Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі - файл n1.doc

приобрести
Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі
скачать (1739.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1740kb.12.09.2012 19:06скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІІ. Міжгалузеві нормативні акти

 1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів : ДНАОП 0.00-1.02-99 / Держнаглядохоронпраці України. – К., 1999. – 109 с.

 2. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов: НПАОП 0.00-1.01-07 : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України 18.06.2007 р. № 132 // Офіц. вісн. Украіни. - 2007. - № 50. - Ст. 2055.

 3. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском: ДНАОП 0.00-1.07-94 : (зі змін. і доп. від 11.07.97 р.) : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України 18.10.94 р. № 104. - К., 1994. - 81 с.

 4. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов : ДНАОП 0.00-1.08-94 : утв. приказом Гос. Ком. Украины по надзору за охраной труда 26.05.1994 г. № 51.- Харьков : Форт, 2002. – 184 с. - ISBN 966-7097-49-8.

 5. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С / Держнаглядохоронпраці України . – К., України, 1996. – 42 с.

 6. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води : ДНАОП 0.00-1.11-98 : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України 08.09.98 р. № 177. - К., 1998. - 100 с.

 7. Правила безпеки систем газопостачання України : ДНАОП 0.00-1.20-98. : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України 01.10.1997 р. № 254. - К., 1998. - 367 с.

 8. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок : ДНАОП 0.00-1.32-01: утв. приказом Укрархстройминформ України 21.06.2001 г. № 272. – К., 2001. - 121 с.

 9. Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів / уклад. В. Кузнецов. – Х.: Фактор, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-312-566-4

 10. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж / уклад. В. Кузнецов. - Х. : Фактор. 2007. - 304 с. - ISBN 978-966-312-607-4.

 11. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем : Утв. приказом Госпроматомнадзором СССР 01.11.91г.

 12. Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України 10.02.99 р. № 21 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 25. - Ст. 1211.

 13. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті : наказ Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду від 27 берез. 2007 р. № 62 // Ліга:Закон [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, сор., 2006. – Систем. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 МБ ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша. – Режим доступу: комп’ют. унів. мережа.

 14. Правила пожежної безпеки в Україні : (введені в дію наказом М-ва України з питань надзвич. ситуацій від 19.10.2004 р. № 126). – Київ : Основа, 2004. – 176 с.

 15. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації : наказ М-ва України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення Чернобильскої катастрофи від 22.08.2005 р. № 161 // Офіц. вісн. України. – 2005. - № 36. - Ст. 2222.
III. Галузеві нормативні акти

 1. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі : ДНАОП 7.1.00-1.01-96. - Чинний від 10.09.96. - К.: Держнаглядохоронпраці України, 1999. - 255 с.

 2. Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України 8.05.96 р. №78

 3. Правила охорони праці для підприємств громадського харчування : ДНАОП 7.1.30-1.02-96 / Держнаглядохоронпраці України. – К., 1996. - 94 с.

 4. Правила техники безопасности и производственной санитарии в магазинах потребительской кооперации : утв. постановлением Президиума ЦК профсоюза работников госторговли и потребительской кооперации, Правления Центрпотребсоюза 23.09.59 г. № 44.

ІV. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці

 1. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.*

 2. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

 3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

 4. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 5. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 6. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

 7. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

 8. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

 9. ГОСТ 12.1.012- 2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

 10. ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

 11. ГОСТ 12.1.014-84. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

 12. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

 13. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

 14. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

 15. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 16. ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

 17. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допус-тимые значения напряжений прикосновения и токов.

 18. ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

 19. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

 20. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

 21. ГОСТ 12.2.006-87. ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний.

 22. ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищен-ное. Классификация. Маркировка.

 23. СТ 12.2.033-81. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие энергономические требования.

 24. ГОСТ12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

 25. ГОСТ12.2.053-91. ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопас-ности.

 26. ГОСТ12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

 27. ГОСТ12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограж-дения защитные.

 28. ГОСТ12.2.064-81. ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

 29. ГОСТ12.2.071-90. ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контей-нерные. Требования безопасности.

 30. ГОСТ12.2.085-2002. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

 31. ГОСТ12.2.092-94. ССБТ. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний.

 32. ГОСТ12.2.096-83. ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности.

 33. ГОСТ12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности.

 34. ГОСТ12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

 35. ГОСТ12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 1. ГОСТ12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

 2. ГОСТ12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на пред-приятиях. Общие требования безопасности.

 3. ГОСТ12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автомати-ческие. Общие технические требования.

 4. ГОСТ12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

 5. ГОСТ12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

 6. ГОСТ12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требо-вания.

 7. ГОСТ12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 8. ГОСТ12.4.040-78. ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

 9. ГОСТ12.4.123-83. ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования.

 10. ГОСТ12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

 11. ГОСТ12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты рабо-тающих от воздействий механических факторов. Классификация.

 12. ГОСТ12.4.154-85. ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры.

 13. ГОСТ12.4.155-85. ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования.

 14. ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий.

 15. ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтоков.

 16. ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током.

 17. ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков.


*) Витяг - Міждержавні стандарти : покажчик 2007 : (станом на 1 січ. 2007 р.) : [у 2 т.т., у 6 кн.] / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики. – К., 2007. – Т.1, кн. 1. - 302 с. – ISBN 966-8822-10-2.


V. Державні стандарти України з безпеки праці

 1. ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.

 2. ДСТУ 2272-2006. Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

 3. ДСТУ 2273-2006. Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення.

 4. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 5. ДСТУ 2300-93. Вібрація. Терміни та визначення.

 6. ДСТУ 2325-93. Шум. Терміни та визначення.

 7. ДСТУ EN 294-2001. Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливого дотягнення до небезпечних зон руками.

 8. ДСТУ 2555-94. Машини та устаткування для кондитерської промисловості. Вимоги безпеки.

 9. ДСТУ 2583-94. Машини та устаткування для хлібопекарської промисловості. Вимоги безпеки.

 10. ДСТУ 3038-95. Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

 11. ДСТУ 3152-95. Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки.

 12. ДСТУ 3191-95. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки.

 13. ДСТУ 3235-95. Устаткування овочефруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки.

 14. ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

 15. ДСТУ 3675-98. Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги

 16. ДСТУ 3734-98. Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.

 17. ДСТУ 3960-2000. Система тривожної сигналізації. Система охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

 18. ДСТУ 3972-2000. Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.

 19. ДСТУ 4095-2002. Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Модулі та батарейне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи випробування.

 20. ДСТУ ЕN 1672-1-2001. Обладнання для харчової промисловості. Вимоги безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1. Вимоги безпеки.

 21. ДСТУ EN 1672-2-2001. Обладнання для харчової промисловості . Основні положення. Частина 2. Вимоги гігієни.

 22. ДСТУ pr ЕN 12937-2002. Безпечність машин. Технічні правила та вимоги до підіймально-транспортних засобів.

 23. ДСТУ-П ОНSAS 18001: 2006. Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги.


*)Витяг - Каталог нормативних документів 2007 / Держспоживстандарт України. - К., 2007. – 322 с.
VI. Державні санітарні норми


 1. ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку / М-во охорони здоров’я України. - Чинний від 1.12.99. - К., 1999. - 14 с.

 2. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій / М-во охорони здоров’я України. - Чинний від 1.12.99. - К., 1999. – 31 с.

 3. ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень / М-во охорони здоров’я України. - Чинний від 01.12.99. - К., 1999. – 31 с.

VII. Будівельні норми та правила

 1. ДБН Д.2.3-28-99. Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 28 : Оборудование предприятий пищевой промышленности. - К. : Госстрой Украины, 2000. – 161 с.

 2. ДБН Д. 2.6-6-2000. Ресурсные элементные нормы на пусконаладочные работы. Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки. - К. : НПФ «Инпроект», 2001. - 22 с.

 3. ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений. - К. : Минстрой Украины, 2006. – 80 с.

 4. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. - К. : Держбуд України, 2003. - 42 с.

 5. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : Госстрой СССР, 1985. - 135 с.

 6. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М. : Госстрой СССР, 1992. – 65 с.

 7. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – М. : Госстрой СССР, 1991. - 13 с.

 8. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. - М. : Госстрой СССР, 1988. - 16 с.

 9. СНиП 2.11.01-85. Складские здания. - М. : Госстрой СССР, 1985. - 5 с.

 10. СНиП 2.11.02-87. Холодильники. - М. : Госстрой СССР, 1987. - 9 с.

 11. СНиП II-4-79. Часть II. Нормы проектирования. Глава 4. Естественное и искусственное освещение. - М.: Госстрой СССР,1980. - 49 с.VIII. Довідкова та навчальна література

 1. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці : реестр ДНАОП / Держнаглядохоронпраці України. – Х. : Форт, 2003. – 192 с.

 2. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н. Ткачук, Д.Ф. Иванчук, Р.В. Сабарно, А.Г. Степанов. – К. : Техника, 1991. –285 с.

 3. Осокин, В.В. Охрана труда в торговле : учебник для студентов торг.-эконом. и коммерч. вузов / Осокин В.В., Сорока И.В. Селезнева Ю.А. ; Донец. гос. ун-т экономики и торговли. – Киев ; Донецк : ДонГУЭТ, 2003. – 228 с.

 4. Осокін, В.В. Охорона праці: питання і відповіді (у сфері торгівлі, виробництва харчової продукції, митної справи, підприємницької і економічної діяльності) : навч. посіб. / Осокін В.В., Селезньова Ю.А. ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. – 2-ге вид. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 139 с.

ЗМІСТ
стр.

Передмова………………………………………………………………

3


РОЗДІЛ 1 Законодавча та організаційна основа охорони праці в галузі………………………………………………............

4


1.1 Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузі….....................................................................................................

4


1.2 Управління охороною праці на підприємствах галузі…………………………………………………………………….
1.3 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій……………………………………………………

1.3.1 Загальні відомості про травматизм, профійні захворювання і аврії…………………………………………………………..

1.3.2 Розслідування та облік нещасних випадків виробничого характеру……………………………………………………...

1.3.3 Розслідування і облік нещасних випадків невиробничого характеру……………………………………………………...

1.3.4 Розслідування та облік випалків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь………………………...

1.3.5 Розслідування та олбік аварій………………………………..

1.3.6 Дослідження та оцінка виробничого травматизму і професійної захворюваності…………………………………

11
20
20
23
31
34

35
36РОЗДІЛ 2 Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці………………………………………………..............

38


2.1 Аналіз шкідливих факторів на підприємствах галузі……………….................................................................................

38


2.2 Нормативи параметрів виробничого середовища…………………

40


2.3 Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці..............................

2.3.1 Вентиляція та кондиціювання повітря……………………...

2.3.2 Захист від виробничих випромінювань……………………..

2.3.3 Захист від шуму та вібрації………………………………….

2.3.4 Освітлення приміщень, робочих місць……………………..

2.3.5 Використання кольору з метою охорони праці…………….


48

48

52

53

54

58


2.4 Засоби індивідуального захисту від шкідливих виробничих факторів…………………………………………………........................

59


РОЗДІЛ 3 Техніка безпеки у торговлі ……………………………….


61

3.1 Загальні вимоги безпеки до розміщення і влаштування будівель, споруд та приміщень……………….………….......................................

61

3.2 Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання……………

64


3.3 Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів….....................

66


3.4 Забезпечення електробезпеки…………………………………......

3.4.1 Технічні та організаційні основи електробезпеки………….

3.4.2 Надання першої допомоги потерпилому від дії електричного струму………………………………………………….


67

67
73


3.5 Техніка безпеки при експлуатації підйомно-транспортного устаткування та електрифікованого підлогового транспорту…….....

3.5.1 Вимоги техніки безпеки до вантажо-розвантажувальних робіт…………………………………………………………………

3.5.2 Вимоги до безпечної експлуатації підйомно-транспортного обладнання і тари…………………………………

3.5.3 Заходи безпеки при експлуатації внутрішньовиробничих транспортних засобів………………………………………………

74
74
76
80

3.6 Техніка безпеки при експлуатації обладнання для обробки продуктів та обслуговування торгівельних процесів…………………

83

3.6.1 Загальні вимоги техніки безпеки до обладнання для обробки продуктів……………………………………

83

3.6.2 Заходи безпечної експлуатації окремих видів електромеханічного устаткування для обробки продуктів…….

3.6.3 Забеспечення безпечної експлуатації окремих видів електронагрівального обладнання………………………………..

3.6.4 Загальні вимоги безпеки до обладнання для обслуговування торгівельних процесів………………………….

84
87
92

3.7 Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском………...........................................................................................

94

3.7.1 Загальні вимоги техніки безпеки до посудин, що працюють під тиском......................................................................

94

3.7.2 Додаткові вимоги до балонів , цистерн і бочок для газів….

97

3.7.3 Вимоги безпеки до будови та експлуатації авто- сатураторів…………………………………………………………

100

3.8 Техніка безпеки при експлуатації холодильного обладнання…...

101

3.8.1 Загальні положення щодо безпечної експлуатації холодильних установок…………………………………………...

101

3.8.2 Техніка безпеки при експлуатації холодильних установок

104

3.8.3 Розміщення холодильних установок і вимоги до приміщень для них…………………………………………………


107


3.8.4 Загальні заходи безпеки при експлуатації торгівельного холодильного обладнання……………………..………….............

3.9 Техніка безпеки при експлуатації торгівельних автоматів і поточно-механізованих ліній обробки товарів………………………..

3.9.1 Вимоги техніки безпеки до конструкції і експлуатації торгівельних автоматов…………………………………………....

3.9.2 Загальні вимоги техніки безпеки до поточно-механізованих ліній………………………………………………...

3.9.3 Основи безпечної експлуатації деяких поточно-механізованих ліній………………………………………………..

3.10 Вимоги безпеки до виконання окремих видів небезпечних робіт……………………………………………………………………....

3.10.1 Заходи безпеки при експертизі небезпечних речовин і вантажів……………………………………………………………..

3.10.2 Вимоги безпеки до виконання робіт на висоті…………....

109
111
111
111
113
114
114

117РОЗДІЛ 4 Пожежна безпека в галузі………………………………

118

4.1 Управління станом пожежної безпеки на підприємствах………...

118


4.2 Фактори пожежовибухонебезпеки, технічні та організаційні рішення щодо усунення їх у галузі………………………....………….

123


4.2.1 Класифікація, розслідування та облік пожеж.........................


123

4.2.2 Класифікація речовин і матеріалів за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати її небезпечні фактори, впливати на людину і навколишнє середовище………

123

4.2.3 Урахування при організації торгівлі та зберіганні матеріальних цінностей наявності в обігу пожежовибухонебезпечних товарів………………………………

126

4.2.4 Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки………………………………….…………….

129

4.2.5 Класифікація пожежо- і вибухонебезпечних зон…………...

130

4.2.6 Класіфікація будівель з вогнестійкості, урахування її при забезпеченні пожежної безпеки…………………………………..

133

4.2.7 Запобігання розповсюдженню пожежі…….…………….......

4.2.8 Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання………………………………………………………….

4.2.9 Забеспечення пожежної безпеки вогневих робіт……………

134
136

139


4.3 Евакуація людей при пожежах…………………………………....

140


4.4 Засоби гасіння та виявлення пожеж……………………………....

142


Запитання для контролю засвоєння навчального матеріалу …...


152


Розділ 1 Законодавча та організаційна основа охорони праці в Україні…………………………………………………………


152


Розділ 2 Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці……………………………………………………………

154


Розділ 3 Техніка безпеки у торгівлі……..…………………………….

156


Розділ 4 Пожежна безпека в галузі……………………………………

162


Рекомендована література…………………..………………………

167


I. Законодавчі та інші основоположні нормативні акти

про охорону праці……………………………………………………... 167
II. Міжгалузеві нормативні акти………………………………………. 171
III. Галузеві нормативні акти………………………………………….. 173
IV. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці……. 173
V. Державні стандарти України з безпеки праці……………………. 176
VI. Державні санітарні норми………………………………………… 177
VII. Будівельні норми та правила…………………………………..... 177
VIII.Довідкова та навчальна література…………………………….. 178


Навчальне видання
Осокін Володимир Васильович, проф., д-р техн. наук
Селезньова Юлія Анатоліївна , доц., канд.техн.наук
ОХОРОНА ПРАЦІ У ТОРГІВЛІ
(українською мовою)
Підручник
Комп’ютерна верстка Ю.А.Селезньова
Технічний редактор О.І. Шелудько
Зведений план 2008р., поз. №

Підписано до друку . Формат . Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк. .Тираж прим. Зам. №

_______________________________________________________________

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Редакційно-видавничий відділ

83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10. Тел.: (062) 97-60-45
С


відоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002р.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


ІІ. Міжгалузеві нормативні акти
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации