Лютий О.І., Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики - файл n8.doc

приобрести
Лютий О.І., Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики
скачать (4481.4 kb.)
Доступные файлы (18):
10_06_2.docскачать
11_07_1.docскачать
n3.docскачать
n4.docскачать
n5.docскачать
n6.docскачать
n7.docскачать
n8.doc25kb.11.08.2003 10:30скачать
1_Tityl.doc650kb.10.09.2003 16:35скачать
n10.doc25kb.04.08.2003 14:44скачать
3_01-1.docскачать
4_01-2.doc382kb.04.08.2003 15:03скачать
5_02.docскачать
6_03.docскачать
7_04.docскачать
8_05.docскачать
9_06.docскачать
n18.doc19kb.26.06.2003 11:42скачать

n8.doc

ЗМІСТ

Передмова 3


1. Лінійна алгебра 5

1.1. Визначники 5

1.2. Правило Крамера 11

1.3. Матриці, дії над матрицями. Обернена матриця 12

1.4. Розв’язання систем лінійних рівнянь у загальному
випадку 16

1.5. N-вимірний векторний простір 24

1.6. Лінійні перетворення векторного простору. Власні числа
і вектори лінійного перетворення 31

1.7. Квадратичні форми 36

2. Векторна алгебра і аналітична геометрія 43

2.1. Вектори, лінійні операції над векторами 43

2.2. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів 45

2.3. Елементарні задачі аналітичної геометрії 50

2.4. Пряма лінія на площині 53

2.5. Криві другого порядку 58

2.6. Площина і пряма у просторі 63

2.7. Поверхні другого порядку 71

3. Диференціальне числення функції однієї змінної 73

3.1. Функції 73

3.2. Границя послідовності і функції 75

3.3. Неперервність функції 83

3.4. Похідна і диференціал функції 89

3.5. Застосування похідної 101

4. Функції багатьох змінних 113

4.1. Функція багатьох змінних, її границя та неперервність 113

4.2. Похідні та диференціали функцій багатьох змінних 119

4.3. Екстремуми функції багатьох змінних 128

5. Інтегральне числення 133

5.1. Невизначений інтеграл. Найпростіші методи інтегру-
вання 133

5.2. Метод підстановки та інтегрування частинами у неви-
значеному інтегралі 138

5.3. Інтегрування раціональних, тригонометричних та ірра-
ціональних функцій 143

5.4. Визначений інтеграл. Невластиві інтеграли 150

5.5. Кратні інтеграли 157

5.6. Застосування інтегралів у геометрії 162

6. Диференціальні рівняння 167

6.1. Загальні поняття 167

6.2. Диференціальні рівняння першого порядку 172

6.3. Диференціальні рівняння другого та вищих порядків 183

6.4. Загальні поняття лінійних диференціальних рівнянь
другого та вищих порядків 188

6.5. Однорідні лінійні диференціальні рівняння другого
та вищих порядків зі сталими коефіцієнтами 191

6.6. Неоднорідні лінійні диференціальні рівняння другого
та вищих порядків зі сталими коефіцієнтами,
права частина яких має спеціальний вигляд 195

6.7. Метод варіації довільних сталих 201

7. Ряди 205

7.1. Основні поняття числових рядів 205

7.2. Знакосталі ряди 209

7.3. Знакозмінні ряди 217

7.4. Функціональні ряди. Степеневі ряди 222

7.5. Розвинення функцій у степеневі ряди 229

Відповіді 234
Передмова 3
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации