданчику основного об’єкту.

Визначення розмірів навісів і відкритих складських площадок на стадії ПВР виконується на основі знання про обсяги матеріалів, деталей і конструкцій, котрі повинні зберігатися на цих складах. Запас матеріалів, деталей і конструкцій залежить від прийнятих технологій робіт, обсягів витрат на виробництво за одиницю часу і умов постачання. Нормативні дані беруться із „Расчетных норм для составления проектов организации строительства”. Розрахунок запасу матеріалів виконувався по формулі:де, Qз – загальна потреба у матеріалах; tі – норма запасу у матеріалах, дні; Qдн – денна витрата матеріалів:Корисна площа складу визначаєтся по формулі:де, q – нормативна площа складу на одиницю виміру з розрахунком проїздів.

Розрахункова площа складів, з урахуванням проходів і проїздів:де, ? – коеф. врахування проїздів і проходів.

Виходячи із загальної потреби на стадії ПОБ приймаємо розміри закритих складів: закритий опалюваний склад площею 45 м2; закритий неопалювний склад площею 94,19 м2.

2.6.2. Розрахунок площі інвентарних споруд санітарно-побутового і адміністративного призначення

Площі інвентарних приміщенть розраховуємо на основі розрахункової чисельності по графіку руху робочих. За розрахункову чисельність робочих РР приймаємо кількість робочих між максимальним значенням Рмах і середнім значенням РСР, котре має найбільшу зайнятість у часі на графіку руху робочих після його оптимізації.

Із технічної чатини по „Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства” визначаємо % кожної категорії робочих від їх загальної кількості в залежності від галузі промисловості. Ці дані заносимо у таблицю 2.6., у якій розраховуємо кількість працівників кожної категорії.

Табл. 2.6. Склад працівників по категоріямКатегорії робітників

Всього

1 зміна

2 зміна

%

Кількість

%

Кількість

у тому числі

%

Кількість

у тому числі

чол. 70%

жін. 30%

чол. 70%

жін. 30%

1

Робітники

84

47

50

28

20

8

50

28

20

8

2

Інженерно-технічні працівники

11

6

70

4

3

1

30

2

2
3

Службовці

3,5

2

100

2

2
4

МОП і охорона

1,5

1

100

1

1Всього

100

56
34

25

9
31

23

8


Площа інвентарних споруд визначаєтся за формулою:де, SH – нормативний показник площі споруди; Р – кількість робітників, які користуються спорудою; n – кількість людей, на які приходиться нормативний показник.

Показник SH на кількість робітників n визначаєтся по нормативам. Розрахунок потрібних споруд приводимо у табл. 2.7.
Табл. 2.7. Відомість інвентарних споруд санітарно-побутового і адміністративного призначенняНазва інвентарних приміщень

Одиниця виміру

Нормат. показн. площі

Кількість людей на показник n

Розраху-нкова

площа, м

Прийняті характеристики

Розмір у плані, м

Площа споруди, м

1

Гардеробна:Чоловіча

м

0,5

32

16

9*3*2,54

18*1шт

Жіноча

м

0,6

14

8,4

2

Душова, умивальна:Чоловіча

м

0,8

22

17,6

8,2*3*2,69

24,6*1шт

Жіноча

м

0,8

9

7,2

3

Туалет:Чоловічий

м

0,1

35

3,5

1,5*2,3

3,45*1шт

Жіночий

м

0,1

15

1,5

1,5*1,2

1,8*1шт

4

Сушильня

м

0,2

46

9,2

6,27*2,68

16,8*1шт

5

Приміщення для обігріву робочих

м

0,2

46

9,2

6

Кімната для прийому їжі

м

1

46

46

4,6*10

46*1шт

7

Контора

м

4

9

36

9*4*2,68

36*1шт

8

Диспетчерська

м

7

3

21

5*4

20*1шт


2.6.3. Забезпечення будівельного майданчика електроенергією

Електрична енергія потрібна для живлення електродвигунів будівельних машин, механізмів, а також електро пристроїв та електроінструментві, електрозварювальних робіт, для освітлення робочих місць, адміністративних, санітарно побутових приміщень, а також задоволення технологічних потреб будівництва, верстатів та обладнання підсобних виробництв.
Табл. 2.8. Потужність електро споживачів

Найменування споживачів

Один. виміру

Кількість одиниць

Потужність установки норма споживання кВА

Коеф. потужності cos?

Коеф. попиту, К

Загальні витрати, кВА

Силові установкиПідйомник ТП-3

шт

2

3,6

0,7

0,5

5,14

Віброплощадка

шт

6

0,6

0,65

0,5

2,77

Бетонозмішувач

шт

1

4,8

0,65

0,55

4,06

Всього
13,45

Технологічні потребиЕлектробітумоварка

шт

1

12

1

0,4

4,8

Електрокалорифери

шт

4

2,5

0,8

0,5

6,9

Всього
11,7

Освітлення внутрішнєАдміністративно-тобутові приміщення

м2

125,2

0,015

1

0,8

1,5

Склади закриті

м2

94,16

0,003

1

0,8

0,23

Навіси

м2

194

0,003

1

0,8

0,47

Всього
2,2

Освітлення зовнішнєМонтажні роботи

м2

1512

0,003

1

1

4,54

Відкриті склади

м2

1000

0,002

1

1

2

Проїзди

м2

1,2

5

1

1

1

Охоронне освітлення

км

0,65

1,5

1

1

0,975

Всього
8,52

Зварювальні роботиЗварювльний апарат СТЭ

шт

1

24

0,4

0,35

21Потрібна потужність джерела електроенергії визначається по формулі:де, а – коефіцієнт втрат потужності в мережах в залежності від їх довжини, перерізу (а=1,05...1.1);

кс1, кс2, кс3 – коефіцієнти попиту в залежності від кількості споживачів;

Рс – потужність силових споживачів;

РТ – потужність для технологічних потреб;

РОВ; РОЗ – потужність освітлювальних приладів для внутрішнього і зовнішнього освітлення;

cos? – коефіцієнт потужності в залежності від кількості і завантаження силових споживачів.

Ми маємо велику будівлю, що живится від постійної високовольтної мережі через масляний трансформатор зовнішньої установки ТМ-70
2.6.4. Забезпечення будівельних майданчиків водою

На будівельному майданчику вода використовуєтся для виконання будівельно-монтажних робіт, санітарно-побутових потреб та протипожежних заходів.

Потреба у воді Qзаг визначається по формулі:

Qзаг = Qвир + Qгос + Qпож

де, Qвир; Qгос; Qпож – потреба у воді відповідно на виробничц, господарські та протипожежні заходи, л/с.

Витрати води на виробничі потреби:Витрати води для забезпечення господарсько-побутових потреб:де, qГ – питомі витрати води на господарсько-питні потреби;

nП – кількість працюючих в найбільш завантажену зміну;

kГ – коеф. годинної нерівномірності водоспоживання (1,5...3)

qД – витрати води на прийом душу одним робітником;

nД – кількість користувачів (40% від nП )

tД – тривалість роботи душової – 45хв.

Мінімальні витрати води на протипожежні заходи визначаємо із розрахунку одночасної дії двох струменів із гідрантів по 5л за секунду на кожний струмінь, тобто Qпож = 20 л/с.

Діаметр водопровідної напірної мережі можливо визначити по формулі:де, V – швидкість руху води по трубах, приймають для великих діаметрів 1,5...2 л/с, для малих 0,7...1,2 л/с.

Діаметр зовнішнього протипожежного водопроводу приймаємо не менше 100мм.
Табл. 2.9. Витрати води на виробничі витрати

Найменування водоспоживачів

Обсяг робіт

Витрати води на одиницю виміру, л

Витрати води у зміну

Тривалість роботи

Одиниця виміру

Загальна кількість

Змінна кількість

Штукатурні роботи
464

77,3

8

618,7

6

Влаштування підготовки під фундамент
248

20,7

10

207

12

Влаштування цементної стяжки
30,24

3,36

4

13,44

9

Підготовка під підлогу
453,6

20,6

8

164,95

22

Догляд за бетонною підлогою
26,24

1,64

200

328

16

Всього

1318,65

Визначаємо кількість води на виробничі потреби:

Qвир = 1,2(1318,65*1,5/8*3600)=0,082л/с

Визначаємо кількість води на господарські потреби:

Qгос = 25*43*1,5/8*3600+30*17/45*60=0,245л/с

Мінімальні протипожежні витрати води:

Qпож =10л/с

Загальна потреба у воді:

Qпотр = 0,082+0,0245+10=10,327

Визначаємо діаметр водопровідної напірної мережі:Приймаємо діаметр напірної водопровідної мережі
2.7. Техніко-економічні показники

1. Будівельний об’єм: 57456 м3

2. Максимальна кількість робочих: 56 чол.

3. Середня кількість робочих: 35 чол.

4. Загальні витрати праці: 5970 люд. дні

5. Затрати праці на одиницю об’єму будівлі: 0,104 люд. Дні / м3

6. Тривалість будівництва: 188 днів

Сова В.Г.

Тисячний


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации