Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі - файл n1.doc

приобрести
Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі
скачать (1739.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1740kb.12.09.2012 19:06скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.2 Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнанняВиробниче обладнання повинне бути безпечним при монтажі, експлуатації, ремонті, транспортуванні, при використанні окремо або в складі комплексів і технологічних систем протягом усього терміну експлуатації.

Вимоги безпеки до виробничого устаткування викладено в міждержавних (ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.092-94, ГОСТ 12.2.124-90, ГОСТ 12.2.049-80 та ін.) та державних (ДСТУ ЕN 294-2001, ДСТУ 3191-95, ДСТУ pr EN 12937-2002 та ін.) стандартах, а також у державних міжгалузевих і галузевих правилах і нормах з охорони праці.

Для захисту людей від небезпечних виробничих факторів використовують огорожі, запобіжні захисні засоби, слабкі вставки, блокуючі пристрої, сигналізацію, дистанційне керування. Класифікація засобів колективного захисту від впливу механічних факторів наведена в ГОСТ 12.4.125-83.

Огорожі бувають стаціонарні, рухомі (відкидні, розсувні, знімні) і переносні. Конструктивно вони виконуються у вигляді камер, кожухів, щитів (щитків, екранів), ґрат, сіток. Вимоги до огорож викладено в ГОСТ 12.2.062-81. Камери і ємкості машин і апаратів, що використовуються для переробки харчової продукції, виконують функції так званої камерної огорожі. Таку огорожу мають, наприклад, шнек і ріжучій інструмент у м'ясорубках. У машинах для нарізки гастрономічних товарів дисковий ніж закритий захисним кожухом. У тістомісильних машинах для запобігання викиданню тесту з діжі при замішуванні передбачено спеціальні щити.

Запобіжні захисні засоби призначені для автоматичного відключення агрегатів і машин при відхиленні робочих параметрів (температури, тиску, величини струму тощо) від допустимих значень. Як запобіжні захисні засоби використовують електроконтактні термометри, запобіжні клапани, гальмові пристрої, кінцеві вимикачі, реле захисту від струмів великої величини та ін. Так, наприклад, у хліборізках після закінчення різання порції хліба електродвигун привода автоматично відключається при натисканні каретки на кінцевий мікровимикач. Гасіння кінетичної енергії частин хліборізки, які обертаються, після вимикання електродвигуна здійснюється встановленим на його валу конічним фрикційним гальмом з електромагнітним приводом. У посудомийних машинах термосигналізатор відключає електронагрівачі при нагріванні води до 960С. Посудини і системи, що працюють під тиском, повинні мати запобіжні клапани. Вимоги до запобіжних клапанів викладено в ГОСТ 12.2.085-82.

Слабкі вставки, що використовуються в конструкції технологічного устаткування, розраховані на спрацьовування при аварійних режимах з метою виключення поломок, руйнувань і, отже, виробничого травматизму. До слабких вставок відносяться зрізні штифти, фрикційні муфти, плавкі запобіжники.

Блокувальні пристрої виключають можливість включення в роботу технологічного устаткування при наявності вільного доступу до його небезпечних зон. За принципом дії блокувальні пристрої поділяються на механічні, електричні, фотоелектричні, радіаційні, гідравлічні, пневматичні, комбіновані. У більшості машин, що використовуються на підприємствах торгівлі і харчування, рухомі огорожі мають електричне блокування: при відсутності їх на місці мікровимикач вимикає електроустановку з мережі. Таке блокування мають, наприклад, запобіжні решітки для захисту рук оператора в тісторозкочувальній машині і хліборізці. Електричним блокуванням постачені дверцята НВЧ-апаратів з метою захисту обслуговуючого персоналу від електромагнітних випромінювань.

За необхідністю, використовують засоби інформації про роботу технологічного устаткування та виникаючих при цьому небезпечних і шкідливих виробничих факторах. За призначенням сигналізація буває оперативна, запобіжна і розпізнавальна, за способом інформації - звукова, візуальна, комбінована (світлозвукова) і одоризаційна (за запахом). Оперативна сигналізація використовується для узгодження дій працюючих, наприклад, при вантажо-розвантажувальних роботах. Запобіжна сигналізація призначена для попередження про виникнення небезпеки. Для цього застосовують одоризатори, світлові та звукові сигнали. Так, в аміачних холодильних установках індикатори витоку аміаку, розміщені в машинних (апаратних) і конденсаторних відділеннях, подають запобіжний сигнал про концентрацію його вище 0,5 мг/л (0,07%), а при досягненні концентрації 1,5 мг/л (0,21%) сигналізатори аварійної концентрації вимикають електроживлення всієї холодильної установки, одночасно вмикають аварійну вентиляцію, світлозвукову сигналізацію, сирену і табло з текстом, що попереджує про загазованість приміщень. Розпізнавальна сигналізація служить для відзначення різних видів технологічного устаткування і його небезпечних зон за допомогою сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

Дистанційне керування забезпечує контроль і регулювання роботи устаткування з дільниць, досить віддалених від небезпечної зони. Режим роботи устаткування визначають за допомогою датчиків контролю, сигнали від яких надходять на пульт керування, де розташовуються засоби інформації та органи керування. Так, наприклад, з постійного поста охорони здійснюється дистанційне керування автоматизованими аміачними холодильними установками. Вимоги до органів керування виробничим устаткуванням викладено в ГОСТ 12.2.064-81, вимоги до робочих місць – у ГОСТ 12.2.061-81. Конструкція органів керування машинами, механізмами та апаратами повинна виключати можливість їхнього неправильного вмикання, а також неправильну послідовність операцій, якщо при цьому створюється небезпека для обслуговуючого персоналу. Пульт керування устаткуванням і робоче місце влаштовують з урахуванням антропометричних даних операторів відповідно до вимог ГОСТ 12.2.049 - 80.

Безпека на робочих місцях при обслуговуванні устаткування забезпечується виконанням вимог ГОСТ 12.2.061-81. Робочі місця повинні розташовуватися поза зоною переміщення механізмів, сировини, готової продукції, руху вантажів і забезпечувати зручність спостереження за процесами, що відбуваються, управління ними. Мінімальна довжина робочого місця 0,8м – на одного працюючого, а при використанні допоміжних пристроїв (підносів, ящиків тощо) – не менше 1,4м. Постійні робочі місця, розташовані на відстані менше 3м від зовнішніх дверей і 6м від воріт, необхідно захищати перегородками або екранами від обдування зовнішнім повітрям. Ергономічні вимоги до робочих місць при виконанні робіт сидячи або стоячи містяться в ГОСТ ССБТ, відповідно: 12.2.032-78 і 12.2.033-78.

На робочому місці контролера - касира повинне бути крісло, яке обертається, з напівм'якою оббивкою і трохи прогнутою поверхнею сидіння шириною 0,6м та глибиною 0,35...0,4м.

Організація робочого місця користувача відеотермінала та ЕОМ повинна забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їхнє розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032-78, характеру та особливостям трудової діяльності.

Необхідний рівень безпеки виробничого обладнання забезпечується також організаційними заходами: на підприємствах здійснюються атестація робочих місць, контроль за станом і експлуатацією устаткування; передбачається проведення відповідно до графіка планово-запобіжних ремонтів машин та апаратів; виробниче устаткування закріплюється за окремими працівниками; технічне обслуговування і ремонт обладнання забезпечують за договором механіки ремонтно-монтажних комбінатів і сервісних організацій; стан устаткування враховується в журналах підприємств.

3.3 Загальні вимоги безпеки до виробничих процесівНеправильна експлуатація доскональних за конструкцією і справних машин, механізмів, апаратів може бути причиною аварій і нещасних випадків. Так, наприклад, на підприємствах торгівлі нещасні випадки траплялися при порушенні правил механізованого переміщення вантажів. У зв'язку з цим необхідна розробка і виконання вимог безпеки до технологічних процесів. Безпеку виробничих процесів регламентують ГОСТ 12.3.002-75, інші стандарти безпеки праці за видами технологічних процесів і робіт. На підприємствах необхідно також дотримання вимог санітарних правил організації технологічних процесів та гігієнічних вимог до виробничого обладнання.

Технологічні процеси виконуються з використанням різних машин, механізмів і апаратів, тому в деяких розділах курсу охорони праці, у діючих правилах та інструкціях розглядаються комплексно питання забезпечення безпеки виробничого обладнання і забезпечення безпеки виробничих процесів. При цьому враховуються вимоги розділу “Вказівки заходів безпеки”, що міститься у керівництвах з експлуатації обладнання або у паспортах на нього.

Забезпечення безпеки технологічних процесів у торгівлі при використанні немеханічного устаткування, інвентарю та інструментів слід розглянути окремо.

Робоча поверхня устаткування для виконання робіт стоячи (прилавки, столи) повинна знаходитися на висоті 0,85м, для виконання робіт сидячи - на висоті 0,630м (для жінок) або 0,655м (для жінок та чоловіків). Пристінне устаткування повинне мати загальну висоту не більше 2,2м. Причому нижні полиці повинні бути на висоті не менше 0,25м, а верхні - не більше 1,7м від рівня підлоги. Острівне устаткування може мати висоту до 1,6м. Ширина основних видів острівного устаткування 1,16м, пристінного устаткування, прилавків, столів – 0,75м. Стелажі, підтоварники повинні бути міцними та стійкими. Полиці стелажів повинні мати нахил усередину. Робочий запас товару слід розташовувати на прилавку та за продавцем у середній частині пристінного устаткування: на рівні від 0,5 до 1,8м від підлоги та на відстані від 1,5 до 1,65м. Порожню тару складують у спеціально відведених для цього місцях.

Контейнери, тару, піддони експлуатують відповідно до вимог нормативних документів. Вимоги безпеки при експлуатації тари містяться у ГОСТ 12.3.010-82.

Ручна обробка товарів і продукції здійснюється на столах або у спеціально відведених місцях. При цьому повинні виконуватися наступні правила. Розкриття ящиків можна здійснювати тільки з торцевого боку з використанням лап або кліщів. Бочки слід розкривати обойниками. При розпорюванні мішків лезо ножа повинне переміщатись у напрямку від працівника. Правити ніж об мусат слід осторонь від робітників, зайнятих на інших операціях. Гострі, ріжучі інструменти та інструменти, що колють, можна переносити тільки у чохлах або ніжнах. Роликові ломи при переміщенні вантажу слід підводити під опорну поверхню у двох місцях позаду та в одному місці попереду в напрямку його руху.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


3.2 Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации