Курсовая работа - проектирование деревянного каркаса сельхоз помещения - файл n1.doc

Курсовая работа - проектирование деревянного каркаса сельхоз помещения
скачать (517.1 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc618kb.27.04.2009 19:46скачать
n2.dwg

n1.doc

1. Розрахунок настилу.
. Розрахунок по першому виду навантажень.
Конструкція, що огороджує, покриття утепленої покрівлі показані на мал. 1.Рис 1. конструкція, що обгороджує, покриття.

Виконаємо збір навантажень на робочий настил, наведений у табл. 1.

№ п/п

Підрахунок навантажень

Характе-

ристи-

чна

Розрахункове

експлуатаційне

граничне

?fc

значення

?fm

значення

1

Тришаровий рубероїдний килим на мастиці

0.1

1

0.1

1.3

0.13

2

Цементна стяжка

,

0.4

1

0.4

1.2

0.48

3

Утеплювач – фіброліт

,

0.5

1

0.5

1.2

0.6

4

Пароізоляція – 1шар руберойду

0.02

1

0.02

1.2

0.024

5

Робочий настил з дощок0,095

1

0,095

1,1

0,105
Загальне постійне навантаження1,12
1,34
Снігове навантаження

1.31

0,49

0,64

1

1,31


Розшифруємо розрахунок снігового навантаження:

, Предельное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия

, Эксплуатационное расчетное значение

- нормативне снігове навантаження;

де   коэффициент надежности по предельному значению снеговой нагрузки,

где   коэффициент надежности по эксплуатационному значению снеговой нагрузки,

S0 – характеристическое значение снеговой нагрузки (в Па),

С  коэффициент, определяемый по указаниямгде   коэффициент перехода от веса снегового покрова на поверхности земли к снеговой нагрузке на покрытие,

Ce – коэффициент, учитывающий режим эксплуатации кровли,

Calt  коэффициент географической высоты,

Приймаємо С=1 , =1, =0,49

S0 =1,31

Визначаємо інтенсивність загального навантаження на настил:

;

.

Де – - кут нахилу ската;

- ширина вантажної площі настилу;

- коефіцієнт відповідальності будинку.

Вертикальне навантаження на настил:

;

.

Статичний розрахунок настилу складається з визначення максимального моменту від розрахункового навантаження.

.

Необхідний момент опору:

, де - остаточний розрахунковий опір, використовуваний у розрахунках; ,3 - узагальнений коефіцієнт умов роботи.

, момент опору перетину.

Товщина настилу ,

Визначення товщини робочого настилу з умови його міцності:

, момент інерції перетину ,підставляємо й визначаємо ;

1.2. Розрахунок по другому виду навантажень.

Рис. 2 Визначення розрахункової довжини робочого настилу.Вертикальне навантаження на настил, як від рівномірно розподіленого навантаження, так і від зосередженої сили дорівнює:

;

,

де - , а вага людини (покрівельника).

Згинальний момент другого виду навантажень:

,

Необхідна товщина настилу при другому виду навантаження:

.

Саму більшу необхідну товщину настилу в даному проекті необхідно прийняти по другому виду навантажень .

Остаточну товщину настилу приймаємо рівної 26 мм (по сортаменту).
2. Розрахунок нерозрізного прогону.
2.1. Розрахунок прогону.
Виконаємо збір навантажень на 1 м2 навантаженій площі прогону, наведений у табл. 2

№ п/п

Характеристика конструктивних елементів покриття

Нормативне навантаження, кН/мРозрахункове навантаження, кН/м

1

Постійне навантаження від покриття

(дивися табл. 1)

1.3
2

Прогін з парних дощок на ребро

, ;1.1
3

Снігове навантаження1.4Підрахунок снігового навантаження аналогічний у пункті 1.1. за винятком визначення коефіцієнта надійності по навантаженнях:

, тоді .

Визначаємо інтенсивність загального навантаження на прогін:

;

.

Вертикальне навантаження на прогін:

;

.

Визначаємо максимальний момент від розрахункового навантаження:

.

Необхідний момент опору:

, де - остаточний розрахунковий опір використовуваний в розрахунках; - узагальнений коефіцієнт умов роботи.

Приймаємо перетин 100 х 180
, момент опору перетину.Перевірка міцності перетину прогону по нормальній напрузіУмова не виконується……………………….

Приймаємо перетин 120 х 260


Визначення товщини робочого прогону з умови його міцності:

, момент інерції перетину ,


Остаточно перетин прогону приймаємо 120 х 260 мм
2.2. Розрахунок стику прогону.
Ціль розрахунку - визначити необхідне число цвяхів, щоб виконувалися умови міцності стику.

Приймаємо цвяхи , з однієї сторони дворядне розміщення цвяхів.

Виз

начимо розміри .

, , .

Остаточно приймаємо: , .Рис. 3 Стик прогону.

У дошках, які стискає, поперечна сила дивися мал. 3, являє собою рівнодіюче зусилля, що виникає у цвяхах . Таким чином, вона діє на відстані від осі опори:

де , .

- товщина тоншого елемента в з'єднанні, .

Зминання тоншого елемента товщиною :

, де визначаємо по табл. 18 СНиП 2-25-80, по співвідношенню,

, по інтерполяції маємо , .

Вигин цвяха в з'єднанні:

, але не більше

.

Тоді .

Розраховуємо кількість цвяхів по формулі:

.

З розрахунку чотирьох цвяхів не досить, приймаємо 9 штук з кожної сторони від

шва.

3. Розрахунок двосхилої балки.
3.1. Статичний розрахунок балки.
Розрахункова довжина балки: , умовна ширина стійкі.

Навантаження від власної ваги балки:

, .

Повне навантаження на 1 м балки:

Розрахункові зусилля:

, .
3.2. Конструктивний розрахунок балки.
Приймаємо ширину балки з урахуванням сортаменту дощок і попередньої острожки. За правилами конструювання висоту балки приймаємо по вираженню:

.

За умови попередньої острожки товщина дошки , .

Висота балки на опорі: , за умови попередньої острожки .

Розрахунковий перетин з найбільшою нормальною напругою:

.

Згинальний момент у розрахунковому перетині:

.

Висота балки в розрахунковому перетині:

.

Момент опору в розрахунковому перетині:

.

Перевірка розрахункового перетину по нормальних напругах:

, де , для деревини другого сорту, , , по табл. 7 СНиП 2-25-80.
Перевірка опорного перетину по дотичних напруженнях:

, де

, .

Перевірка стійкості плоскої форми деформування:

, де

, .

Умова не виконується……………….

Приймаємо b=18см.

Перевірка прогину:

, , де приймаємо по прил. 4, табл. 3;

, ,, .

Всі перевірки задовольняють даному перетину балки, рис 4.Рис. 4 Двосхила клеєна балка.
4. Розрахунок стійки.

4.1. Статичний розрахунок стійки.


Рис. 5 Розрахункова схема двохшарнірної рами із клеєними стійками.

Виконаємо збір навантажень на поперечну раму:

Вертикальні:

Тиск на стійку від покриття:

Тиск на стійку від снігу: ,

Від власної ваги стійки: попередньо задамося перетином стійки 0.5х0.18 м,

,

Тиск на стійку від стінового огородження:

.

Вітрове навантаження: див додаток “А”

Розрахункове вітрове навантаження на раму від стіни:

,.

Вітрове навантаження на раму від ділянки стiн вище за верх стійки:

,

.
4.2. Зусилля в стійках рами.
Рама один раз статично невизначена система. За невідоме приймаємо поздовжнє зусилля Х у ригелі, що визначаємо з кожного виду загружено окремо:

Від вітрового навантаження, прикладеної в рівні ригель,

.

Від вітрового навантаження на стіну: .

Від стінового огородження при відстані між серединою стінового огородження й стійкою , де 0.184 - товщина стінової панелі; 0.528 - висота перетину колони;

; .

З розрахункової схеми рами видно, що найбільші зусилля згинального моменту й поперечної сили будуть у стійці “А”, тоді розрахунок у стійці “Б” проводити не будемо.

Згинальний момент у закладенні стійки:

.

Поперечна сила в закладенні стійки:

.

Поздовжня сила в закладенні стійки:

.
4.3. Конструктивний розрахунок стійки.
Приймаємо клеєну стійку прямокутного перетину шириною й висотою .

Геометричні характеристики поперечного перерізу:

, ,

,

Перевіряємо міцність поперечного перерізу стійки по нормальних напругах:

, де ,

, .

, перевірка не виконується, потрібно значно збільшити перетин; , :

, , ,,

.

Перевіряємо стійкість плоскої форми деформування:

, ,

,

,

,

, дана перевірка виконується.

Перевірка клейових швів на сколювання:

.

Перевірка клейових швів на сколювання виконується.
4.4. Розрахунок опорного вузла.
Кріплення стійки до фундаменту здійснюється за допомогою анкерних болтів, що закріплюються до сталевої траверси мал.

Розрахунок болтів ведемо по максимальному розтяжному зусиллю при дії постійного навантаження з коефіцієнтом надійності по навантаженню замість і вітрового навантаження.

,

.

1. Напруження на поверхні фундаменту:

, , :

, ,

, ,

, , .

2. Визначаємо ділянки напруження епюри:

, ,

.


Рис. 6 Опорний вузол кріплення стійки до фундаменту.

3. Визначаємо зусилля в анкерних болтах:

.

4. Визначаємо площу перетину болта:

, значення розрахункового опору сталевого болта , по СНиП 2-23-81*, - кількість анкерних болтів з однієї сторони стійки, з розрахунку підбираємо з

5. Підбор траверси для кріплення анкерних болтів розраховуємо як балку на 2 опорах мал. 7:

, з умови розміщення анкерних болтів приймаємо , з і ,

.


Рис. 7 Розрахункова схема траверси.

6. Перевіряємо міцність клейового шва від дії зусилля z:1. Розрахунок настилу
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации