Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Показник, що характеризує відповідність вартісних параметрів С вимогам споживача, в індивідуальній роботі співпадає із значенням gП, оскільки споживач не враховує вартість експлуатації.

Атрибут «експлуатаційні характеристики» формують параметри «режим роботи» та «гарантійний строк». Відповідність атрибута «експлуатаційні характеристики» товару визначеного постачальника вимогам споживача розраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (8) та за даними Додатку А.

Атрибут «технічні характеристики» формують параметри «робочий простір», «навантаження», «потужність» та «викид шкідливих речовин». Відповідність атрибута «технічні характеристики» товару визначеного постачальника вимогам споживача розраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (8) та даними індивідуального варіанта Додатку А.

Атрибут «якість товару» формують параметри «імідж товару», «дизайн», «експлуатаційні характеристики» та «технічні характеристики». Відповідність атрибута «якість товару» товару визначеного постачальника вимогам споживача розраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (8) та за даними Додатку А.

Одинична корисність товару розраховується для кожного постачальника за формулою (2) та даними Додатку А. Результати цих розрахунків зводяться до табл. 8.
Таблиця 8. Значення одиничної корисності товарів за умов компенсаційної оцінки


Назва характеристик

Постачальник


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціна споживанняІмідж товаруДизайнЕксплуатаційні характеристикаТехнічні характеристикиЯкістьОдинична корисність
Для здійснення студентами некомпенсаційної оцінки параметри (факторні характеристики) необхідно враховувати з тим пріоритетом, який визначений порядком їх чергування в табл. 5, починаючи з іміджу.

Рангові значення параметричних показників відповідності бажаним значенням необхідно розрахувати і представити так, як це представлено в табл. 9.
Таблиця 9. Рангові значення параметричних показників відповідності

товару бажаним значенням


Назва характеристик

Постачальник


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціна споживанняІмідж товаруДизайнРежим роботиГарантійний строкРобочий простірНавантаженняПотужністьВикид шкідливих речовинПісля цього відповідно до формули (16) студентам необхідно визначити одиничну корисність всіх постачальників товару на ринку і подати їх у вигляді табл. 10.
Таблиця 10. Значення одиничної корисності товарів

за умов некомпенсаційної оцінки


Постачальник

Одинична корисність вироблюваних товарів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Далі для позиціонування пропозиції товарів на ринковому сегменті слід використати дві характеристики:

Одинична корисність товару, розрахована за описаною вище методикою, визначає першу характеристику позиціонування. Ранжирування товарів, які увійшли до спектру аналізованих, зі зменшенням значень одиничної корисності в значній мірі визначають позицію окремого товару в загальній їх масі.

Чим вищим є значення одиничної корисності, тим більш конкурентоспроможним є товар. Однак значення одиничної корисності не відтворює ступінь відповідності товарів між собою.

Друга характеристику позиціонування можна визначити наступним чином:
,

(18)


тобто ціна споживання, ціна експлуатації та значення кожного параметра якості товару повинні відповідати бажаним значенням.

При оцінці «ідеального» товару значення всіх одиничних параметричних показників відповідності дорівнюватимуть одиниці (тобто g'i = 1).

Відстань між досліджуваним та «ідеальним» товарами li потрібно визначити за формулою (19) по всій сукупності параметрів n:
(19)
Обидві визначені характеристики використовуються в якості координат позиціонування. Перша координата характеризує одиничну корисність товару Ui, друга – li. Процедура позиціонування полягає в розрахунку координат кожного товару і розміщенні відповідної точки на координатній площині. Якщо точки групуються, ще свідчить про те, що в загальній масі є групи товарів, які займають різні позиції на ринковому сегменті.

Для ілюстрації здійснених процедур необхідно здійснити позиціонування товарів за умов їх компенсаційної та некомпенсаційної оцінок (рис. 9 та рис. 10). Зведені значення координат позиціонування товарів при компенсаційній та некомпенсаційній оцінках слід попередньо занести до табл. 11.
Таблиця 11. Зведені значення координат позиціонування товарів


Постачальник

Компенсаційна оцінка

Некомпенсаційна оцінка

одинична

корисність

відстань

одинична

корисність

відстань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Рис. 9. Позиціонування пропозиції товарів при компенсаційній оцінці

Рис. 10. Позиціонування пропозиції товарів при некомпенсаційній оцінці


Ранжирування товарів по мірі зменшення одиничної корисності дає змогу порівняти їх конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність буде падати по мірі віддалення від початку рангового списку. Загальну оцінку конкурентоспроможності КСі конкретного і-ого товару можна здійснити за допомогою співвідношення (20):
(20)


де Ui – одинична корисність і-ого товару;

U'i – одинична корисність «ідеального» товару.
За цією методикою при компенсаційній оцінці одинична корисність ідеального товару дорівнює одиниці, тобто U'i = 1. Тоді конкурентоспроможність товару КСі дорівнює значенню одиничної корисності і-ого товару, тобто КСі = Ui.

При некомпенсаційній оцінці корисність «ідеального» товару дорівнює 0,99…9, тобто U'i = 0,99…9, де кількість знаків після коми співпадає з кількістю параметрів (факторів). Загальну оцінку конкурентоспроможності КСі конкретного і-ого товару можна здійснити за допомогою співвідношення (21):
(21)


Для більш детальної оцінки конкурентоспроможності товару необхідно:

Конкурентні переваги товару обумовлені різними факторами. В загальному вигляді їх можна згрупувати в дві класифікації: вони можуть бути внутрішніми та зовнішніми.

Зовнішні конкурентні переваги ґрунтуються на таких якостях товару, які визначають цінність для покупця (наприклад, скорочення витрат експлуатації, підвищення ефективності використання товару).

Внутрішні конкурентні переваги засновані на лідерстві підприємства в сфері виробничих витрат та ступеня управління ними. Ці витрати створюють цінність для товаровиробника.

При компенсаційній оцінці товару його внутрішні та зовнішні конкурентні переваги визначаються за допомогою формул (22-23):
(22)


(23)


Неважко замітити, що UЗОВН + UВН = U.
За умов некомпенсаційної оцінки товару його внутрішні та зовнішні конкурентні переваги визначаються за допомогою формул (24-25):
(24)


(25)


де gm – показник, що характеризує відповідність ціни споживання товару бажаному споживачами значенню;

m – номер позиції, що характеризує значимість атрибута «ціна споживання» в загальній системі оцінки товару споживачами.
Ринкова сила товару залежить від можливості підвищення ціни його придбання без втрати конкурентної позиції. Максимально можливе підвищення ціни придбання власне і визначає ринкову силу товару.

При компенсаційній оцінці ринкова сила товару, що займає і-ту конкурентну позицію, може бути визначена із співвідношення (26):
(26)


Розв'язання рівняння (26) у вигляді (27) визначає максимально можливе збільшення ціни придбання товару , що має і-ту конкурентну позицію.
(27)


При некомпенсаційній оцінці ринкова сила товару, що займає і-ту конкурентну позицію, може бути визначена із співвідношення (28):
(28)


Розв'язання рівняння (28) у вигляді (29) визначає максимально можливе збільшення ціни придбання товару , що має і-ту конкурентну позицію.
(29)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации