Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи - файл n1.doc

приобрести
Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи
скачать (1342 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1342kb.10.09.2012 15:05скачать

n1.doc

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3.4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього викладача вишої школи

Спілкування - це досить індивідуальна сфера життя людини Але для того, щоб успішно й плідно спілкуватися зі студентами, необхідно усвідомити, що таке вміння спілкуватися взагалі та які психолого-педагогічні компоненти цього вміння. Необхідно спробувати зіставити одержані знання з власною особистістю та визначити, над якими аспектами комунікативних умінь (уміння спілкуватися) слід інтенсивно працювати, розвивати їх.

Значна роль спілкування в педагогічній діяльності, в роботі викладача, звичайно, потребує від педагога професійного управління своєю комунікативною діяльністю. Це, в свою чергу, передбачає наявність у нього низки комунікативних умінь:

1) уміння спілкуватися з людьми;

2) уміння за допомогою створеної системи спілкування організовувати спільну зі студентами творчу діяльність;

3) уміння цілеспрямовано організовувати спілкування й керувати ним. Уміння спілкуватися - риса багатопланова, яка, на думку дослідників,

включає низку складових. Назвемо три основних:

1) комунікабельність - здатність відчувати задоволення від процесу комунікації;

2) бажання знаходитись серед інших людей;

3) альтруїстичні тенденції.

А.В. Мудрик вважає, що на вміння спілкуватися впливають такі параметри особистості: особливості мислення, добре володіння мовленням, емпатія й спонтанність сприйняття, певні соціальні настанови (наприклад, інтерес до самого процесу спілкування, а не лише до його результату), комунікативні вміння - вміння орієнтуватися в часі серед партнерів, у стосунках, у ситуаціях [123].

Уміння спілкуватися має емоційну природу, основу якої складають комунікативні й альтруїстичні емоції.

241

' До комунікативних емоцій належать: бажання поділитися думками переживаннями, почуття симпатії, поваги до учасників спілкування тощо Саме наявність цих емоцій і потреби їх переживання свідчить про схильність до педагогічного спілкування.

До альтруїстичних емоцій належать: бажання приносити радість людям, із якими людина спілкується; співпереживання радості іншого тощо

Спираючись на сукупність підходів, що склалися в сучасній науці можна визначити основні компоненти професійно-педагогічного вміння спілкуватися, на які слід орієнтуватися викладачеві:

і. Наявність стійкої потреби систематичного спілкуватися зі студентами в найрізноманітніших сферах.

2. Природна взаємодія загальнолюдських та професійних показників уміння спілкуватися.

, 3. Емоційне благополуччя на всіх етапах спілкування.

4. Продуктивний вплив спілкування на інші компоненти педагогічної діяльності.

5. Наявність здібностей до здійснення педагогічної комунікації.

6. Наявність комунікативних навичок і умінь.

Єдність цих компонентів утворює професійно-педагогічний рівень уміння спілкуватися.

Якщо звернутися до педагогічних здібностей, то ми побачимо, що всі вони певною мірою пов'язані з комунікативною діяльністю педагога [42].

Дослідження, виконані в галузі професійного спілкування, дозволяють зробити висновок, що оволодіти основами професійно-педагогічного спілкування можна завдяки професійному самовихованню. Для цього є два шляхи:

1. Вивчення й усвідомлення природи, структури й законів професійно-педагогічного спілкування.

242

2 Опанування процедурою й технологією педагогічної комунікації, опрацювання вмінь і навичок професійно-педагогічного спілкування, розвиток комунікативних здібностей.

Але не слід думати, що лише ці два напрями повністю забезпечать оволодіння навичками професійного спілкування.

Роль важливого фактора, що формує досвід комунікативної діяльності, відіграє безпосередня педагогічна діяльність, громадська робота педагога, яка створює умови для формування досвіду організаторської діяльності й навичок професійного спілкування. Особливу роль у діяльності викладача відіграє ініціатива в спілкуванні.

Для завоювання ініціативи можна рекомендувати такі дії:

• оперативну організацію перших контактів із студентською групою;

• оперативний перехід від організаторських процедур до ~~~ ділового спілкування;

• оперативне досягнення соціально-психологічної єдності з аудиторією, формування почуття «ми»;

• подолання стереотипних і ситуативних негатдвних настанов у ставленні до окремих студентів;

• організація контакту з усією групою;

• постановка завдань і запитань, котрі вже на початку спілкування можуть мобілізувати колектив;

•зменшення забороняючих педагогічних вимог і збільшення позитивно-орієнтованих;

• увага до своєї зовнішності: охайність, зібраність, активність, доброзичливість тощо;

• використання мовленнєвих і невербальних засобів взаємодії -активне використання міміки, мікроміміки, контакт очима тощо;

• уміння транслювати на аудиторію власну доброзичливість до студентів;

243

< j. • знаходження яскрадас цілей діяльності та показ шляхів

досягнення;

• розуміння ситуативного внутрішнього настрою студенту і урахування цього настрою, передача вихованцям його розуміння;

• досягнення загального взаєморозуміння, формування ь прагнення студентів до взаємодії з викладачем.

' ' Для того, щоб процес спілкування зі студентами проходив більщ ефективно та відповідав тим змінам, що відбуваються в психічному стані студентів, слід виконувати такі поради:

• будьте уважні з партнерами по спілкуванню;

• розвивайте комунікативну пам'ять, тобто пам'ятайте про тональність спілкування з певною групою, окремими студентами;

• розвивайте власну спостережливість у спілкуванні зі студентами;

• намагайтесь передбачити реакцію співрозмовника;

• учіться аналізувати поведінку вихованців: поставу, жести, міміку;

і» • учіться своєчасно помічати й вірно інтерпретувати

«психологічні сигнали» за зовнішнім обрисом поведінки студентів;

• у процесі спілкування думайте про тих, із ким спілкуєтесь. Спробуйте визначити загальний рівень вашого вміння спілкуватися. У

цьому вам допоможе відомий із психологічної літератури тест В.Ф.Ряховського [63]. Щоб визначити коефіцієнт вашого вміння спілкуватися, потрібно відповісти на 16 запитань. Відповідати потрібно однозначно: «так», «ні», «іноді».

1. Ви чекаєте на звичайну чи ділову зустріч. Чи впливає це на ваше самопочуття?

2 Чи відкладаєте ви зустріч із лікарем до останнього моменту? ■ 3 Чи викликає у вас незадоволення доручення виступити з доповіддю,

повідомленням, інформацією на якісь нараді, зборах чи іншому заході?

244

4. Вам слід поїхати у відрядження до міста, де ви ніколи не були. Чи докладаєте ви максимум зусиль, щоб уникнути цього відрядження?

5 Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з будь-ким?

6. Чи роздратовуєтесь ви, якщо незнайома людина на вулиці звертається до вас з проханням (показати дорогу, назвати час, відповісти на запитання)?

7 Чи вірите ви, що існує проблема «батьків і дітей», і що людям різних поколінь важко розуміти один одного?

8 Чи соромно вам нагадати знайомому, що він забув повернути вам гроші, що заборгував декілька місяців тому?

9 У ресторані чи їдальні вам дали недоброякісну їжу. Чи змовчите ви, сердито лише відштовхнете тарілку?

10. Залишившись віч-на-віч із незнайомою людиною, ви не почнете з нею розмовляти й відчуватимете себе обтяжливо, якщо першою заговорить вона. Чи так це?

11. Ви відчуваєте жах від будь-якої довгої черги, де б лона не була (у крамниці, бібліотеці, касі кінотеатру). Ви відмовитесь від свого наміру чи станете в чергу й будете терпляче чекати?

12 Чи страшно вам брати участь у роботі комісії, шо розглядає конфліктні ситуації?'

13. У вас є власні суто індивідуальні критерії оцінки творів літератури, мистецтва, культури і з чужими думками ви не рахуєтесь. Це так?

14. Почувши, що хтось висловлює помилкову точку зору з питання, іке вам добре відоме, ви вважаєте слушним промовчати чи починаєте перечатися?

15. Чи викликає в вас роздратування чиєсь прохання допомогти озібратися в тому чи іншому службовому питанні чи навчальній темі?

16 Як вам зручніше викласти свою точку зору (думку, оцінку) в <сьмовій чи усній формі?

245

Тепер радимо самостійно оцінити відповіді: за кожна «так» - 2 Оч0 «іноді» - 1 очко, «ні» - 0. Потім усі очки додаються й за сум0 класифікатора визначають, до якої категорії людей ви належите.

30 - 32 очка. Ви не комунікабельні і це ваша біда, оскільки найбільш страждаєте від цього ви самі. Але й вашим близьким теж нелегко. На вас не можна покладатися у справі, що потребує групових зусиль. Намагайтесь краще спілкуватися, контролюйте себе.

25 - 29 очок. Ви замкнуті, не любите розмовляти, віддаєте перевагу самотності й тому в вас, напевне, мало друзів. Нова робота й необхідність нових контактів, якщо і не викликає у вас жах, то надовго виводить із рівноваги. Ви знаєте цю особливість свого характеру і буваєте не задоволені собою. Але не обмежуйтесь лише таким незадоволенням - ви можете змінити ці особливості свого характеру. Адже буває, що коли ви чимось дуже захоплюєтесь, то раптом досягаєте повної комунікабельності.

19-24 очка. Ви певною мірою вмієте спілкуватися і за незнайомих обставин відчуваєте себе досить впевнено. Нові проблеми вас не лякають. І все ж із новими людьми ви встановлюєте стосунки обережно, в диспутах берете участь без натхнення. У ваших висловлюваннях деколи занадто багато іронії, без будь-якої на те причини. Ці недоліки можна виправити.

14-18 очок. У вас нормальна комунікабельність. Ви допитливі, охоче слухаєте цікавого співрозмовника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте свою точку зору без загальності. Без неприємних переживань йдете на зустріч з новими людьми. У той же час ви не любите шумних компаній, витівок, багатослів'я викликає в вас роздратування.

9-13 очок. Ви дуже любите спілкуватися (деколи, напевно, занадто). Допитливі, любите розмовляти й висловлюватися з різних питань, що іноді викликає роздратування вашого оточення. Охоче знайомитесь з новими людьми - любите бути в центрі уваги, нікому не відмовляєте на прохання, хоч і не завжди можете його виконати. Деколи буваєте запальні, але швидко повертаєтесь до рівноваги. Чого вам бракує: посидючості, терпіння й відваги

при зіткненні з серйозними проблемами. Однак, маючи бажання, ви можете змусити себе не відступати.

4-8 очок. Ви дуже любите спілкуватися, завжди в курсі всіх справ. Любите брати участь у всіх диспутах, хоча серйозні теми можуть викликати у вас нудьгу. Охоче берете слово для виступу з будь-якого питання, навіть, якщо масте про нього поверхові знання. Ви всюди відчуваєте себе на своєму місці. Беретесь за будь-яку справу, навіть, якщо не можете успішно довести її до кінця. Із цієї ж причини керівники й колеги ставляться до вас з деяким сумнівом. Задумайтесь над цим.

З очок і менше. Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви дуже любите розмовляти, втручаєтесь у справи, що зовсім вас не стосуються. Беретесь судити про проблеми, що не стосуються вашої компетенції. Ви часто буваєте причиною конфліктів у вашому оточенні. Запальні, образливі, часто буваєте необ'єктивними. Серйозна робота не для вас, людям і на роботі, і вдома, і взагалі всюди - важко з вами. Вам потрібно як слід попрацювати над собою та своїм характером! Насамперед, виховуйте в собі терплячість й стриманість, поважливе ставлення до людей; нарешті, подумайте й про своє здоров'я - такий стиль життя не проходить безслідно.

Ось такі основні особливості вашого уміння спілкуватися, яке слід поставити «на службу» своїй майбутній професійній педагогічній діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Яка роль педагогічного спілкування в діяльності викладача? 2 Назвіть стилі професійно-педагогічного спілкування. Який із них їм найбільше імпонує?

3. Які риси характеру потрібні викладачеві для спілкування з Удентами?

4. Які утруднення виникали в вас під час спілкування зі студентами?

5. Як ви оцінюєте свої комунікативні здібності?

247

. 6. Якими засобами- ВИ ■ спілкуєтесь із друзями?

ініціативу,

Завдання

і Опишіть ситуації, наслідком яких було погіршення ваших із друзями.

2. Назвіть заборонні педагогічні вимоги, з якими ви конче не згідні

З Дайте відповіді на запитання тесту, порівняйте його результати з поглядами на ваші комунікативні здібності друзів, родичів із вашими власними.

248

Розділ 4. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4.1.Адаптація молодого фахівця як важливий етап у його професійній підготовці

Відомо, що система професійної підготовки фахівця включає в себе такі основні етапи:

1) професійна орієнтація;

2) професійний відбір;

3) адаптація першокурсника до умов вузу;

4) динаміка професійного становлення майбутнього фахівця, в процесі вузівської підготовки;

5) післявузівська діяльність випускника, його професійна адаптація. Послаблення одного із взаємозв'язаних елементів неминуче

призводить до порушення стрункої системи його професійної підготовки. Цілком очевидно й те, що робота над вивченням кожного з вказаних етапів має свої особливості та свої завдання.

Професійне становлення спеціаліста — довготривалий процес, який починається від обрання професії до перших років самостійної праці. Всі етапи, що їх проходить майбутній фахівець, є важливими. Одначе сам факт початку професійної діяльності має фундаментальне значення для нього, а аналіз системи його дій і поведінки виступає достатньо обгрунтованим критерієм для оцінки рівня професійної підготовки.

Найважливішою характеристикою діяльності випускника вищого навчального закладу є його адаптація в трудовому колективі, що поставлена в ранґ актуальних наукових досліджень перш за все завдяки своїй практичній значимості. Глибина й всебічне її вивчення дозволить, на наш погляд, значною мірою уникнути таких негативних явищ, якими є нестабільність кадрів, їх плинність, повільне зростання професійної майстерності молодого фахівця, конформізм і негативний стиль його діяльності.

249

Досліджуючи процес адаптації молодого спеціаліста, вдалося виявити позитивні й негативні фактори, які впливають на його формування, ріСт професійної майстерності; з'ясувати можливі шляхи скорочення термінів адаптації та знайти сильні й слабкі сторони в підготовці випускника вищого навчального закладу з метою їх вивчення.

4.2.Структурні компоненти професійної адаптації молодого»! спеціаліста

Структурно адаптацію можна подати у вигляді схеми:

Адаптація молодого фахівця

Адаптація до підприємства

Невиробнича адаптація


ї~ KB
Адаптація до класусоціальної

групи
fАдаптація до умов села або міста
Адаптація до географічних

і етнічних особливостей

регіону

Найбільш поширенйкГЙ тяга класифікація основних типів соціальної

>• а ?. <<',-,, адаптації:

1) за характером взаємодії суб'єкта адаптації та адаптивного середовища: Л ,

а) адаптація в формі пристосування;

б) адаптація в формі перетворення;

250

2) за видами адаптивного середовища, до якого пристосовується (або яке пристосовує до себе) індивід:

а) виробнича адаптація;

б) шлюбна;

в) сусідсько-приятельська;

г) політико-правова;

д) навчальна;

3) за структурними компонентами адаптивного середовища:

а) предметно-діяльна (адаптація до матеріальних умов виробництва, його ритму, норм і т. п.);

б) особиста (адаптація до соціально-психологічного клімату колективу: до домінуючих у ньому настроїв, ціннісних орієнтацій, особливостей міжособових взаємин, до стилю керівництва й системи «ролей», що зумовлені соціальним статусом даного працівника);

4) за психологічним змістом:

а) предадаптація (пристосування до майбутнього, до уявних ситуацій, становлення психологічної настанови на адаптацію);

б) дезадаптація (відвикання від звичних умов життя);

в) реадаптація (відвикання від одних «нових», але вже таких, які стали звичними, умов до інших «попередніх»);

г) дисададтація (неадаптованість, нездатність пристосування до нових умов соціального середовища).

Така класифікація, в свою чергу, не є також вичерпною.

4.3.Механізми професійної адаптації фахівця-початківця та педагогічне управління нею

Стосовно механізмів професійної адаптації молодого фахівця, то ми йважаємо, що вони включають такі аспекти:

по-перше, внутрішні властивості цього процесу, його суперечливі :торони, взаємодія яких визначає його зміст і загальну тенденцію розвитку;

251

по-друге, специфічні особливості розгортання даного процесу на різних етапах розвитку, динаміка професійної адаптації фахівця;

по-третє, об'єктивні й суб'єктивні фактори, що впливають на процес адаптації;

по-четверте, умови й способи педагогічного управління професійною адаптацією випускника педвузу.

Складовою частиною механізмів адаптації молодого спеціаліста виступають шляхи й способи управління цим процесом. Найбільш раціональними шляхами управління адаптацією можна вважати: 1) оптимізація діяльності трудового колективу організації по прискоренню цього процесу; 2) раціоналізація форм допомоги вищого навчального закладу молодим фахівцям у їх професійній адаптації; 3) професійне самовдосконалення молодого фахівця як необхідна умова його успішної адаптації; 4) необхідність підвищення ролі органів управління професійною адаптацією випускника.

Запитання для самоконтролю

1. Яка роль адаптації молодого фахівця в його професійній підготовці?

2. Які структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста?

3. Які механізми професійної адаптації фахівця-початківця?

4. Які шляхи управління професійною адаптацією випускника вищого навчального закладу до умов трудової діяльності?

us .

252

ПІСЛЯМОВА

Навчальний посібник є спробою окреслити коло психолого-педагогічних питань, пов'язаних із підготовкою вперше в Україні майбутніх викладачів вищої школи в умовах Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Сподіваємося на об'єктивну оцінку нашої скромної праці з надією, що вона стане також у нагоді тим викладачам вищих навчальних закладів, які не мають психолого-педагогічною підготовки. Автори

253

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе вькшего педагогического образования: Для пед. спец, вьісших учебньк заведений. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1990. - 141с.

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология.-Екатеринбург: Деловая книга, 1999.-360с.

3. Аванесова А.С., Вербицкий А.А. Основи педагогики и психологии вьісшей школьї. -М.:МГУ, 1986. -302с.

4. Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник для студентів, аспірантів. - К., 1998.

5. Алексюк A.M. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання /Навч. посібник.- К.,1993.-220с.

6. Алексюк A.M., Грищенко М.М., Киричук О.В. Педагогіка. /За ред. Алексюка A.M. - К.: Вища школа. - 1985. - 256с.

7. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста //Современньїе психолого-педагогические проблеми вьісшей школьї. - Л.,1974. - С. 5-8.

8. Андрущенко В. Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні на зламі століть //Директор школи. - 2000. - N42,43. - С. 1-2, С.8-9.

9. Андрущенко В.П. Ректорський корпус держави //Освіта і управління. -1999. - N2.-С. 21-26.

10. Архангельский С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в вьісшей школе. - М., 1976. - 245с.

11. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в вьісшей школе. - М.: Вьісшая школа, 1974. - 384с.

12. Архангельский С.И. Учебннй процесе в вьісшей школе и его закономерности, основн и методьі: Учеб.-метод. пособие. - М.: Вьісшая школа, 1968. - 368с.

13. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Методические основн.- М., 1982.-140с.

254

14. Бабанский Ю.К. Проблеми повьішения зффективности педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1982. - 192с.

15. Баркер P., Зскарпи Р. Жажда чтения. - М., 1979, - 206с.

16. Бенедиктов Б.А., Бенедшсгов С.Б. Психология обучения и воспитания в висшей шкоте. - Мн.: Нар. асвета, 1983.

17. Берне Р. Развитие «Я-концешши» и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресе, 1986.-434с.

18. Беспалько В.П. Слагаемне педагогической технологии. - М., 1989. - 192с.

19. Бим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование в контексте социализации //Педагогика. -1996. - № 1, - С.3-8.

20. Блинов В.М. Зффективность обучения: методологический анализ определения зтих категорий в дидактике. - М.,1970. - 191с.

21. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранньїе трудьі. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.

22. Большой толковнй психологический словарь /Ребер Артур (Penguin).-Т. 1 (А-О): Пер. с англ. - М.: Вече, ACT, 2000. - 592с.

23. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник. -К.: Компас, 1997. - 63с.

24. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. - К., 1996.-67с.

25. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти: (на матеріалі дидактики) //Освіта і управління.-1999.-NL- С.19-40.

26. Введение в научное иселедование по педагогике /Под. ред. В.И. Журавлева. - М.: Педагогика, 1988. - 237с.

27. Введение в специальность /Под. ред. Л.И. Рутинского. - М: Просвещение, 1988.-206с.

28. Власенко В.В. Вчителі - учні: психологія взаємних оцінних ставлень. -К.: УДПУ,1995.- 155с.

29. Вьіготский Л.С. Избранньїе психологические иселедования, - М.: АПН СССР, 1959.

255

30. Внготский Л.С. Педагогическая психОлогия. - М.: Педагогика, 1988.

31. Галузинский В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. - К., 1995.- 168с.

32. Гебос А.И. Психологические условия формирования положительной мотивации к ученню //Воспитание, обучение и психологическое развитие1 Тезисн в 5 сьезду психологов.-М.,1977.- Ч.І.- 54-57с.

33. Гессен С.И. Основьі педагогики. Введение в прикладную философию /Отв. ред. и сост. П.В.Алексеев .- М.: Школа-Пресс,1995.- 448с.

34. Гецов Г. Работа с книгой: рациональньїе приемьі. - М.: Книга, 1984. -120с.

35. Гончаренко СУ., Мальований Ю.І. Соціально-педагогічні проблеми розбудови української школи. //Рідна школа. - 1993. - № 4.

36. Гончаренко С.Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. -376с.

37. Готфруа Ж. Что такое психология: В 2тт.-Т.2.:Пер. с франц.-М.:Мир, 1992.-376с.

38. Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві. - К.: Вища школа. -1961.- 165с.

39. Грищенко М.М. Посібник для студентів з педагогічної практики. - К., 1962.

40. Грищенко М.М. Активно досліджувати проблеми педагогіки вищої школи //Вища і середня педагогічна освіта. - Вип.2,- К.: Вища школа, 1968.- С.3-10.

41. Гусак П.М. Технологія засвоєння студентами дидактичної теорії. - Луцьк, 1996. - 40с.

42. Давьідов В.В. Проблеми развивающего обучения: Опьіт теоретического и зкспериментального психологического исследования - М.: Педагогика, 1986. - 239с.

43. Давндов Ю.С. Вьісшее образование: состояние, проблеми, решения //Педагогика. -1997. - № 2. - С.61-67.

44. Данилов М.Д. Процесе обучения в советской школе.- М., 1968. - 394с.

256

45. Джорж Ф. Мозг как внчислительная машина. - М.: ИЛ, 1963.

46. Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя внсшей школн. Учеб. пособие. - Ростов на Дону, 1998.

47. Дидактика средней школьї /Под ред, М.Н. Скаткина. - М.: Просвещение, 1982.-317с.

48. Добролюбов Н.А. Избр. пед. соч. - М., 1962.

49. Дьяченко МИ.. Кандьібович ЛА Психологая вьісшей школьї: Учеб. пособие. - 3-є изд., перераб. и доп. - Мн.:Университетское, 1993 - 368с.

50. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования.- М., 1982. -160с.

51. Загвязинский В.И., Гриценко Л.И. Основи дидактики вьісшей школьї: Учеб. пособие.- Тюмень, 1978.-91с.

52. Закон України «Про вищу освіту» //Освіта. - 2002. - 20-27 лютого.

13. Зимняя И.А. Психологая обучения народному язнку (на материале русского язьїка как иностранного). - М.: Рус. язьік, 1989. - 219с.

14. Зиновьев С.И. Учебньш процесе в советской внсшей школе. - М.: Вьісш. школа, 1986. - 356с.

і5. Зязюн И.А., Белозерцев Е.П., Мельниченко А.С.. Моргун В.Ф. Целевая программа «Учитель советской школьї: подґотовка, повьішение квалификации, переподготовка» /Научньїй руководитель Зязюн И.А. -Полтава: Полт. гос. пед. ин-т, 1989. -41с.

і Зязюн И.А., Лебедин Н.П. Социальная зрелось и педагогическое мастерство учителя. //Сов. педагогика. - 1992. - № 6.

'. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник. - К., 1998.

і. Иванов Е.М. Основн психологического изучения профессиональной деятельности. - М.: МГУ, 1987.

Ильина Т.А. Связи дидактики и частньїх методик в процессе профессионально-педагогической подготовки учителей //Формирование социально-активной личности учителя. - М., 1982.- С.23-34.

257

60. Ильина Т.А. Структурно-системньїй подход к организации обучения. - ^і( 1973.-78с. ' ''

61. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода (основи когнітивної теорії конфліктів).-К., 1996. - 286с.

62. Казанский П. Вопрос о преподавании права в русской печати в 1901г. -Одесса, 1901.

63. Как-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. -М.: Просвещение, 1987. - 190с.

64. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. - К.: Ніка-Центр,2000. - 332с.

65. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей: Пер. з англ. -К., 1990.

66. Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. - Новосибирск: Наука, 1980.

67. Кедров Б.М. О теории научного открьітия //Научное творчество. - М., 1969.

68. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя. - К.: Либідь, 1991. -93с.

69. Клименюк А.В., Калита А.А., Бережная З.П. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задач исследования: Учеб. пособие.- К.: КГПИ, 1988.- 100с.

70. Кобзар Б.С. Система і методика викладання педагогічних дисциплін у вузі //Педагогіка і психологія. Вісник АПН України.-1994.-М2.-С.85-93.

71. Кобьіляцкий И.И. Основи педагогики вьісшей школьї. - Киев-Одесса, 1978.-286с.

72. Коломінський НЛ. Психологія педагогічного менеджменту. - К., 19%. - 176с.

73. Комплекснне социальнне исследования.-Л.: Изд-во Лен.Ун-та, 1976.-С.184.

74. Кондаш О. Хвилювання: Страх перед випробуванням: Пер. із словаи-К.:Рад.школа,1981.- 169с.

75. Концепція педагогічної освіти України. - К.: Либідь, 1991. - 28с.

258

76. Кошмакова Т. Конструктивістські методи підготовки вчителів в американських університетах //Рідна школа. - 1999. - №10 - С. 66-69

77. Краєвский В.В. Проблема научного обоснования обучения: Методологический анализ. - М.: Педагогика, 1979.

78. Крейг Грейс. Психология развития. - СПб: Питер, 2000. - Гл. 14-15.

79. Кремень В. Єдність завдань модернізації і стабільності - запорука розвитку вищої школи України //Педагогічна газета.-2000.-N11.- С. 1 -2.

80. Кремень В.Г. Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2001/2002 навчальному році //Освіта. - 2001. - N40-41 (25 липня-1 серпня). - С.З.

81. Кудайлов М.А. Дидактические проблеми формирования основ професионально-методических умений у будущих учителей (На материалах системи частно-методических дисциплин и педпрактики студентов-физиков пединститутов): Автореф. дис...д-ра пед. наук.- Алма-Ата, 1975.- 35с.

82. Кузьмина Н.В. Методьі системного педагогического исследования. - Л: ЛГУ, 1980.

83. Кузьмина Н.В. Очерки подготовки труда учителя. - Л., 1976. - 81с.

84. Левина М.М. Функциональное моделирование процесса обучения //Новие исследования в педагогических науках. - М., 197О.-№2.- С.13-18.

85. Левченко М.В К вопросу об адаптации студентов младших курсов и условиям обучения в педвузе //Психологические и социально-психологические особенности адаптации студента. (Материальї симпозиума). -Ереван, 1973.-С.84-87.

56. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М., 1979.

17. Леонтьев А.Н. Проблеми развития психики. - М.: Мьісль, 1965.

18. Лернер И.Я. Процесе обучения и его закономерности. - М: Знание, 1980. !9. Лернер И.Я.Учебно-воспитательньш процесе как система //Новьіе

исследования в педагогических науках.- М., 1985.-№1.-С.30-34. )0. Лисенко В.К. Концепция глобального образования //Народное образование, -1993. - №7,8,9.

259

91. Лисовский В.Т. Советское студенчество. - М.: Вьісшая школа,1990. - 302с.

92. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликга. - К, 2000.

93. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии //Вопросьі психологии.-1975.-№2.

94. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведений //Психологические проблеми социальной регуляции поведения. - М., 1976.

95. Ляудис ВЛ. Методика преподавания психологии. - Учеб. пособие.- М.: УРАО, 2000.

96. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985рр.) /За ред. Лугового В.І. - К.: Либідь, 1992. - 196с.

97. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ.-СПб.: Питер, 1996. - 684с.

98. Макаренка А.С. Твори: В 7 тт.-Т.5.-М.,1958.

99. Матросов В.Л. Тревоги и надежди вьісшей школн России //Педагогика. -1995.-№3.-С.З-6.

100. Международньш симпозиум "Образование и будущее: новьіе цели и новне средства" //Советская педагогика. -1991. - № 4.

101. Мельник В.М. Искуоство бьістрого и интенсивного чтения. - К., 1990. -4.1.-48с.

102. Мельников В.М., -Ямпольский Л.Т. Введення в зкспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1985. - 319с.

103. Методика организации самостоятельной работьі студентов. - Казань: КГУ, 1983.

104. Мищенко А.И. Введение в педагогическую профессию: Учеб. пособие. -Новосибирск, 1991. - 146с.

105. Молибог А.Г. Вопросьі научной организации педагогического труда в вьісшей школе. - М.: Вьісш. школа, 1971.

106. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - К.: Радянська школа, 1983. - 96с.

260

07. Мороз А.Г. К вопросу о дидактической адаптации первокурсников вуза //Психологические и социально-психологические особенности адаптации студентов.-Ереван, 1973 .-С. 104.

08. Мороз А.Г. Професіональная адаптация вьшускников педагогического вуза: Дис.д-рапед. наук.-К., 1983.-430с.

09. Мороз А.Г. Профессиональная адаптаїїия молодого учителя. - К.. 1998 -328с.

10. Мороз О. Особистість майбутнього педагога (Управління підготовкою вчителя: психолого-педагогічний аспект) //Вища освіта в Україні.- 2002.-№3.-С.50-54.

11. Мороз О., Юрченко В. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи //Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000,- С. 187-189.

12. Мороз О.Г. Адаптація молодого вчителя до Зиховної роботи //Рад. школа.-1990.- №8.

1ІЗ. Мороз О.Г. Дидактична адаптація молодого вчителя //Рал. школа.-1988.-

№4. 44. Мороз О.Г. Наступність у формуванні педагогічних умінь в учнів

педучилищ і студентів педвузу. Методичні матеріали. - К.: КДГП, 1990.

115. Мороз О.Г. Професійна адаптація молодого вчителя. Навчальний посібник. -К., 1980. -95с.

116. Мороз О.Г. Професійне становлення вчителя у СІЛА //Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми. - Чернівці, 1996.

17. Мороз О.Г. Психолого-фізіологічні показники адаптації студентів педагогічного вузу //Тези міжнародної конференції фізіологів. - М.,1992.

18. Мороз О.Г. Самостійна навчальна робота студентів. - К.: К: КДПІ, 1987.

19. Мороз О.Г. Шляхи забезпечення наступності в навчальній роботі старшокласників і студентів-першокурсників //Рад. школа. - 1973. - №12.

20. Мороз О.Г., Омельяненко Б.Л. Перші кроки до майстерності. - К., 1992. -112с.

261

121. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навчальний посібник. - К., 1997.-168с.

122. Мороз О.Г., Яшанов CM. Мотиваційно-ціннісне ставлення молодого вчителя до педагогічної діяльноссті як фактор його творчої активноссті. //36 наук, праць. - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2000. - С.24.

123. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. - М., 1984 -111с.

124. Навчальний процес у вищій педагогічній школі /За редакад. МорозаОГ.- К.: НПУ, 2000.-337с.

125. Навчально-виховна робота з першокурсниками /За ред. М.М. Грищенка. -К., Вища школа. - 1974. - 123с.

126. Назаренко В.Л.,Строков Ю.П. Преподаватель глазами учащихся //Среднее специальное образование,-1989.-№6.

127. Національна Доктрина розвитку освіти //Освіта.- 2002,- 24квітня-1 травня.- С.2-4.

128. Низамов Р.А. Дидактические основн активизации учебной деятельности студентов. - Казань: КГУ, 197S.

129. Никандров Н.Д. К вопросу о системе организационньїх форм обучения в вьісшей школе//Вопросьі педагогики вьісшей школьї.-Л., 19-73.

130. Никандров Н.Д. Современная внсшая школа капиталистических стран. -М.: Вьісш. школа, 1978.

131. Николенко Д.Ф. Вопросьі психологии обучения и воспитания в вьісшей ШКОЛЄ.-К., 1971

132. Ничкало Н.Г. Наукові дослідження з проблем педагогіки і психології" вищої школи. - В кн.: Вища освіта в Україні: реалії, тенденції перспективи розвитку. 4.1. мат. міжн. наук.-пр. конф. - К., 1996.- С. 19-23.

133. Ніколенко Д.Ф., Проколієнко Л.М. Індивідуально-психологічні особливості особистості. - Київ, 1987. - 42с.

134. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології' Навчальний посібник. - К.: Просвіта, 2000. -368с.

262

135. Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом. вузе: Учеб. пособие. - Л., 1984. - 92с.

136. Основи психології: Підручник/ За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. -. К.: Либідь, 1995,- 632с.

137. Основьі педагогики и психологии вьісшей школьї /Под ред. А.В. Петровского. -М.:МГУ, 1986. -303с.

138. Падалка О.С. Сучасні педагогічні технології. - К.: Книга пам'яті, 2000.-380с.

139. Педагогика /Под ред. Ю.К. Бабанского. -М.: Просвещение, 1988. - 479с.

140. Педагогика вьісшей школьї: Учеб. - метод, пособие. - Казань: КГУ, 1985. -191с.

141. Педагогика и психология вьісшей школьї /Отв. ред.С.И.Самнгин.-Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.- 544с.

142. Педагогічна психологія /За ред.Л.М.Проколієнко, Д.Ф.Ніколенка.- К.: Вища школа, 1991,- 183с.

143. Петражицкий Л.И. Университет и наука. - СПб., 1907. - Т. 1.

144. Пидкасистьш П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М., 1980.

145. Пирогов Н.И. Избраннне педагогические сочинения. -М., 1953.

146. Пискунов М.У. Организация учебного труда студентов. - Минск: БГУ, 1982.-142с.

147. Платонов Н.И. Педагогика вьісшей школьї. -СПб., 1995.-83с.

148. Повьішение зффективности педагогических дисциплин в вьісшей школе /Под ред. Ю.К Бабанского.-М., 1976.-144с.

149. Поздняков Е.А. Формационньш и цивилизационньїй подходьі //Мировая зкономика и международньїе отношения. - 1990 - № 5.- С.49-60.

150. Практикум по педагогике и психологии вьісшей школьї /Под ред. Ерофеева А.К.-М.,1991.

151. Практическая психология для преподавателей /Отв. ред. Тутушкина М. - М., 1997.

263

152. Прикладная психология в вмсшей школе. - Казань: Из-во Каз. ун-та, 1979.- 270 с.

153. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К., 2000.

154. Профессионально-ориентированное чтение в познавательной, учебной, научно-исследовательской и общественно-политической работе студентов: Метод, рек.- Пермь, 1986.

155. Психологампрофессиональнойподготовки.- СПб., 1993.

156. Рабочая книга практического психолога. Технология зффективной профессиональной деятельности. - М., 1996.

157. Радченко И.П. НОТ учителя: Кн. для учителя. - 2-е изд., доп. - М.: Просвещение, 1989.-238с.

158. Рац М. Человек и "человеческое" на ребеже XXI века /УВестник вьісшей школьї. -1997. - № 12. - С.13-17.

159. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Соціальная педагогическая психология.-СПб.: Изд-во Питер, 1999.- 416с.

160. Рейнгард И.А., Ткачук В.И. Основн педагогики вьісшей школьї. -Днепропетровск: ДГУ, 1980.- 95с.

161. Ржецький М.М. Система дидактичних понять //Програмоване навчання. -К.,1985.-Вип.22.-С.10-21.

162. Рогов Е.И. Учитель как обьект психологических исследований. -М., 1998.-496с.

163. Розов В.К. Педагогическая практика. - М.: Просвещение, 1976. - 159с.

164. Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога. - Ростов-на-Дону, 1968.

165. Рузавин Г.И. О природе математического знання (Очерки по методологии математики). - М.: Мьісль, 1986. - 301с.

166. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. -М., 1999.

264

167. Семерникова Р.А., Левина В.А. Педагогический институт и профессиональная адаптация молоднх учителей //Социально-зкномические проблеми формирования и использования учительских кадров школ. -Красноярск, 1980-С.53 - 60.

168. Семиченко В.А. Психология социальньк отношений. - К, 1999.

169. Семиченко В.А. Використання психології в навчально-виховному процесі вищої школи //Педагогіка і психологія.-1996.- N3.-C.33-43.

170. Симонов ВЛ. Диагностика личности и професіонального мастерсгва преподавателей. -М., 1995.

171. Сисоева С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. -Київ: Поліграфкнига, 1996. - 403с.

172. Сластенин В.А. Вчера - абитуриент, сегодня - студент: Памятка для студентов 1 курсов.-М. :М111И, 1981 .-65с.

173. Сластенин В.А. Перестройка педагогического образования в СССР //Перспективи. - т. XIX,- № 2. - 1989.

174. Сластенин В.А. Учитель и время //Советская педагогика. - 1990. - № 9.

175. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школьї в процессе профессиональной подготовки. - М.: Просвещение, 1976. - 160с.

176. Сластенин В.А., Тамарин В.З. Методологическая культура учителя. //Советская педагогика, 1990, № 7.

177. Слєпкань 3. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: НПУ, 2000.-210с.

178. Смирнов С.Д. Педагогика и психология висшего образования: от деятельности к личности.-М: Аспект-Пресс, 1995.- 324с.

179. Сохор A.M. Логическая структура учебного материала: Вопросьі дидактического анализа. -М.: Педагогика, 1974. - 192с.

180. Социология молодежи.-М., 1997.

181. Станкин М.И. Если мьі хотим сотрудничать...: Книга для преподавателей и воспитателей. - М., 1996.

182. Стоунс 3. Психопедагогика: психологическая теория и практика обучения. - М.:

265

Педагогика, 1984.

183. Студент в. учебном процессе. - Каунас, 1972.- 214с.

184. Сухомлинский В.А. Избранньїе педагогические сочинения: В 3-х т. - Т.З.

185. Сухомлинский В.О. Вибрані твори: У 5-ти т.- Т.2.- К.: Рад. школа, 1976.

186. Тангянс А. Образование на дороге XXI века //Педагогака. -1995. - № 1.

187. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості. Програма спецкурсу і навчальний посібник/За ред. Д.О. Тхоржевського. - К.,1998.

188. Теорія педагогіки: Проект /Уклад. Я.І. Бурлака. - К.: РУМК МО України. -1991.20с.

189. Україна XXI століття. Державна національна програма «Освіта». - К.: Райдуга, 1994.-61с.

190. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературн //Пед. соч. в 6 т. -М.. 1988.

191. Ушинский К.Д.Собр. соч. -Т.2.-М.-Л., 1948.

192. Фахрутдинова И.Ш.Самоконтроль психического состояния как звено системьі управлення учебньш процессом //Психологическая служба в вузе.-Казань, 1981.-С.175-188.

193. Формирование учебной деятельности студентов //Под ред. В.Я. Ляудис. -М.:МГУ, 1989. -240с.

194. Шайдур І. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів //Рідна школа. - 2000. - №3. - С. 54-55.

195. Шацкий С.Т. Собр. соч. Т.1. - Л., 1962.

196. ШевандринН.И. Социальнаяпсихологиявобразовании.-М., 1995.

197. ПІефер А. Введение в семантику. - М.: Иностранная лит-ра, 1963.

198. Шихи Гейл. Возрастньїе кризисьі. Ступеня личностного роста: Пер. с англ. - СПб.: Ювента, 1999. - 436с.

199. Шкиль М.І. (відп. ред.) Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі.- К.: КДПІ, 1991.- 180с.

200. Шкіль М. Реформування вищої педагогічної освіти //Освіта і управління. -1997.-Ш.-С.39-44.

266

201. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению.- К.: МАУП, 1995. - 672с. і -

202. Щербаков А.И. Психология учителя //Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В. Петровского. - М., 1973.

203. Юрченко В., Мельник О. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів/ Освіта і управління. - 2001.-Т.4.-Ш.

204. Юрченко В.І. «Я - концепція» як показник особистісного зростання майбутнього вчителя //Психологія. 36. наук, праць. Вип.4(7). К, 1999. - С. 31-35.

205. Юрченко В.І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на «Я -концепцію» майбутнього вчителя //Освіта і управління. -1997. - №1. - С. 119-123.

206. Юрченко В.І. Оптимізація взаємин у системі "студент-викладач" //Освіта і управління,-1997.- С.103-110.

207. Юрченко В.І. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії //Освіта і управління.-1998.-№4,т.2.-С.91-98.

208. Юрченко В.І. Тривожність як прояв суперечливостей в "Я-концепції" майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія.-1997.-№1.- С.191-197.

209. Якунин В.А. Обучение как процесе управлення: Психологические аспекти.-Л. 1988.-159с.

210. Якунин ВА Педагогическая психология. - СПб.: Полиус,1998. - 639с.

211. Ярмаченко М.Д. (ред.) Розвиток системи освіти і педагогічної думки на Україні. Нариси. - К.: Виша школа, 1991. - 381с.

267

Зміст

ПЕРЕДМОВА 5

Розділ 1 .Теоретичні основи педагогіки і психології вищої школи

1.1.Предмет педагогіки і психології вищої школи та його основні категорії 7

1.2.Особливості психолого-педагогічних досліджень у галузі вищої освіти 22

1.3 .Структурна модель системи підготовки викладача вищої школи та її психолого-педагогічна характеристика 32

Розділ 2. Основні педагогічні засади підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу

2.1. Підготовка до організації навчального процесу у вищій школі 40

2.2. Формування стилю самостійної навчальної роботи як основної форми організації навчання 61

2.3. Озброєння видами педагогічного контролю у вищій школі 106

2.4. Основи науково-дослідної роботи майбутніх фахівців 123

2.5. Ознайомлення з системою управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі 176

Розділ 3. Психологічні передумови підвищення ефективності підготовки викладача вищої школи

3.1.Формування знань про психологічні особливості й закономірності становлення особистості майбутнього фахівця 185

3.2. Усвідомлення психологічних факторів успішного навчання студентів 203

3.3. Засвоєння алгоритму оптимізації взаємин викладача зі студентами в процесі навчання 215

3.4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього викладача вищої школи 241

Розділ 4. Професійна адаптація випускника вищого навчального закладу

4.1.Адаптація молодого фахівця як важливий етап у його професійній

підготовці 249

4.2.Структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста

4.3 .Механізми професійної адаптації фахівця-початківця й педагогічне

управління нею 251

ПІСЛЯМОВА 253

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ' 254

Підписано до друку 23.01.2003р "Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Тайме. Друк офсетний.

Умови, друк. арк. 17,9. Облік, видав, арк. 19,7. Наклад 300 прим.

Зам. № 55 Віддруковано з оригіналів.

Видавництво Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова. 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Друкарня НПУ імені М. П. Драгоманова.

01601, м. Київ, вуя. Пирогова, 9

Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002.

~ (044) 239-30-26
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


3.4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього викладача вишої школи
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации